Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

B RNO - 2. NEJVĚTŠÍ MĚSTO ČR VY_06_Vla5_35,p Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu, reg. č.: CZ.1.07/1.1.02/03.0064.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "B RNO - 2. NEJVĚTŠÍ MĚSTO ČR VY_06_Vla5_35,p Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu, reg. č.: CZ.1.07/1.1.02/03.0064."— Transkript prezentace:

1 B RNO - 2. NEJVĚTŠÍ MĚSTO ČR VY_06_Vla5_35,p Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu, reg. č.: CZ.1.07/1.1.02/03.0064

2 B RNO je počtem obyvatel i rozlohou druhé největší město v České republice největší město na Moravě a bývalé hlavní město Moravy je správním střediskem Jihomoravského kraje, v jehož centrální části tvoří samostatný okres: Brno-město Město leží na soutoku řek Svratky a Svitavy a má přes 400 tisíc obyvatel, jeho regionální sídelní aglomerace pak přesahuje 800 tisíc obyvatel.

3 P RŮMYSL : M EZI NEJZNÁMĚJŠÍ FIRMY BRNĚNSKÉ HISTORIE PATŘÍ STROJÍRNY Z ETOR ( SVĚTOZNÁMÝ VÝROBCE TRAKTORŮ ), Z BROJOVKA B RNO ( MJ. VÝROBCE PUŠEK ), K RÁLOVOPOLSKÁ ( VÝZNAMNÁ STROJÍRNA V K RÁLOVĚ P OLI ), P RVNÍ BRNĚNSKÁ STROJÍRNA A DALŠÍ. V 19. STOLETÍ B RNO DÍKY VYSOCE ROZVINUTÉMU TEXTILNÍMU PRŮMYSLU ZÍSKALO PŘEZDÍVKU „ RAKOUSKÝ “ RESP. „ MORAVSKÝ M ANCHESTER “. [1]

4 P OVRCH : Brno je ze tří stran chráněno zalesněnými kopci Brněnské vrchoviny, na jihozápadě pak začínají nížiny Dyjsko-svrateckého úvalu nadmořská výška města se pohybuje mezi 190– 425 m n. m, značná část území Brna (6379 ha, 28 %) je pokryta lesy Kromě kopců Petrov a Špilberk se na katastru města nacházejí také vrchy Bílá hora, Červený kopec, z části Hády, Kamenný vrch, Kraví hora, Medlánecké kopce, Mniší hora, Palackého vrch, Stránská skála, Strom a Žlutý kopec nejvyšším bodem na katastru města je Kopeček (479,41 m n. m.).

5 P OLOHA, VODSTVO : Brno leží na jihovýchodě České republiky na soutoku řek Svratky a Svitavy protékají jím potoky Veverka, Ponávka, Říčka a několik dalších menších toků tok Svratky je v Brně dlouhý přibližně 29 km, u Svitavy délka činí asi 13 km v katastru města se nachází Brněnská přehrada a několik malých rybníků a jiných vodních ploch, například Žebětínský rybník nebo nádrže v Mariánském údolí.

6 Ž ELEZNIČNÍ DOPRAVA ZAHÁJILA V B RNĚ PROVOZ ROKU 1839 DÍKY TRATI B RNO – V ÍDEŇ, COŽ BYLA PRVNÍ ŽELEZNIČNÍ TRAŤ NA ÚZEMÍ DNEŠNÍ Č ESKÉ REPUBLIKY. B RNO JE ŽELEZNIČNÍM UZLEM NADREGIONÁLNÍHO VÝZNAMU, PRO OSOBNÍ DOPRAVU ZDE SLOUŽÍ DEVĚT ŽELEZNIČNÍCH STANIC A ZASTÁVEK. [2]

7 M ĚSTSKÁ HROMADNÁ DOPRAVA V B RNĚ TVOŘÍ POMĚRNĚ ROZSÁHLÝ SYSTÉM SESTÁVAJÍCÍ ZE 13 LINEK TRAMVAJÍ, 13 LINEK TROLEJBUSŮ ( TVOŘÍCÍ NEJVĚTŠÍ SÍŤ TROLEJBUSOVÉ DOPRAVY V Č ESKÉ REPUBLICE ) A NECELÝCH 40 DENNÍCH A 11 NOČNÍCH LINEK MĚSTSKÝCH AUTOBUSŮ. Š ALINY, JAK ZDEJŠÍ BĚŽNĚ NAZÝVAJÍ TRAMVAJE, MAJÍ V B RNĚ DLOUHOU TRADICI, POPRVÉ VYJELY DO ULIC MĚSTA JIŽ ROKU 1869, TEDY JAKO PRVNÍ NA ÚZEMÍ DNEŠNÍ Č ESKÉ REPUBLIKY. [3]

8 S ILNIČNÍ DOPRAVA DĚLÁ B RNO MEZINÁRODNÍ KŘIŽOVATKOU DÁLNIC. J IŽNÍM OKRAJEM B RNA VEDOU DVĚ DÁLNICE, D1 DO P RAHY A DO O STRAVY A DÁLNICE D2 DO B RATISLAVY.

9 L ETECKOU DOPRAVU UMOŽŇUJÍ DVĚ FUNGUJÍCÍ LETIŠTĚ, JEDNÍM JE MEZINÁRODNÍ VEŘEJNÉ LETIŠTĚ T UŘANY. O SOBNÍ DOPRAVA NA TOMTO LETIŠTI ZAŽÍVÁ V POSLEDNÍCH LETECH VELKÝ NÁRŮST, LÉTAJÍ ODTUD PRAVIDELNÉ LINKY NAPŘÍKLAD DO L ONDÝNA, M ILÁNA, Ř ÍMA A DALŠÍCH MĚST, LETIŠTĚ JE MIMO JINÉ TAKÉ JEDNOU ZE DVOU ZÁKLADEN LETECKÉ SLUŽBY P OLICIE ČR. D RUHÝM JE MALÉ VNITROSTÁTNÍ LETIŠTĚ M EDLÁNKY SLOUŽÍCÍ PŘEDEVŠÍM REKREAČNÍM AKTIVITÁM, JAKO JSOU LETY BALÓNEM, LETY KLUZÁKŮ ČI PILOTÁŽ LETECKÝCH RC MODELŮ.

10 Brno je centrem soudní moci České republiky sídlem jak Ústavního soudu, tak Nejvyššího soudu, Nejvyššího správního soudu i Nejvyššího státního zastupitelsví Justiční palác,sídlo Krajského soudu v Brně [4]

11 BÝVALÁ ZEMSKÁ SNĚMOVNA: DNES SÍDLO ÚSTAVNÍHO SOUDU ČR [5]

12 B RNO JE TRADIČNÍM MÍSTEM KONÁNÍ VELKÝCH MEZINÁRODNÍCH VÝSTAV A VELETRHŮ POŘÁDANÝCH NA B RNĚNSKÉM VÝSTAVIŠTI. [6]

13 B RNO PROSLULO I COBY DĚJIŠTĚ VELKÝCH MOTORISTICKÝCH ZÁVODŮ KONANÝCH NA M ASARYKOVĚ OKRUHU. [18] [19]

14 Brno je rovněž významné středisko vysokého školství s 33 fakultami třinácti univerzit a dalších vysokých škol s více než 89 tisíci studenty.V Brně je zákonem zřízeno studio České televize a Českého rozhlasu a ve městě také sídlí Brněnská televize (B-TV). [7]

15 K nejvýznamnějším dominantám města patří hrad a pevnost Špilberk na stejnojmenném kopci a katedrála svatého Petra a Pavla na vršku Petrova. Špilberk [8]

16 V B RNĚ SE NACHÁZÍ MNOHO PARKŮ RŮZNÝCH VELIKOSTÍ, MEZI NEJBOHATŠÍ SVÝM VYBAVENÍM A ZÁROVEŇ NEJVĚTŠÍ PATŘÍ PARK L UŽÁNKY. D RUHÝM DOCHOVANÝM HRADEM NA ÚZEMÍ B RNA JE V EVEŘÍ TYČÍCÍ SE NAD B RNĚNSKOU PŘEHRADOU. Hrad Veveří [9]

17 D ALŠÍ VÝZNAMNOU PAMÁTKOU JE FUNKCIONALISTICKÁ VILA T UGENDHAT, KTERÁ BYLA ZAPSÁNA MEZI S VĚTOVÉ DĚDICTVÍ UNESCO [10]

18 M EZINÁRODNÍ SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKA OHŇOSTROJŮ I GNIS B RUNENSIS NA B RNĚ NSKÉ PŘEHRADĚ [11]

19 N EJVÝZNAMNĚJŠÍ HISTORICKÁ NÁMĚSTÍ V B RNĚ JSOU NÁMĚSTÍ S VOBODY ( DŘÍVE D OLNÍ TRH ) A Z ELNÝ TRH ( DŘÍVE H ORNÍ TRH ). [12]

20 Z ELNÝ TRH S KAŠNOU P ARNAS, V HORNÍ ČÁSTI SNÍMKU JSOU VĚŽE K ATEDRÁLY SVATÉHO P ETRA A P AVLA. [13]

21 B RNĚNSKÉ PODZEMÍ - P ŘEDEVŠÍM MĚŠŤANSKÁ SKLEPENÍ TVOŘÍ VEŘEJNOSTI ČÁSTEČNĚ PŘÍSTUPNÉ PODZEMÍ V CENTRU MĚSTA. B RNĚNSKÁ KOSTNICE POD KOSTELEM SV. J AKUBA

22 O SOBNOSTI SPJATÉ S B RNEM T.G.M ASARYK L EOŠ J ANÁČEK V IKTOR K APLAN A RNOŠT G OLDFLAM B OLEK P OLÍVKA B OHUMIL H RABAL

23 M ORAVSKÁ ZEMSKÁ KNIHOVNA JE PŘEDNÍ KNIHOVNOU NA M ORAVĚ [14]

24 B RNĚNSKÝ HANTEC : H ANTEC JE SPECIFICKÁ, VÝHRADNĚ BRNĚNSKÁ ŘEČ, KTERÁ BYLA PŮVODNĚ JAKO JAZYK BĚŽNĚ POUŽÍVÁNA V 19. STOLETÍ A NA ZAČÁTKU 20. STOLETÍ SPÍŠE SOCIÁLNĚ SLABŠÍMI VRSTVAMI OBYVATEL. D NES JE JEDNOU Z KULTURNÍCH ZVLÁŠTNOSTÍ B RNA. VÝRAZY ŠALINA ( TRAMVAJ ), ŠTATL ( MĚSTO B RNO, CENTRUM ), ŠPINKY ( CIGARETY ), ŠVICA ( SESTRA ), ŠKOPEK ( PIVO ), ŠVESTKY ( POLICIE ), HOKNA ( PRÁCE ), LOVE ( PENÍZE ), ČÓRKAŘ ( ZLODĚJ ), CHÁLKA ( JÍDLO ), KÉMA ( KAMARÁD ) NEBO PĚTKA ( DESET KORUN ).

25 J ANÁČKOVO DIVADLO => M AHENOVO DIVADLO [15] [16]

26 N EJVÝZNAMNĚJŠÍM A NEJSTARŠÍM MUZEEM V B RNĚ JE M ORAVSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM M ODEL MAMUTA V ŽIVOTNÍ VELIKOSTI V PAVILONU A NTHROPOS, SOUČÁSTI M ORAVSKÉHO ZEMSKÉHO MUZEA

27 Pověstmi opředený brněnský drak a brněnské kolo Historie Brna je opředena mnohými pověstmi. Například se traduje pověst o strašlivém brněnském draku, který se v Brně kdysi ocitl a terorizoval okolí. Jeden ze statečných měšťanů však lstí obávaného draka zabil a ten dodnes visí vycpaný na Staré radnici, jako připomínka na tuto událost. [17]

28 B RNĚNSKÉ POVĚSTI Jako připomínka na vítězství při obléhání Brna švédským vojskem roku 1645 se v katedrále svatého Petra a Pavla zvoní poledne v 11 hodin dopoledne, o čemž pojednává pověst o zvonění na Petrově.

29 Z DROJ : [1] Soubor:Zetor Super 50 50PS 1959.jpg. In: Wikipedia : the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2006 [cit. 2012-06-28]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Zetor_Super_50_50PS_1959.jpghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Zetor_Super_50_50PS_1959.jpg [2] Soubor:Brno - Hlavní nádraží.jpg. In: Wikipedia : the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2006 [cit. 2012-06-28]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Brno_- _Hlavn%C3%AD_n%C3%A1dra%C5%BE%C3%AD.jpghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Brno_- _Hlavn%C3%AD_n%C3%A1dra%C5%BE%C3%AD.jpg [3] Soubor:Gdansk tramwaj konny.jpg. In: Wikipedia : the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2005 [cit. 2012-06-28]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Gdansk_tramwaj_konny.jpghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Gdansk_tramwaj_konny.jpg [4] Soubor:Brno - justiční palác.jpg. In: Wikipedia : the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2011 [cit. 2012-06-28]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Brno_- _justi%C4%8Dn%C3%AD_pal%C3%A1c.jpghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Brno_- _justi%C4%8Dn%C3%AD_pal%C3%A1c.jpg [5] Soubor:Moravská Zemská Sněmovna II.jpg. In: Wikipedia : the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2011 [cit. 2012-06-28]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Moravsk%C3%A1_Zemsk%C3%A1_Sn%C4%9Bmovna_II.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Moravsk%C3%A1_Zemsk%C3%A1_Sn%C4%9Bmovna_II.jpg [6] Soubor:Brno CZ Exhibition Grounds from S 118 - výřez.jpg. In: Wikipedia : the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2010 [cit. 2012-06-28]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Brno_CZ_Exhibition_Grounds_from_S_118_-_v%C3%BD%C5%99ez.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Brno_CZ_Exhibition_Grounds_from_S_118_-_v%C3%BD%C5%99ez.jpg [7] Soubor:Building of Czech TV in Brno, Běhounská street.jpg. In: Wikipedia : the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2010 [cit. 2012-06-28]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Building_of_Czech_TV_in_Brno,_B%C4%9Bhounsk%C3%A1_street.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Building_of_Czech_TV_in_Brno,_B%C4%9Bhounsk%C3%A1_street.jpg [8] Soubor:Špilberk (02).jpg. In: Wikipedia : the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2009 [cit. 2012-06-28]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:%C5%A0pilberk_(02).jpg [9] Soubor:Hrad Veveří, z předhradí.jpg. In: Wikipedia : the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2008 [cit. 2012-06-28]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Hrad_Veve%C5%99%C3%AD,_z_p%C5%99edhrad%C3%AD.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Hrad_Veve%C5%99%C3%AD,_z_p%C5%99edhrad%C3%AD.jpg [10] Soubor:Vila Tugendhat.jpg. In: Wikipedia : the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2006 [cit. 2012-06-28]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Vila_Tugendhat.jpghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Vila_Tugendhat.jpg [11] Soubor:Ignis Brunensis Macedos Pirotecnia 2007.jpg. In: Wikipedia : the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2007 [cit. 2012-06-28]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Ignis_Brunensis_Macedos_Pirotecnia_2007.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Ignis_Brunensis_Macedos_Pirotecnia_2007.jpg [12] Soubor:Brno-Náměstí svobody III.jpg. In: Wikipedia : the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2011 [cit. 2012-06-28]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Brno- N%C3%A1m%C4%9Bst%C3%AD_svobody_III.jpghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Brno- N%C3%A1m%C4%9Bst%C3%AD_svobody_III.jpg

30 Z DROJ : [13] Soubor:První máj 2009 v Brně, liduprázdné město v důsledku policejních opatření.jpg. In: Wikipedia : the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2009 [cit. 2012-06-28]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Prvn%C3%AD_m%C3%A1j_2009_v_Brn%C4%9B,_lidupr%C3%A1zdn%C3%A9_m%C 4%9Bsto_v_d%C5%AFsledku_policejn%C3%ADch_opat%C5%99en%C3%AD.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Prvn%C3%AD_m%C3%A1j_2009_v_Brn%C4%9B,_lidupr%C3%A1zdn%C3%A9_m%C 4%9Bsto_v_d%C5%AFsledku_policejn%C3%ADch_opat%C5%99en%C3%AD.jpg [14] Soubor:Moravian library brno.jpg. In: Wikipedia : the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2007 [cit. 2012-06-28]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Moravian_library_brno.jpghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Moravian_library_brno.jpg [15] Soubor:Mesto Brno - Mahenovo divadlo.jpg. In: Wikipedia : the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2011 [cit. 2012-06-28]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Mesto_Brno_- _Mahenovo_divadlo.jpghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Mesto_Brno_- _Mahenovo_divadlo.jpg {16] Soubor:Brno 9772.jpg. In: Wikipedia : the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2011 [cit. 2012-06-28]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Brno_9772.jpghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Brno_9772.jpg [17] Soubor:Brněnský drak 2 (02).jpg. In: Wikipedia : the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2009 [cit. 2012-06-28]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Brn%C4%9Bnsk%C3%BD_drak_2_(02).jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Brn%C4%9Bnsk%C3%BD_drak_2_(02).jpg [18] Soubor:Brno (formerly Masarykův okruh).svg. In: PITTENGER, Will. Wikipedia : the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2008-08-07, 2008-08-07 [cit. 2011-07-25]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Brno_(formerly_Masaryk%C5%AFv_okruh).svg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Brno_(formerly_Masaryk%C5%AFv_okruh).svg [19] Soubor:Stoner GP Brno 2007.jpg. In: BABIČKA, Radek. Wikipedia : the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2008-05-01, 2008-05-01 [cit. 2011-07-25]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Stoner_GP_Brno_2007.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Stoner_GP_Brno_2007.jpg


Stáhnout ppt "B RNO - 2. NEJVĚTŠÍ MĚSTO ČR VY_06_Vla5_35,p Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu, reg. č.: CZ.1.07/1.1.02/03.0064."

Podobné prezentace


Reklamy Google