Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

WALLACHIAN OPEN- AIR MUSEUM ROŽNOV POD RADHOŠTĚM.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "WALLACHIAN OPEN- AIR MUSEUM ROŽNOV POD RADHOŠTĚM."— Transkript prezentace:

1 WALLACHIAN OPEN- AIR MUSEUM ROŽNOV POD RADHOŠTĚM

2 VALAŠKÉ MUZEUM V PŘÍRODĚ ROŽNOV POD RADHOŠTĚM

3  The Little Wooden Town is the oldest part of the museum. It was first opened for the public in 1925. The houses from Rožnov square were moved and reshaped here.  The Water Mill Valley is the youngest part of the museum. It was opened in 1982.  The Wallachian Village It occupies the largest area of the museum. Its construction began in 1962 and it has not stopped till now. Almost every year new dwelling- houses and farmhouses are built in locations reserved for this purpose beforehand.

4  Dřevěné městečko je nejstarším areálem Valašského muzea v přírodě. Od roku 1925, kdy bylo poprvé otevřeno pro veřejnost, sem byly postupně přeneseny a znovu postaveny domy z rožnovského náměstí.  Mlýnská dolina je nejmladším areálem Valašského muzea v přírodě. Byla otevřena v roce 1982.  Valašská dědina je nejrozsáhlejším areálem Valašského muzea v přírodě. Hospodářské usedlosti, salašnické stavby, mlýn a kovárna jsou umístěny v krajině, která svou členitostí připomíná mnohé vesnice na úbočích Beskyd.

5 THE LITTLE WOODEN TOWN The list of objects:  Entry  Residence of the bailiff from Velké Karlovice  Church of St. Anna from Větřkovice  Bill’s cottage  Town hall  Vašek’s inn  Inn “Na posledním groši“ Inn “Na posledním groši“ Inn “Na posledním groši“  Chamber amphitheatre  Granary from Prostřední Suchá  Granary from Heřmanice  Weaver‘s barns from Štramberk  Janík’s barn  Beehives  Well from Horní Lideč  Well from Štramberk  Belfry from Dolní Bečva  Belfry from Horní Lideč  Peace cross  Summerhouse from Frenštát p.R. Summerhouse from Frenštát p.R. Summerhouse from Frenštát p.R.

6 DŘEVĚNÉ MĚSTEČKO Přehled objektů Dřevěného městečka:  Vstupní prostor Vstupní prostor Vstupní prostor  Fojtství z Velkých Karlovic Fojtství z Velkých Karlovic Fojtství z Velkých Karlovic  Kostel z Větřkovic Kostel z Větřkovic Kostel z Větřkovic  Billova chalupa Billova chalupa Billova chalupa  Radnice Radnice  Vaškova hospoda Vaškova hospoda Vaškova hospoda  Hospoda “Na posledním groši“ Hospoda “Na posledním groši“ Hospoda “Na posledním groši“  Komorní amfiteátr Komorní amfiteátr Komorní amfiteátr  Panská sýpka z Prostřední Suché Panská sýpka z Prostřední Suché Panská sýpka z Prostřední Suché  Panská sýpka z Heřmanic Panská sýpka z Heřmanic Panská sýpka z Heřmanic  Panská sýpka z Heřmanic Panská sýpka z Heřmanic Panská sýpka z Heřmanic  Tkalcovské stodůlky ze Štramberka Tkalcovské stodůlky ze Štramberka Tkalcovské stodůlky ze Štramberka  Janíkova stodola Janíkova stodola Janíkova stodola  Včelíny Včelíny  Studna z Horní Lidče Studna z Horní Lidče Studna z Horní Lidče  Studna ze Štramberka Studna ze Štramberka Studna ze Štramberka  Zvonice z Dolní Bečvy Zvonice z Dolní Bečvy Zvonice z Dolní Bečvy  Zvonice z Horní Lidče Zvonice z Horní Lidče Zvonice z Horní Lidče  Smírčí kříž Smírčí kříž Smírčí kříž  Altán z Frenštátu p.R. Altán z Frenštátu p.R. Altán z Frenštátu p.R.

7  Entry area The entry building was designed by an architect Zdeněk Hynek. There is a relief-pillar called „The song of the native land“ by a carver Michal Žitník from Soláň. The pillar is carved out from a white poplar, the work on it took 900 hours during 1968.  Residence of the bailiff from Velké Karlovice Reconsruction of the dwelling- house from Velké Karlovice is from 1793. First it was installed as an agricultural museum in 1932.

8  Vstupní prostor Vstupní budovu Dřevěného městečka projektoval architekt Zdeněk Hynek. U pokladny najdeme reliéfní sloup “Píseň rodného kraje” od lidového řezbáře, mistra lidové umělecké výroby Michala Žitníka ze Soláně. Zobrazuje výjevy ze života valašského lidu. Sloup je vyřezán z dutého bílého topolu a práce na něm trvala 900 hodin v průběhu roku 1968.  Fojtství z Velkých Karlovic Rekonstrukce obytného stavení z Velkých Karlovic je z roku 1793. V muzeu byla instalována v roce 1932 původně jako zemědělské muzeum. Představuje usedlost fojta (tj. rychtáře), zástupce vrchnosti ve valašských obcích.

9  Church of St. Anna from Větřkovice Reconstruction was built in the museum in 1939-1941 according to artwork the timbered church from Větřkovice near Příbor. The original came from the half of the seventeenth century and it burned up in 1887.

10  Kostel z Větřkovic Rekonstrukce, postavená v muzeu v letech 1939 – 1941

11  Bill´s cottage Burghers‘ house from Rožnov square was built in 1750. It was situated to the Museum in 1925. The back part of building was later reconstructed.

12  Billova chalupa Měšťanský dům z rožnovského náměstí, pocházející z roku 1750. V muzeu byl postaven v roce 1925. Zadní část stavení byla později rekonstruována.

13  Town hall Multi-storeyed timblewood building from 1770. It was removed from Rožnov square to the town park „Hájnice“. It was installed as the first object to The Wallachian open-air museum (July 1928)  Vašek´s inn Multi-storeyed timbered house with a large innkeeper room.We can find a hidenn bar and a high “bailiff table” there.

14  Radnice Poschoďová roubená stavba z roku 1770, přenesená do lázeňského parku “Hájnice”, z rožnovského náměstí. Instalována jako první objekt Valašského muzea v přírodě. S demontáží se začalo již v roce 1924, v plné kráse uvítala hosty Valašského roku v červenci 1925.  Vaškova hospoda Měšťanský poschoďový roubený dům s velkou hostinskou místností, v níž najdeme krytou nálevnu a vyvýšený “fojtovský stůl”.

15  Inn „Na posledním groši“ It was originally „Žingor´s“ cottage,which stood on the Rožnov square till 1969. In 1974 it started working as a restaurant facility in museum because of still higher number of visitors.

16  Hospoda „Na posledním groši“ Bývalá Žingorova chalupa, stojící do roku 1969 na rožnovském náměstí. V muzeu byla uvedena do provozu v roce 1974 jako restaurační zařízení. Její výstavbu si vynutila zvyšující se návštěvnost Valašského muzea v přírodě.

17  Chamber amphitheatre The response to the question „why was the Chamber amphitheatre for 500 visitors built in the sixtieth“ is easy: up to this time all celebrations were hold in the court of The Little Wooden Town. Don´t you think it was more agreeable and nicer for people to celebrate in the amphitheatre?

18  Komorní amfiteátr Aby se slavnosti nemusely konat na nádvoří Dřevěného městečka, byl v šedesátých letech, přímo v areálu Dřevěného městečka, postaven komorní amfiteátr pro 500 návštěvníků. Dnes se v něm odehrává velká část programů Valašského muzea v přírodě.

19  Janík´s barn Hidden ball room with a stage for performance of ethnic groups and collectives, theatres and films with ethnic topics. It was built in 1990 for 260 viewers. It´s used yearlong.

20  Janíkova stodola Krytý sál s jevištěm pro vystupování folklórních skupin a souborů, divadel i pro filmová představení snímků s národopisnou tématikou. Byla postavena v roce 1990 pro 260 diváků. Provoz je celoroční.

21  Beehives Together ten beehives at the Town hall. Nowadays they contain three generations of bees.We can find the other beehives next to the stream near the residence of bailiff.

22  Včelíny Unikátní špalkové úly (kláty). Celkem deset úlů u radnice v současné době hostí trojici včelstev. Dalších pět úlů najdeme u potůčku za fojtstvím.

23  Peace cross It was built after John Střítezský death, who was killed by bandits on Soláň in 1741.

24  Smírčí kříž Postaven po smrti řezníka Jana Střítezského, zavražděného loupežníky na Soláni v roce 1741.

25  Summer house from Frenštát  "Brothers and sisters be happy, brothers and sisters have a good time."  The small building situated in the area of The Little Wooden Town welcomes us with these rhymes.

26  Altán z Frenštátu pod Radhoštěm  "Bratři sestry buďme jen veselí, bratři sestry veselme se."  Tímto optimistickým veršem nás vítá další drobná stavba v areálu Dřevěného městečka - dřevěný altán s malovaným podhledem v zahradě fojtství.

27 THE WATER MILL VALLEY The list of objects:  The Woolen Mill from Velké Karlovice  The Water Mill from Velké Karlovice  The Saw Mill from Velké Karlovice  Oil crusher from Brumlov  The Hammer Mill from Ostravice

28 MLÝNSKÁ DOLINA Přehled objektů Mlýnské doliny:  Valcha z Velkých Karlovic Valcha z Velkých Karlovic Valcha z Velkých Karlovic  Mlýn z Velkých Karlovic Mlýn z Velkých Karlovic Mlýn z Velkých Karlovic  Pila (jednoška) z Velkých Karlovic Pila (jednoška) z Velkých Karlovic Pila (jednoška) z Velkých Karlovic  Lisovna oleje (olejna) z Brumova Lisovna oleje (olejna) z Brumova Lisovna oleje (olejna) z Brumova  Hamr z Ostravice Hamr z Ostravice Hamr z Ostravice

29  The Woolen Mill from Velké Karlovice It was used for making clothes,shoes and blankets out of the wool yarn.

30  Valcha z Velkých Karlovic Ve valchách se zplsťovala látka, utkaná z vlněné příze, na sukno. Zplstění se dosahovalo ubíjením příze těžkými dřevěnými kladivy za pomoci studené a horké vody. Valchovaný materiál se přitom musel několikrát vyjmout, natahovat a překládat, aby bylo sukno rovnoměrné. Vidíme tu instalovány ukázky látek. První je ještě nezpracovaná, druhá již je hrubé sukno, tzv. “huňa”. Používala se k výrobě pracovních oděvů, papučí i přikrývek.

31  The Water Mill from Velké Karlovice We can see reconstructed water mill.It was built in 18 th century.

32  Mlýn z Velkých Karlovic Nad valchou vidíme rekonstruovaný vodní mlýn, který byl postaven asi v polovině 18. století

33  The Saw Mill from Velké Karlovice The saw is equipped with two water wheels. It´s typical example of earlier method of cutting wood. Procedure of output is quite difficult but it made coutry life quite easier.  The Oil Crusher from Brumlov The Oil Crusher comes from the seventeenth century. Three kilograms of oil seed contained ¾ litres of oil.

34  Pila (jednoška) z Velkých Karlovic Pila se dvěma vodními koly má kvůli slabému vodnímu pohonu pouze jeden pilní list, proto se jí říká “valašská jednoška”. Vertikální pohyb pilního listu v rámu je způsoben silou spodního hnacího kola. Řezaná kláda, upevněná do “voziny”, je pákovým systémem posouvána proti pile. Při dokončení řezání se samočinně zastaví. Pilař odstraní desku, převede vodu na vrchní kolo, vozina najede zpět a po posunutí řezaného dřeva může znovu začít řezání.  Lisovna oleje (olejna) z Brumova Olejna instalovaná v Mlýnské dolině se dochovala v Brumově do roku 1968. Pochází ze 17. století.

35  Hammer Mill from Ostravice The main parts of hamr are- three water wheels, blower and hammer machine.

36  Hamr z Ostravice Hamr postavený v Mlýnské dolině je rekonstrukcí hamru z Ostravice z první poloviny 19. století. Vybavení hamru (hamerní kladiva, dmychadlo i brus) pochází z hamru v Nemílkově, okres Klatovy.

37 WALLACHIAN VILLAGE The list of objects:  Bailiff‘s barn from Hodslavice  Amphitheatre on hillside  Breeding of farm animals in Wallachian region  Farmstead from Velké Karlovice  Hofer´s cottage from Leskovec  The framsteads  Mališ‘s house from Lužná  Miškař‘s cottage from Študlov  Blink´s cottage from Horní Bečva  Fruit drying kiln from Seninky  Chamber for dried fruit fom Seninka  Beltry from Lužná and lever well  Farmstead from Jezerný  Smithy from Lutovina  Štůral´s farmstead from Velké Karlovice  Farmstead from Vall…Polanka  The wind mill from Kladníky  Polčák´s cottage from Prlov  Matoch‘s farmstead from Jezerný  Windlass well from Punčín  Residence of the bailiff from Lideček  Adamec‘s farmstead from Nový Hrozenkov  House number 10 from Nový Hrozenkov  Farmstead number 205 from Nový Hrozenkov  House number 60 from Nový Hrozenkov

38 VALAŠSKÁ DĚDINA Přehled objektů Valašské dědiny:  Fojtská stodola z Hodslavic Fojtská stodola z Hodslavic Fojtská stodola z Hodslavic  Amfiteátr na Stráni Amfiteátr na Stráni Amfiteátr na Stráni  Salašnictví na Valašsku Salašnictví na Valašsku Salašnictví na Valašsku  Pasekářská usedlost z Velkých Karlovic-Miloňova Pasekářská usedlost z Velkých Karlovic-Miloňova Pasekářská usedlost z Velkých Karlovic-Miloňova  Pajta z jižního Valašska Pajta z jižního Valašska Pajta z jižního Valašska  Koliba z Černé hory Koliba z Černé hory Koliba z Černé hory  Koliba na lihách z Nedašova Koliba na lihách z Nedašova Koliba na lihách z Nedašova  Stánisko z Rákošového Stánisko z Rákošového Stánisko z Rákošového  Hoferská chalupa z Leskovce Hoferská chalupa z Leskovce Hoferská chalupa z Leskovce  Pasekářská kula Mališův dům z Lužné Pasekářská kulaMališův dům z Lužné Pasekářská kulaMališův dům z Lužné  Chalupa miškaře ze Študlova Chalupa miškaře ze Študlova Chalupa miškaře ze Študlova  Blinkova chalupa z Horní Bečvy Blinkova chalupa z Horní Bečvy Blinkova chalupa z Horní Bečvy  Sušírna ovoce ze Seninky Sušírna ovoce ze Seninky Sušírna ovoce ze Seninky  Komora na sušené ovoce ze Seninky Komora na sušené ovoce ze Seninky Komora na sušené ovoce ze Seninky  Zvonice z Lužné a vahadlová studna Zvonice z Lužné a vahadlová studna Zvonice z Lužné a vahadlová studna  Pasekářská usedlost z Jezerného Pasekářská usedlost z Jezerného Pasekářská usedlost z Jezerného  Štůralova pasekářská usedlost z Velkých Karlovic Štůralova pasekářská usedlost z Velkých Karlovic Štůralova pasekářská usedlost z Velkých Karlovic  Kovárna z Lutoniny Kovárna z Lutoniny Kovárna z Lutoniny  Usedlost z Valašské Polanky Usedlost z Valašské Polanky Usedlost z Valašské Polanky  Větrný mlýn z obce KladníkyPolčákova chalupa z Prlova Větrný mlýn z obce KladníkyPolčákova chalupa z Prlova Větrný mlýn z obce KladníkyPolčákova chalupa z Prlova  Matochova usedlost z Jezerného Matochova usedlost z Jezerného Matochova usedlost z Jezerného  Rumpálová studna z Pulčína Rumpálová studna z Pulčína Rumpálová studna z Pulčína  Fojtství z Lidečka Fojtství z Lidečka Fojtství z Lidečka  Adamcova usedlost z Nového Hrozenkova Adamcova usedlost z Nového Hrozenkova Adamcova usedlost z Nového Hrozenkova  Dům čp. 10 z Nového Hrozenkova Dům čp. 10 z Nového Hrozenkova Dům čp. 10 z Nového Hrozenkova  Usedlost čp. 205 z Nového Hrozenkova Usedlost čp. 205 z Nového Hrozenkova Usedlost čp. 205 z Nového Hrozenkova  Dům čp. 60 z Nového Hrozenkova Dům čp. 60 z Nového Hrozenkova Dům čp. 60 z Nového Hrozenkova

39  The first objects were built in 1962. The area was opened for public in 1972. Interiors of dwelling-houses show us ways of living from the first half of 19 th century in different social classes. During a year specialised programmes are realized here which focus on the agricultural work, domestic chores and the costumes. Fields, gardens and fruit trees remember us growing old crops. During a guided tour you can meet stocks, including a flock of sheep. It lasts about 120 minutes

40  První objekty byly postaveny v roce 1962, areál je zpřístupněn od roku 1972. Interiéry obytných domů zachycují způsob bydlení od poloviny 19. století v různých sociálních vrstvách. V průběhu roku se zde konají programy, oživující staré způsoby hospodaření. Políčka, zahrádky a ovocné stromy připomínají pěstování starých plodin. Během prohlídky se lze setkat s řadou domácích zvířat i stádem ovcí. Prohlídka s průvodcem trvá 120 minut.

41  Bailiff´s barn from Hodslavice Object serves as an entry area with refreshment, ticket office, shop with souvenirs.

42  Fojtská stodola z Hodslavic Kopie fojtské stodoly z Hodslavic. Objekt dnes slouží jako vstupní prostor s občerstvením, pokladnou, prodejnou se suvenýry a s možností objednávky průvodcovských služeb.

43  The Amphitheatre on hillside It was built for 1200 viewers in 1985.

44  Amfiteátr na stráni Postavený pro 1200 diváků při příležitosti Valašského roku 1985.

45  Breeding of farm animals It was a typical kind of employment in last four centuries.It shows extensive cattle breeding, especially sheep breeding. Healthy milk products are made from milk.  The farmstead from Velké Karlovice

46  Salašnictví na Valašsku Salašnictví bylo ve čtyřech minulých stoletích charakteristickým zaměstnáním obyvatel východní Moravy. Představuje extenzívní chov dobytka, hlavně ovcí, na horských pastvinách, kde se dobytek pase přes celé léto, a z mléka se vyrábějí speciální mléčné výrobky. V polovině května se ovce z vesnice vyháněly na pastvu - na horskou salaš. Na valašských pastvinách časem vyrostly desítky salaší se stovkami ovcí.  Pasekářská usedlost z Velkých Karlovic-Miloňova -Pajta z jižního Valašska -Koliba z Černé hory -Koliba na lihách z Nedašova -Stánisko z Rákošového

47  Hofer´s cottage from Leskovec Exhibition of a dwelling of the poorest class.This cottage comes from 19 th century.

48  Hoferská chalupa z Leskovce Ukázka obydlí nejchudší valašské společenské vrstvy. Chalupa byla postavena v polovině 19. století.

49  Farmsteads Picturesque cluster of dwelling-houses and farmhouses.

50  Pasekářská kula Malebné seskupení obytných a hospodářských budov. Byly to existenční důvody, které spojovaly dohromady valašské osadníky. Jejich společným vlastnictvím však byly jen pasínky, kde se společně pásl dobytek.

51  Beltry from Lužná and lever well Timbered beltry from Lužná Well with wooden lever.

52  Zvonice z Lužné a vahadlová studna Zvonice z Lužné a vahadlová studna Zvonice z Lužné a vahadlová studna Roubená zvonička z Lužné. Studna s dřevěným pákovým vahadlovým systémem

53  Farmstead from Jezerný Farmstead that earned some money on the side by working as a carman. They went to Pešť with weaver‘s products, to Brno and Viena with agricultural products. It stayed as a form of support to the first world war for many people.

54  Pasekářská usedlost z Jezerného Ukázka hospodářství, které si přivydělávalo formanstvím. Valašští formani jezdili až do Pešti s tkalcovskými výrobky, do Brna a do Vídně se zemědělskými produkty. Z Krakova dováželi sůl, nezbytnou pro chov ovcí. Na Valašsku se formanstvím živilo hodně rodin až do první světové války. Ukázka hospodářství, které si přivydělávalo formanstvím. Valašští formani jezdili až do Pešti s tkalcovskými výrobky, do Brna a do Vídně se zemědělskými produkty. Z Krakova dováželi sůl, nezbytnou pro chov ovcí. Na Valašsku se formanstvím živilo hodně rodin až do první světové války.

55  Štůral ´s farmstead The farmstead was founded before 1761 under Velký Javorník in Velké Karlovice.

56  Štůralova usedlost Usedlost byla založena před rokem 1761 pod Velkým Javorníkem ve Velkých Karlovicích.

57  Smithy from Lutovina The main part of this building was built in 1889.

58  Kovárna z Lutoniny Vlastní dílenský provoz této vesnické kovárny byl vystavěn z kamene v roce 1889, srubová komora nad dílnou (sloužila jako sýpka) je starší konstrukce. Pochází z roku 1852 a byla na kovárnu dodatečně nadzvednuta.

59  Farmstead from Valašská Polanka Indoor exposition shows us situation that was charasteric for most of Wallachian families which used weaving as living resource.

60  Usedlost z Valašské Polanky Expozice ve světnici chalupy ukazuje situaci charakteristickou pro většinu rodin na Valašsku, využívajících tkalcovství jako jeden ze zdrojů obživy. Doplňkovou prací chalupníka byla výroba šindelů.

61  The wind mill The oldest and largest type of wind mill. It´s a two-storeyed wooden mill that was built in the first half of the 19th century in Kladníky (near castle Helfštýn at Lipník upon Bečva).

62  Větrný mlýn Nejstarší a nejrozšířenější, dosud funkční typ větrného mlýna, zvaný beraní. Jedná se o patrový dřevěný mlýn, postavený v první polovině 19. století v Kladníkách poblíž hradu Helfštýn u Lipníka nad Bečvou.

63  Polčák´s cottage from Prlov The part of Prlov village was burnt down because of co- operation with partisans. The exposition shows interiors from war time.

64  Polčákova chalupa z Prlova Část obce Prlov byla za války vypálena kvůli spolupráci s partyzány. Expozice zachycuje stav interiéru (i exteriéru) z válečného období

65  Matoch‘s cottage It comes from the first half of 18 th century. It is used for all- year breeding of farm animals.

66  Matochova chalupa Pochází z první poloviny 18. století. V našem muzeu slouží jako tzv. živé hospodářství.

67  Windlass well from Punčín The village with no flowing brook had to own a fire well with windlass for pulling outwater.

68  Rumpálová studna z Punčína Podle protipožárních nařízení z let 1751 a 1786 bylo předepsáno vykopat v obci, kterou neprotéká potok, požární studnu s rumpálem na vytahování vody.

69  Residence of the bailiff from Lideček Rare original of two-storeyed timbered building from 19 th century.

70  Fojtství z Lidečka Vzácný originál valašského roubeného patrového stavení z počátku 19. století.

71  Adamec’s farmstead from Nový Hrozenkov Exposition of modern village room from 50s of 20 th century.

72  Adamcova usedlost z Nového Hrozenkova Expozice moderní vesnické jizby z padesátých let 20. století.

73  Our class made a trip at the end of the first school year to this beautiful Rožnov scenery.We learnt new things about this pretty amazing landscape even about beauties of this Rožnov open-air museum. Unforgetteble memories of this trip never dissaper from our heads.

74  Do tohoto krásného prostředí Rožnova pod Radhoštěm jsme na konci 1. ročníku uskutečnili náš první společný třídní výlet. Přinášíme si odtud nejen nové poznatky o této malebné krajině a krásách rožnovského skanzenu, ale i nezapomenutelné vzpomínky, které nikdy nevymizí z našich pamětí.

75

76

77

78

79

80


Stáhnout ppt "WALLACHIAN OPEN- AIR MUSEUM ROŽNOV POD RADHOŠTĚM."

Podobné prezentace


Reklamy Google