Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název projektu: Environmentální výchova ve školních úlohách, experimentech a exkurzích Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/03.0008.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název projektu: Environmentální výchova ve školních úlohách, experimentech a exkurzích Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/03.0008."— Transkript prezentace:

1 Název projektu: Environmentální výchova ve školních úlohách, experimentech a exkurzích Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/03.0008

2 Příčiny válek, druhy válek + 5 vybraných jako BONUS

3  Co je válka - Válka je rozsáhlý stav organizovaného násilí mezi dvěma nebo více skupinami lidí. A válka je opakem míru, který je obvykle definován absencí války.  Příčiny války ◦ Moc - Napoleonské války ◦ Suroviny - Válka v Zálivu ◦ Voda - Izrael ◦ Bohatství - Války o rakouské dědictví ◦ Ideologie - Korea ◦ Náboženství - Třicetiletá válka ◦ Území - Prusko-Francouzská válka ◦ Nezávislost - Balkánská válka

4  Druhy válek ◦ Občanská (vnitrostátní) ◦ Mezinárodní  Typy válek (podle angažovanosti) ◦ totální válka - konflikt s absolutním nasazením ve které obě strany používají všech dostupných prostředků ◦ partyzánská válka - způsob vedení boje prostřednictvím odbojových organizací vyhýbajících se větším bitvám ◦ ideologická válka - konflikt způsobený pokusem jedné strany vnutit svou ideologii té druhé ◦ světová válka - konflikt vedený na více kontinentech do kterého se zapojuje většina států světa ◦ asymetrická válka - válka, kde jedna strana má výraznou početní či technologickou převahu ◦ náboženská(svatá) válka - pokus o rozšíření náboženství násilnou cestou

5  Typy válek (podle způsobu vedení boje) ◦ chemická válka - použití chemikálií; nejhorší poškození přírody ◦ biologická válka - úmyslné zavlečení biologicky upravených nemocí a jedů; nejhorší následky pro civilisty ◦ jaderná válka - použití atomových bomb a ostatních jaderných zbraní; nejhorší následky pro ovzduší ◦ studená válka - vedení boje pouze za pomocí výhružek a zbrojení; následky pouze na nervech všech zúčastněných

6 http://mrkash.com/activities/civilwar.html

7  Punské války je označení tří konfliktů mezi římskou říší a Kartágem (název je odvozen od pojmenování Puni, které Římané používali pro označení Kartaginců, kvůli jejich fénickým předkům). Střetly se zde zásadně odlišné státní a vojenské koncepce, zatímco Řím byl republikou, Kartágo oligarchií, zatímco římské vojsko bylo stavěno z občanů, kartaginské tvořili převážně žoldnéři.  Jak Kartágo, tak Řím měli snahu o hegemonii nad celým Středomořím a bylo jasné, že v případě války, která musela zákonitě vypuknout, bude vítěz pánem celého středomořského prostoru. Nakonec se záminkou k první ze tří válek stala Sicílie, na kterou si obě mocnosti činily nárok. Válka vypukla v roce 264 př.n.l. a končí 146 př. n. l. zničením Kartága. Římská říšeKartágo Ztráty 140000250000

8  Husitství představuje hnutí vzešlá z reformního proudu v katolické církvi, které odvozuje svůj původ od učení mistra Jana Husa a žádá dalekosáhlou reformu církve. Husité sami se nazývali kališníci, teprve později začali používat i označení husité.  Sami husité se dělily na radikální a umírněnou větev a právě jeden z vůdců pražské radikální skupiny husitů Jan Želivský stál v čele II. Pražské defenestrace. Svůj program sjednotili na Čáslavském sněmu kde představili požadavky v 4 artikulách pražských.  Pod vedením schopných vojevůdců Jana Žižky a Prokopa Holého dokázali několikrát porazit křížové trestné výpravy papeže Martina V. Nakonec byli poraženi 1434 v bitvě u Lipan, kde rozhodující úder Husitům zasadily oddíly samotných husitských šlechticů. HusitéKřižáci Ztráty 100 0025000

9  Napoleonské války byla série válečných konfliktů mezi lety 1803 až 1815, následující po revolučních válkách, které skončily roku 1802. Napoleonská Francie byla nakonec poražena zejména díky neschopnosti prosadit se v námořním boji. Napoleonské války skončily porážkou Napoleona I. v bitvě u Waterloo 18. června 1815 a druhou pařížskou mírovou smlouvou.  Do naší historie se zapsala zejména 2. největší a asi nejslavnější bitva u Slavkova (zvaná též bitva 3. císařů), ve které Napoleonovi vojáci drtivě porazili armády ruského cara i rakouského císaře.  Do historie též vstoupilo i Napoleonovo neúspěšné tažení do Ruska, které zkolabovalo stejně jako o 130 let později podobná vojenská operace německých nacistů.  Za zmínku stojí též fakt, že díky své válečné genialitě dokázal Napoleon zvítězit ve více bitvách než Hannibal, Caesar i Alexandr Makedonský dohromady. Francie + Itálie, Bavorsko, USA, Rýnský spolek Rakousko + Prusko, Rusko, Anglie, Španělsko Ztráty 15000002000000

10  Záminkou ke konfrontaci obou velmocí byla tzv. Emžská depeše, ve které Francie požaduje po Pruském panovníkovi Vilému I. odstoupení španělských držav. Následkem toho 19. 6. 1870 vyhlašuje Prusko společně se zbytkem Německa Francii válku.  Po rychlém postupu německých jednotek pod vedením maršála von Moltkeho se v témže roce uskuteční rozhodující střetnutí nedaleko hradu Sedan na Belgických hranicích, ve kterém po vyčerpávajícím boji vítězí Německá koalice a pokračuje v postupu na Paříž.  Po jednání mezi německým kancléřem Otto von Bismarckem a francouzským císařem Napoleonem III. je 10. 5. 1871 podepsána ve Frankfurtu nad Mohanem mírová dohoda. Prusko + ItálieFrancie Ztráty 5000070000

11  Konflikt probíhal mezi lety 1964 a 1975. Spojené státy americké a Jižní Korea pomáhaly jižnímu Vietnamu proti svému severnímu komunistickému protivníkovi. Toho podporovaly zase státy východního bloku a partyzánská komunistická organizace Vietkong.  Válka byla vedena chemickými zbraněmi; trpěli civilisté (masakr v My Lai) a bylo ničeno životní prostředí. USA použily proti rostlinným porostům defoliant Agent Orange, aby po odlistění prales přestal partyzánům sloužit jako bezpečný úkryt. Použity byly i další chemické látky, např. kyselina dimethylarsinová (Agent Blue) na zničení úrod rýže. Rovněž byl poprvé ve větší míře použit napalm.  Během války v USA vzrostla popularita různých mírových hnutí (hipies). Vláda USA nakonec své vojáky stáhla, vítězem se stal Severní Vietnam a došlo k sjednocení země v jeden socialistický stát. Severní Vietnam + SSSR, ČínaJižní Vietnam + USA, Jižní Korea, Filipíny, Nový Zéland, Austrálie Ztráty 10000001500000

12  Primární následky válek ◦ Smrt miliónů vojáků ◦ Minimálně stejně tolik civilistů ◦ Zahubení mnoha vzácných zvířat ◦ Desetitisíce zabitých koní ◦ zatažení a rozšíření tyfu, moru, kurdějí a dalších zhoubných nemocí  Sekundární následky válek ◦ Chudoba ◦ Nezaměstnanost ◦ Politická nestabilita států ◦ Mnoho přistěhovalců ◦ Znečištění vodních toků

13  Doufejme, že v nejbližší době se situace alespoň trochu uklidní, že se celému světu vyhnou ty největší konflikty, že 2. světová válka navždy zůstane tou největší a žádná třetí světová už nebude, neboť by se mohlo snadno stát, že jediná jaderná válka by mohla znamenat konec naší civilizace. CITÁTY - Válka neurčuje na čí straně je pravda - jenom kdo zbude. (Bertrand Russell) Jestli lidstvo neskoncuje s válkou, skoncuje válka s lidstvem. (John Fitzgerald Kennedy )

14 http://www.ceskatelevize.cz/ct24/exkluzivne-na-ct24/historie-cs/178994-marsalek-radecky-zachrance- monarchie /


Stáhnout ppt "Název projektu: Environmentální výchova ve školních úlohách, experimentech a exkurzích Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/03.0008."

Podobné prezentace


Reklamy Google