Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt „Environmentální výchova ve školních úlohách, experimentech a exkurzích“

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt „Environmentální výchova ve školních úlohách, experimentech a exkurzích“"— Transkript prezentace:

1 Projekt „Environmentální výchova ve školních úlohách, experimentech a exkurzích“

2 Příčiny válek, druhy válek + 5 vybraných jako BONUS

3  CO JE VÁLKA - Válka je rozsáhlý stav organizovaného násilí mezi dvěma nebo více skupinami lidí. A válka je opakem míru, který je obvykle definován absencí války.  PŘÍČINY VÁLKY - moc, sláva, náboženství, politika, ekonomika(peníze), uskutečnění ideologie a hlavně o SUROVINY např.ropa(války v zálivu), voda(Izrael)  DRUHY VÁLEK - Občanská(vnitrostátní) - Mezinárodní KONFLIKTY V SOUČASNOSTI – Lybie, Irák, Palestina, SAE, Omán, Egypt, Čad, Somálsko

4  Řecko-perské války se nazývala série konfliktů mezi řeckými městskými státy a perskou říší, jež začala v roce 499 př. n. l. a trvala až do roku 448 př. n. l. Jejich příčina tkvěla ve snaze perských velkokrálů Dáreia I. a obzvláště Xerxa I. podmanit si vojenskou silou starověké Řecko. Toto úsilí však navzdory veškeré materiální a lidské převaze Persie skončilo nezdarem.  Událostí, jež vedla k rozpoutání válek se stalo iónské povstání, které proběhlo v letech 499 až 493 př. n. l., jejich vrcholem pak bitvy u Marathónu (490 př. n. l.), u Thermopyl, u Salamíny (480 př. n. l.) a u Platají (479 př. n. l.). Řecko (Athény + Sparta)Persie Ztráty 550025000

5  Punské války je označení tří konfliktů mezi římskou říší a Kartágem (název je odvozen od pojmenování Puni, které Římané používali pro označení Kartaginců, kvůli jejich fénickým předkům). Střetly se zde zásadně odlišné státní a vojenské koncepce, zatímco Řím byl republikou, Kartágo oligarchií, zatímco římské vojsko bylo stavěno z občanů, kartaginské tvořili převážně žoldnéři.  Jak Kartágo, tak Řím měli snahu o hegemonii nad celým Středomořím a bylo jasné, že v případě války, která musela zákonitě vypuknout, bude vítěz pánem celého středomořského prostoru. Nakonec se záminkou k první ze tří válek stala Sicílie, na kterou si obě mocnosti činily nárok. Válka vypukla v roce 264 př.n.l. a končí 146 př. n. l. zničením Kartága. Římská říšeKartágo Ztráty 200000

6  Třicetiletá válka (1618–1648) byl evropský ozbrojený konflikt, známý především jako vyvrcholení sporů mezi římskokatolickou církví a zastánci vyznání, která vznikla po reformaci v 16. století, tedy kalvinismem a luteránstvím. Neméně důležitou příčinou války byl také boj evropských zemí o politickou nadvládu.  Spory o kompetence stavů a vlády v zemích Koruny České vyvrcholily 23. května 1618, kdy byli z oken Pražského hradu při pražské defenestraci vyhozeni dva místodržící, Vilém Slavata z Chlumu a Košumberka, Jaroslav Bořita z Martinic a jejich sekretář Fabricius, kteří byli obviňováni ze špatného zastupování Čechů u dvora ve Vídni. Římskokatolická církevProtestanti Svatá říše římská, ŠpanělskoŠvédové, Francie, Anglie, Nizozemí Ztráty 200000

7  Prusko-rakouská válka byla válka vedená v roce 1866 mezi Pruským královstvím, Italským královstvím a jejich spojenci na straně jedné a Rakouským císařstvím a jeho spojenci na straně druhé o převahu v Německém spolku. Vítězství Pruska nad Rakouským císařstvím vedlo ke vzniku Rakouska-Uherska.  Rakousko tehdy zastávalo ideu uspořádání poměrů v německy mluvících zemích bývalé Svaté říše římské spíše jako volné federace jednotlivých států – tedy Německého spolku. Naproti tomu zájmem Pruska bylo co nejrychlejší sjednocení celého Německa pod jeho vlastní nadvládou. Ne všechny tehdejší německé státy byly pruské politice sjednocování „krví a železem“, kterou zosobňoval především kancléř Otto von Bismarck, nakloněny.  Největším a rozhodujícím konfliktem této války byla bitva u Hradce Králové, která byla zároveň dosud největší bitvou na našem území. V alpách rovněž vyhrál několik bitev skvělý český vojevůdce V.Radecký Prusko + ItálieRakousko + Bavorsko Ztráty 3500025000

8  Válka v Iráku, někdy označovaná jako Druhá válka v Zálivu je do nedávna probíhající konflikt, který byl zahájen vpádem vojsk skupiny států vedených USA do Iráku v roce 2003. Koalice vedená Spojenými státy svrhla diktátorský režim Saddáma Husajna, zahájila okupaci Iráku, což vedlo k asymetrickému konfliktu se skupinami, které se po zhroucení státu a faktickém zničení armády odmítly vzdát ozbrojeného odporu, ale i k rozpoutání občanské války mezi šíity a sunnity.  Invaze do Iráku začala 20. března 2003 pod kódovým označením "Operace Irácká svoboda". Spolu se Spojenými státy americkými bylo členy „koalice ochotných“ přibližně 40 zemí, které poskytly své vojáky. Původní síla koalice byla asi 300 900 mužů, přičemž Američané a Britové tvořili 98 % a proti nim různé skupiny radikálních Iráčanů, dokonce i Íracká Al-Kaida vedená teroristou Abú Mus'ab az-Zarqáwím  Saddám Husajn byl v roce 2006 popraven oběšením v Iráku a válka skončila 19. 8. 2010 Irák + Al-káidaUSA + VB Ztráty 5500012000

9  Jen v těchto 5 vybraných válkách zahynulo: 1 milion vojáků minimálně stejně tolik civilistů 10000 koní + zatažení a rozšíření tyfu, moru, kurdějí a dalších zhoubných nemocí  A to je jen 5 válek a to ještě ne těch nejhorších - jen ve 2.světové totiž padlo přes 20 milionů vojáků a v rámci genocidy bylo zavražděno 6 milionů Židů  Ve válce ve Vietnamu sice nepadlo nejvíce vojáků, ale přesto se tento konflikt zapsal do historie tak nešetrným používáním zbraní, že zde na několika místech úplně zdevastoval přírodu, zničil veškerou vegetaci a vyhubil mnoho chráněných organismů  Rovněž studená válka a používání jaderných zbraní vypustili do atmosféry mnohonásobné množství radioaktivity než několik Černobylů dohromady

10  Doufejme že v nejbližší době se situace alespoň trochu uklidní, že se celému světu vyhnou ty největší konflikty, že 2.světová válka navždy zůstane tou největší a žádná třetí světová už nebude, neboť by se mohlo snadno stát, že jediná jaderná válka by mohla znamenat konec naší civilizace CITÁTY - Válka neurčuje na čí straně je pravda - jenom kdo zbyde. (Bertrand Russell) Jestli lidstvo neskoncuje s válkou, skoncuje válka s lidstvem. (John Fitzgerald Kennedy )

11 1. 2. 3. 4. 5.


Stáhnout ppt "Projekt „Environmentální výchova ve školních úlohách, experimentech a exkurzích“"

Podobné prezentace


Reklamy Google