Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Evanjelium podľa MARKA 1.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Evanjelium podľa MARKA 1."— Transkript prezentace:

1

2 Evanjelium podľa MARKA Syn, ktorý prišiel slúžiť

3 Evanjelium podľa MARKA autor: Ján Marek Písané pre kresťanov z pohanstva –Nemá rodokmeň –Len jednoduché citácie zo Starého zákona Najkratšie zo štyroch evanjelií. Krátke, ostré detaily. –Ježiš miloval bohatého mladíka –Pri nasýtení piatich tisícov, Ježiš posadil ľudí do skupín po 100 po 50. –Nemenovaný muž oblečený do plachty. –Mená synov Šimona Cyrenejského.

4 Matúš Marek Očitý svedok života a Ježišovho účinkovania Sprevádzal apoštolov Petra a Pavla Píše ŽidomPíše kresťanom z pohanstva Ježiš je prezentovaný ako kráľ Ježiš je prezentovaný ako služobník/ sluha Zameranie sa na Ježišove kázne Zameranie sa na Ježišove zázraky

5 Ježiš ako Služobník Služobník nepotrebuje rozprávanie o rodokmeni Rozprávanie začína so službou Ježiša Sú tu dané len dve kázne –Podobenstvá o nebeskom kráľovstve (kapitola 4) –reč na hore (Chapter 13)

6 1:11:147:248:278:3111:114:1 Úvod/ prológVerejné účinkovanie“Za koho ma poklad ajú ľudia? ” Súkromné účinkovanie Verejné účinkovan ie smrť & zmŕtvychvst anie Krst & pokušenie GalileaPohanské regióny cesta do Jeruzalema Jeruzalem Služby SlužobníkaUtrpenie Služobníka Črty Markovho evanjelia Vzostup Kto je Ježiš ? Pád Čo prišiel uskutočniť?

7 Kľúčové slová & frázy Hneď..., len čo... A …, a potom... Často používa historický prézent ( 150x)

8 Nasýtenie 5,000 ľudíNasýtenie 4,000 ľudí Marek 6,34-44Marek 8,1-9 Stalo sa, keď veľký zástup bol s Ježišom jeden deň. Stalo sa, keď veľký zástup bol s Ježišom tri dni. V zástupe boli väčšinou HebrejiV zástupe boli väčšinou pohania. Uskutočnilo sa blízko Betsaidy Juliinej na severovýchodnom pobreží Galilejského mora Uskutočnilo sa v Dekapolise na juhovýchodnom pobreží Galilejského mora Ježiš použil 5 chlebov a 2 ryby Ježiš použil 7 chlebov a niekoľko malých rýb. Bolo tam 12 malých košov odrobín Bolo tam 7 veľkých košov odrobín.

9 Marek 10,42-45 42 Ježiš si ich zavolal a povedal im: „Viete, že tí, ktorých pokladajú za vládcov národov, panujú nad nimi a ich veľmoži majú nad nimi moc. 43 Medzi vami to tak nebude. Ale kto sa bude chcieť stať medzi vami veľkým, bude vaším služobníkom. 44 A kto bude chcieť byť medzi vami prvý, bude sluhom všetkých. 45 Lebo ani Syn človeka neprišiel, aby sa dal obsluhovať, ale aby slúžil a položil svoj život ako výkupné za mnohých.“

10 Kríž Nápis: Kráľ Židov Tma od šiestej do deviatej hodiny “Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?” Opona chrámu Svedectvo centúria

11 Mark 16,9-20 Nenachádza sa v najstarších gréckych rukopisoch Je tam deväť gréckych slov z dlhšieho záveru, ktoré sú originálne u Marka. Odkazy na jazyky a zaobchádzanie s hadmi sa javí ako problém. Nachádza sa vo všetkých známych textoch. Codex Vaticanus necháva veľký prázdny priestor, naznačuje pisateľov vedomý dlhý záver. Predchádzajúca kapitola má tiež originálne slová. Jazyky a proroctvo o hadoch sa napĺňa v Skutkoch apoštolských. Stručný záverDlhý záver

12


Stáhnout ppt "Evanjelium podľa MARKA 1."

Podobné prezentace


Reklamy Google