Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název školy: ZÁKLADNÍ ŠKOLA PODBOŘANY, HUSOVA 276, OKRES LOUNY Autor: MGR. MONIKA RICHTÁRECHOVÁ Název: VY_INOVACE_223_SMYSLY Téma: SMYSLY Číslo projektu:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název školy: ZÁKLADNÍ ŠKOLA PODBOŘANY, HUSOVA 276, OKRES LOUNY Autor: MGR. MONIKA RICHTÁRECHOVÁ Název: VY_INOVACE_223_SMYSLY Téma: SMYSLY Číslo projektu:"— Transkript prezentace:

1 Název školy: ZÁKLADNÍ ŠKOLA PODBOŘANY, HUSOVA 276, OKRES LOUNY Autor: MGR. MONIKA RICHTÁRECHOVÁ Název: VY_INOVACE_223_SMYSLY Téma: SMYSLY Číslo projektu: CZ 1.07/1.4.00/21.2975

2 Prezentace slou ž í k procvi č ení u č iva v p ř edm ě tu Č lov ě k a jeho sv ě t ve 2.ro č níku - smysly. METODICKÉ POKYNY : Ž áci vyjmenují jednotlivé smysly : zrak ( list č.5 ) sluch (list č.6 ) č ich ( list č.7 ) chu ť ( list č.8 ) hmat ( list č.9 ) Odpovídají na otázky ( list č.10 ). Na list ě č.11 se nacházejí pou ž ité zdroje.

3 DATUM VYTVO Ř ENÍ : 8.5.2012 KLÍ Č OVÁ SLOVA : smysly.

4

5 Zrakem zjistíme, zda jsou v ě ci kolem nás hezké, č ervené, vysoké, blízko - daleko …

6 Sluchem zjistíme, zda jsou v ě ci kolem nás tiché, hlasité, tém ěř neslyšné …

7 Č ichem zjistíme, zda jsou v ě ci kolem nás vo ň avé, zapáchající …

8 Chutí zjistíme, zda je jídlo, pití sladké, slané, ho ř ké, kyselé …

9 Hmatem zjistíme, zda jsou v ě ci kolem nás m ě kké, hrubé, hladké …

10 sladké, slané, ho ř ké, kyselé ………………. m ě kké, hrubé, hladké …………………….. vo ň avé, zapáchající ……………………….. hezké, č ervené, blízko - daleko …………. Kterými smysly poznáme, ž e jsou v ě ci kolem nás : tiché, hlasité, tém ěř neslyšné…………. SLUCHEM CHUTÍ HMATEM Č ICHEM ZRAKEM

11 Pou ž ité zdroje : Program Microsoft Office 2010 Modré lidské oko. In: JURVETSON, Steve. Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 23. dubna 2005(2005-04-23), 02:07:07 [cit. 2012-03-16]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Zrak


Stáhnout ppt "Název školy: ZÁKLADNÍ ŠKOLA PODBOŘANY, HUSOVA 276, OKRES LOUNY Autor: MGR. MONIKA RICHTÁRECHOVÁ Název: VY_INOVACE_223_SMYSLY Téma: SMYSLY Číslo projektu:"

Podobné prezentace


Reklamy Google