Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název školy: Základní škola Městec Králové Autor: Mgr. Hana Míčová Název: VY_32_INOVACE_07_D7 Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2313 Téma: Vznik českého.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název školy: Základní škola Městec Králové Autor: Mgr. Hana Míčová Název: VY_32_INOVACE_07_D7 Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2313 Téma: Vznik českého."— Transkript prezentace:

1 Název školy: Základní škola Městec Králové Autor: Mgr. Hana Míčová Název: VY_32_INOVACE_07_D7 Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2313 Téma: Vznik českého státu a jeho formování v 10. století Anotace: Výkladová prezentace k počátkům českého státu. První přemyslovská knížata. Počátky křesťanství. Kroniky a legendy. 25.11.2012

2 Vznik českého státu a jeho formování v 10. století Výkladová prezentace

3 Počátky českého státu  Území Čech bylo osídleno kmenem Čechů, možná zde sídlily i jiné slovanské kmeny.  Z roku 845 pochází zmínka o českých velmožích, kteří se zúčastnili sněmu v městě Řezně.  Nejstarší sídla kmene Čechů jsou doložena v centrální části země – Levý Hradec, Budeč, Pražský hrad, Mělník, Tetín, Libušín.  Čechům vládl rod Přemyslovců, který odvozoval svůj původ od Přemysla Oráče.  Po něm vládla podle Kosmovy kroniky tzv. bájná knížata: Nezamysl, Mnata, Vojen, Vnislav, Křesomysl, Neklan, Hostivít.

4 První doložení Přemyslovci  Kolem roku 880 za vlády knížete Svatopluka knížecí manželé Bořivoj a Ludmila přijali křest na Velké Moravě.  Po Bořivojovi vládli jeho synové Spytihněv I. a Vratislav I., o jejichž vládě mnoho nevíme.  Po předčasné smrti Vratislava I. se stal knížetem Václav, kterého vychovávala a vedla ke křesťanství jeho babička Ludmila.  Ludmilu nechala později podle svatováclavské legendy zavraždit Václavova matka, kněžna Drahomíra.

5 Kníže Václav  Podle legendy šířil v Čechách křesťanství.  Udržoval mír se silnějším saským králem Jindřichem I. a platil mu mírový poplatek, tribut pacis.  Podle legend vládl mírně, podle křesťanských zásad, ale zranění na hlavě dokládá, že se nevyhýbal ani bitvám.  Měl spory s bratrem Boleslavem, který toužil po vládě.  Roku 935 byl bratrem Boleslavem zavražděn na Staré Boleslavi, kam byl pozván pod záminkou křtin Boleslavova syna.

6 Přemyslovský erb používaný v 10. -12. století. Později je takzvaná Svatováclavská plaménková orlice používaná jako znamení svatého Václava.

7 Socha svatého Václava v chrámu svatého Víta Kaple svatého Václava je nejkrásnější částí svatovítské katedrály. Je zde uložen relikviář s lebkou svatého Václava a korunovační klenoty.

8 Boleslav I.  Je hodnocen jako schopný a silný panovník.  Odmítl platit mírový poplatek římskému králi Otovi I.  Válku trvající 14 let nakonec prohrál a tribut do říše musel patrně znovu platit, ale hlavně se zavázal podpořit Otu I. v boji proti Maďarům.  V roce 955 po boku Oty I. porazil Maďary na řece Lechu.

9  Od poddaných začal vybírat daně, a tak financoval výstavbu hradů a udržování velké vojenské družiny, což posílilo knížecí moc.  Zřídil v zemi tzv. hradskou správu. Nechal zničit stará hradiště a místo nich vystavět knížecí hrady jako nová správní centra.  Tvrdý postup proti rodovým knížatům mu vynesl přízvisko Boleslav Ukrutný.

10  Nechal razit vlastní stříbrné mince, boleslavské denáry, což přispělo k rozvoji obchodu.  Boleslavova dcera Mlada se stala abatyší nejstaršího kláštera u nás, ženského kláštera svatého Jiří na Pražském hradě.  Druhá dcera, Doubravka, se stala manželkou zakladatele polského státu, knížete Měška z rodu Piastovců.

11 Denár Boleslava I.

12 Pravděpodobný rozsah českého státu za Boleslava I.

13 Boleslav II. zvaný také Boleslav Pobožný Roku 973 dosáhl založení pražského biskupství, to bylo dále podřízeno mohučskému arcibiskupovi. Prvním pražským biskupem byl Dětmar, druhým biskupem se stal Slavníkovec Vojtěch. Byl založen nejstarší mužský klášter v Břevnově. Boleslav aktivně podporoval šíření křesťanství. Nechal světit kněze, stavěl kostely.

14 Sjednocení Čech Boleslav II. ovládal téměř celé území Čech, kromě území kmene Charvátů. Charvátům vládl rod Slavníkovců, který sídlil na hradišti v Libici. Dokladem moci Slavníkovců je ražba vlastních mincí, slavníkovských denárů. Byli patrně spřízněni nejen s Přemyslovci, ale také s polským a saským panovnickým rodem.

15 V roce 995 vyvrcholily spory mezi Přemyslovci a Slavníkovci, k nimž přispěly neshody mezi Boleslavem II. a biskupem Vojtěchem. Z podnětu Boleslava II. bylo příslušníky rodu Vršovců vypáleno slavníkovské hradiště v Libici včetně nového knížecího paláce a všichni Slavníkovci včetně žen a dětí byli povražděni. Tím bylo dokončeno sjednocení českého státu.

16 Svatý Vojtěch Socha svatého Vojtěcha jako jednoho z patronů české země na pomníku svatého Václava na Václavském náměstí v Praze. Autorem sousoší je sochař Josef Václav Myslbek.

17 Kroniky a legendy  O počátcích českého státu se dozvídáme jen z mála pramenů.  Důležitým zdrojem poznání jsou nálezy z archeologických vykopávek, např. na Pražském hradě a na libickém hradišti.  Důležitým písemným pramenem jsou Kosmova a mladší Dalimilova kronika.  Dalšími zdroji jsou záznamy a kroniky pocházející z německé oblasti.  O životě prvních přemyslovských knížat, zvláště Ludmily a Václava, se dozvíme i z latinských a staroslověnských legend.

18 Citováno pod licencí Creative Commons 27.11.2012  Snímek 5: Svatý Václav. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/13/Wenzeslaus_by_Peter_Parler.JPG  Snímek 6: Svatováclavská orlice. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8b/P%C5%99emyslovci_erb.svg/127px- P%C5%99emyslovci_erb.svg.png  Snímek7: Socha sv. Václava. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/13/Wenzeslaus_by_Peter_Parler.JPG  Snímek 11: Denár Boleslava I. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/88/Boleslav1_denar.jpg/180px- Boleslav1_denar.jpg  Snímek 12: Mapa http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d5/%C4%8Cesk%C3%BD_st%C3%A1t_v_X._st olet%C3%AD_za_Boleslava_I._a_II.jpg/800px- %C4%8Cesk%C3%BD_st%C3%A1t_v_X._stolet%C3%AD_za_Boleslava_I._a_II.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d5/%C4%8Cesk%C3%BD_st%C3%A1t_v_X._st olet%C3%AD_za_Boleslava_I._a_II.jpg/800px- %C4%8Cesk%C3%BD_st%C3%A1t_v_X._stolet%C3%AD_za_Boleslava_I._a_II.jpg  Snímek 16: Svatý Vojtěch. Foto Arkadiy Etumyan. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e0/Adalbert_of_Prague.jpg/400px- Adalbert_of_Prague.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e0/Adalbert_of_Prague.jpg/400px- Adalbert_of_Prague.jpg


Stáhnout ppt "Název školy: Základní škola Městec Králové Autor: Mgr. Hana Míčová Název: VY_32_INOVACE_07_D7 Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2313 Téma: Vznik českého."

Podobné prezentace


Reklamy Google