Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název školy: ZŠ Klášterec nad Ohří, Krátká 676 Autor: Bc. Michael RADIMERSKÝ Název materiálu: VY_32_INOVACE_10_8_ DRUHÁ REPUBLIKA A VZNIK PROTEKTORÁTU.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název školy: ZŠ Klášterec nad Ohří, Krátká 676 Autor: Bc. Michael RADIMERSKÝ Název materiálu: VY_32_INOVACE_10_8_ DRUHÁ REPUBLIKA A VZNIK PROTEKTORÁTU."— Transkript prezentace:

1 Název školy: ZŠ Klášterec nad Ohří, Krátká 676 Autor: Bc. Michael RADIMERSKÝ Název materiálu: VY_32_INOVACE_10_8_ DRUHÁ REPUBLIKA A VZNIK PROTEKTORÁTU ČECHY A MORAVA Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1115 Anotace: Prezentace pro 9. ročník. K výkladu

2 DRUHÁ REPUBLIKA A VZNIK PROTEKTORÁTU ČECHY A MORAVA

3 Anotace: Prezentace zpřehledňuje chronologicky jednotlivé události, které vedly ke vzniku Druhé republiky a jejímu konci a dále ke vzniku Protektorátu Čechy a Morava. Seznamuje s důležitými osobnostmi tohoto časového období. Charakterizuje hlavní události.

4

5 Druhá republika 1. října 1938–14. března 1939 Druhá republika je označení pro politický systém ČSR v období 1. října 1938–14. března 1939. Trvala tedy pouhých 167 dní. Prezident Edvard Beneš 5. října 1938 abdikoval22. října 1938 odletěl do Británie Prezident Edvard Beneš 5. října 1938 abdikoval a 22. října 1938 odletěl do Británie (později do USA). Doc. JUDr. EMIL HÁCHA 30. listopadu 1938 zvolen prezidentem Česko-Slovenské republiky Doc. JUDr. EMIL HÁCHA byl na nátlak svého okolí 30. listopadu 1938 zvolen prezidentem Česko-Slovenské republiky (DRUHÁ REPUBLIKA). Důvody pro jeho volbu tkví v jeho dosavadní neutralitě a ve zkušenosti s vedením větší instituce.

6

7 Druhá republika množství průmyslu, obranných opevnění, komunikací spolu s 33 % plochy českých zemí bylo ztraceno. Druhá republika byla jen stín té první – množství průmyslu, obranných opevnění, komunikací spolu s 33 % plochy českých zemí bylo ztraceno. Např. k 1. listopadu 1938 bylo provizorně obydleno uprchlíky z pohraničí 6000 železničních vagónů. Navíc bylo nutno postarat se o desetitisíce uprchlíků ze zabraných území. Např. k 1. listopadu 1938 bylo provizorně obydleno uprchlíky z pohraničí 6000 železničních vagónů. Uprchlíci neměli často práci, jejich majetky zůstaly v zabraném pohraničí.

8 Sudetští Němci ničí čs. pohraniční sloupy

9 Stát začal kopírovat italský fašistický model. Strana národní jednoty Byla vytvořena Strana národní jednoty, kde se pod vedením agrárníků sjednotily občanské strany a část národních socialistů. legální opozice Národní strana práce Jako legální opozice působila Národní strana práce složená ze sociálních demokratů a levého křídla národních socialistů. Nový premiér Rudolf Beran Nový premiér Rudolf Beran byl vždy silně pravicově orientovaný a skeptický k liberalismu a demokracii. Komunistická strana byla rozpuštěna Komunistická strana byla rozpuštěna, třebaže její členové zůstali v parlamentu. Byla zavedena tvrdá cenzura. Byl vydán zmocňovací zákon, který zmocňoval vládu, aby vládla bez parlamentu. Byla zavedena tvrdá cenzura. Byl vydán zmocňovací zákon, který zmocňoval vládu, aby vládla bez parlamentu. byl inspirován korporativistickým programem italských fašistů a byly vydány také antisemitské dekrety. Program Strany národní jednoty byl inspirován korporativistickým programem italských fašistů a byly vydány také antisemitské dekrety. „Záruky“, k nimž se zavázal v Mnichovské dohodě Adolf Hitler, zůstaly pouze na papíře.

10 Nadšená a k pláči dojatá sudetská Němka z Chebu vítá příjezd německých vojsk

11 Stále docházelo k pohraničním incidentům, mnozí čs. příslušníci ozbrojených sil zůstali po únosu na německé území „nezvěstní“. Stále docházelo k pohraničním incidentům, mnozí čs. příslušníci ozbrojených sil zůstali po únosu na německé území „nezvěstní“. Nenastalo dohodnuté propuštění části Čechů, zajatých před 1. říjnem 1938 v době Mnichovské krize. Z německého koncentračního tábora v Dachau se podařilo propašovat do Československa zprávu o 16 tisících vězních, mezi nimiž je 42 zavlečených Čechů. Německo pokračovalo v diktátu při stanovování dalších záborů českého území, a to i v případech, že se jednalo obce s převahou českého obyvatelstva.

12 Wehrmacht zabírá české pohraničí

13 KONEC DRUHÉ REPUBLIKY Počátkem března 1939 Počátkem března 1939 obdržela československá vláda první informace o tom, že nacisté obsadí zbytek ČSR a účastníci Mnichovské dohody Velká Británie, Francie a Itálie proti tomu nic nepodniknou. Na samotném Slovensku došlo protičeské kampani, situace došla tak daleko, že čs. vláda vyhlásila na Slovensku výjimečný stav a v noci z 9. na 10. března převzala v této části republiky moc armáda. Na Moravském Slovácku uskutečnila akce slovenských fašistů pro připojení této oblasti ke Slovensku. Na samotném Slovensku došlo protičeské kampani, situace došla tak daleko, že čs. vláda vyhlásila na Slovensku výjimečný stav a v noci z 9. na 10. března převzala v této části republiky moc armáda. Tuka, Mach a Černák Vedoucí separatističtí politici Tuka, Mach a Černák byli zatčeni, zásah si nevyžádal žádné námitky ze zahraničí.

14 11. března 1939 vystupňování protičeské propagandy 11. března 1939 dal německý ministr propagandy Joseph Goebbels pokyn říšskému tisku k vystupňování protičeské propagandy. o vyřešení krize sestavením nové autonomní vlády Slovenska V Praze i Bratislavě probíhala horečná jednání o vyřešení krize sestavením nové autonomní vlády Slovenska. V Praze vyprovokovali pražští Němci hospodskou rvačku, která skončila policejním zásahem. V Praze vyprovokovali pražští Němci hospodskou rvačku, která skončila policejním zásahem. O den později se 80 německých studentů snažilo vykřikováním Heil Hitler vyvolat další srážku. O den později se 80 německých studentů snažilo vykřikováním Heil Hitler vyvolat další srážku. Dne 13. března zaútočila skupina asi 600 Němců na četnickou stanici ve Stonařově a došlo k lynčování četníků. Dne 13. března zaútočila skupina asi 600 Němců na četnickou stanici ve Stonařově a došlo k lynčování četníků. Téhož dne se uskutečnil pochod asi šesti tisíc brněnských Němců směrem k Pohořelicím, kde na nových protektorátních hranicích zapálili českou celnici a rozehnali její osazenstvo. Téhož dne se uskutečnil pochod asi šesti tisíc brněnských Němců směrem k Pohořelicím, kde na nových protektorátních hranicích zapálili českou celnici a rozehnali její osazenstvo.

15 Čs. zástupci z Vídně sdělili, že se k čs. hranicím blíží jednotky Wehrmachtu. Čs. zástupci z Vídně sdělili, že se k čs. hranicím blíží jednotky Wehrmachtu. slovenský předák Jozef TisoToho postavil Hitler před hotovou věc - buď vyhlásí samostatný Slovenský stát, jehož hranice bude Německo garantovat, nebo bude Slovensko okupováno Maďary.Tiso předložil ihned tento Hitlerův požadavek Slovenskému sněmu, který ho následující den 14. března krátce po 12. hodině schválil. K nejzásadnější události tohoto dne však došlo v Berlíně, kam odletěl slovenský předák Jozef Tiso. Toho postavil Hitler před hotovou věc - buď vyhlásí samostatný Slovenský stát, jehož hranice bude Německo garantovat, nebo bude Slovensko okupováno Maďary. Tiso předložil ihned tento Hitlerův požadavek Slovenskému sněmu, který ho následující den 14. března krátce po 12. hodině schválil.

16 V únoru 1939 opět začaly - tentokrát v okleštěném vnitrozemí - henleinovské provokace pod heslem Heil März!

17 Na Podkarpatské Rusi se téhož dne uskutečnil pokus bojůvek Karpatské Síče o puč, který byl čs. vojenskými jednotkami potlačen. Do Prahy však dorazilo ultimátum z Budapešti, které požadovalo připojení zbytku Podkarpatské Rusi k Maďarsku. Čs. vojska dostala rozkaz ke stažení z Podkarpatské Rusi, přičemž sváděla s maďarskými jednotkami tuhé ústupové boje. Do Prahy však dorazilo ultimátum z Budapešti, které požadovalo připojení zbytku Podkarpatské Rusi k Maďarsku. Předseda chustské vlády Vološin sice telegrafoval Hitlerovi, aby přiměl maďarskou vládu dodržovat usnesení vídeňské arbitráže, ale marně. Čs. vojska dostala rozkaz ke stažení z Podkarpatské Rusi, přičemž sváděla s maďarskými jednotkami tuhé ústupové boje. Část československých vojsk byla nucena ustoupit na území Rumunska a Polska. Část československých vojsk byla nucena ustoupit na území Rumunska a Polska. Největší boje mezi jednotkami Karpatské Siče, dobrovolníky z řad obyvatelstva čerstvě vyhlášené Karpatské Ukrajiny a maďarskými Honvédy se konal na Krasném Poli u Chustu.

18 14. března v 16 hodin odjel prezident Emil Hácha zvláštním vlakem z Prahy do Berlína 14. března v 16 hodin odjel prezident Emil Hácha zvláštním vlakem z Prahy do Berlína. O hodinu později odstartovalo z Ruzyňského letiště letadlo s plk. F. Moravcem a deseti zpravodajskými důstojníky druhého oddělení Hlavního štábu čs. armády, kteří odváželi nejdůležitější věci z tajného archívu. V 19.30 hodin telefonoval přednosta poštovního úřadu v Moravské Ostravě, že místní policejní ředitelství, radnici, nádraží a další důležité budovy obsadili Němci. Nedlouho na to zahájila osádka kasáren v Místku boj, při němž došlo v řadách německých vojsk ke ztrátám. Na rozkaz nejvyššího velení však musela být palba zastavena.

19 Berlín 14.-15. březen 1939 - jednání E. Háchy s A. Hitlerem

20 Na Václavském náměstí v Praze vyprovokovali němečtí studenti srážky s českými obyvateli. Na Václavském náměstí v Praze vyprovokovali němečtí studenti srážky s českými obyvateli. Krátce po půlnoci na 15. březen začínají brněnští Němci přebírat ve městě moc. Postupně obsadili radnici, policejní ředitelství, zemský úřad a další budovy. Krátce po půlnoci na 15. březen začínají brněnští Němci přebírat ve městě moc. Postupně obsadili radnici, policejní ředitelství, zemský úřad a další budovy. 15. března v 1.15 hodin vstoupil prezident Hácha a ministr zahraničí Chvalkovský do nové budovy říšského kancléřství. Po přívětivém úvodním slovu Háchy začal Hitlerův monolog, při němž oznámilže vydal vojsku rozkaz obsadit české země a připojit je k Německé říši. 15. března v 1.15 hodin vstoupil prezident Hácha a ministr zahraničí Chvalkovský do nové budovy říšského kancléřství. Po přívětivém úvodním slovu Háchy začal Hitlerův monolog, při němž oznámil, že vydal vojsku rozkaz obsadit české země a připojit je k Německé říši. Ve stále útočnějším tónu Hitler vyhrožoval rozbitím země, bombardováním měst, likvidací obyvatelstva. Krátce po druhé hodině určil Hitler přestávku, při níž Hácha volal do Prahy, aby svolal ministerskou radu. Hitler však vyhrožoval i po přestávce, ale Hácha odolával až do doby, kdy ho stihl srdeční záchvat. Ve stále útočnějším tónu Hitler vyhrožoval rozbitím země, bombardováním měst, likvidací obyvatelstva. Krátce po druhé hodině určil Hitler přestávku, při níž Hácha volal do Prahy, aby svolal ministerskou radu. Hitler však vyhrožoval i po přestávce, ale Hácha odolával až do doby, kdy ho stihl srdeční záchvat. I po té se snažil jednat, ale nakonec byl zlomen. I po té se snažil jednat, ale nakonec byl zlomen. Před 4 hodinou ranní podepsali Hácha a Chvalkovský „prohlášení německé a česko-slovenské vlády“, kde se mimo jiné praví: „Čs. prezident prohlásil, že... klade osud českého národa a země s plnou důvěrou do rukou vůdce Německé říše.“ Před 4 hodinou ranní podepsali Hácha a Chvalkovský „prohlášení německé a česko-slovenské vlády“, kde se mimo jiné praví: „Čs. prezident prohlásil, že... klade osud českého národa a země s plnou důvěrou do rukou vůdce Německé říše.“

21 Mezitím v Praze došlo k zasedání vlády, kde byl vydán rozkaz všem armádním sborům neklást jakýkoliv odpor. Mezitím v Praze došlo k zasedání vlády, kde byl vydán rozkaz všem armádním sborům neklást jakýkoliv odpor. Ve 4.30 hodin začal pražský rozhlas vysílat rozkaz o chystaném vstupu německých vojsk v 6.00 hodin ráno na území Čech a Moravy. Ve 4.30 hodin začal pražský rozhlas vysílat rozkaz o chystaném vstupu německých vojsk v 6.00 hodin ráno na území Čech a Moravy. 15. března v časných ranních hodinách začala německá armáda obsazovat okleštěný zbytek Čech a Moravy. V nevlídném dni byla přijata nevlídně zaťatými pěstmi českým obyvatelstvem, pouze tam, kde žila silná německá menšina, byly německé okupační jednotky vítány svými soukmenovci. 15. března v časných ranních hodinách začala německá armáda obsazovat okleštěný zbytek Čech a Moravy. V nevlídném dni byla přijata nevlídně zaťatými pěstmi českým obyvatelstvem, pouze tam, kde žila silná německá menšina, byly německé okupační jednotky vítány svými soukmenovci.

22 „Rozkas pro Obyvatele“ Na nárožích ulic se objevila vyhláška „Rozkas pro Obyvatele“ o převzetí výkonné moci na území obsazené Wehrmachtem. V 19.15 hodin přijel na Pražský hrad Hitler, hradní stráž vystřídali esesáci. V 19.15 hodin přijel na Pražský hrad Hitler, hradní stráž vystřídali esesáci. Zvláštní vlak s Emilem Háchou se vrátil do Prahy až v 19.30 hodin s úmyslným zpožděním. Zvláštní vlak s Emilem Háchou se vrátil do Prahy až v 19.30 hodin s úmyslným zpožděním. Ve čtvrtek 16. března vydal Hitler na Pražském hradě Výnos o zřízení Protektorátu Čechy a Morava. Česko-slovenská vláda byla přejmenována v nezměněném složení na vládu protektorátní. Druhá republika skončila de iure. Ve čtvrtek 16. března vydal Hitler na Pražském hradě Výnos o zřízení Protektorátu Čechy a Morava. Česko-slovenská vláda byla přejmenována v nezměněném složení na vládu protektorátní. Druhá republika skončila de iure.

23 Hitler v Praze 15. března 1939

24

25

26

27

28

29 Použité zdroje: Obrázky jsou z www.google.cz a nepodléhají žádným autorským právům.www.google.cz Není-li uvedeno jinak je materiál dílem autorky podle učebních osnov odpovídajících ŠVP vyučovaných podle učebnic: CSC. ČAPKA, František doc. PhDr. Dějepis pro 9. ročník. Novověk, moderní dějiny. 1. vydání. Nový Malín: Nová škola, s. r. o., 2010. učebnice vytvořená v souladu s RVP ZV. ISBN 978-80-7289-185-6. Učebnice je vybavena doložkou: „Schválilo MŠMT čj. 11336/2010-22 dne 24. června 2010 k zařazení do seznamu učebnic pro základní školy jako součást ucelené řady učebnic pro vzdělávací obor Dějepis s dobou platnosti šest let.

30 ZDROJE PRO OBRÁZKY: http://img.cas.sk/img/11/article/647747_adolf-hitler-nacista.jpg http://img.cas.sk/img/11/article/647747_adolf-hitler-nacista.jpg http://www.usmilitary.estranky.cz/img/picture/2534/okupace- ceske-zeme-nemeckou-armadou-a-vznik-protektoratu-cechy-a- morava.jpg http://www.usmilitary.estranky.cz/img/picture/2534/okupace- ceske-zeme-nemeckou-armadou-a-vznik-protektoratu-cechy-a- morava.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/2d/F lag_of_Czechoslovakia.svg/800px-Flag_of_Czechoslovakia.svg.png http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/2d/F lag_of_Czechoslovakia.svg/800px-Flag_of_Czechoslovakia.svg.png http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/ae/C zechoslovakia_COA_medium.svg/480px- Czechoslovakia_COA_medium.svg.png http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/ae/C zechoslovakia_COA_medium.svg/480px- Czechoslovakia_COA_medium.svg.png http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/81/D ruh%C3%A1_%C4%8Ceskoslovensk%C3%A1_republika_1938.png/ 800px- Druh%C3%A1_%C4%8Ceskoslovensk%C3%A1_republika_1938.png http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/81/D ruh%C3%A1_%C4%8Ceskoslovensk%C3%A1_republika_1938.png/ 800px- Druh%C3%A1_%C4%8Ceskoslovensk%C3%A1_republika_1938.png http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/55/Bundesa rchiv_Bild_183-58507- 003%2C_Besetzung_des_Sudetenlands%2C_Grenzpfahl.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/55/Bundesa rchiv_Bild_183-58507- 003%2C_Besetzung_des_Sudetenlands%2C_Grenzpfahl.jpg

31 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/ c2/Bundesarchiv_Bild_183- H13160%2C_Beim_Einmarsch_deutscher_Truppen_in _Eger.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/ c2/Bundesarchiv_Bild_183- H13160%2C_Beim_Einmarsch_deutscher_Truppen_in _Eger.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ e6/Bundesarchiv_Bild_146-2005- 0176%2C_Anschluss_sudetendeutscher_Gebiete.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ e6/Bundesarchiv_Bild_146-2005- 0176%2C_Anschluss_sudetendeutscher_Gebiete.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/ 40/Provokace_%C4%8Desk%C3%BDch_N%C4%9Bmc %C5%AF.gif http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/ 40/Provokace_%C4%8Desk%C3%BDch_N%C4%9Bmc %C5%AF.gif http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/ 0a/Bundesarchiv_B_145_Bild-F051623- 0206%2C_Berlin%2C_Besuch_Emil_Hacha%2C_Gespr %C3%A4ch_mit_Hitler.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/ 0a/Bundesarchiv_B_145_Bild-F051623- 0206%2C_Berlin%2C_Besuch_Emil_Hacha%2C_Gespr %C3%A4ch_mit_Hitler.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/ 0d/Bundesarchiv_Bild_183-2004-1202- 505%2C_Prag%2C_Burg%2C_Besuch_Adolf_Hitler.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/ 0d/Bundesarchiv_Bild_183-2004-1202- 505%2C_Prag%2C_Burg%2C_Besuch_Adolf_Hitler.jpg

32 http://nd04.jxs.cz/493/282/6e5ac72e77_731 62262_o2.png http://nd04.jxs.cz/493/282/6e5ac72e77_731 62262_o2.png http://www.komenskeho66.cz/materialy/dej epis/9%20vyhlaska%20o%20zrizeni%20prote ktoratu.jpg http://www.komenskeho66.cz/materialy/dej epis/9%20vyhlaska%20o%20zrizeni%20prote ktoratu.jpg http://www.kcprymarov.estranky.cz/img/mi d/2235/q--vyhlaseni-protektoratu.jpg http://www.kcprymarov.estranky.cz/img/mi d/2235/q--vyhlaseni-protektoratu.jpg http://www.japhila.cz/2009/pictures/Vlozka _E_Hacha.jpg http://www.japhila.cz/2009/pictures/Vlozka _E_Hacha.jpg


Stáhnout ppt "Název školy: ZŠ Klášterec nad Ohří, Krátká 676 Autor: Bc. Michael RADIMERSKÝ Název materiálu: VY_32_INOVACE_10_8_ DRUHÁ REPUBLIKA A VZNIK PROTEKTORÁTU."

Podobné prezentace


Reklamy Google