Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Předmět Český jazyk a literatura Název školy Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, příspěvková organizace Název materiálu Česká.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Předmět Český jazyk a literatura Název školy Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, příspěvková organizace Název materiálu Česká."— Transkript prezentace:

1 Předmět Český jazyk a literatura Název školy Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, příspěvková organizace Název materiálu Česká literatura po roce 1945 Autor Mgr. Věra Pilousová Tematický okruh 9.Česká poezie po roce 1945 – Opakování doby poválečné Ročník čtvrtý Datum tvorby 1.pololetí školního roku 2012/2013 AnotaceOpakování konce 2. světové války u nás, střední generace básníků,rozdělení české poezie po roce 1945 na skupiny, autoři Skupiny 42, Skupiny Ra Metodický pokyn Prezentace je určená jako podklad pro opakování probraného období poválečné poezie je využitelná pro samostatné studium žáků. Klíčová slova: historicko-politický kontext po roce 1945, rozdělení české poezie po roce 1945, DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

2 ČESKÁ POEZIE PO ROCE 1945

3 DOBA POVÁLEČNÁ OPAKOVÁNÍ 9. ČESKÁ POEZIE PO ROCE 1945

4 Německé vojenské jednotky se snažily na poslední chvíli způsobit v Praze co největší škody a probít se západ do amerického zajetí. Pražané se tomu vzepřeli lidovým povstáním, které vypuklo 5. 5. Jak skončila pro Československo 2. světová válka? Určete, které z následujících tvrzení platí: České země byly osvobozeny Rudou armádou od německé okupace, naopak klerofašistické Slovensko patřilo mezi země poražené. V okolních zemích se ještě bojovalo, ale Prahu už nacisté opustili, takže zde už všichni oslavovali klid a mír. A B Podle úmluv spojenců byla Praha v americké osvobozovací zóně, Rudá armáda osvobozovala západ Čech (Plzeňsko). C D D Německé vojenské jednotky se snažily na poslední chvíli způsobit v Praze co největší škody a probít se západ do amerického zajetí. Pražané se tomu vzepřeli lidovým povstáním, které vypuklo 5. 5.1945 Řešení :

5 Jedna z barikád na ochranu budovy Českého rozhlasu http://www.vinohrady.cz/data/pictures/barikada1945.jpg 12 1 2 3 4 http://www.letisteodbory.cz/wp-content/uploads/2013/05/Beze-jmena1.jpg Ostřelování a zničení staroměstské radnice Národní muzeum zničené boji.Boj o historický střed města- Staroměstské náměstí Přiřaďte jednotlivým záběrům odpovídající popisky: 4 Řešení : 3 http://www.praha-tip.cz/public/images/story/p1145.jpg http://www.ahmp.cz/povstani/foto/nahledy/058.jpgwww.ahmp.cz/povstani/foto/nahledy/058.jpg

6 STŘEDNÍ GENERACE BÁSNÍKŮ (narozených po r. 1900): Těsně po válce vznikaly spontánně básně vracející se k válce a vyjadřující nadšení z osvobození. Které skupině básníků se podařilo své zážitky vyjádřit nejpůsobivěji? Byla střední generace básníků, kteří dozrávali v době první republiky: František Halas, Jaroslav Seifert a Vladimír Holan

7 12 3 2 31 Přiřaďte portrétům jména: F. Halas, V. Holan, F. Hrubín, J. Seifert Vladimír Holan Jaroslav Seifert František Halas http://www.slovnikceskeliteratury.cz/getImage.jsp?docid =11&thmb&id=129 http://www.odaha.com/sites/default/files/jaroslav- seifert.jpg www.pwf.cz/archivy/autori/vladimir- holan/cz/&docid=XfnyIIUgUC571M&imgurl=http://www.pwf.cz/obraz ek/dokument2189/holan_360x225.jpg&w=360&h=225&ei=UOr_ULC MEcHKhAfk_oGoDw&zoom=1&iact=rc&dur=297&sig=103442197001 635458552&page=1&tbnh=139&tbnw=223&start=0&ndsp=37&ved =1t:429,r:17,s:0,i:133&tx=173&ty=106 Řešení :

8 Jaroslav Seifert (úryvky básně) … Noc první, růžová, vám polštář čechrala z kamení dlažeb Najděte slova, která odrážejí konkrétní reálie květnových dnů 1945 a připomeňte historickou situaci: Kosi zpívali a kaštan nesl svícny obřadně, když už se stmívalo. Noc třetí sršela však jiskrami, čtvrtá noc měla příchuť popela a páchla po kouři jak rozbořený krb. František Halas (úryvky básně) … Z němoty vyšlá vyjevená slova pobíhala hrozebně a vztekle A tu začala růst z magnetických polí nenávisti z podzemí krví prosáklého rostla partyzánská … Štěkavé zbraně ze skrýší a hlíny vyrazily … Řešení : Doplňte názvy básní:Květnové noci, Barikáda

9 Jan Zahradníček - Pokušení smrti Které z následujících děl není reakcí na osvobození Československa a konec 2. světové války? Vladimír Holan - Dokument Jaroslav Seifert – Přilba hlíny A B František Halas - V řadě C D D Jan Zahradníček - Pokušení smrti Řešení :

10 Zařaďte jména umělců do odpovídajících skupin: Ivan Blatný, Jiří Kolář Bohuslav Reynek, Jan Zahradníček Ludvík Kundera, Zdeněk Lorenc Kamil Bedná ř, Josef Hiršal Skupina Ra Skupina Ohnice Katoličtí básníci Skupina 42 Skupina RaSkupina 42Katoličtí básníciSkupina Ohnice Dynamoarchisté

11 Přiřaďte portrétům jména: 1 3 2 Ivan Blatný Josef Kainar Jiří Kolář 2 3 1 http://www.knihovnaslany.cz/wp- content/gallery/777-kalendarium/blatny-ivan.jpg http://tcreativoas.cz/authorsPhoto/main/40_kolar-jiri.jpg http://www.cojeco.cz/attach/photos/3b3b94ec469cc.jpg Josef Kainar Ludvík Kundera Ivan Blatný Jiří Kolář

12 Krajina Když nahlížíme večer na rubu nádražních čtvrtí přes dvory s pavlačemi do rozsvícených kuchyní Nějaká dívka sestupuje po točitých schodech Naklání se a vylévá špínu do stoky Na dlažbě průchodu se stěnou plnou plísně Zelenou jako šije holubů Když nahlížíme večer na rubu nádražních čtvrtí do dvorů s pavlačemi Pokuste se zařadit autora těchto veršů do jedné z poválečných skupin: Určete autora veršů: a) Jiří Kolář b) Ivan Blatný c) Josef Kainar b) Ivan Blatný, sbírka Tento večer Volte jednu ze dvou možností, co je typické pro formu verše: 2.b) pojmenovávání skutečnosti přímo 1.a) pravidelný verš, členění na strofy 1.b) volný verš bez interpunkce 2.a)více metafor a obrazná pojmenování Podle motivů z městské periférie ho zařadíme do Skupiny 42. 1.b 2.b

13 http://files.originalart.cz/system_preview_detail_20 0000261-4be934cf90- public/Kamil%2520Lhot%25C3%25A1k%2520konv olut%2520pohledy2.JPG Přiřaďte obrazům jména malířů ze Skupiny 42: http://www.galerieart.cz/hudecek_nocni_chodec.JPG 1 3 2 http://www.cmvu.cz/img/works/o_3_ev.jpg Jan Smetana František Hudeček Kamil Lhoták 2 3 1 František HudečekKamil LhotákFrantišek GrossJan Smetana Řešení :

14 Skupina 42 se zajímá o velkoměsto novým způsobem. Pojmenujte motivy, na které se ve městě zaměřovali ? Typické motivy: pusté zdi č………., dláždění ulic, stojany ………………., p………., t………… c………. činžáků pouličního osvětlení periférie civilizacetechnická odmítali bretonovský surrealismus s přeceňováním p…………… a……………, požadovali p………….. t…….. Skupina Ra - druhá vlna českého surrealismu se od předválečného surrealismu lišila tím, že Doplňte vynechaná slova: psychickéhoautomatismu, promyšlenoutvorbu

15 Kolem tetanovitých štítů A umírajících ohrad Vnikají Za sklíčeného smíchu rozdrancaných střevíčků A pozdravů chrchlotu zřízenců návěstních ústavů K trnoucímu srdci předměstí Svítání Zamačkává štěnice ohnípaných očí lamp Veliké červené plakáty.. Zvony rolet hlaholí Z boláků hotelů Uniká vyfintěný hnis Praménky Proplétající se kolem zdechlých opon Reklamních tabulí Určete autora veršů: a)Jiří Kolář b) Ivan Blatný c) Josef Kainar Podle smyslu veršů pokuste se určit název básně a)Jiří Kolář Ráno Pokuste se jedním slovem říci, jakou realitu města nám básník představuje: Drsnou, odpudivou, všední

16 Příklon k nestylizované realitě – prozaizace verše, volný verš, hovorová řeč, městský slang. Které z následujících tvrzení neplatí o formě poezie Skupiny 42 ? Svět vidí jako nejednotný (disharmonický), rozpadá se jim na shluk útržků (fragmentů), které se prolínají ( simultánní výjevy). Kolážová kompozice. Odmítají pravidelný verš meditativní poezie současných básníků, členění na strofy a obrazná pojmenování, pojmenovávají skutečnost přímo. A B Užívají psychický automatismus – pasivní zachycení proudu vědomí bez kontroly estetické nebo mravní, uvolnění fantazie. C D Skupina 42 neměla v programu psychický automatismus – pasivní zachycení proudu vědomí bez kontroly estetické nebo mravní, uvolnění fantazie C

17 http://www.fotokanta.cz/images/fotky/tvare_tvari1/Ludvik_K undera_2002.jpg http://encyklopedie.brna.cz/home- mmb/?acc=preview&bind_name=b_person&bi nd_value=2305&image=13920 http://www.slovnikceskeliteratury.cz/getImage.jsp %3Fdocid%3D21%26thmb%26id%3D113 1 2 3 2 3 1 Přiřaďte portrétům jména: L.Kundera, Z. Lorenc, O. Wenzl, J. Zahradníček Zdeněk Lorenc Jan Zahradníček Ludvík Kundera

18 Jsem tu můj Bože na planetě naší rychle se otáčející návštěvou u krásy bytem v hrůze a mezi hrůzou a krásou se potáceje tak sotva stačím si rozvážiti co všechno ztraceno co všechno ztratit ještě lze Pokuste se verše přiřadit některé básnické skupině a svou volbu vysvětlete, určete autora. Lyrický mluvčí medituje nad životem, rozmlouvá s Bohem a naznačuje velkou nespokojenost se společenským děním, mohl by patřit mezi katolické básníky. La Saletta (1947) – básnická skladba o 6 zpěvech Jan Zahradníček

19 Stěhovaví ptáci se zmátli hory vychrlují k večeru své pavučiny vzápětí rozžíhají se roviny náhorní a plné brouků Ptáci rezavějí nepatrná zahrada je dosud v mých očích neodlepena od osudných prohlubní které nevysychají Čtyřdílná básnická skladba Pokuste se verše přiřadit některé básnické skupině a svou volbu vysvětlete. Lyrický mluvčí popisuje krajinu, do které promítá své pocity. Jeho obraznost je uvolněná a bohatá, slova nesou více významů: surrealismus, Skupina Ra, L. K. Živly v nás (1944)

20 Přiřaďte obrazům jméno malíře ze Skupiny Ra: 1 3 2 Václav ZykmundVáclav Tikal Josef Istler 231 Bohdan Lacina Václav TikalVáclav Zykmund http://creativoas.cz/authorsPhoto/101/vaclav-tikal- autoportret.jpg http://www.acb.cz/fotky/nabidka/2010/04/035.jpg creativoas.cz/authorsPhoto/114/vaclav-zykmund-strelec.jpg

21 Soukal, Josef a kol.: Literatura pro 4. ročník SOŠ, SPN 2005 Sochrová, Marie: Čítanka IV. K literaruře v kostce, Fragment 2004 Machala, Lubomír a kol.:Panorama české literatury, Olomouc 1994 Hošek, Milan a kol. Literatura pro 4. ročník SŠ, Didaktis 2010 Použité zdroje: Literatura

22 Použité zdroje: Obrázky http://www.vinohrady.cz/data/pictures/barikada1945.jpg http://www.letisteodbory.cz/wp-content/uploads/2013/05/Beze-jmena1.jpg http://www.praha-tip.cz/public/images/story/p1145.jpg http://www.ahmp.cz/povstani/foto/nahledy/058.jpg www.pwf.cz/archivy/autori/vladimir- holan/cz/&docid=XfnyIIUgUC571M&imgurl=http://www.pwf.cz/obrazek/dokument2189/holan_360x225.jpg&w=360&h=225&ei= UOr_ULCMEcHKhAfk_oGoDw&zoom=1&iact=rc&dur=297&sig=103442197001635458552&page=1&tbnh=139&tbnw=223&st art=0&ndsp=37&ved=1t:429,r:17,s:0,i:133&tx=173&ty=106 http://www.odaha.com/sites/default/files/jaroslav-seifert.jpg http://www.slovnikceskeliteratury.cz/getImage.jsp?docid=11&thmb&id=129 http://tcreativoas.cz/authorsPhoto/main/40_kolar-jiri.jpg http://www.cojeco.cz/attach/photos/3b3b94ec469cc.jpg http://www.knihovnaslany.cz/wp-content/gallery/777-kalendarium/blatny-ivan.jpg http://files.originalart.cz/system_preview_detail_200000261-4be934cf90- public/Kamil%2520Lhot%25C3%25A1k%2520konvolut%2520pohledy2.JPG http://www.galerieart.cz/hudecek_nocni_chodec.JPG http://www.cmvu.cz/img/works/o_3_ev.jpg http://www.slovnikceskeliteratury.cz/getImage.jsp%3Fdocid%3D21%26thmb%26id%3D113 http://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=preview&bind_name=b_person&bind_value=2305&image=13920 http://www.fotokanta.cz/images/fotky/tvare_tvari1/Ludvik_Kundera_2002.jpg creativoas.cz/authorsPhoto/114/vaclav-zykmund-strelec.jpg http://creativoas.cz/authorsPhoto/101/vaclav-tikal-autoportret.jpg http://www.acb.cz/fotky/nabidka/2010/04/035.jpg


Stáhnout ppt "Předmět Český jazyk a literatura Název školy Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, příspěvková organizace Název materiálu Česká."

Podobné prezentace


Reklamy Google