Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dějiny a literatura po roce 1945 – moderní odborné a didaktické trendy CZ.1.07/1.3.08/03.0013 Studijní opora Semestrální kurz 2012 Osudový šedesátý osmý.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dějiny a literatura po roce 1945 – moderní odborné a didaktické trendy CZ.1.07/1.3.08/03.0013 Studijní opora Semestrální kurz 2012 Osudový šedesátý osmý."— Transkript prezentace:

1 Dějiny a literatura po roce 1945 – moderní odborné a didaktické trendy CZ.1.07/1.3.08/03.0013 Studijní opora Semestrální kurz 2012 Osudový šedesátý osmý PhDr. Helena Východská

2 ČESKOSLOVENSKO Téma pro mediální výchovu

3 FOTOGRAFIE KARIKATURY PUBLICISTICKÉ TEXTY UMĚLECKÉ TEXTY DOKUMENTÁRNÍ FILMY HRANÉ FILMY…

4 HISTORICKÝ ČASOPIS - skupinová práce dětí – redakční rady (4 členové) - tvorba časopisu k tématu „1968“ - zadání: reportáže, články, fejetony, fotografie, karikatury, umělecké texty, dotazník… Cíl = práce žurnalisty, rozdělení funkcí ve skupině, zodpovědnost za finální výstup, smysluplná práce a prezentace

5 HISTORICKÝ ČASOPIS PUBLICISTICKÉ TEXTY – využití IT „Operace Dunaj“, jak se také označoval vojenský plán na okupaci Československa v srpnu 1968, se kromě Rumunska zúčastnily všechny státy Varšavské smlouvy. Hlavní odpovědnost nesla samozřejmě Rudá armáda, zastoupení ostatních států – NDR, Polska, Maďarska a Bulharska – bylo spíše symbolické. Vpádu do Československa se v první fázi účastnilo 22 divizí, později 27 divizí, 12 tankových, 13 motostřeleckých, 2 výsadkové, podporované 3 leteckými armádami. Z to byly 2 divize polské, 1 maďarská a Bulhaři vyslali 2 pluky. Praha byla obsazena díky leteckému „mostu“ sovětskou 7. gardovou výsadkovou divizí, Brno a Náměšť nad Oslavou pak 103. gardovou výsadkovou divizí. Invazní jednotky byly označeny bílým pruhem, aby se zabránilo případným střetům mezi jednotlivými intervenčními jednotkami, navíc bylo potřeba odlišit invazní jednotky od československých jednotek, které používaly shodnou techniku jako ostatní země Varšavské smlouvy. Z hlediska vojenského byla invaze výborně připravena a čs. armáda neměla šanci k obraně, ani v případě, že by rozkaz k obraně byl vydán. Útok směřoval na Prahu a další velká města za masivního využití letectva. Intervenčním jednotkám velel generál J.G. Pavlovskij a měl k dispozici obrovské zdroje, na 750 tisíc vojáků s 800 letadly, 6300 tanků a 2000 děl a raket.“

6 HISTORICKÝ ČASOPIS FOTOGRAFIE

7

8 HISTORICKÝ ČASOPIS DOKUMENTÁRNÍ MATERIÁLY

9 HISTORICKÝ ČASOPIS KARIKATURY

10 Prší a venku se setmělo. Tato noc nebude krátká… Byl hrozný tento stát když musel jsi se dívat jak zakázali psát a zakázali zpívat… Ave padalo z nebe jako mana, Ave, znělo to trochu jako hrana, Ave, to značí: vítejte, vy mladí, a ruce hladí, a ruce hladí. Habet, znělo to stejně jako prve, Habet, jen trochu víc tam bylo krve, Habet, to značí palec směrem k hlíně za ruce v klíně, za ruce v klíně. HISTORICKÝ ČASOPIS UMĚLECKÉ TEXTY

11 Karavana mraků Slunce je zlatou skobou na vobloze přibitý, pod sluncem sedlo kožený, pod sedlem kůň, pod koněm moje boty rozbitý a starý ruce sedřený. Refrén: Dopředu jít s tou karavanou mraků, schovat svou pleš pod stetson děravý, /: jen kousek jít, jen chvíli, do soumraku, až tam, kde svítí město, město bělavý. :/ Vítr si tiše hvízdá po silnici spálený, v tom městě nikdo nezdraví, šerif i soudce - gangsteři, voba řádně zvolený, a lidi strachem nezdravý. Sto cizejch zabíječů s pistolema skotačí a zákon džungle panuje, provazník plete smyčky, hrobař kopat nestačí a truhlář rakve hobluje. Refrén: V městě je řád a pro každého práce, buď ještě rád, když huba oněmí, /: může tě hřát, že nejsi na voprátce nebo že neležíš pár inchů pod zemí. :/ Slunce je zlatou skobou na vobloze přibitý, pod sluncem sedlo kožený, pod sedlem kůň, pod koněm moje nohy rozbitý a starý ruce sedřený. Refrén: Pryč odtud jít s tou karavanou mraků, kde tichej dům a pušky rezaví, /: orat a sít od rána do soumraku a nechat zapomenout srdce bolavý. :/

12 kříž staví Kristovi, Spartakus bez meče, ranami nachoví, dívej se, člověče, dívej se, člověče, dívej se, člověče! ®: Johanku stříhají, ruka je zemdlená, pacholci říhají, ocel je kalená, pan Lincoln v divadle dívá se na scénu, Smrt sedí v propadle oděna v saténu, Smrt sedí v propadle oděna v saténu, oděna v saténu. Jesenin opilý chystá si oprátku, Puškin si zastřílí, Tyl píše pohádku, vidíš Fra Filippa, krev plivá do barvy, Gerarda Phillipa Smrtka si obarví, Gerarda Phillipa Smrtka si obarví, Smrtka si obarví. ®: Kennedy ve voze proklíná raracha, pohřebním na voze uvidíš Palacha Marat ve vaně Úloha osobnosti v dějinách sestává prakticky z ochotydotyčné osobnosti zemřít nebo nechat se zabít dříve, než stačila odvolat. Pohled se odvrátí, Koperník v sutaně, smrtka si obrátí Marata ve vaně, stránka se otáčí, Koniáš zatleská, Gogh leží v bodláčí, smrt bývá nehezká, Gogh leží v bodláčí, smrt bývá nehezká, smrt bývá nehezká. ®: Laskavé šero vám přikryje tvář s grimasou hrůzy, ruka, jež před chvílí hladila ramena, zkameněla, na nic je pero a k ničemu snář, zemřely Múzy, to, že se nestřílí, smrt jenom znamená pro anděla. Písnička dozněla, bytem je šatlava, před vraty kostela uvidíš Václava, drží se klepadla, hrobař si ruce mne, odhoďte zrcadla, není to dojemné, odhoďte zrcadla, není to dojemné, není to dojemné. Cromwell má namále, Hus čeká na kata, Smrtka má korále, korále ze zlata,

13 Bratříčku, zavírej vrátka Bratříčku,nevzlykej, to nejsou bubáci, vždyť už jsi velikej, to jsou jen vojáci, přijeli v hranatých železných maringotkách. Se slzou na víčku hledíme na sebe, buď se mnou, bratříčku, bojím se o tebe na cestách klikatých, bratříčku, v polobotkách. Ref: Prší a venku se setmělo, tato noc nebude krátká, beránka vlku se zachtělo, bratříčku, zavřel jsi vrátka? Bratříčku, nevzlykej, neplýtvej slzami, nadávky polykej a šetři silami, nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojdeme. Nauč se písničku, není tak složitá, opři se, bratříčku, cesta je rozbitá, budeme klopýtat, zpátky už nemůžeme. Ref: Prší a venku se setmělo, tato noc nebude krátká, beránka vlku se zachtělo, bratříčku, zavírej vrátka! Zavírej vrátka!

14 Veličenstvo Kat V ponurém osvětlení gotického sálu kupčíci vyděšení hledí do misálů a houfec mordýřů si žádá požehnání Vždyť prvním z rytířů je veličenstvo Kat… Na korouhvi státu je emblém s gilotinou Z ostnatého drátu páchne to shnilotinou V kraji hnízdí hejno krkavčí Lidu vládne Mistr Popravčí Král klečí před Satanem Na žezlo se těší A lůza pod platanem Radu Moudrých věší a zástup kacířů se raduje a jásá že prvním z rytířů je veličenstvo Kat Na rohu ulice vrah o morálce káže Před vraty věznice se procházejí stráže Z vojenských pancířů vstříc černý nápis hlásá že prvním z rytířů je veličenstvo Kat… Byl hrozný tento stát když musel jsi se dívat jak zakázali psát a zakázali zpívat a bylo jim to málo Poručili dětem modlit se jak si přálo veličenstvo Kat S úšklebkem Ďábel viděl pro každého podíl Syn otce nenáviděl Bratr bratru škodil Jen motýl Smrtihlav se nad tou zemí vznáší kde v kruhu tupých hlav dlí – veličenstvo KAT.

15 PRÁCE S PUBLICISTICKÝM TEXTEM 7 – 10 VĚT = ROZBOR - politické, historické pojmy - žurnalistické, metaforické výrazy - cizí slova - aktualizace a asociace = POCHOPENÍ SMYSLU

16 „Po změnách ve vedení KSČ v předcházejícím roce 1969 zahájil G. Husák postupnou demontáž všech přímých i nepřímých výsledků Pražského jara. Už 28. ledna rozhodl ústřední výbor o čistkách v řadách KSČ, eufemisticky skrytých za výměnou členských legitimací. Cílem bylo „prověření“ postojů členů KSČ k reformám a vyloučení všech, kdo nebyli ochotni přijmout sovětskou okupaci a právě startující „normalizaci“. Každý, kdo byl spojen s Pražským jarem a neučinil náležitou sebekritiku, na sebe uvrhl nejrůznější formy šikanování. Ztráta povolání, zákaz publikování, znemožnění studia a mnoho jiného hrozilo jak samotným postiženým, tak i rodinným příslušníkům. Policejní špiclování, udávání a snaha o získání co největšího počtu konfidentů a donašečů se od té doby stala charakteristickou vlastností režimu až do jeho zániku v roce 1989. Není divu, že Československo postihla vlna emigrace, svá místa opustilo na 130 000 osob, většinou špičkových a vzdělaných odborníků. Podpis Smlouvy o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi ČSSR a SSSR na Pražském hradě 6. května 1970 jen potvrdil opětovné směřování československé politiky do lůna sovětského bloku. Neradostný průběh celého roku potvrdily konečně i události z jeho závěru. Nejdříve v listopadu (9. – 11. listopadu) proběhla ustavující konference Socialistického svazu mládeže. Ten nahradil zcela rozložený dřívější Československý svaz mládeže a garantoval obnovu dohledu KSČ nad výchovou mládeže. V prosinci (10. – 11. prosince) Ústřední výbor KSČ bilancoval vnitřní vývoj po výměně členských průkazů v KSČ. Právě toto zasedání ústředního výboru schválilo obsah dokumentu Poučení z krizového vývoje ve straně a společnosti po XIII. sjezdu KSČ. Dogmatický text programově odmítl demokratizační kurs Dubčekova vedení a plně se podřídil moskevské administrativě. Poučení se následně stalo jediným možným výkladem všech událostí spojených s Pražským jarem.“

17 „Po změnách ve vedení KSČ v předcházejícím roce 1969 zahájil G. Husák postupnou demontáž všech přímých i nepřímých výsledků Pražského jara.“ „DEMONTÁŽ VÝSLEDKŮ“ PRAŽSKÉ JARO

18 Už 28. ledna rozhodl ústřední výbor o čistkách v řadách KSČ, eufemisticky skrytých za výměnou členských legitimací. POLITICKÉ ČISTKY EUFEMISTICKÝ VÝMĚNA ČLENSKÝCH LEGITIMACÍ

19 „Cílem bylo „prověření“ postojů členů KSČ k reformám a vyloučení všech, kdo nebyli ochotni přijmout sovětskou okupaci a právě startující „normalizaci“. NORMALIZACE

20 Každý, kdo byl spojen s Pražským jarem a neučinil náležitou sebekritiku, na sebe uvrhl nejrůznější formy šikanování. Ztráta povolání, zákaz publikování, znemožnění studia a mnoho jiného hrozilo jak samotným postiženým, tak i rodinným příslušníkům. SEBEKRITIKA ŠIKANOVÁNÍ

21 Policejní špiclování, udávání a snaha o získání co největšího počtu konfidentů a donašečů se od té doby stala charakteristickou vlastností režimu až do jeho zániku v roce 1989. Není divu, že Československo postihla vlna emigrace, svá místa opustilo na 130 000 osob, mnohdy špičkových a vzdělaných odborníků. KONFIDENT EMIGRACE

22 Neradostný průběh celého roku potvrdily další události: nejdříve v listopadu proběhla ustavující konference Socialistického svazu mládeže. Ten nahradil zcela rozložený dřívější Československý svaz mládeže a garantoval dohled KSČ nad výchovou mládeže. GARANTOVAT ČSM, SSM (RVHP, VS, JZD x NATO, EU, NASA)

23 „V prosinci Ústřední výbor KSČ bilancoval vývoj po výměně členských průkazů v KSČ a schválil dokument Poučení z krizového vývoje ve straně a společnosti... Dogmatický text programově odmítl demokratizační kurs Dubčekova vedení a plně se podřídil moskevské administrativě. Poučení se následně stalo jediným možným výkladem všech událostí spojených s Pražským jarem.“ POUČENÍ Z KRIZOVÉHO VÝVOJE BILANCOVAT DOGMATICKÝ MOSKEVSKÁ ADMINISTRATIVA

24 PRÁCE S FOTOGRAFIÍ SYMBOLY DOBY – výstižně formulovat POCHOPENÍ DOBOVÉ ATMOSFÉRY, SROVNÁNÍ NOVINOVÉ TITULKY – vystihnout myšlenku ve fotografii HISTORIE ZNÁMÝCH MÍST známá místa (regionální) v atmosféře 1968 a dnes ODPOVĚDI NA OTÁZKY

25 POCHOPENÍ DOBOVÉ ATMOSFÉRY, SROVNÁNÍ

26 SYMBOLY DOBY: NOVINOVÉ TITULKY

27 „SVOBODNÉ ČESKOSLOVENSKO“

28 HISTORIE ZNÁMÝCH MÍST

29

30 ODPOVĚDI NA OTÁZKY

31 HISTORIE ČESKO-RUSKÝCH VZTAHŮ VE FOTOGRAFIÍCH

32 I.světová válka společné téma: východní fronta

33 I.světová válka společné téma: československé legie

34

35 I.světová válka společné téma: vyvraždění Romanovců, zmaření myšlenky československé monarchie

36 Meziválečné období společné téma: komunistická strana

37 II. světová válka společné téma: boj proti fašizmu

38 II. světová válka společné téma: protifašistická koalice, čs. jednotky v SSSR, Ludvík Svoboda

39 II. světová válka společné téma: osvobození Československa sovětskou armádou

40

41 Stalinizmus společné téma: vláda KS, politické procesy

42 1968 společné téma: „pražské jaro“

43 1968 společné téma: operace Dunaj, okupace Československa

44 1968 společné téma: operace Dunaj, okupace Československa

45 1990 společné téma: odsun sovětských vojsk

46 Současné česko-ruské vztahy společné téma: ??? úkol = samostatně formulovat

47 SYMBOLY DOBY úkol: charakteristika

48

49 LIBEREC

50 PRÁCE S KARIKATUROU úkol: dešifrovat

51

52

53 „SMÍCH“ UPROSTŘED STŘELBY FILMové ukázky: Báječná léta pod psa Pelíšky Díky za každé nové ráno…

54 úkol: pokus o vlastní komentář k obrázku

55

56

57 PŘÍŠTĚ: Socialismus v projektech sedmdesátá a osmdesátá léta GLASNOSŤ GORBAČOV PORTA PERESTROJKA SOLIDARITA MICHAEL JACKSON PC


Stáhnout ppt "Dějiny a literatura po roce 1945 – moderní odborné a didaktické trendy CZ.1.07/1.3.08/03.0013 Studijní opora Semestrální kurz 2012 Osudový šedesátý osmý."

Podobné prezentace


Reklamy Google