Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VY_32_INOVACE_06.03.46. Název výukového materiálu: SSSR A DALŠÍ TOTALITNÍ REŽIMY v EVROPĚ Autor: Mgr. Pavla Rosyvková Datum: Listopad 2011 Předmět: Dějepis.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VY_32_INOVACE_06.03.46. Název výukového materiálu: SSSR A DALŠÍ TOTALITNÍ REŽIMY v EVROPĚ Autor: Mgr. Pavla Rosyvková Datum: Listopad 2011 Předmět: Dějepis."— Transkript prezentace:

1 VY_32_INOVACE_

2 Název výukového materiálu: SSSR A DALŠÍ TOTALITNÍ REŽIMY v EVROPĚ Autor: Mgr. Pavla Rosyvková Datum: Listopad 2011 Předmět: Dějepis Cílová skupina: 9. ročník Anotace: Žáci získají základní informace, které popisují vznik a vývoj Sovětského svazu ve 20. a 30. letech a věnuje se i dalším totalitním režimům, které se v Evropě projevily. Důraz je kladem na obrazové materiály, jejichž pomocí se žáci dozví důležité údaje, které k režimům patří. Informace korespondují s učebnicí pro 9. ročník.

3 SVAZ SOVĚTSKÝCH SOCIALISTICKÝCH REPUBLIK 1922 – SSSR

4 Geografie a státní zřízení největší státní útvar v dějinách poloha: Evropa a Asie FEDERACE sovětských socialistických republik = volné spojení nezávislých států formálně AUTONOMNÍ ovládány centrální komunistickou stranou (KSSS)

5 Mapa ukazuje rozdělení federace na samostatné republiky

6 1918 vyhlášena Ruská sovětská federativní socialistická republika RSFSR

7 OBČANSKÁ VÁLKA Proti komunistům povstalo mnoho jejich odpůrců = BĚLOGVARDĚJCI, MENŠEVICI. Ti však byli velmi nejednotní, a proto nebyli pro bolševiky silným protivníkem. Rudá armáda i přes několik zásahů vojsk dohodových států dokázala během několika let odpor potlačit a ustanovit sovětskou moc na celém území země, včetně Dálného východu, Zakavkazska a Ukrajiny s Běloruskem.

8 VZNIK SSSR 30. prosince 1922 došlo ke spojení RSFSR, Ukrajinské SSR, Běloruské SSR a Zakavkazské SSR. Celkem se skládala z 15 republik. Vznikl tak Sovětský svaz. Hlavním městem se stala Moskva.

9 OSOBNOSTI 1) VLADIMÍR ILJIČ LENIN – , vl. jménem V. I. ULJANOV. Pokřtěn jako pravoslavný Rus, zasažen smrtí otce a popravou bratra Alexandra  radikalizace a studium Marxe se oženil s Naděždou Krupskou založil Bolševickou stranu vedl VŘSR, stal se předsedou Lidových komisařů. Nechal zřídit ČEKU – tajnou policii zasažen 1. mrtvicí, 1924 po další mrtvici následovala smrt. Tělo balzamováno a vystaveno v Kremlu.

10

11

12 2) Josif Vissarionovič Džugašvili – známý též jako Stalin Muž z oceli nebo Koba Vyznamenaný byl sovětským diktátorem v letech 1927–1953 měl být kněz, propagace marxismu, revolucionář a hledaný bandita, několikrát zatčen ovlivněn setkáními s Leninem, v čele revoluce 1917, 1919 oženil s Naděždou Allilujevovou 1920 – 1927 boj o nástupnictví po Leninovi se Zinověvěm a Trockým  nastolil DIKTATURU. do 1938 upevnění moci čistkami v KSSS – odstranění KIROVA, MOSKEVSKÉ PROCESY, likvidace vedení armády či uměle vyvolaný hladomor, nepohodlní posíláni do GULAGŮ náhlá smrt 1953

13 Jak je starý Stalin na této fotografii?

14 Stalin zatčen r. 1911

15 Najděte rozdíl na fotografiích Slavná 30. léta = čistky v nejvyšších kruzích KSSS. „Smrt řeší všechny problémy. Není člověk, není problém. „ „Smrt jednoho je tragédie. Smrt milionů je statistika.“

16 Socialistické zemědělství KOLEKTIVIZACE = kolchozy (zeměděl. družstva) byly vytvářeny násilně v 20. a 30. letech 20. století vládou SSSR vyvlastňováním půdy soukromých zemědělců. Vláda zabírala pole, dobytek a zemědělské nářadí a převáděla je do „SPOLEČNÉHO VLASTNICTVÍ“. Kolchozníci nebyli placeni, odměnou za práci jim bylo to, co vypěstovali v poměru s odpracovanou dobou. Lidé se bouřili – nechávali zpustnout pole, vybíjeli dobytek, což vedlo k velkému HLADOMORU = 6 mil mrtvých.

17 Socialistický průmysl INDUSTRIALIZACE = změna zemědělské země na průmyslovou VELMOC. V Rusku v rámci budování socialismu zabírány všechny SOUKROMÉ průmyslové továrny, banky, živnosti či obchody. Stát řídil veškerou výrobu podle plánu. Výstavba nových byla zahájena až ve 30. letech za Stalinovy vlády; stavěla se tam celá nová průmyslová města. Zaváděla se elektřina, zvýšila se vzdělanost. Nové průmyslové závody schopné vyrábět zejména vojenskou techniku. Zaměření hlavně na TĚŽKÝ průmysl.

18 Najděte na obrázcích protiklady. Co každý z obrázků vyjadřuje?

19 Mapa ukazuje rozmístění GULAGů – pracovních táborů v SSSR. Kde se nachází největší koncentrace táborů?

20 Ideální obrázek GULAGU

21 Stavba bělomořského kanálu

22 Propaganda a KOMSOMOL propaganda tvořila vnější OKÁZALOU stranu sovětského života, věda a umění ve službách moci 1936 oznámeno dobudování SOCIALISMU a vydána nová ÚSTAVA – cenzurované informace, socialistický realismus v kultuře a uctívání Stalinova kultu KOMSOMOL – jediná povolená organizace mládeže

23

24 Rusko - SSSR Po revoluci 1917 vláda komunistů = bolševiků, občanská válka (odpůrci potlačeni) vznik Svazu sovětských socialistických republik (SSSR) – federativní uspořádání. Osobnosti: V. I. Lenin a J. V. Stalin Zavedena industrializace a kolektivizace (založeny zemědělská družstva)  hladomor, odpůrci režimu zavíráni do GULAGů (pracovní tábor). Používána propaganda, cenzura, pro mládež Komsomol. Zápis do sešitu

25 Další nedemokratické režimy v Evropě Portugalsko Španělsko Bulharsko Jugoslávie Maďarsko Polsko

26 Další nedemokratické režimy  Kromě Itálie, Německa a SSSR se další nedemokratické režimy projevily ve: Španělsku, Portugalsku, Bulharsku, Maďarsku, Polsku a Jugoslávii.  Ve Španělsku došlo k občanské válce na obranu republiky. Povstalce vedl generál FRANCO, demokratické straně pomáhalo spoustu dobrovolníků (INTERBRIGÁDY). Povstalci se dostali k moci. Zápis do sešitu

27 ŠPANĚLSKO: 1936 – 1939 OBČANSKÁ VÁLKA – válka vedená na obranu republiky proti povstalcům, které vedl generál FRANCO. - na pomoc demokratické straně přicházely i oddíly dobrovolníků z celého světa = INTERBRIGÁDY = 7 mezinárodních brigád o síle 35 tisíc mužů z 54 zemí světa (z ČSR 1500 dobrovolníků) → Ernest Hemigway. - fašistické Frankově straně pomáhalo Německo (dodávky zbraní) a Itálie ( vojáků) = první projev spolupráce Německa a Itálie.

28 Postup bojů

29 Ruiny Guernicy

30 Francesco FRANCO vedl ve Španělsku diktátorský režim v letech 1939 – 1975.

31 PORTUGALSKO V roce 1926 došlo k prvnímu vojenskému puči. António de Oliveira Salazar, od roku 1928 ministr financí, se roku 1932 chopil moci a zavedl v zemi zmítané krizí diktaturu založenou na autoritářském konservatismu, nacionalismu a imperialismu ve spojení s římskokatolickou církví; takzvaný Estado Novo, vyhlášený následujícího roku, trval 41 let.

32 Maďarsko v 30. letech 1.října 1932 byl na jeho místo dosazen pravicový extrémista Gyula Gömbös. Ten v rozhlase představil svůj program o 95 bodech nazvaný Národní pracovní plán. Následně po návštěvách Gömböse v Itálii a Německu podepsalo v březnu 1934 Maďarské království spolu s Rakouskem a Itálií tzv. Římské protokoly. 2.Fašistický fanatik Ferenc Szálási založil ve stejném roce Nemzeti Akaratna Pártja (Strana národní vůle) října založil novou Maďarskou národně socialistickou stranu, nazývanou Strana Šípových křížů.

33 Bulharsko 1918 nastoupil na trůn car Boris III. Získal oblast jižní Dobrudža od Rumunska, dostal titul „car osvoboditel". Polsko Roku 1926 vyslyšel maršál Józef Piłsudski, který provedl puč a zavedl vojenskou diktaturu (tzv. sanační režim), která vedla k politické i národnostní perzekuci a potlačování demokratických principů a práv.

34 Jugoslávie Během roku 1929 se za pomoci vojenských kruhů chopil moci král Alexandr I. a politické prostředí své země. Okamžitě zakázal všechny politické strany založené na národnostním, náboženském nebo teritoriálním základě. V té době také začala nekompromisní perzekuce členů Komunistické strany Jugoslávie. Na krále byl spáchán atentát r Po něm měl nastoupit Petr II., ale bylo mu pouze 11 let a musel počkat do plnoletosti (1941).

35 Použité zdroje: Čapka F., Dějepis. Novověk, moderní dějiny. Nová Škola ISBN , s Obrázek sovětské vlajky  cit . Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:   Obrázek ruské federace  cit . Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:   Obrázek propagandy v SSSR  cit . Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:   Obrázek rekrutující vojáky do občanské války  cit . Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:   Obrázek členského průkazu SSSR  cit . Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:   Obrázek Leninovy rodiny  cit . Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:   Obrázek Lenina z r  cit . Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:   Obrázek Lenina  cit . Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:   Obrázek Lenina z r  cit . Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:   Obrázek Stalina  cit . Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:   Obrázek Stalina z r  cit . Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:   Obrázek Stalina z r  cit . Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:   Obrázek Stalina ve vězení  cit . Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:   Obrázek skupiny kolem Stalina ve 30.letech  cit . Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:   Obrázek retušované fotografie  cit . Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:  

36 Obrázek Stalin s dalšími politiky  cit . Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:   Obrázek Stalina a Kirova z r  cit . Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:   Obrázek Kolchozníků  cit . Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:   Obrázek umírajícího při hladomoru  cit . Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:   Obrázek vyhladovělého dítěte  cit . Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:   Obrázek gulagu  cit . Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:   Obrázek stavby bělomořského kanálu  cit . Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:   Obrázek stavby bělomořského kanálu  cit . Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:   Obrázek stavby bělomořského kanálu  cit . Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:   Obrázek generála Franca v  cit . Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:   Obrázek vývoje Občanské války  cit . Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:   Obrázek pomocný československých sil  cit . Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:   Obrázek ruin Guernicy  cit . Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:   Obrázek generála Franca s Himmlerem  cit . Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:  

37 Obrázek Salazara v Portugalsku  cit . Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:   Obrázek maďarské totalitní strany  cit . Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:   Obrázek Ference Szalasziho  cit . Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:   Obrázek bulharského cara Borise III.  cit . Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:   Obrázek Pilsudského v Polsku  cit . Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:   Obrázek jugoslávského krále Aleksandra I.  cit . Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:  Obrázek jugoslávského krále Petara II.  cit . Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:  


Stáhnout ppt "VY_32_INOVACE_06.03.46. Název výukového materiálu: SSSR A DALŠÍ TOTALITNÍ REŽIMY v EVROPĚ Autor: Mgr. Pavla Rosyvková Datum: Listopad 2011 Předmět: Dějepis."

Podobné prezentace


Reklamy Google