Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PŘÍLOHY MONITOROVACÍ ZPRÁVY 6. října 2010. OBSAH  Jednotlivé přílohy monitorovací zprávy  Elektronická žádost o platbu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PŘÍLOHY MONITOROVACÍ ZPRÁVY 6. října 2010. OBSAH  Jednotlivé přílohy monitorovací zprávy  Elektronická žádost o platbu."— Transkript prezentace:

1 PŘÍLOHY MONITOROVACÍ ZPRÁVY 6. října 2010

2 OBSAH  Jednotlivé přílohy monitorovací zprávy  Elektronická žádost o platbu

3 Přílohy monitorovací zprávy  Přílohy v předepsaných formulářích ve formátu Excel (od příštího roku on-line v aplikaci Benefit7)  Formuláře k dispozici na webových stránkách Libereckého kraje www.opvk.kraj-lbc.cz, v sekci Příjemce podpory www.opvk.kraj-lbc.cz  Pro příjemce ze 3. výzvy – verze příloh k datu 28.6.2010 a to pro NEPŘÍMÉ NÁKLADY  Pravidla monitorování realizace projektu a zpracování monitorovacích zpráv také k dispozici na webových stránkách Libereckého kraje, v sekci Příjemce podpory

4 Přílohy monitorovací zprávy  Příloha č. 1: Monitorovací indikátory  Příloha č. 2: Přehled uzavřených zadávacích řízení  Příloha č. 3A: Přehled čerpání veřejné podpory – nerelevantní  Příloha č. 3B: Přehled čerpání veřejné podpory podle de minimis – nerelevantní  Příloha č. 4: Žádost o platbu (prostřednictvím IS Benefit7 on-line)  Příloha č. 5: Soupiska účetních dokladů (pouze pokud je zároveň předkládána Žádost o platbu)  Příloha č. 6: Kopie účetních dokladů (pouze s žop)  Příloha č. 7: Kopie výpisu z účtu projektu (pouze s žop)  Příloha č. 8: Přehled čerpání způsobilých výdajů (pouze s žop)  Příloha č. 9: Přepracovaný rozpočet projektu (aktualizovaný rozpočet je přiložen k nejbližší MZ po provedené změně)

5 Přílohy monitorovací zprávy  Příloha č. 10: Přepracovaný harmonogram projektu (aktualizovaný harmonogram je přiložen k nejbližší MZ po provedené změně)  Příloha č. 11: Podpisové vzory (pouze k první průběžné zprávě a dále jen při změně)  Příloha č. 12: Dokladování způsobilých výdajů (PRACOVNÍ VÝKAZ)  Příloha č. 13: Dokladování způsobilých výdajů (MZDOVÉ VÝDAJE – administrativní a odborní zaměstnanci)  Příloha č. 14: Dokladování způsobilých výdajů (CESTOVNÍ VÝDAJE – zahraniční)  Příloha č. 15: Dokladování způsobilých výdajů (ODPISY)  Příloha č. 16: Požadavek na strukturu zaslané platby – nerelevantní

6 Přílohy monitorovací zprávy  Příloha č. 17: Žádost o schválení podstatných změn GP OP VK – pokud je relevantní  Příloha č. 18: Auditorská zpráva (pouze se závěrečnou zprávou a pouze u projektů ≥ 3 mil.)  Příloha č. 19: Souhrnné informace o realizaci projektu (pouze se závěrečnou zprávou)  Příloha č. 20/1: Rozpis mzdových příspěvků pro školené osoby (pouze pokud uplatňujete náhrady mezd školených osob)  Příloha č. 20/2: Seznam školení (pouze pokud uplatňujete náhrady mezd školených osob)

7 Elektronická žádost o platbu  Příloha se vyplňuje on-line v aplikaci Benefit7 na internetových stránkách www.eu-zadost.cz na záložce Konto projektuwww.eu-zadost.cz

8 Elektronická žádost o platbu  Kurzorem vybereme projekt, u kterého chceme založit žádost o platbu  Přes záložku Žádost o platbu se dostaneme do formuláře žádosti o platbu

9 Elektronická žádost o platbu  Přes tlačítko Nový záznam – objeví se čistý formulář žop  Kurzorem vybereme naši Založenou Žádost o platbu a Uložíme ji. Poté se zaktivní tlačítko Načíst data z MONIT7+

10 Elektronická žádost o platbu  Operace proběhla v pořádku a přes tlačítko Zpět se vrátíme k Žádosti o platbu  Opět Uložíme  Z MONIT7+ se načetly do žopl Informace o projektu

11 Elektronická žádost o platbu  Typ žádosti – EX – ANTE (vždy i při závěrečné žádosti o platbu)  Výběr účtu – přes nabídku vybrat číslo účtu dle Smlouvy (příjemci, kteří mají zřizovatele, doplní také jeho účet)  Pořadí finančního plánu – 2. (1. byla použita pro zálohu, která byla odeslána na účet příjemce do 30 dnů od podpisu smlouvy)

12 Elektronická žádost o platbu Údaje pro zálohové platby  Celkové výdaje – viz. Monitorovací zpráva tab. 12f)  Celkové způsobilé výdaje  investiční  neinvestiční  Z toho požadováno  Nepřímé náklady stanovené paušální sazbou – viz. Soupiska  Zdůvodnění platby – kladný úrok z projektového bankovního účtu – viz. Soupiska nebo MZ tab. 14a)

13 Elektronická žádost o platbu Údaje pro vyúčtování zálohových plateb  Celkové způsobilé výdaje – viz. Soupiska  investiční  v rámci KF  neinvestiční  v rámci KF  Požadovaná částka dotace – viz. Soupiska  investiční výdaje  v rámci KF  neinvestiční výdaje  v rámci KF

14 Elektronická žádost o platbu  Po vyplnění všech relevantních polí v žádosti o platbu nezapomeňte znovu žádost ULOŽIT.  Poté následuje KONTROLA  FINALIZACE žop  TISK, při kterém žop zároveň uložíte na disk a vypálíte na CD-R  Následuje podpis žádosti o platbu a odevzdání na KÚLK

15 DĚKUJI ZA POZORNOST opvk@kraj-lbc.cz


Stáhnout ppt "PŘÍLOHY MONITOROVACÍ ZPRÁVY 6. října 2010. OBSAH  Jednotlivé přílohy monitorovací zprávy  Elektronická žádost o platbu."

Podobné prezentace


Reklamy Google