Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Životopis1.část Jan Amos Komenský. - český pedagog a myslitel, teolog, poslední biskup Jednoty bratrské - 28.3.1592 – 15.11.1670 - stal se slavným již.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Životopis1.část Jan Amos Komenský. - český pedagog a myslitel, teolog, poslední biskup Jednoty bratrské - 28.3.1592 – 15.11.1670 - stal se slavným již."— Transkript prezentace:

1 Životopis1.část Jan Amos Komenský

2 - český pedagog a myslitel, teolog, poslední biskup Jednoty bratrské - 28.3.1592 – 15.11.1670 - stal se slavným již během života - rodiště – Komňa, Uherský Brod, Nivnice - o jeho rodišti není bezpečných zpráv V Nivnici je od r. 2011 nově otevřena – Pamětní síň J. A. Komenského - český pedagog a myslitel, teolog, poslední biskup Jednoty bratrské - 28.3.1592 – 15.11.1670 - stal se slavným již během života - rodiště – Komňa, Uherský Brod, Nivnice - o jeho rodišti není bezpečných zpráv V Nivnici je od r. 2011 nově otevřena – Pamětní síň J. A. Komenského

3 - ve 12letech osiřel – odchází k tetě do Strážnice ( Strážnici vypálila vojska Štěpána Bočkaje - ve 12letech osiřel – odchází k tetě do Strážnice ( Strážnici vypálila vojska Štěpána Bočkaje - do péče si ho vezm ou poruční ci v Nivnici - do péče si ho vezm ou poruční ci v Nivnici - ve 12letech osiřel – odchází k tetě do Strážnice ( Strážnici vypálila vojska Štěpána - ve 12letech osiřel – odchází k tetě do Strážnice ( Strážnici vypálila vojska Štěpána Bočkaje) Bočkaje) - do péče si ho vezm ou poruční ci v Nivnici - do péče si ho vezm ou poruční ci v Nivnici Komeniologie – vědní disciplína, která se zabývá Komeniologie – vědní disciplína, která se zabývá životem a dílem J. A. Komenského životem a dílem J. A. Komenského

4 - r.1608 (tzn.16let) – studium na bratrské latinské škole – Přerov latinské škole – Přerov - r. 1611 – akademie v Herbornu – 2 roky v Heidelber k u – 1rok - r. 1614 – vrací přes Prahu na Moravu stává se učitelem přerovské bratrské školy stává se učitelem přerovské bratrské školy - r. 1618 – kazatel ve Fulneku Již při studiu v Herbornu sbírá materiál Již při studiu v Herbornu sbírá materiál pro slovník Poklad jazyka českého, který pro slovník Poklad jazyka českého, který v roce 1656 shořel v Lešně v roce 1656 shořel v Lešně

5 Několik ukázek podobizen J.A.Komenského

6 Akademie v Herbornu

7 Akademie v Heidelbergu

8 Běh dějin Běh dějin – ovlivňuje život J.A.Komenského – ovlivňuje život J.A.Komenského - 1618 – 1620 – vznik české války - velký zápas mezi oběma bloky – katolickým a protestanským a protestanským - to trvá až do uzavření vestfálského míru do roku 1648 do roku 1648 - doba J.A.Komenského – období, ostrých společných převratů společných převratů

9 - r.1620 – bitva na Bílé hoře – pronásledován (úkryt Brandýs nad Orlicí – v lesích na Moravě (úkryt Brandýs nad Orlicí – v lesích na Moravě i v Čechách, jedním z úkrytů je i panství Karla i v Čechách, jedním z úkrytů je i panství Karla staršího ze Žerotína staršího ze Žerotína - skrývá se před habsburským pronásledováním - 1622 – úmrtí manželky a jeho dvou dětí na mor na mor J. A. Komenský se stále utvrzuje v přesvědčení, že nápravě lidstva pomůže J. A. Komenský se stále utvrzuje v přesvědčení, že nápravě lidstva pomůže důkladná a soustavná výchova, postavená na nových základech

10 Bitva na Bílé hoře Neděle 8. listopadu 1620 se stala v blízkosti Prahy rozhodující bitva. Trvala asi dvě hodiny a rozhodla o osudu stavovského povstání

11 - r. 1628 – Polsko (město Lešno) - zde učitelem a později rektorem bratrského gymnázia bratrského gymnázia - stále věří, že v exilu nebude mít dlouhé trvání a připravuje se na návrat do vlasti – trvání a připravuje se na návrat do vlasti – promýšlí plány na novou úpravu školské promýšlí plány na novou úpravu školské soustavy soustavy Lešno - Lešno -

12 Za prvního lešenského v r. 1628 – 1641 – rozvíjí také svou filozofii – nazval ji PANSOFIÍ (všemoudrost) Pansofie – uspořádaný výběr poznatků Pansofie – uspořádaný výběr poznatků o světě, který je přístupný o světě, který je přístupný chápání všech lidí a obsahující chápání všech lidí a obsahující znalosti pro člověka nutné znalosti pro člověka nutné

13 r. 1636 – posílá J.A. Komenský – známému S. Hartlibovi do Anglie náčrt spisu „Praecognita pansophica“ „Praecognita pansophica“ r. 1637 – S. Hartlib vydává tento spis v Oxfordu a o dva roky později „Předchůdce vševědy“- díky velkému úspěchu to bylo jedním z podnětů pro pozvání to bylo jedním z podnětů pro pozvání J. A. Komenského – členy anglického parlamentu do Anglie J. A. Komenského – členy anglického parlamentu do Anglie

14 - r. 1641 – 1642 – zima – v Anglii chtějí, aby vyložil své plány a poradil, jak vyvést aby vyložil své plány a poradil, jak vyvést lidstvo z válečných zmatků lidstvo z válečných zmatků - J.A.Komenský plány uvedl, ale nemohly se uskutečnit z důvodů buržoazní revoluce uskutečnit z důvodů buržoazní revoluce - J. A. Komenský – je přesvědčen, že všechno zlo tehdejší společnosti – je všechno zlo tehdejší společnosti – je z lidské nevědomosti z lidské nevědomosti

15 Navrhuje: 1. mezinárodní orgány – mají dbát na zachování míru a šíření osvěty – všechny spory mezi národy řešit jednáním, ne válkou 2. světový sbor učenců – jeho úkolem je, aby se po celém světe zakládaly školy, byl dostatek pomůcek, učebnic 3. mezinárodní sbor teologů – ten by jednal o náboženských sporech

16 J.A.Komenský – považován za jednoho z předchůdců OSN a UNESCO r.1642 – 1648 – Švédsko r.1642 – 1648 – Švédsko - práce na učebnicích pro švédskou školu - přijíždí na pozvání švédského kancléře, aby reformoval tamní školství aby reformoval tamní školství - zde dílo Metoda jazyků nejnovější nejnovější

17 - r.1648 – vrací se do Lešna – zde umírá jeho druhá manželka druhá manželka J.A.Komenský strávil v Lešně během tří pobytů J.A.Komenský strávil v Lešně během tří pobytů celkem 19let. Město Lešno se stalo jeho druhým celkem 19let. Město Lešno se stalo jeho druhým domovem. domovem.

18 - r.1650 – odtud odchází do Šaryšského Potoka v Uhrách v Uhrách - chce uskutečnit své reformní a školské plány - zřizuje pansofickou školu - upravuje pro žáky učebnice - přetváří látku Brány jazyků pro scénické provedení – Škola hrou či Škola na jevišti ( Schola ludus ) ( Schola ludus )

19 Ve Škole hrou Komenský poukazuje na skutečnost, že dramatickou výchovou lze rozvíjet osobnost žáka

20 - zde také píše učebnici pro děti - zde také píše učebnici pro děti Svět v obrazech Svět v obrazech - Orbis pictus – velký úspěch - Orbis pictus – velký úspěch

21 r.1654 – se vrací do Lešna – třetí pobyt r. 1656 – Lešno v bojích se Švédy zapáleno Poláky - shořel všechen jeho majetek – včetně Pokladu jazyka českého, který shromažďoval 44let a byl připraven k tisku

22 r. 1656 – Amsterdam - Veškerá vychovatelská díla (Opera didactica magna) didactica magna) - zde ve čtyřech částech shromáždil všechny své práce o výchově své práce o výchově - pokračuje v díle Obecná porada o nápravě věcí lidských věcí lidských

23 Muzeum J.A.Komenského v Naardenu 15.11.1670 v Amsterdamu umírá a byl pohřben v Naardenu

24 Použitá literatura a zdroje Použitá literatura a zdroje http://www.dobre-knihy.cz/autori/jan-amos-komensky.html http://texty.citanka.cz/komensky/ http://www.jakomensky.estranky.cz/clanky/zivotopis-wikipedia/amoskomensky.html http://www.phv-dialyse.de/herborn/feriendialyse-in-herborn/ http://www.ceska-konference.cz/obecna-porada/jan-amos-komensky- obecna-porada-panaugia http://www.prerovmuzeum.cz/zamek-prerov/aktuality/archiv-aktualit/lektorsky-program- skola-hrou-aneb-komenskeho-skolni-divadlo http://www.radio.cz/cz/rubrika/udalosti/budoucnost-pamatniku-komenskeho-v- naardenu-potvrdila-smlouva http :// thefamousfrugalista.wordpress.com/2011/11/01/famous-frugalista-find-of- the-week-2/magnifying-glass-6 / http://www.nivnice.cz/turisticke-cile-a-zajimavosti / http://cit.uniba.sk/vzdelavanie/jak/jak6f.html http://www.bellum.cz/bitva-na-bile-hore.html http://www.radio.cz/cz/static/jan-amos-komensky/pedagogika http://www.najduzbozi.cz/hledat/komensk%C3%BD-+orbis+pictus/od-nezadano/do- nezadano/radit-dle-nejlepsi-shody/

25 OPATA, Rudolf; KYRÁŠEK, Jiří. Vybrané kapitoly z dějin pedagogiky. 3.vyd. Praha: SPN, 1982. 122 s. CIPRO, Miroslav. Průvodce dějinami pedagogiky. 1.vyd. Praha: Panorama, 1984. 579 s. VÁŇA, Josef a kol.: Dějiny pedagogiky. 3.vyd. Praha: SPN, 1961. 379 s.


Stáhnout ppt "Životopis1.část Jan Amos Komenský. - český pedagog a myslitel, teolog, poslední biskup Jednoty bratrské - 28.3.1592 – 15.11.1670 - stal se slavným již."

Podobné prezentace


Reklamy Google