Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Hana Matuszková. Dostupné z Metodického portálu ISSN: 1802-4785, financovaného.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Hana Matuszková. Dostupné z Metodického portálu ISSN: 1802-4785, financovaného."— Transkript prezentace:

1 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Hana Matuszková. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.“ At a railway station ENTRANCE

2 What time does the express to … leave? Kdy jede rychlík do …? When does the first train leave for …? Kdy jede první vlak do …? When is the last train back to …? Kdy jede poslední vlak zpět do …? Is it express or passenger train? Je to rychlík nebo osobní vlak? Do I have to change? Musím přestupovat? Where shall I change? Kde mám přestupovat? Does the train stop in …? Staví ten vlak v …? Is there a restaurant / sleeping car? Má vlak jídelní / lůžkový vůz? When does the train from … arrive? Kdy má přijet vlak z …? What time does the train arrive in …? Kdy tento vlak přijíždí do …? Which platform does the train to … leave from? Z kterého nástupiště odjíždí vlak do …? What´s the best connection to …? Jaké je nejlepší spojení do …? When does the train to … come in? Kdy přijede vlak do …? How long does it take to get to …? Jak dlouho to trvá do …? Does this train go through …? Jede tento vlak přes …? INFORMATION Passenger The train to … departs at …. Vlak do … odjíždí v …. You have to change at …. Musíte přestoupit v …. The train from … is 10 minutes delayed. Vlak z … má 10 minut zpoždění. It´s running 10 minutes late. Má 10 minut zpoždění. The journey takes about 40 minutes. Cesta trvá kolem 40 minut. Railway servant

3 I´d like … Chtěl bych … … a single ticket … jednu jízdenku … two first / second class single tickets … dvě jízdenky I. / II. třídy … a single ticket and seat reservation … jízdenku s místenkou … one children´s / student´s ticket … jeden dětský / studentský lístek How much is a single ticket to …? Kolik stojí jízdenka do …? I´d like to go … Chtěl bych jet … … now / in the morning / at night / tomorrow … hned / dopoledne / v noci / zítra … by the next train … příštím vlakem … with the express number … … rychlíkem číslo … I´d like to book … Chtěl bych si rezervovat … … a seat at the window / facing forward / backward … místo u okna / ve směru / proti směru jízdy … a seat in a non-smoking compartment … místo v oddělení pro nekuřáky … a seat in the first / second class … místo v I. / II. třídě … a ticket for express … … lístek na rychlík … Is there any discount for children / students? Je nějaká sleva pro děti / studenty? TICKETS Passenger You can use the ticket machine. Můžete použít automat na jízdenky. Do you want a return ticket? Chcete zpáteční jízdenku? When would you like to go? Kdy chcete jet? There is a fifty per cent discount for children. Je tu 50% sleva pro děti.. Railway servant

4 I´d like to leave here my suitcase till tomorrow. Rád bych si tu do zítřka nechal kufr. How much is it? Kolik platím? Do I pay now or when I pick it up? Platím teď nebo až při vyzvednutí? I have number …. Mám číslo …. My suitcase is …. Můj kufr je …. I have lost my …. Ztratil se mi …. My … is missing. Moje … chybí. … briefcase … aktovka … bag … taška … handbag … kabelka … suitcase … kufr … luggage … zavazadlo LEFT-LUGGAGE OFFICE Passenger Here is your receipt. Tady je váš účet. Railway servant

5 Which platform does the train from … arrive at? Na které nástupiště přijede vlak z …? When does the train from … arrive? Kdy přijíždí vlak z …? Which platform / rail does the train to … leave from? Ze kterého nástupiště / koleje odjíždí vlak do …? Is this the right train to …? Je to vlak do …? I´ve missed the train. Vlak mi ujel. When is the next train to …? Kdy jede další vlak do …? ON THE PLATFORM Passenger The train leaves from the platform / rail number 2. Vlak odjíždí z 2. nástupiště / koleje. The train leaves in 10 minutes. Vlak jede za 10 minut. Railway servant

6 Excuse me, could I pass? Promiňte, můžu projít? Excuse me, is this seat free? Promiňte, je toto místo volné? Excuse me, is the seat at the window taken? Promiňte, je to místo u okna obsazené? This is my seat. I have the reservation ticket. Toto místo je moje, mám místenku. Would you mind changing seats with me? Nechcete si se mnou vyměnit místo? May I … Můžu … … open / close the heating / window? … otevřít / zavřít topení / okno? … turn the light on / off? … rozsvítit / zhasnout světlo? … draw the curtain? … zatáhnout záclonku? … open the door for a while? … na chvíli otevřít dveře? May I borrow your newspaper for a while? Smím si půjčit vaše noviny? ON THE TRAIN Passenger 1 The corner seat is free. Místo v rohu je volné. All seats are taken. Všechna místa jsou obsazena. Unfortunately it´s taken. Bohužel je obsazené. Passenger 2

7 Here is my ticket. Tady je moje jízdenka. Where are we now? Kde jsme teď? What station is this? Jak se jmenuje tato stanice? When do we arrive in …? Kdy budeme v …? Does this train stop at …? Stojí tento vlak v …? Conductor, how many stations are there to …? Pane průvodčí, kolik je ještě stanic do …? Where shall I change? Kde mám přestoupit? What´s the next station call? Jak se jmenuje příští stanice? Is it far to …? Je ještě daleko do …? Are we late? Máme zpoždění? Are we on time? Jedeme přesně? TICKET INSPECTION Passenger Your tickets, please. Jízdenky, prosím. Did anybody get on? Přistoupil někdo? Conductor

8 Instructions

9 „Cestující“: po kliknutí na se ptá na spoj po kliknutí na si koupí jízdenku po kliknutí na si uloží a vyzvedne své zavazadlo po kliknutí na se ptá na správný vlak kliknutím na vlak nastoupí ve vlaku hovoří s dalším cestujícím po kliknutí na hovoří s průvodčím „cestující“ i „zaměstnanci“ mohou použít nápovědu frází INFORMATION TICKETS LEFT-LUGGAGE OFFICE PLATFORMS

10 INFORMATIONTICKETS PLATFORMS LEFT-LUGGAGE OFFICE

11 What time does the express to … leave? When does the first train leave for …? When is the last train back to …? Is it express or passenger train? Do I have to change? Where shall I change? Does the train stop in …? Is there a restaurant / sleeping car? When does the train from … arrive? What time does the train arrive in …? Which platform does the train to … leave from? What´s the best connection to …? When does the train to … come in? How long does it take to get to …? Does this train go through …? Passenger HALL The train to … departs at …. You have to change at …. The train from … is 10 minutes delayed. It´s running 10 minutes late. The journey takes about 40 minutes. Railway servant

12 I´d like … … a single ticket … two first / second class single tickets … a single ticket and seat reservation … one children´s / student´s ticket How much is a single ticket to …? I´d like to go … … now / in the morning / at night / tomorrow … by the next train … with the express number … I´d like to book … … a seat at the window / facing forward / backward … a seat in a non-smoking compartment … a seat in the first / second class … a ticket for express … Is there any discount for children / students? You can use the ticket machine. Do you want a return ticket? When would you like to go? There is a fifty per cent discount for children. Passenger Railway servant HALL

13 I´d like to leave here my suitcase till tomorrow. How much is it? Do I pay now or when I pick it up? I have number …. My suitcase is …. I have lost my …. My … is missing. … briefcase … bag … handbag … suitcase … luggage Passenger HALL Here is your receipt. Railway servant

14 Which platform does the train from … arrive at? When does the train from … arrive? Which platform / rail does the train to … leave from? Is this the right train to …? I´ve missed the train. When is the next train to …? Passenger HALL The train leaves from the platform / rail number 2. The train leaves in 10 minutes. Railway servant

15 Excuse me, could I pass? Excuse me, is this seat free? Excuse me, is the seat at the window taken? This is my seat. I have the reservation ticket. Would you mind changing seats with me? May I … … open / close the heating / window? … turn the light on / off? … draw the curtain? … open the door for a while? May I borrow your newspaper for a while? Passenger 1 The corner seat is free. All seats are taken. Unfortunately it´s taken. Passenger 2

16 Here is my ticket. Where are we now? What station is this? When do we arrive in …? Does this train stop at …? Conductor, how many stations are there to …? Where shall I change? What´s the next station call? Is it far to …? Are we late? Are we on time? Passenger Your tickets, please. Did anybody get on? Conductor

17 Zdroje: junafani: Commons.wikimedia.org  online . File:Pasilan aseman halli.JPG. 24-05-2008  cit. 2010-11-16 . Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:  http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pasilan_aseman_halli.JPG . http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pasilan_aseman_halli.JPG OCAL. www.clker.com [online]. Worldlabel Com Border Blue Black X clip art  cit. 2010-11-16 . Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:  http://www.clker.com/clipart-9259.html . http://www.clker.com/clipart-9259.html Chong Fat. Commons.wikimedia.org  online . File:HK ShatinCityHall TicketOffice.jpg 10-07-2006  cit. 2010-11-16 . Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.cz/42/11468650/slides/slide_17.jpg", "name": "Zdroje: junafani: Commons.wikimedia.org  online .", "description": "File:Pasilan aseman halli.JPG. 24-05-2008  cit. 2010-11-16 . Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:  http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pasilan_aseman_halli.JPG . http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pasilan_aseman_halli.JPG OCAL. www.clker.com [online]. Worldlabel Com Border Blue Black X clip art  cit. 2010-11-16 . Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:  http://www.clker.com/clipart-9259.html . http://www.clker.com/clipart-9259.html Chong Fat. Commons.wikimedia.org  online . File:HK ShatinCityHall TicketOffice.jpg 10-07-2006  cit. 2010-11-16 . Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:


Stáhnout ppt "Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Hana Matuszková. Dostupné z Metodického portálu ISSN: 1802-4785, financovaného."

Podobné prezentace


Reklamy Google