Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Organizace výroby Organizace a řízení výroby. Výukový materiál Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0608 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Organizace výroby Organizace a řízení výroby. Výukový materiál Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0608 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím."— Transkript prezentace:

1 Organizace výroby Organizace a řízení výroby

2 Výukový materiál Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0608 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo materiálu: 04_01_32_INOVACE_02

3 Organizační typy výroby Předmět: Organizace výroby Ročník: 4. Jméno autora: Ing. Lenka Kandlerová Škola: SPŠ Hranice Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Lenka Kandlerová Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Anotace: Prezentace seznamuje studenty s organizačními typy výroby, jejich charakteristikou a zhodnocením každého jednotlivého typu. Prezentace bude při výkladu doplněna o příklady z praxe, které souvisí se studijním zaměřením. Klíčová slova: Výroba proudová, dílenská, skupinová a výroba na stanovišti.

4 Organizační typy výroby Podle způsobu, jakým jsou v podniku rozmístěny jednotlivé stroje, které určují tok výrobků v rámci výrobního procesu, rozlišujeme: 1.proudovou výrobu, 2.dílenskou výrobu, 3.skupinovou výrobu, 4.výrobu na stanovištích.

5 Proudová výroba rozmístění VZ odpovídá technologickému postupu výroby jednoho výrobku (od suroviny po hotový výrobek): 1.pásová výroba = operace na sebe přesně časově navazují (bez přestávek – využití běžících pásů – automobilová výroba), 2.transferová linka = plně automatizovaná výroba (člověk pouze vykonává dohled – chemická výroba), 3.proudová výroba s volným rytmem = chybí přesná časová koordinace jednotlivých výrobních operací.

6 Proudová výroba Úkol: Pokuste se najít 3 výhody a nevýhody proudové výroby. Svůj odhad si zkontrolujte na následujícím snímku.

7 Zhodnocení proudové výroby VýhodyNevýhody Zkrácení výrobního časuPsychické zatížení PS Úspora skladovacích nákladů Nízká flexibilita vůči trhu Zlepšení plánování spotřeby Vysoké pořizovací náklady VZ Vysoké pracovní tempoPoruchovost Snadná přehlednost výroby Nízké jednicové náklady

8 Dílenská výroba VZ se stejným typem prováděné výrobní operace jsou soustředěny do jedné dílny (využívání meziskladů při výrobě): soustružna, brusírna apod. Vzniká problém dopravních cest, které zajišťují přesun výrobku z jedné dílny do druhé (často opakovaně), tím se výroba zpomaluje.

9 Dílenská výroba Úkol: Pokuste se najít 3 výhody a nevýhody dílenské výroby. Svůj odhad si zkontrolujte na následujícím snímku.

10 Zhodnocení dílenské výroby VýhodyNevýhody Vysoká flexibilita vůči trhuDlouhá doba výroby Univerzální VZProblém meziskladů Všestranná pracovní sílaNerovnoměrné využívání dílen Možnost zřízení nových pracovních míst Vyšší skladovací náklady Možnost kooperaceSložitost dopravních cest

11 Skupinová výroba jde o kombinaci dílenské a proudové výroby, kdy se VZ pro určité operace sdruží do skupin a uvnitř této skupiny se uspořádají proudově (využití při výrobě tzv. univerzálních součástek, které se používají pro všechny nebo většinu výrobků).

12 Skupinová výroba Úkol: Pokuste se najít 3 výhody a nevýhody skupinové výroby. Svůj odhad si zkontrolujte na následujícím snímku.

13 Zhodnocení skupinové výroby VýhodyNevýhody Zrychlení výrobního procesu Dlouhá doba výroby určitých výrobků Zkrácení dopravních cestProblém dopravních cest Snížení skladovacích nákladů Nerovnoměrné využívání dílen Zvýšení flexibility podnikuVyšší náklady Možnost kooperaceOrganizační složitost

14 Výroba na stanovištích jde o výrobu, kdy s výrobky během výroby nebo po ní nelze manipulovat, proto se musejí všechny potřebné výrobní faktory dopravit k výrobku = na tzv. staveniště: 1.mimopodniková výroba = externí – výroba se odehrává mimo podnik (např. při výstavbě budov, silnic, mostů) 2.vnitropodniková výroba = interní – výroba se odehrává v podniku, ale na jednom (montážním) místě, protože výrobek je příliš velký na to, aby byl přepravován mezi jednotlivým VZ (např. výroba lodí, letadel)

15 Výroba na stanovištích Úkol: Pokuste se najít 3 výhody a nevýhody výroby na stanovištích. Svůj odhad si zkontrolujte na následujícím snímku.

16 Zhodnocení výroby na stanovišti VýhodyNevýhody Vysoká flexibilita vůči trhuSložitost dopravních cest Univerzální VZVysoké přepravní náklady Všestrannost pracovníkůProblémy v rozdělování VZ Práce na objednávkuDlouhé dodací lhůty OriginalitaOrganizační složitost

17 Použitá literatura Líbal, V.: Organizace a řízení výroby. Praha: SNTL 1979. Tomek, G. – Vávrová, V.: Řízení výroby a nákupu. Praha, Grada Publishing 2007. Wöhe, G.: Úvod do podnikového hospodářství. 1. vydání českého překladu. Praha, C.H.Beck 1995.


Stáhnout ppt "Organizace výroby Organizace a řízení výroby. Výukový materiál Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0608 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím."

Podobné prezentace


Reklamy Google