Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název SŠ: SŠ-COPT Uherský Brod Autor: Ing. Zatloukal Martin Název prezentace (DUMu): 3. Seznámení s programem Autodesk „Inventor“ – CAD Název sady: CNC.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název SŠ: SŠ-COPT Uherský Brod Autor: Ing. Zatloukal Martin Název prezentace (DUMu): 3. Seznámení s programem Autodesk „Inventor“ – CAD Název sady: CNC."— Transkript prezentace:

1 Název SŠ: SŠ-COPT Uherský Brod Autor: Ing. Zatloukal Martin Název prezentace (DUMu): 3. Seznámení s programem Autodesk „Inventor“ – CAD Název sady: CNC v odborném výcviku (učivo pro 3. a 4. ročníky oboru Mechanik seřizovač) Číslo projektu: CZ.1.07./1.5.00/34.0727 Datum vzniku: 31.1.2013 Uvedení autoři, není-li uvedeno jinak, jsou autory tohoto výukového materiálu a všech jeho částí. Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR.

2 Anotace Záměrem této sady výukových materiálů s názvem CNC v odborném výcviku (učivo pro 3. a 4. ročníky oboru Mechanik seřizovač) je seznámit žáky technických SŠ, kteří se v této oblasti vzdělávají, s CNC stroji (frézkou a soustruhem) a přípravou programů. Jednotlivé DUMy (prezentace) v této sadě popíší postupně tematické oblasti, které jsou probírány v běžné dílenské výuce při Práci s CAD software na naší SŠ. Konkrétně tato prezentace je zaměřena na seznámení s možnostmi využití Programu „ Inventor“ 2

3 Autodesk „Inventor“ Autodesk „Inventor“ patří do skupiny programů s příponou CAD „Computer aided design“ česky „počítačem podporované projektování „ Je možné v něm vytvářet modely, technickou dokumentaci, sestavy a získávat parametry jednotlivých modelů a sestav (objem, těžiště, hmotnost…) 3

4 Autodesk „Inventor“ Inventor modeluje za pomocí „parametrů“ od tud název parametrické modelování. Za parametrický model považujeme takový, který je matematicky popsán pomocí parametrů. Na modelu jsou definovány charakteristiky jeho geometrické části a u sestav vzájemné vztahy mezi jednotlivými součástmi. 4

5 Podstata parametrického modelování 5

6 1.Definování modelu pomocí 2D náčrtu 2.Vytvoření vzájemných vazeb jednotlivých prvků náčrtu. Geometrické vazby definují geometrické parametry např. kolmost, soustřednost, rovnoběžnost… 3.Pokračuje se v tvorbě nového výrobku, respektive prostorového modelu 4.Po návrhu modelu se můžou vytvářet jednotlivé výkresové pohledy 5.Je možno kdykoli se vrátit k modelu upravit jej a program sám upraví výkresovou dokumentaci 6

7 Možnosti při vytváření 3D modelu Práce při modelování probíhá ve dvou základních prostředí. 1.Panel 2D náčrtu 7 Zde probíhá tvorba základního náčrtu součásti ve dvojrozměrné forme. Jsou definovány základní rozměry modelu. Také po vytvoření prvního 3D modelu se pomocí náčrtu vytváří a umisťují další prvky na součásti

8 Možnosti při vytváření 3D modelu 2. Prvky součásti 8 Po vytvoření náčrtu přejdeme do prostředí „Prvky součásti“ kde probíhá Tvorba 3D modelu. Pomocí funkce vysunutí můžě konstruktér vytvářet dutinu, nálitek či průnik.

9 Možnosti při vytváření 3D modelu 9 2. Prvky součásti Můžeme zde také využít množství pomocných funkcí pro tvorbu a úpravu 3D modelů například: spirála závit žebra sražení hran zaoblení hran díry skořepina

10 Možnosti při vytváření 3D modelu Program Autodesk „Inventor“ umožňuje také tvorbu rotačních součástí. V prostředí náčrtu vytvoříme 2D náčrt. Protože se jedná o rotační součást stačí kreslit pouze polovinu součásti nad či pod osou rotace. Poté ve 3D vytvořit model pomocí rotace. 10

11 Možnosti při vytváření 3D modelu Pří tvorbě složitějších součástí nebo vytváření prvků mimo součást, nebo pod daným úhlem či na tečně rotační součásti je možno pro tvorbu využít pracovní rovinu či osu. Častým příkladem je drážka pro pero na hřídeli. 11

12 Možnosti při vytváření 3D modelu Program umožňuje konstruktérovi jednotlivé vymodelované součásti spojit v jeden celek, zajistit polohu pomocí vazeb a zjistit tak zda jsou součásti dobře navrženy.

13 Možnosti „Inventoru“ Program nabízí konstruktérovi možnost zjistit u jednotlivých součástí ale také u sestav jednotlivé vlastnosti dle zadaného materiálu. hmotnost objem plochu těžiště

14 Vytváření technické dokumentace Inventor také nabízí možnost vytváření technické dokumentace pro jednotlivé vymodelované součásti Za pomocí modelu je možné vytvořit požadované pohledy nárys půdorys levý bokorys pravý bokorys izometrický

15 Vytváření technické dokumentace U jednotlivých modelů je možné vytvářet dle požadavků konstruktéra: Kóty Dělící osy Úplné řezy Částečné řezy detaily

16 Vytváření technické dokumentace Při tvorbě technické dokumentace pro sestavy je možno využít nabídky kusovníku. Jednotlivé díly kusovníku jsou pojmenovány tak jak jsou uloženy v počítači a počty uvedeny podle množství použitých v sestavě. Údaje jsou generovány automaticky.

17 Ukládání a další využití Všechny vytvořené modely, sestavy a technickou dokumentaci je možné ukládat do paměti PC nebo na jiné paměťové medium archivovat nebo je použít v software tipu CAM pro tvorbu technologického postupu a následně programu pro různé typy CNC strojů

18 Kontrolní otázky 1.Vysvětli pojem CAD? 2.Jaké hlavní pohledy vytváříme v technické dokumentaci? 3.Definuj parametrický model?

19 Obrázky Obrázky použity v této prezentaci jsou mé vlastí a vytvořeny v programu Autodesk Inventor

20 Literatura Autodesk Inventor: Funkční navrhování v průmyslové praxi. 2. aktualizované vydání. Brno: Computer Press, a.s., 2007. ISBN 978- 80-251-1773-6.


Stáhnout ppt "Název SŠ: SŠ-COPT Uherský Brod Autor: Ing. Zatloukal Martin Název prezentace (DUMu): 3. Seznámení s programem Autodesk „Inventor“ – CAD Název sady: CNC."

Podobné prezentace


Reklamy Google