Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Reálie německy mluvících zemí VY_32_INOVACE _NREA_19.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Reálie německy mluvících zemí VY_32_INOVACE _NREA_19."— Transkript prezentace:

1 Reálie německy mluvících zemí VY_32_INOVACE _NREA_19

2 Liebe Studenten, Ihr müsst die folgenede Präsentation ins Deutsche übersetzen. Achtet dabei auf  Wortschatz  Grammatik  Aussprache und Intonation

3 Oficiální název státu: Lucemburské velkovévodství  francouzsky Grand-Duché de Luxembourg  německy Großherzogtum Luxemburg Rozloha: 2 586 km 2 Hlavní město: Luxemburg Celkem obyvatel: 502 066

4  Roku 963 získalo Lucembursko statut hrabství v rámci Svaté říše římské.  Karel IV. povýšil v roce 1354 Lucembursko na samostatné vévodství.  V 16. století patřilo Lucembursko Španělům, 1713 bylo vráceno Habsburkům.  Následně získala Lucembursko Francie.  Po pádu Napoleona I. se ale stal lucemburským panovníkem nizozemský král Vilém I.  Nezávislost na Nizozemsku získalo Lucembursko v roce 1867.

5 NÁRODNOSTNÍ SLOŽENÍ  285 700 Lucemburčanů  216 400 cizinců, tj. 43,1 % obyvatelstva  79 800 Portugalců,  18 200 Italů,  29 700 Francouzů,  16 700 Belgičanů,  12 000 Němců,  5 500 Britů,  3 900 Holanďanů,  20 500 ostatních příslušníků EU,  30 100 občanů z rozvojových zemí.

6  Úředními jazyky v Lucembursku jsou francouzština, němčina a od roku 1982 i lucemburština, která vznikla z pofrancouzštělého dialektu moselské němčiny.  Francouzština se užívá v politických kruzích, státních institucích, literatuře a vyšším druhu školství.  Němčina je považována za jazyk obchodníků, je vyučována především na základních školách a je v převážné míře používána v médiích.  Lucemburština je považována za místní dialekt, kterým se hovoří hlavně doma, ale v poslední době v ní vychází i tisk, objevuje se v rozhlase i v televizi a v lucemburštině vychází už i první knihy.

7 ADMINISTRATIVNÍ ČLENĚNÍ  3 oblasti (Luxembourg, Diekirch, Grevenmacher), 12 kantonů a 118 obcí. Velká města:  Esch-sur-Alzette: 30 147 obyvatel  Differdange: 21 530 obyvatel  Dudelange: 18 507 obyvatel

8 DOVOZ A VÝVOZ Vývoz: stroje, chemikálie, sklo Dovoz: kovy, potraviny, spotřební zboží Odběratelské země: Německo, Francie, Belgie, VB, Itálie, Nizozemsko Dodavatelské země: Belgie, Německo, Francie, Nizozemsko

9 ZEMĚDĚLSTVÍ A PRŮMYSL  Zemědělství: sklizeň: pšenice, ječmen, brambory, vinná réva, ovoce, chov dobytka: skot, prasata, drůbež  Průmysl - energetika (podíl elektráren): tepelné 36,88 %, vodní 53,09 %, ostatní 10,03 %

10 POLITICKÉ USPOŘÁDÁNÍ  Lucembursko je podle ústavy z roku 1868 dědičnou konstituční monarchií.  Hlavou státu je velkovévoda; země je jediným velkovévodstvím na světě.  Pravomocemi velkovévody je svolávat a rozpouštět parlament, podle výsledků voleb jmenovat vládu a doživotní členy Státní rady, schvalovat zákony a také má právo veta.  Zákonodárným orgánem Lucemburska je jednokomorový parlament, který má 60 poslanců volených na pět let.  Sněmovna také schvaluje složení vlády.  Vláda je složena z ministerského předsedy a dvanácti ministrů.  Dalším důležitým orgánem je Státní rada s 21 členy jmenovanými velkovévodou na doživotí.  Nejvyšší soudní instancí třístupňového soudnictví je Vrchní soudní dvůr.5

11 PŘÍRODNÍ POMĚRY  Na severu státu se rozkládá vrchovina Ösling (Ardeny).  Střední a jižní část Lucemburska je tvořena zvlněným krajem zvaným Gutland.  Významné řeky jsou Moselle a Surea. Podnebí je mírné s oceánským vlivem.  Průměrné lednové teploty činí 2°C, červencové až 17°C.  Průměrný roční úhrn srážek je 900 mm.

12  Lucembursko. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2013-03-29]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Lucembursko http://cs.wikipedia.org/wiki/Lucembursko  Lucembursko [online]. [cit. 2013-03-29]. Dostupné z: http://europa.eu/about-eu/countries/member- countries/luxembourg/index_cs.htm  Základní informace o Lucembursku [online]. [cit. 2013- 03-29]. Dostupné z: http://www.mundo.cz/lucembursko


Stáhnout ppt "Reálie německy mluvících zemí VY_32_INOVACE _NREA_19."

Podobné prezentace


Reklamy Google