Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Předmět Český jazyk a literatura Název školy Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, příspěvková organizace Název materiálu Česká.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Předmět Český jazyk a literatura Název školy Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, příspěvková organizace Název materiálu Česká."— Transkript prezentace:

1 Předmět Český jazyk a literatura Název školy Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, příspěvková organizace Název materiálu Česká poezie po roce 1945 Autor Mgr. Věra Pilousová Tematický okruh 12. Česká poezie po roce 1948, Jiří Kolář II. Ročník čtvrtý Datum tvorby 1. pololetí školního roku 2012/2013 AnotaceJiří Kolář, jeho osudy po Únoru 1948, sbírky Dny v roce, Roky v dnech, Prométheova játra – 2, oddíl Jásající hřbitov, básně Mezi tupci a Termiti., Vršovický Ezop –autentická poezii. Prezentace směřuje k rozvoji čtenářské gramotnosti žáků a orientaci ve vývoji poezie. Metodický pokynPrezentace je určena jako výklad do hodiny i k práci s učebnicí Literatura pro IV. ročníku SŠ a doplňuje její výklad o texty, které nejsou obsaženy v Pracovním sešitě k učebnici. Aktivizuje žáky při výkladu, může se použít jako materiál k samostudiu. Klíčová slova: Jiří Kolář, Prométheova játra, 2. oddíl Jásající hřbitov, básně.Mezi tupci, Termiti, Aforismy, Vršovický Ezop, oddíl Černá lyra, báseň Poslední dnové – autentická poezie DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

2 ČESKÁ POEZIE PO ROCE 1945

3 JIŘÍ KOLÁŘ II. 12. ČESKÁ POEZIE PO ROCE 1948

4 http://www.artbook.cz/images/Foto/l/105476.jpg Únor 1948 přinesl velké společenské změny

5 Do čela státu se dostal Gottwald a komunistická strana. http://www.moderni-dejiny.cz/PublicFiles/UserFiles/image/Metodika/08_CSR_19481968/800x800_unor1948.jpg

6 http://www.moderni-dejiny.cz/PublicFiles/UserFiles/image/Metodika/08_CSR_1948-1968/800x800_putch.jpg Zpočátku mezi pracujícími převládalo budovatelské nadšení

7 Kolektivizace zemědělství přináší řadu křivd. http://www.ustrcr.cz/data/images/citanka-kolektivizace/zdruzstevnovani/zdruzstevnovani.jpg

8 http://www.ustrcr.cz/data/images/projekty/kolektivizace/obalky-knih/obalka12.jpghttp://www.ereading.cz/nakladatele/data/images/ebooks/590_big.jpg Počátkem 60.let mohla být pravda o kolektivizaci poodhalena

9 http://www.ustrcr.cz/data/images/projekty/dokumentacni/horakova-milada01.jpg JUDr. Milada Horáková (25. 12. 1901 – 27. 6. 1950) byla česká politička, oběť justiční vraždy během komunistických politických procesů v 50. letech.

10 Vykonstruovaný proces s JUDr. Miladou Horákovou http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8a/Milada_Hor%C3%A1kov%C3%A1_-_barva.jpg

11 Uvěznění a poprava JUDr. Milady Horákové http://www.ustrcr.cz/data/images/projekty/dokumentacni/horakova02.jpg

12 http://www.beletrie.eu/data/products/33505.jpgwww.beletrie.eu/data/products/33505.jpg Proti popravě M. Horákové protestovaly přední světové osobnosti Po 50 letech byl vybudován pomník M. Horákové na pražském Vyšehradě http://veruce.cz/obrazky/clanky/historie/horakova.jpg

13 http://cheche.wz.cz/galerie/odposluch.jpg Ve společnosti vládla atmosféra nedůvěry a hledání nepřátel. Třídní nepřítel byl kdokoliv, kdo vystupoval proti třídě dělníků a rolníků.

14 Změny ve společnosti? Nastolení totalitního režimu – potlačování občanských práv, plurality názorů a svobody myšlení. Odpůrci postiženi zákazem publikace a účasti na veřejném životě. Obnovení přísné cenzury – kontroly obsahu děl, při kterém cenzorský úřad zřizovaný státem zjišťuje, zda se v textu nevyskytuje otevřená kritika nebo narážky proti režimu, který je právě u moci. Svaz československých spisovatelů – nahradil zrušený Syndikát československých spisovatelů. Do svazu byli přijati pouze autoři loajální vůči režimu, prvním předsedou se stal Jan Drda. Na prvním sjezdu na jaře 1949 vyhlásil ministr Nejedlý závazné politické pojetí literatury. Spisovatel socialistického realismu měl být ideově na výši (přesvědčený komunista) a poslušně vykonávat přání komunistické strany. Literatura chtěla zrcadlit hlavní aktuální problémy doby. Své odpůrce režim postihl zákazem publikace, někdy i žalářováním, k trestu smrti odsouzen Záviš Kalandra. Společensko- h istorické pozadí po r. 1948

15 JIŘÍ KOLÁŘ (1914 – 2002) básník dramatik překladatel a světově proslulý výtvarník http://creativoas.cz/authorsPhoto/main/40_min_kolar-jiri.jpg

16 Ze života: Po Únoru 1948 se stal „nežádoucí osobou“,byl pronásledován režimem kvůli svým protikomunistickým postojům. Nadále pokračoval v zakázané literární činnosti. Roku 1953 se průklepy rukopisu Prométheových jater našly v bytě literárního historika Václava Černého, který se angažoval politicky. Průklepy byly interpretovány jako ilegální protistátní letáky a Kolář byl zatčen. Devět měsíců byl ve vyšetřovací vazbě a na devět měsíců ho odsoudili, vyšetřovací vazbu mu započítali do trestu a pustili ho domů.

17 Ze života: Měl přirozenou autoritu a výrazně ovlivnil celou řadu dalších umělců.Proslulý byl „Kolářův stůl“ v pražské kavárně Slávia, kde se scházely osobnosti neoficiální kultury. Zleva: Kamil Lhoták se synem, Josef Čermák, Josef Hiršal, Jiří Kolář http:// www.hluchak.cz/ssp/eucebnice/literatura/kolar/kolar_slavia.jpg

18 Ze života: Po podepsání Charty 77 mu československé úřady zakázaly návrat domů ze stipendijní stáže v Berlíně. Od r. 1981 se usadil v Paříži a získal francouzské občanství. Jeho žena Běla, s níž se oženil v roce v roce 1949, zůstala sama v Československu. Manžel byl v nepřítomnosti odsouzen k jednomu roku vězení a byl mu zabaven majetek. Kolář jako výtvarník dosáhl světového věhlasu a finančně podporoval české umělce (např. J. Skácela).Od 1989 žil střídavě v Paříži a Praze. Od roku 1997 se trvale usadil v Čechách, zemřel v Praze.

19 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4b/Ji%C5%99%C3%AD_Kol%C3%A1%C5%99_hrob.JPG

20 Z díla: opakování Křestný list (1941) a navazoval na Františka Halase. Patřil do Skupiny 42 a zajímal ho všední život velkoměsta. Jak se jmenovala prvotina Jiřího Koláře a na kterého básníka navazoval? Do jaké umělecké skupiny patřil a co s ní měl společného? Ve které sbírce se přiblížil poetice Skupiny 42 a jak? Sbírka Ódy a variace, užívá volný verš, literární koláž z fragmentů skutečnosti, existenciální motivy

21 Z díla: Dny v roce (1948) Přináší nový žánr –deník, básně datované podle zápisu v deníku, dramatické vidění všedního života. Poslední básnická kniha, která mohla během deseti let vyjít. Roky v dnech ( napsáno 1946-47,1949 rozmetaná sazba, nezachoval se jediný výtisk, v samizdatu r. 1992 vydáno několik desítek kusů) Prozaický protějšek předchozí sbírky, záznamy zážitků, portréty přátel ze Skupiny 42.

22 Z kritik: Jan Štern otiskl v Tvorbě 1949 zabijáckou kritiku /.../na obálce anoncovanu: Jan Štern kritizuje literární zmetky urážka hrozná. Sazba roků v dnech byla rozmetána a vedení družstva Dílo se usneslo, že Koláře pošlou na brigádu, aby tak smyl pohanu z Tvorby. Kolář jim řekl, že se na to vykašle, zůstal doma a psal deníky. Josef Hiršal, Vínek vzpomínek, samizdat 1987, Praha 1991 Poezie Jiřího Koláře je příznačná pro atmosféru tzv. Skupiny 42 a především význačná pro ovzduší melantrišských Listů vedených trockistou Chalupeckým, Listů, kudy k nám do našeho poválečného světa byly záměrně jako kanálovou rourou sváděny všechny kosmopolitické splašky zahnívajícího západního buržoazního světa (…) Záliba v pornografických výjevech i obrazech. Nuda, strašná nuda a hluboký cynismus. Hrůza z existence. Kolářova tvorba – toť jedna podoba existencionalismu. Jiří Taufer – Projev na konferenci Svazu čs. Spisovatelů v lednu 1950

23 http://www.paseka.cz/webdata/0000002477_03.jpg http://a402.idata.over-blog.com/4/43/33/28/promethovea.jpg

24 Z díla: Prométheova játra (vznik 1950, samizdat 1979) Drastický název knihy : hlavním tématem ohrožení a zničení lidské svobody totalitní mocí. Forma díla různorodá: 3 oddíly s odlišnou strukturou: Kniha veršů, próz, překladů, deníkových záznamů, fragmenty dopisů, citace myšlenek jiných autorů aj. Jádro - druhý oddíl Jásající hřbitov : Výbor z deníku – záznamy od ledna do prosince 1950. Reakce na politickou situaci, např. na Štollův referát o české poezii a Nezvalovu obhajobu Františka Halase. Dobu vidí jako vládu tupců:

25 Mezi tupci Žít mezi tupci oheň není ohněm je daleko těžšízbraň není zbraní nežli žít se zvěří pokora pokorou Zvěř odhání oheňodříkání odříkáním není zbraň i slovo mezi tupci jsi stále sám se zvířaty lze žíta co děsivějšího v pokoře a odříkánístáváš se zvolna v ochočení sebe samachtěj nechtěj jedním z nich ale s tupcemŘekni tupci a mezi tupci?že život je něco jiného Nepomůže nicnež pohodlí Zde slovo není slovemže je to neustálý boj Prométheova játra (1985), 2.oddíl: Jásající hřbitov

26 tím plnější čím těžší že radost je podmíněna námahou láska čistotou pravda samozřejmostí smutek opravdovostí že ptá-li se na člověka musí se ptát na tajemství že hledí-li na sebe nevidí nic nechá-li duši stranou * * * Pane zachraň mne!

27 (... ) Aforismy Čím tupější nůž, tím horší rána, čím tupější člověk, tím nebezpečnější zvíře. Buď co nejdutější a poplaveš vždycky navrch, a čím budeš prázdnější, tím lépe budeš stoupat. Člověk, který se snaží ze sebe udělat něco víc, než je, učiní ze sebe vždycky zrůdu.

28 (... ) Před několika týdny bylo nařízeno stáhnout ze všech knihkupectví i antikvariátů zbylé výtisky Masarykových a Benešových děl. Když byly všechny tyto knihy svezeny do skladišť nar. pod. Sběrné suroviny, dělníci a dělnice tam zaměstnané většinu těchto děl odnesli domů. Ale nezůstalo to pod pokličkou. Policejní prohlídky u zaměstnanců vynesly prý sotva polovinu ztracených knih. Po tomto hromobití bylo nařízeno, aby všechny zabavené knihy, dřív než budou svezeny do patřičných skladišť, byly napřed rozřezány a poničeny tak, aby žádný svazek nezůstal celý. Ale i tak se stává, že je čas od času vyhozen z některé sběrny člověk, který dokáže z rozřezaných knih dát celé svazky dohromady a odnést si je domů. Včera jsem viděl u holiče jednu takovou slepenou knihu: Jan Masaryk ve fotografii.

29 Název je inspirován starořeckým příběhem o Prométheovi, kterého krutě potrestal Zeus za pomoc lidem. Nechal ho přikovat ke skále, kam za ním každý den přilétal orel a rval mu játra. Ta znova dorostla a mučení se znovu opakovalo. Lyrický subjekt vidí kolem sebe lidi hloupé, nevzdělané, omezené a pohodlné, kteří mají moc o všem rozhodovat. Ukázka v próze dokládá nedemokratické poměry, ve jménu nové společnosti se ničily knihy „nepřátel socialismu“ a těch, kteří připomínali buržoazní první republiku. Jak lyrický subjekt charakterizuje život v Československu počátkem 50.let? Vysvětlete název sbírky Prométheova játra ? Úkoly:

30 Termiti Jsou malí a trpěliví, pracují do úpadu, zručně a přesně. Zakopnutí je pro ně neštěstí, zmýlená pohromou. Nejčastěji nekouří a nepijí, dokáží nemožné, vědí jen, co mají provést, --- Nikdy nezapomínají na stará kolena a pro své děti dovedou učinit vše. Prométheova játra (1985) 2.oddíl: Jásající hřbitov

31 Jejich obzor jsou ohnutá záda, jejich dálky telefonní přístroj, příroda dodávky, štěstí peníze, cíl moc, vědí, jak plakat, jak se smát, žení se pro výhodu, množí se, mají spořádané rodinné štěstí, co doma uvaří, doma snědí, spí na rozkaz, myslí na povel.

32 Trychtýři s kusadly. Ohlodají až na kost živého jako zdechlinu, Pro cokoliv a kohokoliv, jsou nejspokojenější, když mají vše orazítkované, černé na bílém. Prométheova játra (1950)

33 Aforismy a) Čím tupější nůž, tím horší rána, čím tupější člověk, tím nebezpečnější zvíře. b) Buď co nejdutější a poplaveš vždycky navrch, a čím budeš prázdnější, tím lépe budeš stoupat. c) Člověk, který se snaží ze sebe udělat něco víc, než je, učiní ze sebe vždycky zrůdu.

34 Název je metaforou na lidi, kteří jsou pracovití, houževnatí, ale také někomu škodí, některé hodnoty dokáží zničit. Lyrický subjekt zdůrazňuje stránku etickou – důležitá je pro něho mravnost, čest a pravdivost. 1. Na jakou stránku lidské osobnosti klade lyrický subjekt důraz? 2. Vysvětlete název básně Termiti ? Úkoly a řešení: 3. Jaké lidské vlastnosti lyrický subjekt kritizuje ? Kritizuje omezenost, lidi bez vlastního názoru a fantazie, kteří jen tupě plní příkazy. Kariéristy, kteří se přetvařují a sledují jen hmotný prospěch. Byrokratismus, kdy razítko je důležitější než věc sama.

35 O brazné pojmenování je metaforou pro lidi, kteří nemají své vlastní myšlenky a nápady a dělají jen to, co se jim řekne. c) oxymoron 4. Název druhé oddílu Jásající hřbitov je: a) metafora b) personifikace c) oxymoron 5. Vysvětlete obrazné vyjádření: Trychtýři s kusadly Úkoly a řešení:

36 Aforismy a) Čím tupější nůž, tím horší rána, čím tupější člověk, tím nebezpečnější zvíře. b) Buď co nejdutější a poplaveš vždycky navrch, a čím budeš prázdnější, tím lépe budeš stoupat. c) Člověk, který se snaží ze sebe udělat něco víc, než je, učiní ze sebe vždycky zrůdu. 6. Které aforismy jsou založeny na protikladu slov? a) b) c) c)

37 Aforismy a) Čím tupější nůž, tím horší rána, čím tupější člověk, tím nebezpečnější zvíře. b) Buď co nejdutější a poplaveš vždycky navrch, a čím budeš prázdnější, tím lépe budeš stoupat. c) Člověk, který se snaží ze sebe udělat něco víc, než je, učiní ze sebe vždycky zrůdu. 7. Které aforismy jsou založeny na obdobné větné stavbě? a) b) c) a) b)

38 Mistr Sun o básnickém umění (1957) Kniha básnických reflexí je parafrází staročínského textu O umění válečném, převažuje zde myšlenka taoismu o nezasahování do přirozeného běhu věcí. Nový Epiktét (1968) Parafráze starořeckého filozofa Epiktéta s požadavkem „odevzdání se poezii a mravnosti“, základem je stoicismus s myšlenkou životní vyrovnanosti Odklon od klasické poezie slova k básnickému experimentu – zásadní předěl v tvorbě. Nakonec se autor se osvobodil od jazyka a vytváří „poezii nového vědomí“. Viz 16. prezentace: experimentální poezie Básně ticha (vznik 1959 – 1961, Praha 1992)

39 Vršovický Ezop ( vznik v pol.50.let, cenzurované vydání 1966, v úplnosti 1993) Výbor z tvorby z let 1954 -57. Svědectví přímých účastníků válečných hrůz, záznamy téměř autentických výpovědí vězňů z koncentračních táborů. Další etapa formálního hledání a experimentu. Oddíl Černá lyra Nejotřesnější obrazy lidské krutosti a podlosti uvedeny ve zpětném časovém sledu až po starověk

40 Poslední dnové - zkráceno 4. června obklíčilo kladenské gestapo Lidice s příkazem najít dva parašutisty domnělé organizátory atentátu na protektora Heydricha Po marné prohlídce obce bylo zatčeno šestadvacet osob a popraveno Nejstaršímu muži bylo šedesát sedm nejmladšímu patnáct nejstarší ze sedmi žen padesát sedm nejmladší devatenáct O pět dnů později oblehlo gestapo posílené vojskem Lidice znovu Vršovický Ezop (1993) oddíl: Černá lyra

41 Po vtrhnutí do vsi Byli všichni muži zahnáni do sklepů největšího statku a ženy s dětmi do školy Po půlnočním alarmu buštěhradských kočí v 5 hodin ráno vydán rozkaz odvézt ženy a děti Pak se přiřítilo do vesnice patnáct ozbrojených aut kterým velel státní sekretář Frank Oznámil že Vůdce rozkázal obec vyhladit a muže od čtrnácti let zastřelit V 6 hodin ráno složili vojáci nábytek ze všech domovů na hromadu a zapálili muži byli vyvedeni ze sklepů a po zjištění jmen dat bydlišť zaměstnání postaveni čelem ke zdi stodoly obložené matracemi a po deseti zastřeleni

42 V 9 hodin byla exekuce hotova a stavení zapálena Bylo popraveno 172 mužů Nejstaršímu bylo osmdesát a nejmladšímu patnáct mezi nimi třiasedmdesátiletý farář válečný slepec a 62 hutníků 96 usedlostí s kostelem sv. Martina ze 14. století a hřbitovem srovnáno se zemí a rybník zavezen Na celém místě vzniklo rozsáhlé jednolité pole obec vymazána z katastrální mapy a majetek v pozemkových knihách připsán Říši Z peněz občanů si Němci odpočítali půl miliónu výloh za zničení obce a odklizení trosek Gestapo podalo účet za převoz a rozmístění ušetřených z jejichž celkového počtu

43 bylo po třech dnech čekání v tělocvičně kladenské reálky 213 žen posláno do koncentráku a 101 dětí odtržených od matek Dáno na „náležité vychování“ Úkoly a řešení: Jiří Kolář označil tyto verše jako tzv. autentickou poezii, pokuste se vymezit její rysy doplněním vynechaných slov: 1.Básník se snaží ve čtenáři vyvolat názornou představu tím, že uvádí ………………….. – čas, místo, počty lidí, jejich povolání, stáří, historické osoby se jménem. přesné údaje 2. Autor zachycuje události objektivně bez emociálních motivů, můžeme říci, že jeho …………………...je potlačena. osobní účast

44 http://www.artbook.cz/images/foto/b/1413kolar.jpghttp://www.antikalfa.cz/fotky10186/fotos/_vyr_1915120576.jpg

45 Nový žánr básnického deníku Přiřaďte dílu J. Koláře charakteristiku: 1)Dny v roce Portréty přátel Skupiny 42 2) Roky v dnech 1)Autor vězněn za nevydanou knihu 3) Portréty přátel Skupiny 42 2) Experiment s tzv. autentickou poezií 4) Nový žánr básnického deníku 3) Prométheova játra Autor vězněn za nevydanou knihu 4) Vršovický Ezop Experimentování s tzv. autentickou poezií

46 Soukal, Josef a kol.: Literatura pro 4. ročník SOŠ, SPN 2005 Sochrová, Marie: Čítanka III. K literaruře v kostce, Fragment 2000 Sochrová, Marie: Čítanka IV. K literaruře v kostce, Fragment 2004 Machala, Lubomír a kol.:Panorama české literatury, Olomouc 1994 Hošek, Milan a kol.: Literatura pro 4. ročník SŠ, Didaktis 2010 Jindřich Chalupecký:Příběh Jiřího Koláře, Odeon 1993 Jiří Padrta: Básník nového vědomí, Odeon 1993 Jiří Kolář: Básně ticha, Český spisovatel, 1994 Jiří Kolář: Prometheova játra, Paseka 2000 Jiří Holý a Emil Lukeš: Čítanka české literatury 4,Český spisovatel 1996 Použité zdroje: Literatura

47 Použité zdroje: Obrázky http://www.artbook.cz/images/Foto/l/105476.jpg http://www.modernidejiny.cz/PublicFiles/UserFiles/image/Metodika/08_CSR_19481968/800x800_unor1948.jpg http://www.modernidejiny.cz/PublicFiles/UserFiles/image/Metodika/08_CSR_1948-1968/800x800_putch.jpg http://www.ustrcr.cz/data/images/citanka-kolektivizace/zdruzstevnovani/zdruzstevnovani.jpg http://www.ereading.cz/nakladatele/data/images/ebooks/590_big.jpg http://www.ustrcr.cz/data/images/projekty/kolektivizace/obalky-knih/obalka12.jpg http://www.ustrcr.cz/data/images/projekty/dokumentacni/horakova-milada01.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8a/Milada_Hor%C3%A1kov%C3%A1_-_barva.jpg http://www.ustrcr.cz/data/images/projekty/dokumentacni/horakova02.jpg http://www.beletrie.eu/data/products/33505.jpg http://veruce.cz/obrazky/clanky/historie/horakova.jpg http://cheche.wz.cz/galerie/odposluch.jpg http://creativoas.cz/authorsPhoto/main/40_min_kolar-jiri.jpg http://www.hluchak.cz/ssp/eucebnice/literatura/kolar/kolar_slavia.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4b/Ji%C5%99%C3%AD_Kol%C3%A1%C5%99_hrob.JPG http://a402.idata.over-blog.com/4/43/33/28/promethovea.jpg http://www.paseka.cz/webdata/0000002477_03.jpg http://www.artbook.cz/images/foto/b/1413kolar.jpg http://www.antikalfa.cz/fotky10186/fotos/_vyr_1915120576.jpg


Stáhnout ppt "Předmět Český jazyk a literatura Název školy Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, příspěvková organizace Název materiálu Česká."

Podobné prezentace


Reklamy Google