Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mgr. Kateřina Karbulová, Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava - Zábřeh.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mgr. Kateřina Karbulová, Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava - Zábřeh."— Transkript prezentace:

1 Mgr. Kateřina Karbulová, Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava - Zábřeh

2  po zavraždění přemyslovského krále Václava III.13O6 došlo k vymření Přemyslovců po meči, zbyly jen dcery = po přeslici rod pokračoval  vláda Rudolfa Habsburského 13O6 – 13O7 = 1. Habsburk na našem trůnu, manžel Elišky Rejčky ( 2. ženy Václava II.)  Jindřich Korutanský (1306, 1307 – 1310) = manžel Anny, dcery Václava II.  česká šlechta spiknutí, jednání s Jindřichem VII. Lucemburským ( umírá 1313)

3 * 1281 - † 1307 ( 26 let) vévoda rakouský v letech 1298 - 1306 syn římskoněmeckého císaře Albrechta Habsburského 1.manželka = manželka Blanka ( sestřenice francouzského krále Filipa IV. Sličného) Rudolf je zvolen králem částí české šlechty stojící proti Jindřichu Korutanskému

4 2. žena = vdova Eliška Rejčka ( 2. žena Václava II., dědička Polska) vyhnal z Pražského hradu královské dcery Elišku a Markétu, které část šlechty uznala za dědičky české koruny a vystoupila proti králi vojensky při tažení proti Horažďovicím nečekaně umírá 4. 7. 1307 na úplavici je pochován v chrámu sv. Víta

5 jevil se jako schopný panovník, vynikal: „ …..střízlivou rázností, chladnou ukázněností a přísnou hospodárností; žil prostě a šetrně, naprosto odlišně od nádherymilovného způsobu svých předchůdců. “ Zbraslavská kronika přezdívali mu pro jeho spořivost král „Kaše“, ( sám obyčejnou kaši i jedl )

6 * 1265 - † 1335 postrádal autoritu, rozmařilý České království se ocitlo na pokraji anarchie prohrál trůn v boji s Janem Lucemburským 1. žena Anna Přemyslovna ( dcera Václava II.), zemřela bezdětná v září 1313 ve 22 letech 2. žena Adléta Brunšvická ( 1313 - 1320), dvě dcery, mladší Markéta, zvaná Maultasch (Pyskatá) se pak stala jedinou dědičnou korutanských držav 3.manželka Beatrix Savojská (1328)

7

8 otec římskoněmecký císař Jindřich Lucemburský matka Markéta Brabantská vyrůstal na francouzském dvoře Filipa IV. Sličného 1310 jindřich získal pro Jana českou korunu ve 14 letech ho oženili s 18 tiletou Eliškou Přemyslovnou, sestrou posledního Přemyslovce Václava III. k Čechům kvůli sporům s českou šlechtou nepřilnul, pobýval raději v západní Evropě, zejména ve Francii a Lucembursku král „ cizinec“, „král - diplomat", „ poslední rytíř" v Čechách pobyl 2,5 roku z 36 let vlády

9 Ve 14 letech měl Jan titul hrabě lucemburský, hrabě v Laroche a markrabě v Arlonu. Ač Jindřich VII. udělil z titulu římského panovníka České království svému synovi v léno, musel Jan Lucemburský zlomit odpor Jindřicha Korutanského. Na podzim 1310 stanul v mrazivém prosinci se svými oddíly před Prahou. Do opevněného města pronikl za pomoci Eliščiných stoupenců uvnitř hradeb. Dne 3.12.1310 Janovi bojovníci obsadili Staré Město a posléze celou Prahu. Jindřich Korutanský musel Čechy vyklidit. Císař Jindřich VII. již v srpnu 1313 umírá a mladý český král zůstal sám na boj se sebevědomou českou šlechtou.

10 V rytířských válkách dobýval slávu jménu českého krále. Zúčastnil se skoro každé bitvy svých spojenců.

11  Jan byl zvolen za ústupky šlechtě :  významní šlechtici si vymohli výhody = inaugurační diplomy, přivlastňovali si majetek  cizinci nebudou dosazováni do úřadů  šlechta nemá vojenské povinnosti mimo území státu  šlechtické statky jsou nezdanitelné  vymře-li rod po meči, majetek nepřipadne panovníkovi, ale ženě nebo nepřímému dědici  později uděluje správu Čech Jindřichu z Lipé a raději odchází do ciziny  zpět se vrací jen pro peníze na války

12 ale přispěl ke zvýšení prestiže českého státu na mezinárodním poli diplomatickými schopnostmi hájil český stát v zahraničí = rozšířil území o Lužici a část Slezska, trvale získal od císaře Chebsko, velkou část Slovenska, část Slezska, Budyšínsko, Zhořelecko 1346 – padl v bitvě u Kresčaku od roku 1339 už byl slepý

13 1. manželka: Eliška Přemyslovna* 1292 - † 1330 otec Václav II. ( český a polský král,† 1305) matka Guta Habsburská († 1302) poslední z rodu Přemyslovců na trůně sňatek s Janem Lucemburským ( 18 let, Jan 14 let) nerozuměli si uvězněna na hradě Mělník Jan odvezl malého Václava (Karla IV.) ve třech letech do Francie

14 Korunovace Jana a Elišky Korunovace Jana a Elišky byla 7.2.1311 v Praze ve Svatovítské katedrále.

15 Jan a Eliška

16 Pečeť královny Elišky

17 Eliška nesnášela svou nevlastní matku Elišku Rejčku i jejího životního druha Jindřicha z Lipé dvě skupiny šlechty: Jindřich + Rejčka = větší podpora české šlechty Eliška Přemyslovna + spojenec Vilém Zajíc z Valdeka Eliška Jindřicha nechala v roce 1315 zatknout, ale Jan Lucemburský se sblížil s Jindřichem i Eliškou Rejčkou = válka mezi Eliškou a Janem, rozpad manželství v roce 1319, občas se smířili

18 Eliška obsadila Prahu, manželem poražena, vyhnanství –hrad Loket, Mělník, Jan odváží děti žila pak z podpory příbuzných psychicky nevyrovnaná, vznětlivá, hrdá zemřela na tuberkulózu v 38 letech na Vyšehradě v domě Jana Volka ( nevlastní bratr) 1. 10. 1330 byla pohřbena na Zbraslavi Zbraslav - kostel

19 1. Markéta Lucemburská (1313– 1341) + manžel Jindřich II. Dolnobavorský (1305 – 1339) 2. Jitka/Bona Lucemburská (1315 – 1349) + manžel Jan II. Francouzský (1319 - 1364), budoucí francouzský král 3. Václav = Karel IV. (14.5.1316 – 29.11.1378), český král a římský císař + Blanka z Valois, Anna Falcká, Anna Svídnická, Alžběta Pomořanská 4. Přemysl Otakar (1318 – 1320, jméno podle děda PO II.) 5. Jan Jindřich (1322 - 1375), moravský markrabě + manželky Markéta Pyskatá, Markéta Opavská, Markéta Habsburská,Alžběta Oettingenská 6. Anna Lucemburská (1323 - 1338) + Ota Habsburský (1301 - 1339) 7. Eliška Lucemburská (1323 - před 1330)

20 2. manželka: Beatrix Bourbonská (1318-1383) svatba 1334 dcera vévody Ludvíka I. Bourbonského Jan začal žít usedlejším způsobem života do Čech přijela až 1336 18.5. 1337 korunována v Praze českou královnou

21 Socha Beatrix Bourbonské (Saint-Denis) Mluvila jen francouzsky, spoječnost jí dělala Blanka z Valois. Češi si ji neoblíbili, jako královnu už všichni brali Blanku, manželku Janova následníka trůnu Karla IV. Beatrix v Praze porodila syna Václava Lucemburského ( Českého) a pak odcestovala do Lucemburska....přišel náš otec do Čech a přivedl s sebou manželku, kterou si vzal za královnu, jménem Beatrix, dceru vévody bourbonského, z rodu králů francouzských... ( Vita Caroli, Karel IV.)

22 Václav Český (1337 - 1383), vévoda Lucemburský + 1352 Johana Brabantská (1322 – 1406) syna Václava přežila o dva týdny dcera Bona Nemanželské děti: Mikuláš Lucemburský (1322 - 1358), patriarcha akvilejský

23 * 25.2.1337, Praha - † 8.12.1383 Brusel vévoda lucemburský (od 1353), brabantský a limburský (od 1355) manželka Johana Brabantská (1322–1406), o 15 let starší, svatba 1352, bezdětní, jen levobočci, údajně zemřel na lepru...milý, galantní a šlechetný, miloval turnaje, tanec a veselou pohodu a svou štědrostí k sobě poutal mnoho rytířů a jiných urozených osob. Je pochován byl v cisterciáckém klášteře v Orvalu (Belgie), dodnes je tam zachován jeho náhrobek. Jeho posledním přáním bylo, aby jeho srdce poslali Johaně. Václavovým dědicem se stal v Lucembursku Václav IV. a v Brabantsku a Limbursku burgundský vévoda Filip Smělý.

24 Janova královská pečeť

25

26

27 26. srpna 1346, francouzský král Filip VI. proti anglickému králi Eduardu III.

28 V srpnu 1346 pobýval český král Jan se synem Karlem IV. v Trevíru. Francouzský král Filip VI. ho požádal o vojenskou pomoc proti Anglii v době Stoleté války. Vydali se k Paříži s asi pěti sty rytíři. slepý Jan zasáhl do bitvy asi až ke konci bitvy,,Toho bohdá nebude, aby český král z boje utíkal!“ řetězy připoután mezi koně francouzských rytířů, jedno kopí ho zasáhlo zezadu, druhé zepředu

29 1360 byl v místě bitvy vztyčen,,Croix de Boheme´´- kamenný český kříž.,,Tento kříž připomíná hrdinský konec Jana Lucemburského, krále českého, který zemřel pro Francii 26. srpna 1346.“ Na jeho podstavci jsou vyryta slova:

30 Soud českého krále (středověká iluminace)

31 1980 se vrátily Janovy ostatky dočasně do Prahy, kde je podrobil průzkumu antropolog Emanuel Vlček a jeho tým z příslušného oddělení Národního muzea. Poté byly ostatky převezeny zpět do hrobu v Lucemburku. Jan Lucemburský měřil asi 170 cm, byl štíhlé svalnaté postavy, vynikající jezdec na koni a v bitvách a turnajích utrpěl také vážná zranění. Smrtelná byla zranění hlavy a hrudníku.

32 Janova pohřební tumba (Katedrála Notre-Dame), Lucemburk

33 Sochrová, Marie: Dějepis v kostce I, Fragment, Havlíčkův Brod 2004 Picková, Naďa, Kubů, Naděžda: Dějiny středověku a raného novověku, Práce, Praha 1995 Čornej, Petr, Čornejová, Ivana, Parkan, František :Středověk a raný novověk, Dějepis pro gymnázia a střední školy, SPN, Praha 2001 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d0/Krescak1346.jpg, autor Acoma http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/ba/Honzikovatumba.jpg, autor Acoma http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/da/JenikLucvGelnhausenu.jpg, autor Jan z Gelnhausenu http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/20/JanLux_soud_machaut.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d9/John_I%2C_Count_of_Luxemburg.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/17/Honzik_retus.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/82/Honzik_vit.jpg, autor Parléřova huť http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/90/Eliska_Vit.jpg, autor Acoma http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e0/Eliska.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/77/John_of_Luxemburg-Wedding.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/54/Pecet_Elisky1321.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/36/Rudolf_Stepan.jpg, autor Acoma http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/84/Rej%C4%8Dka.jpg

34 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/24/Battle_of_crecy_froissart.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/20/Beatrix_Bourbon.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fa/VaclavLux2.jpg, autor User:Acoma http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0f/Beatrycze.jpg, zdroj User:Acoma http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3d/GrosJanLuc2.jpg, autor Acoma http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/41/GrosJanLuc.jpg, autor Acoma http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b6/FlorenJanaLuc1325.jpg, autor Acoma http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d0/N%C3%A1b%C4%9Bh_Jana_Lucembursk %C3%A9ho_k_zalo%C5%BEen%C3%AD_%C4%8Desk%C3%A9_velmoci_v_druh%C3%A9_t% C5%99etin%C4%9B_stolet%C3%AD_XIV.jpg, autor Author Unknown http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f9/Zbraslav_kostel.jpg


Stáhnout ppt "Mgr. Kateřina Karbulová, Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava - Zábřeh."

Podobné prezentace


Reklamy Google