Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Genetických pojmů EU peníze středním školám Název vzdělávacího materiálu: Opakování – vegetativní a generativní orgány rostlin Číslo vzdělávacího materiálu:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Genetických pojmů EU peníze středním školám Název vzdělávacího materiálu: Opakování – vegetativní a generativní orgány rostlin Číslo vzdělávacího materiálu:"— Transkript prezentace:

1 genetických pojmů EU peníze středním školám Název vzdělávacího materiálu: Opakování – vegetativní a generativní orgány rostlin Číslo vzdělávacího materiálu: ICT5/18 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název sady vzdělávacích materiálů: Botanika Autor: Mgr. Jakub Siegl Datum vytvoření: 5. 5. 2014 Garant (kontrola): Mgr. Šárka Kirchnerová Ročník: vyšší gymnázium, zejména 1. ročník čtyřletého gymnázia (kvinta) Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Biologie Téma: Flóra CHKO Pálava Metodika/anotace: Prezentace předcházející botanické exkurzi. Seznamuje s flórou Pálavy se zaměřením na lokality navštívené na jarní botanické exkurzi. Časový rozvrh: 45 min Gymnázium Františka Křižíka a základní škola, s.r.o.

2 Chráněná krajinná oblast Pálava byla vyhlášena v roce 1976, v roce 1986 byla zařazena do seznamu UNESCO, mezinárodní sítě biosférických rezervací, od roku 2003 zahrnuje i Lednicko-valtický areál a oblast při soutoku Moravy a Dyje jedná se o termofytickou oblast na jihu Moravy zahrnuje mnoho přírodních rezervací – zde je pouze několik z nich

3 Svatý kopeček v Mikulově Je výraznou dominantou nad Mikulovem. Z botanického hlediska jsou nejzajímavější jižní a jihovýchodní svahy – skalní stepi. Nejzajímavější rostliny jsou jsou ožanka horská, kosatec nízký, kosatec skalní písečný, kavyl, devaterka rozprostřená, koulenka prodloužená, třemdava bílá, divizna brunátná. Z fauny stojí za zmínku kudlanka nábožná, otakárek fenyklový a ovocný, strašník dalmatský

4 Svatý kopeček

5 Devaterka rozprostřená (Fumana procumbens)

6 Divizna brunátná (Verbascum phoeniceum)

7 Kavyl (Stipa)

8 Kosatec nízký (Iris pumila)

9 Kosatec skalní písečný (Iris humilis arenaria)

10 Koulenka prodloužená (Globularia binagarica)

11 Ožanka horská (Teucrium montanum)

12 Třemdava bílá (Dictamnus albus)

13 Kudlanka nábožná (Mantis religiosa)

14 Otakárek fenyklový (Papilio machaon)

15 Otakárek ovocný (Iphiclides podlairius)

16 Strašník dalmatský (Scutigera coleoptrara)

17 Turold vápencový vrch blízko Mikulova, býval zde lom důvodem ochrany jsou skalní, stepní a křovinná společenstva – dominantní jsou jasan ztepilý, borovice černá, dub zimní, letní a šípák, řešetlák počistivý a další jeskyně jsou významným zimovištěm letounů – vrápenec malý, netopýr řasnatý a další jeho druhy na stupních bývalého lomu hnízdí výr velký, sedmihlásek hajní a pěnice hnědokřídlá

18 Lom na Turoldu

19 Řešetlák počistivý (Rhamnus cathartica)

20 Vrápenec malý (Rhinolophus hipposideros)

21 Netopýr řasnatý (Myotis nattereri)

22 Výr velký (Bubo bubo)

23 Sedmihlásek hajní (Hippolais icterina)

24 Pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis)

25 Kočičí skála Výchoz vápencových skal mezi Klentnicí a Mikulovem Skalní a stepní ekosystémy, výskyt zvláště chráněných druhů Na vápencovém útesu tařice skalní, místy skalní step s kosatcem nízkým, koniklecem velkokvětým, v okolí trávníky s kostřavou walliskou a kavylem vláskovitým Trávníku u silnice na jaře dominuje hlaváček jarní Na severozápadní straně jediný výskyt pomněnky úzkolisté na Pálavě Zajímavý je výskyt šalvěje vlnaté, byla zde vyseta semena ze Stolové hory

26 Hlaváček jarní (Adonis vernalis)

27 Pomněnka úzkolistá (Myosotis stenophylla)

28 Tařice skalní (Aurinia saxatilis)

29 Kostřava walliská (Festuca walesiaca)

30 Kavyl vláskovitý (Stipa capillata)

31 Šalvěj vlnatá (Salvia aethiopis)

32 Tabulová hora (Stolová hora) Výrazný útvar vzniklý ohlazením mořem ve třetihorách Společenstva suchých trávníků a křovin Traviny: pěchava vápnomilná, ostřice nízká, ovsík vyvýšený Další byliny: jediný výskyt šalvěje vlnaté u nás, hvězdnice chlumní, chrpa chlumní, lilie zlatohlávek, okrotice bílá, třemdava bílá, večernice smutná, vstavač vojenský Dřeviny: mahalebka obecná, svída krvavá, slivoň trnitá, hloh jednosemenný; v lesích dub pýřitý

33 Tabulová

34 Pěchava vápnomilná (Sesleria caerulea)

35 Ostřice nízká (Carex humilis)

36 Ovsík vyvýšený (Arrhenaterum elatius)

37 Hvězdnice chlumní (Aster amellus)

38 Chrpa chlumní (Centaurea triumfetti)

39 Lilie zlatohlávek (Lilium martagon)

40 Okrotice bílá (Cephalanthera damasonium)

41 Večernice smutná (Hesperis tristis)

42 Vstavač vojenský (Orchis militaris)

43 Mahalebka obecná (Prunus mahaleb)

44 Svída krvavá (Svida sanguinea)

45 Hloh jednosemenný (Crataegus monogyna)

46 Dub šípák (Quercus pubescens)

47 Slivoň trnka (Prunus spinosa)

48 Děvín Skalní, stepní, křovinné a lesní ekosystémy Na vápencovém bradle jsou na jaře nejnápadnější: písečnice velkokvětá – jediný výskyt u nás, dealpinní druh, dále hvozdík Lumnitzerův, největší populace kosatce nízkého u nás, kosatec písečný, devaterka poléhavá, hořec křížatý, různé druhy kavylů, lomikámen vždyživý a další Za zmínku stojí dub šípák, který je ve znaku CHKO Pálava

49 Panorama z Děvína

50 Pálavský dub šípák

51 Písečnice velkokvětá (Arenaria grandiflora)

52 Hvozdík Lumnitzerův (Dianthus lumnitzeri)

53 Hořec křížatý (Gentiana cruciata)

54 Lomikámen vždyživý (Saxifraga paniculata)

55 Zdroje obrázků (k 5. 5. 2014) Předloha snímků: http://www.janmiklin.cz/photos/palava-ze-stolove-hory-10883.jpghttp://www.janmiklin.cz/photos/palava-ze-stolove-hory-10883.jpg Svatý kopeček v Mikulově: http://ticketing.concentus-moraviae.cz/svaty-kopecek- d492.jpg?w=0&h=500&t=33http://ticketing.concentus-moraviae.cz/svaty-kopecek- d492.jpg?w=0&h=500&t=33 Ožanka horská: http://www.nahuby.sk/images/fotosutaz/2012/07/20/Teucrium- montanum/jiri_valicek_333990.jpghttp://www.nahuby.sk/images/fotosutaz/2012/07/20/Teucrium- montanum/jiri_valicek_333990.jpg Kosatec nízký: http://img.blesk.cz/img/1/normal480/198521-img-skalnicka-skalka-zahrada- kosatec.jpghttp://img.blesk.cz/img/1/normal480/198521-img-skalnicka-skalka-zahrada- kosatec.jpg Kosatec skalní písečný: http://www.nature.cz/fotoarchiv/nahledy/9805.jpghttp://www.nature.cz/fotoarchiv/nahledy/9805.jpg Kavyl: http://files.zahradnictvichaloupka.webnode.cz/system_preview_detail_200000567- 3748738425/fotky%202009%2022,6,%20087.jpghttp://files.zahradnictvichaloupka.webnode.cz/system_preview_detail_200000567- 3748738425/fotky%202009%2022,6,%20087.jpg Devaterka rozprostřená: http://botany.cz/foto/fumanaherb1.jpghttp://botany.cz/foto/fumanaherb1.jpg Koulenka rozprostřená: http://www.janmiklin.cz/photos/koulenka-prodlouzena-globularia- bisnagarica-2137.jpghttp://www.janmiklin.cz/photos/koulenka-prodlouzena-globularia- bisnagarica-2137.jpg Třemdava bílá: http://www.naturfoto.cz/fotografie/bilek/tremdava-bila-0807.jpghttp://www.naturfoto.cz/fotografie/bilek/tremdava-bila-0807.jpg Divizna brunátná: http://www.naturfoto.cz/fotografie/bilek/divozel-tmavocerveny-0699.jpghttp://www.naturfoto.cz/fotografie/bilek/divozel-tmavocerveny-0699.jpg Kudlanka nábožná: http://www.fotodoma.cz/fotogalerie-priroda/Gig_4010635-fotografie- kudlanka-nabozna.jpghttp://www.fotodoma.cz/fotogalerie-priroda/Gig_4010635-fotografie- kudlanka-nabozna.jpg

56 Zdroje obrázků (k 5. 5. 2014) Otakárek fenyklový: http://img.ceskatelevize.cz/program/porady/10214729714/foto09/209572230550002_otakar ek_08.jpg http://img.ceskatelevize.cz/program/porady/10214729714/foto09/209572230550002_otakar ek_08.jpg Otakárek ovocný: http://www.naturfoto.cz/fotografie/sevcik/otakarek-ovocny--otakarek- ovocny.jpghttp://www.naturfoto.cz/fotografie/sevcik/otakarek-ovocny--otakarek- ovocny.jpg Strašník dalmatský: http://www.naturabohemica.cz/wp- content/uploads/2008/09/img_9486.jpghttp://www.naturabohemica.cz/wp- content/uploads/2008/09/img_9486.jpg Lom na Turoldu: http://cs.wikipedia.org/wiki/Turold#mediaviewer/Soubor:Lom_Na_Turoldu.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Turold#mediaviewer/Soubor:Lom_Na_Turoldu.jpg Řešetlák počistivý: http://botanika.wendys.cz/foto/O699_6.jpghttp://botanika.wendys.cz/foto/O699_6.jpg Vrápenec malý: http://www.biolib.cz/IMG/GAL/BIG/24975.jpghttp://www.biolib.cz/IMG/GAL/BIG/24975.jpg Logo jeskyně na Turoldu: http://www.caves.cz/editor_files/Image/loga/logo_JNT_800x600.jpghttp://www.caves.cz/editor_files/Image/loga/logo_JNT_800x600.jpg Netopýr řasnatý: http://www.naturfoto.cz/fotografie/andera/netopyr-rasnaty-3777.jpghttp://www.naturfoto.cz/fotografie/andera/netopyr-rasnaty-3777.jpg Výr velký: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0f/Uhu-3.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0f/Uhu-3.jpg Sedmihlásek hajní: http://www.naturfoto.cz/fotografie/ptaci/sedmihlasek-hajni-26757.jpghttp://www.naturfoto.cz/fotografie/ptaci/sedmihlasek-hajni-26757.jpg Pěnice hnědokřídlá: http://ziva.avcr.cz/img/ziva/art2/lrg/s-ptaky-se-mohou-stehovat-i-plzi- penice-hnedokridl.jpghttp://ziva.avcr.cz/img/ziva/art2/lrg/s-ptaky-se-mohou-stehovat-i-plzi- penice-hnedokridl.jpg Kočičí skála: http://www.tech-vin.cz/new/images/kocici%20skala.jpghttp://www.tech-vin.cz/new/images/kocici%20skala.jpg Tařice skalní: http://www.fotogaleriehasek.cz/img/fotogalerie/jizni-morava- destinace/0031_JM_CR.jpghttp://www.fotogaleriehasek.cz/img/fotogalerie/jizni-morava- destinace/0031_JM_CR.jpg Hlaváček jarní: http://files.u-bodloucha.webnode.cz/200000338- b5cbfb6c4b/adonis_vernalis_001.jpghttp://files.u-bodloucha.webnode.cz/200000338- b5cbfb6c4b/adonis_vernalis_001.jpg

57 Zdroje obrázků (k 5. 5. 2014) Koniklec velkokvětý: http://nd04.jxs.cz/138/271/5e9cae96b8_75017429_o2.jpghttp://nd04.jxs.cz/138/271/5e9cae96b8_75017429_o2.jpg Kostřava walliská: http://www.botaniliberec.cz/img/4c9b6dfa39c86.jpghttp://www.botaniliberec.cz/img/4c9b6dfa39c86.jpg Pomněnka úzkolistá: http://www.naturfoto.cz/fotografie/bilek/pomnenka-uzkolista-0697.jpghttp://www.naturfoto.cz/fotografie/bilek/pomnenka-uzkolista-0697.jpg Šalvěj vlnatá: http://botany.cz/foto/salviaaetherb2.jpghttp://botany.cz/foto/salviaaetherb2.jpg Kavyl: http://www.devinskakobyla.sk/images/img_flora/kavyl_ivanov.jpghttp://www.devinskakobyla.sk/images/img_flora/kavyl_ivanov.jpg Tabulová: http://st4.geg.cz/photo/265575_detail.jpghttp://st4.geg.cz/photo/265575_detail.jpg Pěchava vápnomilná: http://botany.cz/foto/sesleriaherb1.jpghttp://botany.cz/foto/sesleriaherb1.jpg Ostřice nízká: http://www.mojanitra.sk/images/clanky/vata/c_424_3.jpghttp://www.mojanitra.sk/images/clanky/vata/c_424_3.jpg Ovsík vyvýšený: http://botanika.wendys.cz/foto/O744_1.jpghttp://botanika.wendys.cz/foto/O744_1.jpg Hvězdnice chlumní: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/19/Hv%C4%9Bzdnice_chlumn%C3%AD.J PG http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/19/Hv%C4%9Bzdnice_chlumn%C3%AD.J PG Chrpa chlumní: http://botany.cz/foto/chrpapraha3.jpghttp://botany.cz/foto/chrpapraha3.jpg Lilie zlatohlavá: http://fitoapteka.org/images/foto/577/5.jpghttp://fitoapteka.org/images/foto/577/5.jpg Okrotice bílá: http://www.naturabohemica.cz/wp-content/uploads/2009/06/cephalanthera- damasonium-1.jpghttp://www.naturabohemica.cz/wp-content/uploads/2009/06/cephalanthera- damasonium-1.jpg Večernice smutná: http://novenyalbum.hu/album/dicotyledonopsida/brassicaceae/hesperis_tristis/imgp2195.jp g http://novenyalbum.hu/album/dicotyledonopsida/brassicaceae/hesperis_tristis/imgp2195.jp g Vstavač vojenský: http://snaturou2000.sk/uploads/2009/05/plant/vstavac- vojensky/orch_mili_f-400x533.jpghttp://snaturou2000.sk/uploads/2009/05/plant/vstavac- vojensky/orch_mili_f-400x533.jpg

58 Zdroje obrázků (k 5. 5. 2014) Mahalebka obecná: http://www.botanickafotogalerie.cz/highslide/images/large/80/Prunus_mahaleb6.jpg http://www.botanickafotogalerie.cz/highslide/images/large/80/Prunus_mahaleb6.jpg Svída krvavá: http://www.ekozahrady.com/svida_krvava.jpghttp://www.ekozahrady.com/svida_krvava.jpg Hloh jednosemenný: http://www.uspza.cz/obrazky5/15-hloh_04_big.jpghttp://www.uspza.cz/obrazky5/15-hloh_04_big.jpg Dub šípák: http://www.botanickafotogalerie.cz/highslide/images/large/40/Quercus_pubescens13.jpg http://www.botanickafotogalerie.cz/highslide/images/large/40/Quercus_pubescens13.jpg Slivoň trnitá: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7f/Closeup_of_blackthorn_aka_sloe_aka _prunus_spinosa_sweden_20050924.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7f/Closeup_of_blackthorn_aka_sloe_aka _prunus_spinosa_sweden_20050924.jpg Pálavský dub šípák: http://1.bp.blogspot.com/-Ui0DKXt0FZ4/Tc_NpZ-H- QI/AAAAAAAAAHE/fWhxucr90aY/s1600/IMG_5700.JPGhttp://1.bp.blogspot.com/-Ui0DKXt0FZ4/Tc_NpZ-H- QI/AAAAAAAAAHE/fWhxucr90aY/s1600/IMG_5700.JPG Logo CHKO Pálava: http://itras.cz/fotogalerie/palava/velke/061.jpghttp://itras.cz/fotogalerie/palava/velke/061.jpg Děvín: http://www.fotoradce.cz/soubory/clanky/1033/v02.jpghttp://www.fotoradce.cz/soubory/clanky/1033/v02.jpg Písečnice velkokvětá: http://www.mikulov.cz/digitalAssets/thumbnail_618_2000_87184_04_priroda_Palavy_JK.jpg http://www.mikulov.cz/digitalAssets/thumbnail_618_2000_87184_04_priroda_Palavy_JK.jpg Hvozdík Lumnitzerův: http://www.biolib.cz/IMG/GAL/169763.jpghttp://www.biolib.cz/IMG/GAL/169763.jpg Lomikámen vždyživý: http://empepa.net/wp-content/foto/2011/11/vrsatec008.jpghttp://empepa.net/wp-content/foto/2011/11/vrsatec008.jpg Hořec křížatý: http://data6.superhry.cz/TSO_40e1f8z/1024/019/19678-1024.jpghttp://data6.superhry.cz/TSO_40e1f8z/1024/019/19678-1024.jpg


Stáhnout ppt "Genetických pojmů EU peníze středním školám Název vzdělávacího materiálu: Opakování – vegetativní a generativní orgány rostlin Číslo vzdělávacího materiálu:"

Podobné prezentace


Reklamy Google