Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pět let činnosti Nemofora Sdružení Nemoforum Konference k 5. výročí založení Nemofora, Praha 25.11.2004.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pět let činnosti Nemofora Sdružení Nemoforum Konference k 5. výročí založení Nemofora, Praha 25.11.2004."— Transkript prezentace:

1 Pět let činnosti Nemofora Sdružení Nemoforum Konference k 5. výročí založení Nemofora, Praha 25.11.2004

2 1999 20002001200220032004 Pět let činnosti Nemofora Sdružení Nemoforum bylo založeno 14. října 1999 v Praze ….co tomu předcházelo?  Projekt EU Phare pro ČÚZK - Kampsax Geoplan, DK Dr. Baldwin (1998): doporučení založit v ČR fórum pozemkové politiky  Projekt EU Phare pro ČÚZK - Kadaster, NL - založení pozemkového fóra stanoveno jako jeden z cílů projektu - příprava založení fóra: Ing. Klimeš, Ing. Suchánek, Ing. Večeře, Ing. Šíma, Dr. Matoušová, Ing. Holenda, Dr. Hojdar, Ing. Nedvědová, Ing. Ekert, Ing. Folprecht, Doc. Machková, Ing. Zimová, … Experti z NL: Jan Polman, Karel Welter, Co van Oogen (Ravi), Cora Oomen, Hendrik Westerbeek - přípravný workshop (duben 1999, hotel Krystal, Praha 6) – idea založit „fórum o nemovitostech“ jednoznačně podpořena

3 1999 20002001200220032004 Pět let činnosti Nemofora říjen  ustavující seminář Nemofora - 14. 10. 1999 v hotelu Praha - podpis Smlouvy o sdružení Nemoforum představiteli třinácti zakládajících institucí - nabídka ČÚZK na zajištění sekretariátu sdružení Členové Pléna Nemofora na ustavujícím semináři v říjnu 1999

4 1999 20002001200220032004 Pět let činnosti Nemofora  Veřejná platforma (7 členů): Český úřad zeměměřický a katastrální - Ing. Večeře Ministerstvo financí - Dr. Holmesová Ministerstvo pro místní rozvoj - Ing. arch. Tunka Ministerstvo vnitra - Dr. Matoušová Ministerstvo zemědělství - Ing. Jelen Úřad pro státní informační systém (nyní MI) – Ing. Vávra Svaz města obcí ČR – pí Zámostná  Profesní platforma (6 členů): Česká asociace pro geoinformace – Dr. Hojdar Česká společnost certifikovaných odhadců majetku – Ing. Smejkal Asociace realitních kanceláří Čech, Moravy a Slezska – p. Duda Notářská komora ČR – Dr. Jindřich Masarykova univerzita Brno – Doc. Konečný Sdružení správců sítí východních Čech – Ing. Vodehnal

5 1999 20002001200220032004 Pět let činnosti Nemofora prosinec  první jednání Pléna složeného ze zástupců členských institucí - hlavní témata Nemofora: Národní geoinformační infrastruktura Prostorová identifikace v základních registrech ISVS Katastr nemovitostí Podpora trhu s nemovitostmi  volba Rady Nemofora Dr. Matoušová (MV) – předsedkyně Ing. Večeře (ČÚZK) – předseda Veřejné platformy (VP) Dr. Hojdar (CAGI) – předseda Profesní platformy (PP) pí Zámostná (SMO ČR) – členka Rady za VP Ing. Smejkal (ČSCOM) – člen Rady za PP  nová členská instituce Komora geodetů a kartografů ČR (14.) – Ing. Kříž

6 1999 2000 2001200220032004 Pět let činnosti Nemofora březen - květen  vytvoření pracovních skupin Nemofora sk. 1 - NGII (16 členů) - Dr. Hojdar (CAGI), Ing. Černohorský (ZÚ) sk. 2 - Prostorová identifikace (14) - Ing. Havelda (ÚSIS, nyní MI) sk. 3 - Katastr nemovitostí (36) - Ing. Apfelbeck (CAGI, KGK) 3a) Koncepce KN - Ing. Čada (CAGI, ZČU Plzeň) 3b) Poskytování údajů z KN - Ing. Škácha (CAGI, KGK) 3c) Digitalizace katastrálních map - Ing. Babický (CAGI) sk. 4 – Podpora trhu s nemovitostmi (16) - Ing. Smejkal (ČSCOM) duben, září  nové členské instituce Sdružení správců sítí středních Čech (15.) - p. Polák Západočeská univerzita v Plzni (16.) - Ing. Čada

7 1999 2000 2001 200220032004 Pět let činnosti Nemofora únor  odstoupení Dr. Matoušové z funkce předsedkyně i z Pléna - v čele místopředsedové sdružení (Ing. Večeře, Dr. Hojdar) duben  schválení dokumentu „Národní geoinformační infrastruktura v ČR – Program rozvoje v letech 2001-2005“ (zpracován sk.1 - NGII během roku 2000) září  dokument NGII přijat tehdejší Radou vlády pro státní informační politiku jako podkladový materiál pro aktualizaci Akčního plánu realizace státní informační politiky Semináře v roce 2001: Katastr nemovitostí Národní geoinformační infrastruktura v ČR

8 1999 2000 2001 200220032004 Pět let činnosti Nemofora 2001-2002  PSO projekt nizozemské vlády pro ČÚZK Kadaster International – p. Welter, p. Polman a další: - Pilotní projekty: Registr budov Pozemková registrace v oblastech s příděly - Podpora Nemofora: Hodnotící zpráva o vývoji Nemofora (seminář Nemoforum, říjen 2001) leden  nová členská instituce Svaz vlastníků půdy a soukromých rolníků v ČR (17.) - Ing. Janda květen  změny v Plénu Česká asociace pro geoinformace - Ing. Pauknerová

9 1999 20002001 2002 20032004 Pět let činnosti Nemofora leden  schválení dodatku k zakládající smlouvě – zakotvena možnost volit externího předsedu – předsedkyní Nemofora Ing. Nedvědová, poslankyně Parlamentu ČR únor  závěrečný seminář PSO projektu - Kadaster - prezentace výsledků pilotních projektů Registr budov a Pozemková registrace v oblastech s příděly změny v Plénu Notářská komora ČR - Mgr. Mrzena Český úřad zeměměřický a katastrální - Ing. Pašek Ministerstvo vnitra - Ing. Holenda Semináře v roce 2002 Prostor. identifikace v zákl. registrech a registr geograf. informací Ceny stavebních pozemků na Internetu Evropské projekty GINIE a INSPIRE

10 1999 200020012002 2003 2004 Pět let činnosti Nemofora rok 2003  první rok čerpání grantu na podporu rozvoje Nemofora poskytnutého nizozemskou agenturou Kadaster International březen – květen  studijní pobyt stážistky Kadaster International Petry Smale v sekretariátu Nemofora - výstupy: Plán rozvoje Nemofora (Development Plan) PR plán (Public Relations Plan of Nemoforum) - mj. doporučení jasně formulovat poslání a cíle sdružení, podněty k posílení role Nemofora ve společnosti změny v Plénu Ministerstvo zemědělství - Ing. Hladík Notářská komora ČR - JUDr. Voštová Svaz měst a obcí ČR - p. Gabriel Česká asociace pro geoinformace - Ing. Havaš

11 1999 200020012002 2003 2004 Pět let činnosti Nemofora duben  diskuse u kulatého stolu: Základní datové fondy geodat v ČR květen  zadání analytické studie „Podmínky dostupnosti a využitelnosti geodat pořízených a spravovaných orgány a úřady veřejné správy ČR“ – zpracovatel: kolektiv CAGI (Dr. Hojdar) červenec, prosinec  nové členské instituce Sdružení pro dopravní telematiku (18.) – Ing. Jindra Český statistický úřad (19.) – Ing. Udržalová Semináře v roce 2003 Majetková daň nebo poplatek obci za služby? Seminář k tématice povodní Seminář k problematice ochrany osobních údajů

12 1999 2000200120022003 2004 Pět let činnosti Nemofora leden, únor  2 workshopy ke zpracování analytické studie k podmínkám dostupnost a využitelnosti geodat veřejné správy květen  přijetí studie Plénem Nemofora, zveřejnění na www stránkách, výzva k další diskusi na náměty prezentované ve studii duben – červen  vydání nového informačního letáku Nemofora (česky i anglicky) Semináře v roce 2004 Seminář k tématice dopravní telematiky Pozemkové úpravy X. – Třebíč (spolupořadatelství semináře Spolku zeměměřičů Brno) Jak dál v dani z nemovitostí? – ve spolupráci Nemofora, Ministerstva financí a Lincoln Institute, USA

13 1999 2000200120022003 2004 Pět let činnosti Nemofora Nemoforum po pěti letech …  počet členů Pléna se zvýšil ze 13 na 20 (19+1)  Rada Nemofora: Ing. Nedvědová (Parlament ČR) – předsedkyně Ing. Pašek (ČÚZK) – předseda Veřejné platformy (VP) Ing. Havaš (CAGI) – předseda Profesní platformy (PP) Ing. Vávra (MI ČR) – člen Rady za VP Ing. Smejkal (ČSCOM) – člen Rady za PP  platforma pro diskusi a spolupráci institucí veřejné správy, místní samosprávy a profesních sdružení, asociací, komor (reprezentujících soukromý sektor) a univerzit  pořádání seminářů, připomínkování legislativních dokumentů, zpracovávání dokumentů Nemofora, externí studie, propagace  využití podpory nizozemské agentury Kadaster International

14 1999 2000200120022003 2004 Pět let činnosti Nemofora Poslání Nemofora: Nemoforum se chce na základě spolupráce institucí z veřejné, profesní (soukromé) i akademické sféry podílet na vybudování funkčního e-governmentu v České republice, který jejím občanům umožní – v oboru informací o nemovitostech a území – rychlou a jednoduchou komunikaci s veřejnou správou. Děkujeme za pozornost http://www.cuzk.cz


Stáhnout ppt "Pět let činnosti Nemofora Sdružení Nemoforum Konference k 5. výročí založení Nemofora, Praha 25.11.2004."

Podobné prezentace


Reklamy Google