Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

P ŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA SŠ 2016 Průvodce pro žáky i rodiče.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "P ŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA SŠ 2016 Průvodce pro žáky i rodiče."— Transkript prezentace:

1 P ŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA SŠ 2016 Průvodce pro žáky i rodiče

2 VÝBĚR SŠ –ZDROJE INFORMACÍ Katalog SŠ v Libereckém kraji (dostane každý žák) Burza škol 4. 11. 2015 v Turnově Návštěvou SŠ v rámci dnů otevřených dveří Exkurze do Sklostroje (8 – 12h) + na gymnázium Propagační letáky – nástěnka u jídelny U výchovné poradkyně Na webových stránkách škol Opakovanou návštěvou IPS na ÚP Semily (paní Jetelová) 2

3 VÝBĚR SŠ – DALŠÍ ZDROJE INFORMACÍ http://www.atlasskolstvi.cz/stredni-skoly http://www.infoabsolvent.czhttp://www.infoabsolvent.cz - Profitest http://www.gwo.cz/http://www.gwo.cz/ Průvodce světem povolání: http://www.occupationsguide.cz/http://www.occupationsguide.cz/ Dotazník zájmů a dovedností www.istp.cz 3

4 P ŘIHLÁŠKY Přihlášku obdrží žák spolu s pololetním vysvědčením (kromě SŠ S talentovou zkouškou) Pro první kolo přijímacího řízení lze podat až dvě přihlášky na 2 střední školy – to platí i pro žáky pátých nebo sedmých ročníků, kteří se hlásí na víceletá gymnázia V dalších kolech počet oborů již není omezen. Formuláře přihlášek mají novou podobu, na jeden formulář se uvádějí obě školy 4

5 N OVÉ FORMULÁŘE PŘIHLÁŠEK KE STUDIU

6 ZPŮSOB VYPLŇOVÁNÍ PŘIHLÁŠKY I. Pro první kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání může uchazeč podat 1 přihlášku a na přihlášce uvede dvě školy v pořadí podle svojí preference. Toto pořadí však není z hlediska odevzdání zápisového lístku závazné. Pořadí vybraných oborů zapisujte na obě přihlášky ve stejném pořadí (obě přihlášky jsou totožně vyplněné)! Rodiče s žákem doplní do přihlášky název SŠ a kód oboru. Potvrzení o zdravotní způsobilosti si nechá žák vystavit na první stranu přihlášky lékařem pouze u SŠ, které to požadují. Žáci s SPU (specifickou poruchou učení) přiloží aktuální potvrzení vystavené PPP/SPC – vystavené za tímto účelem. 6

7 ZPŮSOB VYPLŇOVÁNÍ PŘIHLÁŠKY II. Pokud se uchazeč hlásí na dva různé obory vzdělání na téže škole, odevzdá řediteli této školy také dvě přihlášky (i když jsou téměř identické) testy koná uchazeč ve škole uvedené na prvním místě Jednotné testy koná uchazeč ve škole uvedené v přihlášce na prvním místě; dalších kolechvyplní uchazečpouze jednu střední školu V dalších kolech přijímacího řízení vyplní uchazeč na přihlášce pouze jednu střední školu (resp. jeden obor vzdělání), počet přihlášek není v dalších kolech omezen 7

8 O DEVZDÁNÍ PŘIHLÁŠEK Uchazeč odevzdá vyplněnou přihlášku výchovnému poradci k podpisu do 29. 2. 2016 Každou z přihlášek odevzdává uchazeč osobně nebo doporučenou poštou sám na zvolené střední školu do 15. 3. 2016. Přihlášky na konzervatoře a umělecké školy se odevzdávají do 30.11.2015. Základní škola nezodpovídá za chybně vyplněné údaje. 8

9 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ – PŘÍJÍMACÍ ZKOUŠKY  Jestliže se přijímací zkouška nekoná, informuje o této skutečnosti písemně SŠ uchazeče bez zbytečného odkladu (včetně přiděleného registračního čísla).  Pokud se přijímací zkouška koná, zveřejní ředitel střední školy:  termíny přijímacích zkoušek  jednotná kritéria;  předpokládaný počet přijímaných uchazečů;  Zveřejnění požadavků pro uchazeče musí být zveřejněny na webových stránkách SŠ:  do 31. 1. („střední školy“);  do 30. 10. (obory s talentovou zkouškou –). 9

10 KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ Kritéria stanovuje ředitel SŠ Hodnotí se Vysvědčení ze ZŠ Výsledky talentové nebo přijímací zkoušky Může přihlížet k výsledkům v soutěžích a olympiádách Ve všech oborech vzdělání s maturitní zkouškou bude probíhat testování pomocí srovnávacích testů. 10

11 T ERMÍNY ZKOUŠEK ( MIMO OBORY S TALENTOVOU ZKOUŠKOU A UČEBNÍ OBORY ) Pro 1. kolo přijímacího řízení se stanovují nejméně 2 termíny konání Řádný termín bude pravděpodobně v polovině dubna 2016 Náhradní termín v polovině května 2016 Přesné termíny určí každá škola – je třeba sledovat webové stránky škol 11

12 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ Ředitel SŠ ukončí hodnocení přijímací zkoušky do 3 pracovních dnů, zveřejní na webu školy seznam přijatých uchazečů a nepřijatým uchazečům odešle rozhodnutí o nepřijetí. Rozhodne-li se uchazeč pro danou střední školu, potvrdí svůj zájem odevzdáním zápisového lístku. Informace o konání dalších kol přijímacího řízení včetně počtu volných míst, termínu konání přijímací zkoušky a termínu podání přihlášky naleznete na http://www.edulk.cz v sekci PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 12

13 ZÁPISOVÝ LIST (POTVRZENÍ ÚMYSLU STUDIA NA KONKRÉTNÍ SŠ) 1. Zápisový list obdrží žák nebo rodič proti podpisu od výchovného poradce 2. Zápisové listy eviduje ZŠ. 3. Zápisový list se odevzdá na příslušné SŠ do 10 dnů po vyhlášení výsledků přijímacího řízení. 4. Lhůta pro uplatnění zápisového lístku (nebo případně pro odvolání) běží ode dne, kdy ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů – výsledek přijímacího řízení. 5. Vzít zpět zápisový lístek novela školského zákona neumožňuje. 13

14 VÝJIMKY PRO VZETÍ ZÁPISOVÉHO PISTU ZPĚT Výjimkou je případ, kdy jej žák bere zpátky pro uplatnění na druhé škole, kde bylo jeho odvolání úspěšné (novela § 60a odst. 7 školského zákona). Dokladem pro vydání zápisového lístku je rozhodnutí o přijetí na základě odvolání NEBO přijetí do oboru s talentovou zkouškou. Přitom není rozhodující, ve kterém kole přijímacího řízení byl na základě odvolání přijat. 6) Při ztrátě nebo zničení je možné vydat náhradní zápisový list za těchto podmínek: čestné prohlášení rodičů, že původní zápisový list žák neuplatnil a neuplatní na SŠ toto prohlášení podepisuje zákonný zástupce i žák zápisový list je označen nadpisem NÁHRADNÍ 14

15 ODVOLÁNÍ PROTI NEPŘIJETÍ Nepřijatým uchazečům se jako dosud oznamuje výsledek přijímacího řízení zasláním rozhodnutí písemně. I nadále se při nedoručení ukládá rozhodnutí o nepřijetí u provozovatele poštovních služeb (po dobu 5 pracovních dnů, pak je považováno za doručené) a nemění se lhůta 3 pracovních dnů pro případné odvolání. 15

16 Z KOUŠKY NANEČISTO http://www.cermat.cz https://www.scio.cz/prijimaci-zkousky-na- ss http://www.stredniskoly.cz/prijimacky.ht ml 16

17 Všem žákům přejeme dobrou volbu SŠ, hodně štěstí u přijímaček i následném studiu Mgr. Hana Brichová a vedení školy 17


Stáhnout ppt "P ŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA SŠ 2016 Průvodce pro žáky i rodiče."

Podobné prezentace


Reklamy Google