Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PRŮMYSLOVÁ REVOLUCE proces, který začal ve 2. pol. 18. st. proces, který začal ve 2. pol. 18. st. využívání vědeckých poznatků ve výrobě využívání vědeckých.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PRŮMYSLOVÁ REVOLUCE proces, který začal ve 2. pol. 18. st. proces, který začal ve 2. pol. 18. st. využívání vědeckých poznatků ve výrobě využívání vědeckých."— Transkript prezentace:

1

2 PRŮMYSLOVÁ REVOLUCE

3 proces, který začal ve 2. pol. 18. st. proces, který začal ve 2. pol. 18. st. využívání vědeckých poznatků ve výrobě využívání vědeckých poznatků ve výrobě zavádění strojů – nahrazují řemeslnou dovednost a pracují rychle a přesně zavádění strojů – nahrazují řemeslnou dovednost a pracují rychle a přesně větší rozsah výroby větší rozsah výroby změny v organizaci výroby – dílenská a manufakturní výroba se mění na velkovýrobu tovární změny v organizaci výroby – dílenská a manufakturní výroba se mění na velkovýrobu tovární rozvoj průmyslu umožněn novými technickými vynálezy, novými technologiemi rozvoj průmyslu umožněn novými technickými vynálezy, novými technologiemi tyto změny ovlivnily i obchod, peněžnictví, složení společnosti – proces modernizace tyto změny ovlivnily i obchod, peněžnictví, složení společnosti – proces modernizace

4 chemická továrna z roku 1876

5 průmyslová revoluce začala v Anglii průmyslová revoluce začala v Anglii 20., 30. léta 19. st. Belgie, Nizozemsko, Francie, USA 20., 30. léta 19. st. Belgie, Nizozemsko, Francie, USA 40. léta 19. st. Německo, střední Evropa, S Itálie 40. léta 19. st. Německo, střední Evropa, S Itálie 50., 60. léta 19. st. V Evropa, Balkán, Skandinávie, J Itálie, Pyrenejský poloostrov, Irsko, Japonsko 50., 60. léta 19. st. V Evropa, Balkán, Skandinávie, J Itálie, Pyrenejský poloostrov, Irsko, Japonsko 2. pol. 19. st. Rusko 2. pol. 19. st. Rusko 20. st. - tzv. vědecko-průmyslová revoluce 20. st. - tzv. vědecko-průmyslová revoluce

6 šíření průmyslové revoluce v Evropě

7 různé hospodářské a společenské podmínky (poddanství, robota, cechy omezovaly svobodu podnikání) → nerovnoměrný vývoj ve světě různé hospodářské a společenské podmínky (poddanství, robota, cechy omezovaly svobodu podnikání) → nerovnoměrný vývoj ve světě náskok VB díky změnám v zemědělství - množství sedláků odešlo do měst – obchod, práce v továrnách náskok VB díky změnám v zemědělství - množství sedláků odešlo do měst – obchod, práce v továrnách v zemědělství se uplatnily moderní metody pěstování, nové stroje → i přes úbytek pracovních sil dostatek potravin v zemědělství se uplatnily moderní metody pěstování, nové stroje → i přes úbytek pracovních sil dostatek potravin

8 britská vláda podporovala podnikatele britská vláda podporovala podnikatele odstranění vnitřních cel → * velký národní trh odstranění vnitřních cel → * velký národní trh velká odbytiště v koloniích velká odbytiště v koloniích prvním odvětvím, kde se průmyslová revoluce projevila, bylo textilnictví - předpoklady: prvním odvětvím, kde se průmyslová revoluce projevila, bylo textilnictví - předpoklady: vysoká poptávka po látkách vysoká poptávka po látkách nízké náklady na mechanizaci nízké náklady na mechanizaci levná pracovní síla (ženy, děti) levná pracovní síla (ženy, děti) rychlá návratnost kapitálu rychlá návratnost kapitálu

9 spřádací stroje

10 soutěž mezi vlnou a bavlnou – prosadila se bavlna – bavlnářství nadlouho na předním místě v britském hospodářství soutěž mezi vlnou a bavlnou – prosadila se bavlna – bavlnářství nadlouho na předním místě v britském hospodářství dovoz libovolného množství suroviny z kolonií dovoz libovolného množství suroviny z kolonií bavlněné látky byly levné → obliba bavlněné látky byly levné → obliba stroje už ve 30. letech 18. st. – mechanický/létající člunek, spřádací stroje, mechanický tkalcovský stav (1775) stroje už ve 30. letech 18. st. – mechanický/létající člunek, spřádací stroje, mechanický tkalcovský stav (1775) obrovský převrat ve výrobě – zavedení parního stroje – symbol průmyslové revoluce obrovský převrat ve výrobě – zavedení parního stroje – symbol průmyslové revoluce

11 parní stroj schéma práce parního stroje schéma práce parního stroje

12 parní stroj ve 2. pol. 18. st. zdokonalil James Watt – využití v průmyslu, těžbě, dopravě parní stroj ve 2. pol. 18. st. zdokonalil James Watt – využití v průmyslu, těžbě, dopravě s rozvojem výroby silně rostla poptávka po uhlí a železe s rozvojem výroby silně rostla poptávka po uhlí a železe uhlí se stalo hlavním zdrojem energie v průmyslu i domácnostech uhlí se stalo hlavním zdrojem energie v průmyslu i domácnostech stavba nových vysokých pecí (nutnost vyrábět více železa) – uhlí bylo nahrazeno koksem stavba nových vysokých pecí (nutnost vyrábět více železa) – uhlí bylo nahrazeno koksem nové postupy ve výrobě železa nové postupy ve výrobě železa rozvoj strojírenství a kovoobráběčství rozvoj strojírenství a kovoobráběčství

13 díky vědeckým poznatkům rozvoj chemického průmyslu: díky vědeckým poznatkům rozvoj chemického průmyslu: výroba chlóru (bělení látek) výroba chlóru (bělení látek) výroba kyseliny sírové (bělení a barvení látek) výroba kyseliny sírové (bělení a barvení látek) výroba umělé sody – použití v textilkách, sklárnách, mydlárnách výroba umělé sody – použití v textilkách, sklárnách, mydlárnách zkoumání elektřiny – Benjamin Franklin, Alessandre Volta, Michael Faraday zkoumání elektřiny – Benjamin Franklin, Alessandre Volta, Michael Faraday 30. léta. 19. st. elektromagnetický telegraf – velké urychlení přenosu informací 30. léta. 19. st. elektromagnetický telegraf – velké urychlení přenosu informací

14 POUŽITÉ ZDROJE ČORNEJ, Petr a kol. Dějepis pro střední odborné školy. Praha: SPN, 2006, ISBN 80-7235-194-X. AUTOR NEUVEDEN. Wikimedia Commons [online]. [cit. 2.1.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Passaic_Agricultural_Chemical_ Works._1876.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Passaic_Agricultural_Chemical_ Works._1876.jpg KOYOS. Wikimedia Commons [online]. [cit. 2.1.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Europe.jpg?uselang=cs http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Europe.jpg?uselang=cs BLACK STRIPE; FILE UPLOAD BOT (MAGNUS MANSKE). Wikimedia Commons [online]. [cit. 2.1.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mule_spinning_machine_at_Qu arry_Bank_Mill.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mule_spinning_machine_at_Qu arry_Bank_Mill.jpg PANTHER. Wikipedia [online]. [cit. 2.1.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Steam_engine_in_action.gif http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Steam_engine_in_action.gif AUTOR NEUVEDEN. Wikimedia Commons [online]. [cit. 2.1.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Parn%C3%AD_stroj_Marx.jpg?us elang=cs http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Parn%C3%AD_stroj_Marx.jpg?us elang=cs


Stáhnout ppt "PRŮMYSLOVÁ REVOLUCE proces, který začal ve 2. pol. 18. st. proces, který začal ve 2. pol. 18. st. využívání vědeckých poznatků ve výrobě využívání vědeckých."

Podobné prezentace


Reklamy Google