Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ŠKOLA: Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, příspěvková organizace AUTOR:PhDr. Eva Fučilová NÁZEV:VY_12_INOVACE_01A_26_Grass_Plechový_bubínek TEMA:Světová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ŠKOLA: Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, příspěvková organizace AUTOR:PhDr. Eva Fučilová NÁZEV:VY_12_INOVACE_01A_26_Grass_Plechový_bubínek TEMA:Světová."— Transkript prezentace:

1 ŠKOLA: Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, příspěvková organizace AUTOR:PhDr. Eva Fučilová NÁZEV:VY_12_INOVACE_01A_26_Grass_Plechový_bubínek TEMA:Světová literatura 20. století ČÍSLO PROJEKTU:CZ.1.07/1.5.00/34.0816 DATUM TVORBY:25.08.2013

2 Tento materiál byl vytvořen pro výuku v předmětu český jazyk a literatura v šestém ročníku šestiletého studia, a to jako část jedné vyučovací hodiny v rozsahu cca 40 minut. Materiál slouží k procvičování čtenářské gramotnosti, je zaměřen na kontrolu porozumění textu a vyhledávání informací v úryvcích z díla německého autora Güntera Grasse Plechový bubínek. Cílem prezentace je po úvodním krátkém představení autora a jeho díla naučit žáky pracovat s textem, vyhledávat v něm na základě otázek určité informace, porozumět mu a přemýšlet o jeho obsahu. Dále je prezentace využita také pro otázky týkající se jazykové výstavby textu. Metodické pokyny: Žáci postupují podle pokynů uvedených v prezentaci. Řešení úloh zapisují na tabuli elektronickým perem, správné řešení či srovnání obsahuje vždy snímek následují za textem. Texty i otázky k nim je možno vytisknout a dát žákům k dispozici do dvojice či do skupiny apod. Na prezentaci navazuje domácí úkol. Materiál je určen k interaktivní výuce.

3 Rozvoj čtenářské gramotnosti

4  německý spisovatel, sochař, malíř a grafik  jeden z nejvýznamnějších současných autorů píšících německy  jeho díla často překládána (i do češtiny)  od roku 1999 nositel Nobelovy cenu za literaturu  narozen roku 1927 v Gdaňsku (Danzig) Obr. 1

5  Jeho otec byl Němec, matka byla kašubského původu (Kašubové – západoslovanská etnická skupina žijící na západ a jih od města Gdaňsk, dnes 50 – 200 tisíc).  Vyrůstal ve skromných poměrech.  Často se mu předhazuje jeho působení v 10. tankové divizi SS za druhé světové války, ke kterému se veřejně přiznal až v autobiografickém díle Při loupání cibule (2006). Pozn. zajat byl vojáky USA 8.května u Mariánských Lázní.  Po válce studoval na akademii sochařství a grafiku, poté žil se svou první ženou v Paříži a v Berlíně. Se svou druhou ženou žil kromě Německa krátce také v Indii. Svá literární díla začal vydávat v druhé polovině 50. let. Obr. 2 Obr. 3

6 Do Grassova výtvarného díla patří řada kreseb, litografií, leptů a soch (viz socha Platýz - Dánsko). Jeho literární dílo je však rozsáhlejší – zahrnuje romány, novely, povídky, dramata i lyriku. Za jedno z jeho nejvýznamnějších prozaických děl bývá považována tzv. Gdaňská trilogie, zahrnující romány Plechový bubínek, Kočka a myš, Psí roky, jejichž děj se odehrává v Gdaňsku v době před druhou světovou válkou, během války a krátce po ní. Následující text je z prvního románu – Plechový bubínek. Obr. 4

7 Přečtěte si úryvek ze samého úvodu knihy a odpovězte na tyto otázky: 1. Kdo vypráví v ukázce z úvodu celého románu? 2. Jak se nazývá tento typ vypravěče? 3. Kde se vypravěč nachází? V jaké roli zde působí? 4. O jaké postavě se tu vypravěč zmiňuje? 5. Co se o ní čtenář dovídá? a) O vzhledu? b) O zálibách? c) O povaze? 6. Jaký je vypravěčův vztah k této postavě? 7. Kde v textu najdeme příklad ironicky groteskního úhlu pohledu? 8. Nahraďte prosím následující slova a spojení v textu synonymy: špehýrka – na revanš - kreace – soklík. Obr. 5

8 Dobrá tedy: jsem chovancem Léčebného a zaopatřovacího ústavu, můj ošetřoval mě pozoruje, takřka mě nespouští z očí; neboť ve dveřích je špehýrka, a ošetřovatelovo oko má onu hnědou barvu, která mne, modrookého, nemůže prohlédnout. Takže můj ošetřovatel naprosto nemůže být mým nepřítelem. Oblíbil jsem si ho, vyprávím pozorovateli, když vejde ke mně do pokoje, události ze svého života, aby se se mnou navzdory překážející špehýrce seznámil. Zdá se, že tomu dobrákovi se má vyprávění líbí, neboť sotva mu něco nalžu, začne mi na revanš ukazovat své nejnovější výtvory z uzlíků. Nechci mluvit o tom, jestli je umělcem. Výstava jeho kreací by nicméně došla uznání v tisku, i pár kupců by přilákala. Používá obyčejných provázků, které posbírá v pokojích pacientů, rozmotá je a svazuje ve vrstevnatě chrupavčitá strašidla, ta pak namočí do sádry, nechá ztuhnout a pak je napíchá na pletací dráty upevněné do dřevěných soklíků.

9 Otázka č.Odpověď 1. 2. 3. 4. 5.a) 5.b) 5.c) 6. 7. 8.

10 1. Postava 2. Ich-forma 3. V Léčebném a zaopatřovacím ústavu - chovanec 4. O ošetřovateli 5. - a) Hnědé oči b) Výtvory z provázků a sádry – „umělecká díla“ c) Dobrák, snaží se dobře vykonávat svou práci 6. Je paradoxně tím chytřejším, což se projevuje v 7. 7. Např. už úvodní dvě slova, dále: „ošetřovatelovo oko má onu hnědou barvu, která mne, modrookého, nemůže prohlédnout“ – „Zdá se, že tomu dobrákovi se má vyprávění líbí, neboť sotva mu něco nalžu, začne mi na revanš ukazovat své nejnovější výtvory z uzlíků“ 8. Kukátko, otvor ve dveřích – na oplátku – výtvor - podstavec

11 Následující úryvek se týká motivů podstatných pro charakter hlavní postavy. Po jeho přečtení odpovězte na tyto otázky: 1. Jak se jmenuje hlavní hrdina a zároveň vypravěč? 2. Co se stalo o jeho třetích narozeninách? 3. Jaký důsledek to mělo? – Pokuste se zamyslet nad tím, jaké to mohlo mít výhody. 4. Jaký dárek (asi) dostal? 5. K čemu ho mj. používal? 6. Najděte pasáže, kde dochází k personifikaci, a to v souvislosti s oním dárkem, podtrhněte je. 7. Vysvětlete, co mohou znamenat obrazná pojmenování uši uvadaly a rozezpívat sklo. Našli jste v úryvku další obrazná pojmenování? Uveďte je. 8. Jakou zvláštní schopnost hlavní hrdina měl? 9. O autorovi románu se říká, že uplatňuje jednak velký smysl pro detail, jednak groteskní a mozaikový způsob vyprávění. Souhlasíte-li s tímto názorem, doložte to na základě příkladu z textu II. 10. Uveďte, v jakém významu jsou v textu užita slova neděle, pokoj a doktor. Jaké další významy mají tato slova? 11. Jaká vrstva slovní zásoby je pro román typická?

12 Mně vynesl ten pád čtyři neděle pobytu v nemocnici a poté, až na pozdější návštěvy u dr. Hollatze, více méně pokoj od doktorů; již u příležitosti mého prvního bubenického dne se mi podařilo dát světu znamení, můj případ byl vyjasněn ještě dříve, než ho dospělí pochopili v plném, mnou určeném rozsahu. Od té doby vypadala jeho verze takto: o svých třetích narozeninách zřítil se náš malý Oskar ze schodů do sklepa, zůstal sice celý, jenom růst se mu už dál nechtělo. A já začal bubnovat. (…) Z přízemí jsem se probubnoval až nahoru k půdě a zase po schodech dolů. Z Labesovy uličky na náměstí Maxe Halba, odtud do Nového Skotska, do uličky Antona Möllera, (…) Můj bubínek to snášel, dospělí už méně, chtěli mému bubínku skákat do řeči, mému plechu se chtěli stavět do cesty, mým paličkám chtěli nastavit nohu – avšak příroda o mně pečovala. Schopnost vybubnovat si na bubínku potřebnou distanci mezi sebou a dospělými vyjevila se krátce po mém pádu de sklepa, takřka v téže chvíli, kdy se rozezněl hlas, který dokázal v tak vysoké poloze s výdrží a chvěním zpívat, křičet či křiklavě zpívat, že se nikdo neodvážil odebrat mi můj bubínek, při jehož zvuku uši uvadaly; neboť kdykoli mi brali bubínek, rozkřičel jsem se, a když jsem křičel, pukaly drahocenné věci: byl jsem v stavu k puknutí rozezpívat sklo; …

13 Otázka č.Odpověď 1. 2. 3. 4. 5. 7. 8. 9. 10. 11.

14 1. Oskar 2. Spadl ze schodů do sklepa 3. Přestal růst. - Jako dítě může často říkat i věci, které dospělí neříkají. Je považován za hloupého. Je mu např. odpuštěno, je omlouván atd. 4. Bubínek (viz „u příležitosti mého prvního bubenického dne“) 5. Aby si vytvořil „potřebnou distanci mezi sebou a dospělými“ 6. „Můj bubínek to snášel, dospělí už méně, chtěli mému bubínku skákat do řeči, mému plechu se chtěli stavět do cesty, mým paličkám chtěli nastavit nohu…“ 7. Individuální odpovědi - (Pozn. metafora) 8. Měl výrazný hlas, který „dokázal v tak vysoké poloze s výdrží a chvěním zpívat, křičet či křiklavě zpívat“ – „při jehož zvuku uši uvadaly“ apod. – „ když jsem křičel, pukaly drahocenné věci“ 9. Smysl pro detail – např. v druhém odstavci při líčení cesty s bubínkem apod. Groteskní je mj. vylíčení událostí spojených s jeho pádem ze schodů a s léčbou – viz „…zůstal sice celý, jenom růst se mu už dál nechtělo.“ 9. Neděle = týden (jinak 7. den v týdnu) – pokoj = klid (jinak místnost) – doktor = lékař (jinak nositel doktorského titulu) 10. Spisovný jazyk doplněný o tropy

15 Na základě dvou úryvků z obsahu textu máte určitou představu o hlavním představiteli, stylu a obsahu románu Plechový bubínek. Toto dílo nelze charakterizovat krátce, je mnohovrstevné v oblasti tematické i jazykové, proto jen několik slov závěrem. Je to román o podivínovi, tělesně postiženém Oskaru Matzerathovi, který vypráví děj a z trochu zvláštní „dětské“ perspektivy popisuje svět dospělých. Oskar si zranění vedoucí k tomu, že přestal růst, způsobil záměrně, získal tak předstíráním dětství určitou svobodu a nezávislost, možnost ironicky komentovat události. Ale v dospělosti po válce to pro něj má i negativní důsledky. Díky svému plechovému bubínku ovšem může v románu vyprávět i o událostech, které sám nezažil, např. o narození své matky. Bubínek dokáže oživit minulost, ale taky změnit vojenský pochod na přehlídce v taneční valčík apod. Děj se odehrává v národnostně smíšeném Gdaňsku mezi Němci a Kašuby v době před válkou, v jejím průběhu i po ní. V pozadí jsou tak vylíčeny události spojené s nacionálním socialismem v Německu. Literární kritika si u Güntera Grasse cení právě toho, že přináší příběhy o událostech, které nemají upadnout v zapomnění.

16 DOPLŇTE. V TAJENCE NAJDETE NÁZEV DALŠÍHO GRASSOVA DÍLA, S NÍMŽ SOUVÍSÍ VÁŠ DOMÁCÍ ÚKOL. Z jakého materiálu byl bubínek? Jak se jmenoval hlavní hrdina? Román PB je součástí Gdaňské …. V oblasti Gdaňska žijí …. A V Gdaňsku žili také …. Co ovládal Oskar tak, že rozbíjel sklo? A

17 ŘEŠENÍ PLECHZ jakého materiálu byl bubínek? OSKARJak se jmenoval hlavní hrdina? TRILOGIERomán PB je součástí Gdaňské …. KAŠUBOVÉV oblasti Gdaňska žijí …. A NĚMCIV Gdaňsku žili také …. KŘIKCo ovládal Oskar tak, že rozbíjel sklo? A

18 Domácí úkol 1. Přečtěte si ukázku z dalšího románu Güntera Grasse Potkanka, uvedenou v čítance na straně 51 a pokuste se srovnání autorova stylu v obou dílech. Proměnil se? Potkanka vyšla poprvé v roce 1986, tj. skoro třicet let po Plechovém bubínku. Obě díla byla zfilmována. Mají toho ale společného mnohem víc. V románu Potkanka autor navazuje na Plechový bubínek. Oskar Matzerath, nyní šedesátiletý, už neupozorňuje na politické a společenské nedostatky svým bubínkem, nahradil ho činností, která více odpovídá době. Točí spolu s malířem Lotharem Malskatem (mj. popisován jako falzifikátor gotických fresek) film. Vedle toho se vrací do svého rodného kraje – do Gdaňska a do Kašubska, aby tam oslavil narozeniny své babičky. 2. Stručně reprodukujte obsah ukázky.

19 GRASS, Günter. Plechový bubínek, Brno, Atlantis, 2001, ISBN 978-80-7108-219-4 MARTINKOVÁ, Věra, a kol. Čítanka 4 pro 4. ročník středních škol, Praha: TRIPOLIA, 2001, ISBN 80-86448-11-8 Kliparty na snímku 3 - viz galerie Klipart [cit. 25.08.2013]. Dostupné pod licencí Microsoft Office 2010:.http://office.microsoft.com/cs-cz/images/ Obr. 1 – portrét autora - wikipedia [online]. [cit. 25.08.2013]. Dostupný na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/60/G%C3%BCnter_Grass_auf_dem_Blaue n_Sofa.jpg/220px-G%C3%BCnter_Grass_auf_dem_Blauen_Sofa.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/60/G%C3%BCnter_Grass_auf_dem_Blaue n_Sofa.jpg/220px-G%C3%BCnter_Grass_auf_dem_Blauen_Sofa.jpg Obr. 2 – portrét autora - wikipedia [online]. [cit. 25.08.2013]. Dostupný na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b6/Grass.JPG/220px-Grass.JPG http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b6/Grass.JPG/220px-Grass.JPG Obr. 3 – podpis - wikipedia [online]. [cit. 25.08.2013]. Dostupný na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/48/G%C3%BCnter_Grass_signature_new. svg/170px-G%C3%BCnter_Grass_signature_new.svg.png http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/48/G%C3%BCnter_Grass_signature_new. svg/170px-G%C3%BCnter_Grass_signature_new.svg.png Obr. 4 – Platýz, Dánsko, přístav Sonderburg - wikipedia [online]. [cit. 25.08.2013]. Dostupný na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/de/thumb/6/6e/G%C3%BCnter_Grass_- _Butt.jpg/170px-G%C3%BCnter_Grass_-_Butt.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/de/thumb/6/6e/G%C3%BCnter_Grass_- _Butt.jpg/170px-G%C3%BCnter_Grass_-_Butt.jpg Obr. 5 – titulní stránka originálu – wikipedia [online]. [cit. 25.08.2013]. Dostupný na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a1/Guenter_Grass%2C_Die_Blechtrommel _1959.jpg/220px-Guenter_Grass%2C_Die_Blechtrommel_1959.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a1/Guenter_Grass%2C_Die_Blechtrommel _1959.jpg/220px-Guenter_Grass%2C_Die_Blechtrommel_1959.jpg Archiv autora


Stáhnout ppt "ŠKOLA: Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, příspěvková organizace AUTOR:PhDr. Eva Fučilová NÁZEV:VY_12_INOVACE_01A_26_Grass_Plechový_bubínek TEMA:Světová."

Podobné prezentace


Reklamy Google