Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Elektronické učební materiály - II. stupeň Dějepis Autor: Mgr. Zdeněk Kóňa Průmyslová revoluce se projevila na vzhledu mnoha měst. Vznikla nová města.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Elektronické učební materiály - II. stupeň Dějepis Autor: Mgr. Zdeněk Kóňa Průmyslová revoluce se projevila na vzhledu mnoha měst. Vznikla nová města."— Transkript prezentace:

1 Elektronické učební materiály - II. stupeň Dějepis Autor: Mgr. Zdeněk Kóňa Průmyslová revoluce se projevila na vzhledu mnoha měst. Vznikla nová města. Průmyslová revoluce Jak se dnes např. běžně setkáváme s důsledky průmyslové revoluce? Dodnes fungují sociálně demokratické strany založené v souvislosti s průmyslovou revolucí. Zhoršený stav životního prostředí v místech zasažených průmyslovou revolucí.

2 Elektronické učební materiály - II. stupeň Dějepis Co už o tématu znám? - Její podstatou je zavádění strojů do výroby. - Stroje nahrazují práci lidských rukou a manufaktury jsou nahrazovány továrnami. - Začíná ve Velké Británii zhruba v polovině 18. století. - Rozhodující význam pro rozvoj průmyslové revoluce mělo zdokonalení parního stroje Jamesem Watem ve druhé polovině 18. století. - Parní stroj se nejprve používal ve Velké Británii hlavně v textilním průmyslu. Pak se začíná používat i ve strojírenství, v dopravě a jinde.

3 Elektronické učební materiály - II. stupeň Dějepis Kapitalismus Kapitalismus – feudalismus je střídán kapitalismem, jde o společenský a ekonomický systém založený na využití zdrojů, soukromém vlastnictví a volném trhu. Buržoazie Buržoazie – majitelé dolů, továren, bankéři. Proletariát Proletariát – dělníci, pracující, nevlastní výrobní prostředky. Socialismus Socialismus - myšlenkový směr, který se snaží soukromé vlastnictví a třídní rozdělení společnosti nahradit systémem založeným na společném vlastnictví. Vychází z předpokladu, že sociální spravedlnosti lze dosáhnout pouze rovností všech. Dokud bude nerovnost mezi lidmi, společnost musí být nutně nespravedlivá. Předpokládá, že k této nerovnosti vede soukromé vlastnictví. George Stephenson – George Stephenson – britský inženýr, autor parní lokomotivy (r. 1814). Robert Fulton Robert Fulton – Američan, rozšířil využití parníku pro komerční účely. Jaké si řekneme nové termíny a názvy?

4 Elektronické učební materiály - II. stupeň Dějepis Využívají se nové zdroje energie ( uhlí) a nový konstrukční materiál železo). materiál ( železo). Průběh prům. revoluce V. Británie 1780 - 1820 Francie 1830 - 1860 USA 1840 - 1860 Německo 1850 - 1870 Čechy 1850 - 1870 Rusko 1890 - 1914 Rozvinuté oblasti: Anglie (Leeds, Manchester), Francie (Paříž), Německo (Porůří, Porýní), České země (Praha, Ostrava, Kladno, Brno) Dochází k revolučním změnám v dopravě. (Stephenson, Fulton). 19. stol. – století páry Důsledky revoluce : - Společenské změny - Nárůst počtu lidí - Proměna měst - Sociální důsledky Rozvíjí se hutnictví (zprac. a výr. železa) a vzniká nové odvětví -strojírenství (výroba strojů). Co si řekneme nového? Co si řekneme nového?

5 Promysli, jak to bylo Jak dlouho trvala lokomotivě tato jízda? Za jak dlouho překonávají tuto vzdálenost vlaky v současnosti? V roce 1825 byla otevřena Stockton & Darlington Railway, jejíž stavbou byl pověřen George Stephenson, který v roce 1814 postavil svou první parní lokomotivu. Byl to právě on, kdo na této 40 km dlouhé trati prosadil parní provoz. V den otevření (25. 9. 1825), projel trať s jednou ze svých lokomotiv - Locomotion No. 1. Vlak dosáhl rychlosti 13 km/h. Jak dlouho trvala lokomotivě tato jízda? Za jak dlouho překonávají tuto vzdálenost vlaky v současnosti? Elektronické učební materiály - II. stupeň Dějepis

6 Procvičení Procvičení Vysvětli, jakým způsobem souvisejí dané pojmy s průmyslovou revolucí. Vysvětli, jakým způsobem souvisejí dané pojmy s průmyslovou revolucí. PRŮMYSLOVÁREVOLUCE Stephenson, Watt, Fulton buržoazie, proletariát socialismus strojírenství uhlí sociální důsledky

7 Elektronické učební materiály - II. stupeň Dějepis Česky English vynález invention vynálezce inventor vynálezce inventor pára steam pára steam parník steam boat parník steam boat lokomotiva locomotive lokomotiva locomotive George Stephenson was an English mechanical engineer who built the first public railway line in the world to use steam locomotives.

8 Elektronické učební materiály - II. stupeň Dějepis Zpětná vazba Zpětná vazba Do vět doplň správné údaje. Do vět doplň správné údaje. - Podstatou průmyslové revoluce bylo……… - Kolébkou průmyslové revoluce se stala……………… - Počátek průmyslové revoluce řadíme do druhé poloviny ………… století. - Mezi významné nově vzniklé průmyslové oblasti ve Velké Británii, Francii, Německu a v Českých zemích patřil…………. - Nejprve se parní stroj uplatnil v průmyslu…………….. - K důsledkům průmyslové revoluce patřily např.……..………….. zavedení strojů do výroby. Anglie. 18. Leeds, Manchester,Paříž, Porůří, Porýní, Praha, Ostrava, Kladno, Brno. textilním. společenské změny, nárůst počtu lidí, proměna měst, sociální důsledky.

9 Elektronické učební materiály - II. stupeň Dějepis Použité zdroje Použité zdroje publikace MANDELOVÁ, Helena. Dějiny novověku. 1. vyd. Liberec: Dialog, 2003. ISBN 8086761045. SOCHROVÁ, Marie. Dějepis v kostce II. 1. vyd. Havlíčkův Brod: FRAGMENT, 1998. ISBN 8072000985.


Stáhnout ppt "Elektronické učební materiály - II. stupeň Dějepis Autor: Mgr. Zdeněk Kóňa Průmyslová revoluce se projevila na vzhledu mnoha měst. Vznikla nová města."

Podobné prezentace


Reklamy Google