Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0969 Název školy Gymnázium Česká a Olympijských nadějí, České Budějovice, Česká 64 Název materiálu VY_32_INOVACE_HV_16_SVO_Český.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0969 Název školy Gymnázium Česká a Olympijských nadějí, České Budějovice, Česká 64 Název materiálu VY_32_INOVACE_HV_16_SVO_Český."— Transkript prezentace:

1 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0969 Název školy Gymnázium Česká a Olympijských nadějí, České Budějovice, Česká 64 Název materiálu VY_32_INOVACE_HV_16_SVO_Český středověk Autor Mgr. Klára Svobodová Tematický okruh Hudební výchova – dějiny hudby Ročník 1. ročník čtyřletého gymnázia Datum tvorby 4.4. 2014 AnotaceZákladní znalosti o problematice neoklasicismu a jeho významných představitelů Metodický pokyn Prezentace je určena jako výklad do hodiny i jako materiál k samostudiu Možnosti využití: promítání, množství ukázek umožňuje učiteli volit a zaměřit se na to, co studenty nejvíce zajímá, co poslouchají Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

2 Mgr. Klára Svobodová Česká středověká hudba

3 Počátky české hudby Na území dnešní Č eské republiky proniká gregoriánský chorál zásluhou misioná řů ze západní Evropy –prostí lidé nerozumí obsahu slov 863 n.l. p ř ichází na Velkou Moravu Cyrila Metod ě j se staroslov ě nštinou - zavád ě jí bohoslužbu ve staroslov ě nštin ě Staroslov ě nština z ů stává do dnešních dn ů liturgickým jazykem pravoslavné církve https://www.youtube.com/watch?v=aKf9OYnguWg https://www.youtube.com/watch?v=Ji83Swbysqg https://www.youtube.com/watch?v=aBofiUZzUHc

4 Nejstarší hudební památky Hospodine pomiluj ny Nejstarší č eská duchovní píse ň Vzniká asi v 11. století Hospodine, pomiluj ny! Jezukriste, pomiluj ny! Ty, spase všeho mira, spasiž ny i uslyšiž, Hospodine, hlasy naš ě ! Daj nám vš ě m, Hospodine, žizn a mír v zemi! Krleš! Krleš! Krleš! https://www.youtube.com/watch?v=Esf-9zK1yl4

5 Nejstarší hudební památky Svatý Václave Ze 13. století P ř ed vznikem Č SR plnila funkci č eské národní hymny Č asté využívání motiv ů této písn ě v pozd ě jších památkách artificiální hudby (p ř. J. Suk-Meditace na Svatováclavský chorál) https://www.youtube.com/watch?v=ocJqV8JBVpo https://www.youtube.com/watch?v=1DbS3qAxv6g D ř evo se listem odievá První zachovalá lyrická milostná píse ň https://www.youtube.com/watch?v=70WgBmiuUxI

6 Doba vlády Karla IV. Hudba v zemi velice d ů stojné postavení V chrámu sv. Víta p ů sobí profesionální p ě vecký sbor Král jmenuje tzv. krále hudc ů Velká truba č ská skupina Náp ě vek této doby zaznamenán v č eském muzikálu Noc na Karlštejn ě https://www.youtube.com/watch?v=EJlY1M65Xao&list=PL 57F730868CF9B46B

7 Husitství Už Jan Hus upozor ň uje na podstatnou úlohu duchovní písn ě p ř i bohoslužb ě Kališníci zakazují hru na hudební nástroje Posilují úlohu písní duchovních a bojovných Husitské písn ě jsou na rozdíl od gregoriánského charakteru lidov ě jší textem i výrazem Jednoduchá, p ř ehledná, snadno zapamatovatelná hudební linie Jistebnický kancionál (kancionál-zp ě vník) s nejznám ě jší husitskou písní Ktož sú boží bojovníci https://www.youtube.com/watch?v=pvlNFyxEfvg

8 Inspirace husitstvím v artificiální i nonartificiální hudbě Nonartificiální hudba: https://www.youtube.com/watch?v=B88Oc4-Iej4 https://www.youtube.com/watch?v=BvyZX0-86-A https://www.youtube.com/watch?v=MeBPGQTAuno Artificiální hudba: https://www.youtube.com/watch?v=CSWlkI1N_XI Úkol: Porovnej ukázky Jakými výrazovými prost ř edky auto ř i zpracovávají téma husitství? Pro č je husitství č astým nám ě tem um ě lc ů ?

9 Literatura Charalambidis A. a kol. Hudební výchova pro 9. ro č ník, SPN, Praha 2005 Schnierer M., D ě jiny hudby, JAMU, Brno 2007 Schnierer M., Hudba 20. století, JAMU, Brno 2007 Michels U., Encyklopedický atlas hudby, NLN 2000  Toto dílo je k dispozici pod licencí CC BY-SA


Stáhnout ppt "Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0969 Název školy Gymnázium Česká a Olympijských nadějí, České Budějovice, Česká 64 Název materiálu VY_32_INOVACE_HV_16_SVO_Český."

Podobné prezentace


Reklamy Google