Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základní škola a mateřská škola Šaratice, okres Vyškov III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_92 Číslo projektu: CZ.1.07./1.4.00/21.1996.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základní škola a mateřská škola Šaratice, okres Vyškov III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_92 Číslo projektu: CZ.1.07./1.4.00/21.1996."— Transkript prezentace:

1 Základní škola a mateřská škola Šaratice, okres Vyškov III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_92 Číslo projektu: CZ.1.07./1.4.00/21.1996 Jméno autora: Mgr. Gita Vespalcová Datum vytvoření: Duben 2012 Ročník: 9. základní školy Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis Tematický okruh: Dějepis 6. – 9. ročník Téma: Osobnosti 1. poloviny 20. století. Piškvorky.

2 Prezentace má dětem pomoci připomenout si osobnosti 1. poloviny 20. století. Opakování je formou hry piškvorky. Cílem je vytvořit všemi směry řadu čtyř stejných symbolů, buď O nebo X. Děti si vyberou svůj symbol. Kliknutí na obdélníček s čísly dětem otevře stránku s informacemi, z nichž musí žáci poznat osobnost. Vlevo dole je udán počet nápověd. Ty se zobrazí kliknutím na „i“. Nápovědy se zobrazují jednotlivě. Ikona zobrazí správnou odpověď. Domečkem se děti vrací zpět do hlavní nabídky. Políčko změnilo barvu na šedou. Ta barva je pouze pro nezodpovězené otázky. Tato políčka zůstanou neutrální. Pokud odpověděli správně, kliknou na políčko ještě jednou a ono se zbarví do oranžova X. Dalším kliknutím se zbarví do modra O. Hra končí spojením čtyř políček, vytvořením piškvorku, nebo vybráním všech herních polí.

3 Piškvorky.

4 1XO2XO3XO4XO5XO 6XO7XO8XO9XO10XO 11XO12XO13XO14XO15XO 16XO17XO1819XOXO20XO

5 Narodil jsem se v roce 1883 v Itálii. V roce 1922 jsem zorganizoval pochod na Řím a vynutil si tak jmenování do funkce premiéra. Od roku 1925 jsem vystupoval jako diktátor, duce. V roce 1935 jsem dal povel k útoku na Habeš, dnešní Etiopii. Mé vztahy s Adolfem Hitlerem nebyly příliš přátelské. Ve 2. světové válce jsem nedosáhl žádných důležitých vítězství. Roku 1945 jsem byl popraven. Moje smrt inspirovala Adolfa Hitlera ke spáchání sebevraždy. 8 1

6 Narodil jsem se v roce 1892 ve Španělsku. Jako vojenský důstojník ve službách španělského krále jsem pobýval v Maroku. V roce 1936 se Španělsko stalo republikou a já jsem se stal jeho vůdcem. Podporoval jsem katolickou církev. Jsem zodpovědný za občanskou válku ve své vlasti. Během 2. světové války jsem vyhlásil neutralitu a do války jsem nezasáhl. Po mé smrti se Španělsko znovu stalo monarchií. 7 2

7 Narodil jsem se v roce 1884 jako desáté, poslední dítě. Studoval jsem ve Francii, stal jsem se právníkem. Spřátelil jsem se s Tomášem Garrigue Masarykem, svým někdejším profesorem na Karlo-Ferdinandově univerzitě. Během 1. světové války jsem spolu s Masarykem a Štefánikem organizoval protirakouský odboj. V Československé republice jsem byl nejprve ministrem zahraničí a později druhým prezidentem. V roce jsem 1938 jsem pod tlakem podepsal mnichovskou dohodu. Světovou válku jsem strávil v exilu ve Velké Británii. 7 3

8 Narodil jsem se v roce 1869 v britském Birminghamu. Byl jsem nejprve ministrem zdravotnictví, později premiérem. Věděl jsem o Hitlerových plánech na obsazení československých Sudet. Zúčastnil jsem se schůzky spolu s Hitlerem, Mussolinim a Daladierem o československém pohraničí. Můj postup proti fašistickému Německu byl příliš mírný. Snažil jsem se ochránit Velkou Británii před válečným konfliktem. 6 4

9 5

10 Narodil jsem se v roce 1901 v Tokiu jako prvorozený syn. Období své vlády jsem si pojmenoval „zářící mír“. Navštívil jsem mnohé evropské země, což nikdo předtím v mém postavení neudělal. S mým tichým souhlasem napadla moje armáda Asii. Jsem zodpovědný za bombardování Pearl Harboru. Jsem zodpovědný také za válku na ostrovech v Tichomoří. Bombardování měst Hirošima a Nagasaki atomovými bombami je důsledkem mé špatné zahraniční politiky během války. 7 6

11 Narodil jsem se v roce 1872 v Trhových Svinech. Byl jsem nejprve právníkem a překladatelem. Přeložil jsem knihu Tři muži ve člunu (Jerome Klapka Jerome). V roce 1938 jsem se pod tlakem svého okolí stal československým prezidentem. V březnu 1939 jsem musel přijmout pozvání do Berlína, na jednání s Adolfem Hitlerem. Musel jsem podepsat vyhlášení Protektorátu Čechy a Morava. Do roku 1940 jsem se snažil hájit práva českého národa. V květnu 1945 jsem byl zatčen a převezen do vězeňské nemocnice na Pankráci, kde jsem zemřel. 7 7

12 Narodil jsem se v roce 1889 v Rakousko-Uhersku. Měl jsem pocit, že jsem velmi nadaným malířem. Okolí můj pocit nesdílelo. Zúčastnil jsem se bojů první světové války v hodnosti svobodníka. Ve 20. letech jsem se stal vůdčím představitelem Německé nacionálně socialistické strany dělnické. Ve vězení (nepodařený státní převrat) jsem napsal svou knihu Můj boj. Jsem nejznámější rasista a antisemita. Rozpoutal jsem nejhorší světový konflikt v dějinách světa. 7 8

13 Narodil jsem se v roce 1850 v Rakousko-Uhersku, v Hodoníně. Vyučil jsem se zámečníkem, učil jsem se na kováře. Teprve později jsem studoval gymnázium a univerzitu. Nikdy jsem se nebál hájit a prosazovat pravdu třeba proti všem. První světovou válku jsem prožil v emigraci ve Francii. Byl jsem blízkým přítelem Edvarda Beneše a Milana Štefánika. Přednášel jsem na Karlo-Ferdinandově univerzitě v Praze. Zasloužil jsem se o vznik samostatného Československa. Stal jsem se také jeho prvním prezidentem. 8 9

14 Narodil jsem se v roce 1856 ve Virginii ve Spojených státech. Moje rodina reprezentovala typický jižanský životní styl. Ve válce Severu proti Jihu stála na straně Konfederace. Svoji zemi jsem jako prezident nezatáhl do žádné války. Události první světové jsem sledoval z dálky, pomoc byla pouze materiální. Podpořil jsem požadavky T. G. Masaryka na vznik Československé republiky. Bylo po mně pojmenováno hlavní pražské vlakové nádraží, dnes Praha hlavní nádraží. 7 10

15 11

16 Narodil jsem se v roce 1878 v gruzínském městě Gori. Měl jsem se stát knězem, ale ze studií mě vyloučili. Pro svoji protistátní činnost jsem byl uvězněn na Sibiři. V roce 1922 jsem se stal generálním tajemníkem komunistické strany a zavedl jsem tvrdý teror. V roce 1939 jsem napadl nejprve Polsko, později Finsko. Spojil jsem se s Adolfem Hitlerem, abych měl volné ruce k uskutečnění svých územních cílů v Evropě. Občanským jménem jsem byl Josif Vassarionovič Džugašvili. Pomohl jsem osvobodit Evropu od Hitlera. 8 12

17 Narodil jsem se v roce 1867 v Nechanicích u Hradce Králové. Vystudoval jsem lékařskou fakultu. Za velezradu a vyzvědačství jsem byl odsouzen k trestu smrti, který mi byl zmírněn na 10 let vězení. Nakonec jsem dostal milost. Po vzniku Československa jsem se stal ministrem financí. Provedl jsem měnovou reformu. V roce 1923 jsem se stal obětí atentátu. 6 13

18 Narodil jsem se v roce 1898 v Karlových Varech. V dětství jsem po úraze přišel o oko. Vždy jsem prosazoval začlenění Sudet do Německa. Byl jsem aktivním členem Německé nacionálně socialistické strany dělnické. V roce 1939 jsem se stal kancléřem říšského protektora v Čechách a na Moravě a v této funkci jsem byl až do roku 1945. Já jsem byl zodpovědný za vypálení vesnic Lidice a Ležáky. V roce 1946 mě popravili jako válečného zločince. 7 14

19 Narodil jsem se v roce 1874 ve Velké Británii do šlechtické rodiny. Úspěšně jsem prospíval až na vojenské akademii. V roce 1953 jsem získal Nobelovu cenu za literaturu (šestidílné dějiny 2. světové války). Jako vojenský dopisovatel jsem se zúčastnil búrské války. Byl jsem poslancem Dolní sněmovny. Byl jsem ministrem kolonií, obchodu, vnitra, námořnictví a od roku 1940 ministerským předsedou vlády. Zúčastnil jsem se konferencí Velké trojky v Teheránu, na Jaltě a v Postupimi. 7 15

20 Narodil jsem se v roce 1895 v Hroznatíně. Zúčastnil jsem se 1. světové války, v ruském zajetí jsem vstoupil do československých legií. Po válce jsem nějako dobu vyučoval maďarštinu na vojenské akademii. Podílel jsem se na vzniku československého vojenského praporu v rámci Rudé armády. Jako brigádní generál 1. československého armádního sboru jsem se zúčastnil Karpatsko-dukelské operace. V roce 1968 jsem byl zvolen 7. československým prezidentem. 6 16

21 Narodil jsem se v roce 1870 v carském Rusku. Byl jsem vyloučen z právnické fakulty, protože jsem se zúčastnil studentských protistátních demonstrací. Studium jsem dokončil dálkově a vykonával jsem právnickou praxi. Byl jsem členem marxistické strany a za to jsem byl poslán na Sibiř. V roce 1917 jsem vedl říjnovou revoluci v Rusku. Jsem považován za tvůrce Sovětského svazu. Mé občanské jméno bylo Vladimir Iljič Uljanov. 7 17

22 Narodil jsem se v roce 1904 v Německu. Hrál jsem na housle a vynikal jsem v šermu. Byl jsem stíhacím pilotem Luftwaffe, ale po sestřelení nad nepřátelským územím mi Hitler další bojové lety zakázal. V roce 1941 jsem se stal zastupujícím říšským protektorem a ředitelem protektorátní policie. Zúčastnil jsem se konference, na níž byla dohodnuta fyzická likvidace Židů. V roce 1942 na mě byl spáchán atentát. Zranění zprvu nevypadala vážně, zemřel jsem pravděpodobně na otravu krve. 6 18

23 Narodil jsem se v roce 1882 ve Spojených státech amerických. Vystudoval jsem práva. Stal jsem se senátorem a později i guvernérem New Yorku. Byl jsem jmenován náměstkem ministra námořnictva. Onemocněl jsem obrnou, která způsobila mé částečné ochrnutí. Byl jsem zvolen prezidentem USA a prosadil jsem plán na překonání hospodářské krize Nový úděl. Zúčastnil jsem se konference Velké trojky v Teheránu a na Jaltě. Za výsledky jaltské konference jsem byl kritizován, hlavně kvůli smírnému postoji vůči SSSR. 8 19

24 Narodil jsem se v roce 1887 na Slovensku. Byl jsem katolickým knězem a členem Slovenské ľudové strany. Stal jsem se premiérem autonomního Slovenska v rámci Československa. V roce 1939 byla autonomní vláda sesazena prezidentem Háchou. Následně jsem byl Hitlerem pozván do Berlína na jednání o samostatném Slovensku. Nemohl jsem odmítnout. 14. března 1939 jsem byl zvolen prezidentem Slovenské republiky 6 20

25 Microsoft Office - klipart


Stáhnout ppt "Základní škola a mateřská škola Šaratice, okres Vyškov III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_92 Číslo projektu: CZ.1.07./1.4.00/21.1996."

Podobné prezentace


Reklamy Google