Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Biomedicínské možnosti ovlivnění procesu stárnutí - mýty,fakta,kvalita života a společenské důsledky. Prof. MUDr.Z.ZADÁK,CSc. Centrum pro výzkum a vývoj.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Biomedicínské možnosti ovlivnění procesu stárnutí - mýty,fakta,kvalita života a společenské důsledky. Prof. MUDr.Z.ZADÁK,CSc. Centrum pro výzkum a vývoj."— Transkript prezentace:

1 Biomedicínské možnosti ovlivnění procesu stárnutí - mýty,fakta,kvalita života a společenské důsledky. Prof. MUDr.Z.ZADÁK,CSc. Centrum pro výzkum a vývoj FN a LF Klinika gerontologická a metabolická FN a LF UK Hradec Králové

2 Touhou lidstva odedávna je žít dlouho, kvalitně, se všemi pozitivy života a bez utrpení. (elixír života, elixír mládí – mýtus nebo realita budoucnosti?)

3 Splnění těchto cílů se jeví nadějné při změně strategie řešení problému stárnutí Cílem je chorobám předcházet a využít životního potenciálu organismu dříve, než léčit chorobné děje a jejich následky ( viz. úvahy J.Ev.Purkyně) PRINCIPY: Délka života závisí na : rychlosti výdeje energie spotřebě potravy (Pearl, 1928, Pearl 1998) limitovaném počtu buněčných dělení (cca 50 dělení a pak zástava – Hayflick, 1975, 1999) a zásobě kmenových buněk ve tkáních orgánů a jejich plasticitě ( genetických vlivech) Funkce telomeru hromadění neodstranitelných přebytečných dějů a prvků (systémová redundance)

4 Konec jedince každého živočišného druhu je předem „naprogramován“ 1) Konečným počtem buněčných dělení (Hayflickův limit – cca 50 dělení) 2) Zástavou dělení, kterou indukuje protein kodovaný genem na 4. chromozomu (gen MORF 4 – mortality factor on chromosome 4) 3) Vyčerpáním délky telomeru 4) Nárůst chaotických změn v informační DNA 5) Vyčerpáním zásoby kmenových buněk 6) Délka života Homo sapiens - 85-90 střední, 120-130 maximální

5 HeLa cells containing 8 –oxoG in DNA + 1 % LMP agarose (85 µl ) 37 0 C LYSIS BUFFER 1 % triton X-100 2.5 M NaCl 10 mM Tris 0.1 M EDTA +- 4 0 C 40 min then electrophoresis For 30 min at 25 V,300 mA fluorescence microscopy Image analysis The measurement of repair of 8-oxo-guanines by the comet assay) Lymphocyte extract 0.3 M NaOH 1 mM EDTA A A B B

6 Možnosti prodloužení a zlepšení kvality života a tím ekonomického postavení stárnoucí populace. 1) Zachováním funkční a metabolické role svalstva (výživa, cvičení) 2) Zachováním výkonnosti CNS (aktivizace, cvičení, zapojení mechanizmů stimulujících vznik nových gangliových buněk, specifické výživové faktory – fosfolipidy, PUFA-omega3, esenciální aminokyseliny, taurin, vitaminy), antioxidanty 3) Vyloučením rizikových faktorů - způsob výživy a styl života 4) Typ lékařské péče ( polypragmasie x nesprávná intenzívní péče)

7 62 let 91 let

8 Čím můžeme ovlivnit kvalitu života a výkonnost již nyní – příklady.

9 Vznik poruch metabolismu vlivem stárnutí a důsledky. Redukce svalové hmoty do 50 let  o 5% každou dekádu věku nad 60 let  o 10% každou dekádu věku Důsledky: snížení oxidace volných mastných kyselin (VMK) vzestup VMK  snížená oxidace glukosy insulinoresistence  hyperinsulinemie přestavba anatomie těla a akumulace tuku – zhoršenbé vyhlídka na přežití přitraumatu, infekci, operaci – významně snížená kvalita života ( únavnost, immobilita, dekubity, pády, slabost dechového svalstva, hypoventilace, bronchopneumonie) – Nezbytnost udržení svalové hmoty výživou – ( biologicky hodnotné bílkoviny) a pohybem (kontinuální rehabilitace)

10 Obsah tuku v lýtkovém svalu člověka při zobrazení NMR Insulin-sensitivníInsulin resistentní (diabetes, obezita)

11 Snížení rizika kardiovaskulárních onemocnění

12 Dietní a farmakologická léčba – výsledky studií Studie 1. Metaanalysa studie 4S - samotná skupina nad 68 l. (1021 probandů ve věku 65 – 70 let, 73 – 78 let při ukončení) 2. Sekundárně preventivní studie CARE A LIPID, primárně preventivní studie WOSCOPS (4843 osob nad 60 let) Výsledek Snížení RR vaskulárních příhod o 28 % Snížení RR kardiovaskulárních příhod o 26 %, snížení mortality

13 Vliv léčby poruch metabolismu lipidů ve vyšším věku na morbiditu a mortalitu. 1. Dietní opatření 2. Režimová opatření 3. Farmakologická terapie dyslipidemií – je léčba HLP ve stáří účelná ?(hypolipidemická léčba statiny snižuje morbiditu i mortalitu na kardiovaskulární příčiny ve vyšších věkových skupinách významněji než ve středním věku) WOSKOPS study.

14 Režimová opatření – pohybová aktivita a metabolické důsledky 1. Fyzická zátěž a biologicky hodnotná výživa pomáhá udržet objem svalové hmoty 2. Zvyšuje citlivost tkání na insulin (zlepšuje metabolický syndrom) 3. Pomáhá udržet optimální BMI 4.Už krátkodobý trénink zlepšuje spektrum plasmatických lipidů (  LDL,  HDL – studie s 70 – 87 let starými ženami – úprava lipidogramu po 10 týdnech cvičení (Fahlman, M., J. Geront. 2002)

15 Vliv polyenových mastných kyselin Monoenové ( olivový olej) – zlepšení tolerance glycidů Polyenové n-3 PUFA - snížení rizika kardiovaskulárních chorob - imunomodulace - potlačení kachexie - zlepšení funkce CNS, kognitivní funkcí

16 Tetsumory,Y., 2007

17 Buydens- Branchey, L. et al., 2008 Index anxiozity u po suplementaci n-3 PUFA

18 Index agresivity po suplementaci n-3 PUFA Buydens- Branchey L., et al., 2008

19 Výsledky epidemiologický studií účinku n-3 PUFA na Alzheimerovu nemoc Typ studieSkupina pacientů věk/délka studie Výsledek 1. Chicago Health and Aging Project (31) Morris, M.C., et al., 2003 65+/3.9 letDHA+n-3 PUFA  AD o 60 % inverzní účinek 2. Prospektivní kohorta (Canadian Study of Health and Ageing) (30) Laurin, D. et al., 2003 65/5 let dietní ovlivnění  EPA,  DHE významná korelace mezi kognitivními funkcemi a plazmatickou koncentrací PUFA 3. Prospective Health Cognition Study (28) Huang, T.L. et al., 2005 65+/5.4 let tučná ryba 2x týdně  rizika AD o 41 % 4. Prospektivní Framinghmská studie (32) Schaefer, E.J. et al., 2006 76/9.1 let 3x týdně porce ryby, 18 g DHA/den  DHA v plazmě statisticky významné riziko demence (neplatí u Apo E alely ε 4 5. Prospektivní kohortová studie (Guthen Elderly Study) (33) Van Gelder, B.M. et al., 2007 70/5 letstatisticky významné zlepšení kognitivních funkcí po dobu 5 let

20 4 hlavní zásady k zlepšení kvality života,snížení závislosti na pomoci společnosti a cesta k snížení ekonomické závislosti 1) Udržení svalové hmoty ( výživa, cvičení, přiměřeně zaměstnávat ! ) 2) Udržení psychické výkonnosti ( cvičení, výživa, vyvést z pasivity, stimulovat a zaměstnávat, paměť u zdravého starého jedince je otázka emocí !) 3) Správný typ léčebné péče ( boj proti ageismu, specialisovaná intenzívní péče( rychle, intenzívně, šetrně !!! ) 4) Omezit polypragmasii, převést do života známé vědecké poznatky o léčbě ve stáří, rozvíjet gerontologii jako důležitou vědeckou disciplinu

21 Čím můžeme ovlivnit délku a kvalitu života v budoucnosti

22 Řešení v budoucnosti 1. Rozvíjet v ČR vědecky oblast boje proti stárnutí a propojení na vědeckou oblast ve světě ( skandinávské státy, USA, Japonsko,Čína). 2. Pozdvihnout vědeckou úroveň gerontologie u nás organizační a finanční podporou ( kvalita vědeckých projektů). Nesoustřeďovat se jen na sociální a ošetřovatelské aspekty problému. Obě oblasti propojit. 3. Rychlá aplikace výsledků vědy do praktického použití napojením na průmysl,edukace ( včetně mediální oblasti), zapojení neziskových organizací a širokou systematickou edukací předcházet chorobám spojeným se stárnutím. 4. Omezit nadbytečnou lékovou polypragmazii u starších osob a využít psychický a fyzický tréning, vědecky ověřenou nutriční farmakologii ( např. n-3, vláknina, HMB) k udržení kondice starších jedinců pro jejich zapojení do přiměřené pracovní aktivity a k udržení soběstačnosti.

23 Perspektivy buněčné terapie využití kmenových buněk, metabolické manippulace, ochrana a reparace DNA v boji proti stárnutí Transplantace kmenových buněk k reparaci svalstva (Kinoshita T., 1996, Liang K.W., 2004) Stimulace a využití kmenových buněk v reparaci CNS Ovlivnění funkce telomerázy Ochrana informační DNA Ovlivnění metabolických regulací ( nutriční farmakologie,orgánově specifická výživa )

24 Nezavírejme oči před problémem, řešme jej včas, jinak nás pohltí. Dotýká se nás všech osobně,medicínsky, sociálně i ekonomicky !!!

25 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Biomedicínské možnosti ovlivnění procesu stárnutí - mýty,fakta,kvalita života a společenské důsledky. Prof. MUDr.Z.ZADÁK,CSc. Centrum pro výzkum a vývoj."

Podobné prezentace


Reklamy Google