Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Národní divadlo ICT 2 – 1 - 42 1 Financováno z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Národní divadlo ICT 2 – 1 - 42 1 Financováno z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR."— Transkript prezentace:

1 Národní divadlo ICT 2 – 1 - 42 1 Financováno z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR

2 jedna z dominant hlavního města architektonicky skvostně řešená symbolem soudržnosti a sebeuvědomění českého národa symbolem soudržnosti a sebeuvědomění českého národa v době národního obrození a nejvyšší metou tuzemských umělců 2 Financováno z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR

3 celospolečenský proces formovala se jím moderní česká společnost (národní) byl součástí přechodu od feudalismu ke kapitalismu usiloval o základní občanské svobody. nejdůležitější úkol nejdůležitější úkol – zachránit český jazyk a zlepšit jeho stav, obnovit úctu k českým dějinám, propagovat slovanskou vzájemnost a zájem o prostý lid 3 Financováno z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR

4 Karel Havlíček Borovský Božena Němcová Josef Kajetán Tyl František Palacký Václav Thám Josef Jungmann Josef Dobrovský 4 Financováno z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR

5 5

6 budova Národního divadla sídlí na rohu ulice Národní a Smetanova nábřeží leží na pravém břehu Vltavy 6 Financováno z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR

7 vznikla v rámci poslední fáze národního obrození v roce 1844, kdy v tehdejší provincii rakouské monarchie vrcholily buditelské snahy žádost o výstavbu samostatného českého divadla předložil koncem ledna roku 1845 stavovskému výboru českého sněmu František Palacký a již v dubnu bylo žadatelům uděleno potřebné oprávnění. 7 Financováno z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR

8 1851 teprve v roce 1851 vyšlo první veřejné provolání k zahájení sbírek přispívali chudí lidé stejně jako šlechtici, vědci či umělci, včetně samotného císaře Františka Josefa II. rok po otevření sbírek byl z prvních finančních výnosů zakoupen pozemek, který čítal necelých Prozatímního divadla v roce 1862. 28 arů, a tak došlo pouze k výstavbě Prozatímního divadla v roce 1862. 8 Financováno z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR

9 16. května 1868 položeny základní kameny architekt Josef Zítek stavba se nesla v duchu novorenesance, ale byla ovlivněna slovanskou mytologií a Rukopisy malíři a sochaři : Mikoláš Aleš Vojtěch Hynais Josef Václav Myslbek Josef Mánes František Ženíšek 9 Financováno z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR

10 architekt 10 Financováno z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR

11 malíř 11 Financováno z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR

12 malíř 12 Financováno z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR

13 sochař 13 Financováno z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR

14 11. června 1881 - 11. června 1881 - první slavnostní otevření Národního divadla Libuše zahajovací představení - Libuše od Bedřicha Smetany 14 Financováno z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR

15 12. srpna 1881 zachvátil budovu ničivý požár zachvátil budovu ničivý požár 15 Financováno z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR

16 necelých 50 dní vybrali pořadatelé celý 1 000 000 zlatých katastrofa měla za následek ještě větší odhodlanost pro nové sbírky a během necelých 50 dní vybrali pořadatelé celý 1 000 000 zlatých architekta Josefa Schulze poté mohla začít nová stavba, jež tentokrát probíhala pod taktovkou architekta Josefa Schulze ten stávající budovu rozšířil a celkově pozměnil některé její dispozice K otevření obnoveného Národního divadla došlo 18. listopadu 1883 K otevření obnoveného Národního divadla došlo 18. listopadu 1883 16 Financováno z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR

17 17 Financováno z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR

18 V současné době pod Národní divadlo spadají 4 různé scény: Zítkova budova - Zítkova budova - neboli historická Nová scéna - Nová scéna - vedle historické budovy, otevřena 1983 Stavovské divadlo Stavovské divadlo - k Národnímu divadlu přičleněno po první světové válce, později neslo název Tylovo divadlo Divadlo Kolowrat Divadlo Kolowrat - komorní scéna v Kolowratském paláci v bezprostřední blízkosti Stavovského divadla na Ovocném trhu, pronajata majitelem hrabětem Kolowratem od roku 1993 na 20 let 18 Financováno z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR

19 19 Financováno z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR

20 1845 – žádost o stavbu ND – žádost podal F. Palacký 1845 – žádost o stavbu ND – žádost podal F. Palacký 1851 – zahájení sbírek na stavbu 1851 – zahájení sbírek na stavbu 1868 - položen základní kámen 1868 - položen základní kámen 11. 6. 1881 – slavnostní otevření 11. 6. 1881 – slavnostní otevření - při zahájení zazněla opera B. Smetany – - při zahájení zazněla opera B. Smetany – LIBUŠE LIBUŠE 12.8. 1881 – požár ND 12.8. 1881 – požár ND 18.11. 1883 - znovu otevření ND 18.11. 1883 - znovu otevření ND 20 Financováno z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR

21 1.- http://www.kiss98.cz/kiss-tip/nocni-prohlidka-narodniho-divadla- 24-2-od-2230-590.htmlhttp://www.kiss98.cz/kiss-tip/nocni-prohlidka-narodniho-divadla- 24-2-od-2230-590.html 2.- http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1rodn%C3%AD_divadlohttp://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1rodn%C3%AD_divadlo 5.- http://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_Havl%C3%AD%C4%8Dek_Borovsk %C3%BD http://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_Havl%C3%AD%C4%8Dek_Borovsk %C3%BD 5.- http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Bo%C5%BEena_N%C4%9Bmcov %C3%A1_1850.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Bo%C5%BEena_N%C4%9Bmcov %C3%A1_1850.jpg 5.- http://cs.wikipedia.org/wiki/Josef_Kajet%C3%A1n_Tylhttp://cs.wikipedia.org/wiki/Josef_Kajet%C3%A1n_Tyl 5.- http://cs.wikipedia.org/wiki/Franti%C5%A1ek_Palack%C3%BDhttp://cs.wikipedia.org/wiki/Franti%C5%A1ek_Palack%C3%BD 5.- http://www.digital-guide.cz/cs/realie/vedci-a-ucenci/josef- jungmann/http://www.digital-guide.cz/cs/realie/vedci-a-ucenci/josef- jungmann/ 5.- http://cs.wikipedia.org/wiki/Josef_Dobrovsk%C3%BDhttp://cs.wikipedia.org/wiki/Josef_Dobrovsk%C3%BD 5.- http://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_Ign%C3%A1c_Th%C3%A1mhttp://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_Ign%C3%A1c_Th%C3%A1m 21 Financováno z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR

22 6.- http://www.prague-tourism.eu/mapy/mapa-prahy.htmhttp://www.prague-tourism.eu/mapy/mapa-prahy.htm 10.- http://www.cojeco.cz/index.php?detail=1&id_desc=108738&s_lang=2 http://www.cojeco.cz/index.php?detail=1&id_desc=108738&s_lang=2 10.- http://udu.ff.cuni.cz/soubory/galerie/01%20Cechy/Biegel%20- %20Architektura%2019%20stoleti/slides/53%20Josef%20Zitek,%20Jose f%20Schulz,%20Praha%20- %20Nove%20Mesto,%20Narodni%20divadlo,%201866-83.htmlhttp://udu.ff.cuni.cz/soubory/galerie/01%20Cechy/Biegel%20- %20Architektura%2019%20stoleti/slides/53%20Josef%20Zitek,%20Jose f%20Schulz,%20Praha%20- %20Nove%20Mesto,%20Narodni%20divadlo,%201866-83.html 11. - http://cs.wikipedia.org/wiki/Mikol%C3%A1%C5%A1_Ale%C5%A1http://cs.wikipedia.org/wiki/Mikol%C3%A1%C5%A1_Ale%C5%A1 11. - http://www.babylonie.cz/mikolas-ales-jan-zizkahttp://www.babylonie.cz/mikolas-ales-jan-zizka 11. - http://cestina.janstraka.com/tag/mikolas-ales/http://cestina.janstraka.com/tag/mikolas-ales/ 11. - http://veranovotna.blog.cz/galerie/ceske- madony/obrazek/63950843http://veranovotna.blog.cz/galerie/ceske- madony/obrazek/63950843 11. - http://history-if.blog.cz/1203/rozvoj-v-ceskych-zemich-v-2-pol-19- stoletihttp://history-if.blog.cz/1203/rozvoj-v-ceskych-zemich-v-2-pol-19- stoleti 11. - http://fm3b.blog.cz/galerie/dejiny-vytvarne-kultury/ceske- vytvarne-umeni-mezi-romantismem-a-secesi/obrazek/80738473http://fm3b.blog.cz/galerie/dejiny-vytvarne-kultury/ceske- vytvarne-umeni-mezi-romantismem-a-secesi/obrazek/80738473 22 Financováno z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR

23 12. - http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Jan_Vil%C3%ADmek_- _Vojt%C4%9Bch_Hynais.jpghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Jan_Vil%C3%ADmek_- _Vojt%C4%9Bch_Hynais.jpg 12.- http://www.andreas- praefcke.de/carthalia/europe/cz_praha_narodni_interior.htmhttp://www.andreas- praefcke.de/carthalia/europe/cz_praha_narodni_interior.htm 12.- http://eo.wikipedia.org/wiki/Dosiero:%C5%BDen%C3%AD%C5%A1ek.opona.ND.jpg http://eo.wikipedia.org/wiki/Dosiero:%C5%BDen%C3%AD%C5%A1ek.opona.ND.jpg 12.- http://fotky.sme.sk/fotka/44008/fragmenty-historiehttp://fotky.sme.sk/fotka/44008/fragmenty-historie 13. - http://cs.wikipedia.org/wiki/Josef_V%C3%A1clav_Myslbekhttp://cs.wikipedia.org/wiki/Josef_V%C3%A1clav_Myslbek 13. - http://antidicaprio2.blog.cz/rubrika/zajimavostihttp://antidicaprio2.blog.cz/rubrika/zajimavosti 13.- http://www.pametnimedaile.cz/cz/kolekce/cesti-svati/historie/http://www.pametnimedaile.cz/cz/kolekce/cesti-svati/historie/ 13.- http://le ccos.com/index.php/clanky/myslbek-josef-vaclavhttp://le ccos.com/index.php/clanky/myslbek-josef-vaclav 23 Financováno z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR

24 14. - http://cs.wikipedia.org/wiki/Bed%C5%99ich_Smetanahttp://cs.wikipedia.org/wiki/Bed%C5%99ich_Smetana 14. - http://otavinka.blog.cz/1007/dnes-ma-svatek-libusehttp://otavinka.blog.cz/1007/dnes-ma-svatek-libuse 14.- http://operaplus.cz/legenda-ceske-opery/http://operaplus.cz/legenda-ceske-opery/ 15. - http://bozppo.vfn.cz/pozar.htmhttp://bozppo.vfn.cz/pozar.htm 17.- http://operaplus.cz/polemika-transformace-prazske-opery-podle- hermana/http://operaplus.cz/polemika-transformace-prazske-opery-podle- hermana/ 17. - http://magickasvatba.cz/sluzby/svatebni-obrad/prazske- pamatky/narodni-divadlohttp://magickasvatba.cz/sluzby/svatebni-obrad/prazske- pamatky/narodni-divadlo 17. - http://www.arkadahotel.cz/http://www.arkadahotel.cz/ 24 Financováno z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR

25 17. http://programy.sms.cz/index.php?P_id_kategorie=9167&P_soubor=% 2Ftelevize%2Fdivadlo.php%3Fstav%3Dfotogalerie%26divadlo%3Deoa3 12qil%26uniqid%3D34fe83920a396dcacfd1aa2adbda6c71 http://programy.sms.cz/index.php?P_id_kategorie=9167&P_soubor=% 2Ftelevize%2Fdivadlo.php%3Fstav%3Dfotogalerie%26divadlo%3Deoa3 12qil%26uniqid%3D34fe83920a396dcacfd1aa2adbda6c71 17.- http://www.rukopisy- rkz.cz/rkz/gagan/jag/rukopisy/kdojekdo/kdojekdo.htmhttp://www.rukopisy- rkz.cz/rkz/gagan/jag/rukopisy/kdojekdo/kdojekdo.htm 19.- http://www.stavbaweb.cz/Divadla-kina-koncertni-sine/Fasadu- Narodniho-divadla-opravi-firma-OHL-ZS-za-788-mil-Kc.htmlhttp://www.stavbaweb.cz/Divadla-kina-koncertni-sine/Fasadu- Narodniho-divadla-opravi-firma-OHL-ZS-za-788-mil-Kc.html 19.- http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Praha_Nova_Scena.jpghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Praha_Nova_Scena.jpg 19.- http://www.pragap.com/cs/divadla/stavovske-divadlo/http://www.pragap.com/cs/divadla/stavovske-divadlo/ 19.- http://vstupenky.ticket-art.cz/index.php?pg=misto&id=27http://vstupenky.ticket-art.cz/index.php?pg=misto&id=27 25 Financováno z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR

26 Zpracovala: Mgr. Ilona Daňková 26 Financováno z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR


Stáhnout ppt "Národní divadlo ICT 2 – 1 - 42 1 Financováno z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR."

Podobné prezentace


Reklamy Google