Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt MŠMTEU peníze středním školám Název projektu školyICT do života školy Registrační číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0771 ŠablonaIII/2 Sada35 AnotaceTrestní.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt MŠMTEU peníze středním školám Název projektu školyICT do života školy Registrační číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0771 ŠablonaIII/2 Sada35 AnotaceTrestní."— Transkript prezentace:

1 Projekt MŠMTEU peníze středním školám Název projektu školyICT do života školy Registrační číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0771 ŠablonaIII/2 Sada35 AnotaceTrestní právo procesní Klíčová slovaTrestní zákoník, zásady trestního řízení, etapy trestního řízení PředmětObčanská nauka, Právo Autor, spoluautorPhDr. Jaroslav Svoboda JazykČeština Druh učebního materiáluPrezentace, výklad Potřebné pomůckyPC, dataprojektor Druh interaktivityVýklad pomocí prezentace Stupeň a typ vzděláváníStřední škola Cílová skupina1. ročník Podnikání, 2. ročník Mechanik seřizovač Speciální vzdělávací potřebyne ZdrojeSeznam viz poslední snímek Trestní právo procesní 1 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁSTŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje VY_32_INOVACE_35_712

2 2 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁSTŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje Trestní právo procesní = souhrn právních norem upravujících trestní řízení 1. postup při zjišťování trestných činů a jejich pachatelů 2. při ukládání trestů pachatelům 3. při výkonu těchto trestů Prameny: Zákon o trestním řízení – trestní řád, několikrát novelizovaný Zákon Trestní zákoník Účel zákona : - upravit postup orgánů činných v trestním řízení, aby trestné činy byly náležitě zjištěny a jejich pachatelé podle zákona spravedlivě potrestáni

3 3 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁSTŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje - každý má právo domáhat se ochrany svých práv a nezávislého a nestranného soudu, - právo odepřít výpověď (nikdo nemusí vypovídat proti sobě, či osobě blízké, pokud by tím sebe nebo ji vystavil nebezpečí trestního stíhání, ten, kdo byl obviněn z trestného činu, má právo odmítnout výpověď vždy a nesmí být donucován k výpovědi a k doznání, - právo na právní pomoc, zejména na pomoc advokáta- např. na radu, zastupování, právo osobní obhajoby – má právo se vyjadřovat ke všem skutečnostem, může navrhovat důkazy a způsoby jejich provede, může se hájit sám, - právo zvolit si obhájce – s ním se může obviněný radit v kterémkoliv stadiu trestního řízení – ve vazbě a ve výkonu trestu musí mu být umožněno mluvit s obhájcem bez přítomnosti třetí osoby. Podle zákona je zajištěna i bezplatná obhajoba nebo obhajoba za sníženou odměnu = nutná obhajoba – „ex offo“ - „ex officio“, pokud si nemůže vybrat a zaplatit vlastního obhájce. Základní zásady trestního řízení

4 4 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁSTŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje - právo na tlumočníka - užívat svého mateřského jazyka, - Není trestu bez zákona- nikomu nesmí být uložen trest za jednání, které trestní zákon nepovažuje za trestný čin, o vině a trestu rozhoduje soud, Presumpce neviny – všichni( stát, média, veřejnost) mají povinnost hledět na obviněného jako na nevinného, dokud nenabyl právní moci rozsudek soudu, který jeho vinu konstatoval – dokud není vina vyslovena pravomocným odsuzujícím rozsudkem, nelze pohlížet na toho, proti komu je trestní řízení vedeno, jako kdyby byl vinen. Jednání před soudem je ústní a veřejné, pokud není zákonný důvod pro vyloučení veřejnosti.

5 5 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁSTŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje Průběh trestního řízení Podle zákona je trestní řízení upraveno do jednotlivých stadií: 1. Přípravné řízení 2. Předběžné projednání obžaloby 3. Hlavní líčení 5 4. Odvolací řízení – dovolání, opravné prostředky 5. Vykonávací řízení

6 6 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁSTŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje 1. Přípravné řízení -Zjišťují se informace o trestném činu a jeho pachateli, odhalují se příčiny a okolnosti trestné činnosti,shromažďují se důkazy - důkazní materiál, -osoba považovaná za pachatele= obviněný (má právo na obhájce) -pokud důkazní materiál neopravňuje k podání obžaloby, trestní řízení se zastavuje -dozor nad vyšetřováním má státní zástupce, který je také jedinou osobou ze zákona oprávněnou k podání obžaloby - za podmínek stanovených v zákoně lze : a) podezřelou osobu vyslýchat, zadržet, zatknout, b) vzít ji do vazby, c) provést osobní i domovní prohlídku, d) zadržet zásilku. Vazba může trvat nezbytně nutnou dobu, v přípravném řízení a před soudem nejdéle 3 měsíce. Pak po uplynutí 5 pracovních dnů musí státní zástupce rozhodnout, a) zda se obviněný ponechává i nadále ve vazbě, b) nebo z vazby propouští.

7 7 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁSTŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje Jestliže výsledky vyšetřování a shromážděné důkazy dostatečně odůvodňují postavení obviněného před soud, státní zástupce podá obžalobu soudu a připojí k ní spisy z přípravného řízení. nejčastěji = okresní soud někdy však = krajský soud (podle závažnosti trestného činu- trest odnětí svobody s dolní hranicí výměry 5 let). soud, v jehož obvodu byl trestný čin spáchán. Byl-li spáchán v cizině, pak tímto soudem je ten, v jehož obvodu obviněný bydlí, pracuje, nebo se zdržuje. O podání obžaloby vyrozumí státní zástupce obviněného i jeho obhájce. Věcně příslušnému Místně příslušnému

8 8 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁSTŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje 2. Předběžné projednání obžaloby Samostatné procesní stadium, v němž soud přezkoumává, zda věc byla náležitě objasněna v přípravném období, aby před soud nebyl postaven občan bezdůvodně. Důsledkem předběžného projednání může být : - postoupení věci jinému orgánu, - zastavení trestního stíhání, - přerušení trestního stíhání, - vrácení věci státnímu zástupci k dalšímu doplnění obžaloby, aby obžaloba tvořila spolehlivý podklad pro hlavní líčení. Uskutečňuje se neveřejně. 3. HLAVNÍ L ÍČENÍ Nejdůležitější stádium trestního řízení –rozhoduje se v něm o vině a trestu

9 9 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁSTŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje - koná se zásadně veřejně (zákon stanoví výjimky, kdy veřejnost může být vyloučena), - řídí jej předseda senátu, který dbá na jeho důstojnost a vážnost, - státní zástupce jménem státu přednáší obžalobu a navrhuje také druh a výši trestu - dokazování začíná výslechem obžalovaného, výslechy svědků, znalců, - obžalovaný má svého obhájce, musí mít možnost se ke každému z důkazů vyjádřit, - pořadí závěrečných řečí stanoví zákon: vystoupení státního zástupce, řeč obžalovaného, společenský zástupce, obhájce, příp. obžalovaný – jeho poslední slovo - vynesení rozsudku – jménem republiky soud rozsudkem buď uzná obžalovaného vinným a uloží mu trest, nebo ho zprostí obžaloby, Pokud soud při závěrečné poradě shledá překážku, pro kterou věc nelze spolehlivě rozhodnout, hlavní líčení se odročí.

10 10 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁSTŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje 4. Odvolací řízení -v trestním řízení lze uplatnit jen proti rozsudku, a to prostřednictvím soudu, který vynesl rozsudek, nejpozději do 8 dnů od doručení rozsudku, odvolání má odkladný účinek -odvolání řeší soud 2. stupně (odvolací soud, soud druhé instance) -odvolávat se může : státní zástupce, obžalovaný, oba dva, -Rozhodnutí odvolacího soudu je konečné. -Mimořádným opravným prostředkem je tzv. -Nemá odkladný účinek ( suspenzivní). -Lze jím napadnout pravomocné rozhodnutí odvolacího soudu, předcházející rozhodnutí zůstává pravomocné, dovolací soud může, pokud shledá závažné důvody, odložit jeho vykonavatelnost. O dovolání rozhoduje jen Nejvyšší soud v Brně. též opravné řízení = nepovinné stadium celého řízení dovolání

11 11 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁSTŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje 5. Vykonávací řízení Uskutečňuje se za účelem vykonání trestu, když odsuzující rozsudek nabyl právní moci. V trestním zákonu je podrobně stanoveno, jak se jednotlivé tresty vykonávají (§315 – 362). Pro výkon trestu odnětí - typy věznic podle závažnosti : a) s dohledem, b) s dozorem, c) s ostrahou, d) se zvýšenou ostrahou. Doba vazby se započítává do výkonu trestu odnětí svobody. Uložené tresty se zaznamenávají do Rejstříku trestů, který vede Nejvyšší státní zastupitelství v Brně.

12 12 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁSTŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje POUŽITÉ ZDROJE Vlastní zdroje TRESTNÍ ZÁKONÍK


Stáhnout ppt "Projekt MŠMTEU peníze středním školám Název projektu školyICT do života školy Registrační číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0771 ŠablonaIII/2 Sada35 AnotaceTrestní."

Podobné prezentace


Reklamy Google