Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ŠKOLA: Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, příspěvková organizace AUTOR:Mgr. Marcela Jelínková NÁZEV:VY_32_INOVACE_5A_14_Římský atriový dům TEMA:Historie.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ŠKOLA: Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, příspěvková organizace AUTOR:Mgr. Marcela Jelínková NÁZEV:VY_32_INOVACE_5A_14_Římský atriový dům TEMA:Historie."— Transkript prezentace:

1 ŠKOLA: Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, příspěvková organizace AUTOR:Mgr. Marcela Jelínková NÁZEV:VY_32_INOVACE_5A_14_Římský atriový dům TEMA:Historie umění starověku ČÍSLO PROJEKTU:CZ.1.07/1.5.00/34.0816 DATUM TVORBY:12.02.2013

2 Obsahem prezentace je materiál pro doplnění učiva o architektuře starověkého Říma s metodickými podklady pro vyučujícího (snímek č. 4) a pracovním listem pro žáky (snímek č.7). Vychází z práce s internetem k rozšíření informací o římském atriovém domě. Může být použita jako zajímavé doplnění výkladu o římské architektuře interaktivní formou, popřípadě být zařazena na závěr učiva o římském malířském umění, protože si studenti mohou na virtuální animaci prohlédnout i názorné příklady jednotlivých stylů římského malířství a zopakovat si je. V úvodu si žáci krátce připomenou již osvojené učivo o římské architektuře (viz snímek č. 3). Odpovídají na několik otázek k zopakování probraného učiva a klikem na snímek si ověřují správnou odpověď. Tato část může být využita i k ústnímu prozkoušení znalostí žáků. Poté sledují na internetu dvouminutovou ukázku s animací atriového domu doprovázenou komentářem učitele (viz snímky č. 5 + 6 s podklady ke komentáři), při níž se podrobněji seznámí s dispozičním řešením tohoto typu domu. Zároveň si mohou do vytištěného pracovního listu s plánkem atriového domu (viz snímek č. 7) zapisovat poznámky s názvy jednotlivých místností. Následuje kontrola a vyhodnocení pozornosti a postřehu žáků. Žáci ukazují a zapisují na interaktivní tabuli nebo projekční stěně, kde se nacházejí jednotlivé místnosti domu a klikem na snímek si mohou zkontrolovat správnou odpověď a ověřit si svůj postřeh (viz snímky č. 8 a 9). Látka je určena pro studenty 1. ročníku čtyřletého a 2. ročníku šestiletého gymnázia. Vzdělávací cíle:  zopakovat učivo o architektuře starověkého Říma a doplnit je interaktivní formou práce s internetem a pracovním listem

3 : OPAKOVÁNÍ ARCHITEKTURY STAROVĚKÉHO ŘÍMA: 1. Jaké vlivy se nejvíce odrazily na charakteru římské architektury? 2. Jaké jsou její typické prvky? 3. Co je archivolta? 4. Jakou novou stavební technologii Římané vynalezli? 5. Jaké typy staveb znáte? Uveďte příklady. 6. Jak se jmenoval typický římský dům s velkou ústřední místností? Co o něm víte? Etruský, později řecký Obytné domy: atriový dům, nájemní činžovní dům Veřejné budovy: fórum, chrám, bazilika, amfiteátr, divadlo, termy, cirkus, císařské paláce, vila Inženýrské stavby: silnice, viadukty, akvadukty, kanály, rezervoáry vody Oslavné stavby: oblouky a sloupy Charakteristická je kombinace zděné klenby a dekorativního použití řeckých architektonických slohů, kombinace architrávového konstrukčního principu s archivoltovým, typická je poschoďová architektura a vynález chrámového interiéru… Oblouk Beton = lité zdivo Atriový dům

4 METODICKÝ PODKLAD PRO PRÁCI S UKÁZKOU A PRACOVNÍM LISTEM:  odkaz na stránku s animací typického římského atriového domu: Virtual Roman House 2 → http://www.youtube.com/watch?v=uSE9jlQav-whttp://www.youtube.com/watch?v=uSE9jlQav-w ‒ virtuální prohlídka typického atriového domu → studenti shlédnou ukázku – délka = 2 minuty → s průvodním komentářem (snímky 5 + 6) ‒ během sledování ukázky nebo hned po ní si mohou do vytisknutého pracovního listu s plánkem zapisovat poznámky s názvy jednotlivých místností v domě (viz snímek č. 7) ‒ sledují malířskou výzdobu domu ‒ následuje společná kontrola, při níž žáci chodí k tabuli s promítnutým plánem atriového domu a ukazují a zaznamenávají do plánku, kde se nachází jednotlivé místnosti v domě a popisují jeho dispoziční řešení, popřípadě komentují jeho malířskou výzdobu s příklady různých malířských stylů ‒ na závěr si mohou zkontrolovat svou pozornost a postřeh (viz snímky č. 8 a 9)

5  za vchodem → průchod do atria s malým bazénem (compluvium) → dešťovou vodou z otvoru ve střeše = (impluvium) - spojen s podzemní zásobárnou vody = (cisterna) → po obou stranách jsou ložnice (cubiculum) → v čele je kancelář pána domu (tablinum)  chodbičkami se vstupovalo do zadní části domu se sloupovím kolem bazénu (peristyl) → jídelna (triclinium) - mozaiky na podlaze, často 3 lehátka kolem nízkého stolu → „černá“ kuchyně (culina)

6 Podklady pro komentář k dokumentu: FAUCES → vestibul, vchod ATRIUM → ústřední vstupní místnost COMPLUVIUM→ otvor ve střeše IMPLUVIUM → nádrž na dešťovou vodu LARARIUM → domácí svatyňka zemřelých předků TABLINUM → přijímací místnost, pracovna (přímo proti vchodu do domu → OSTIA) ALA→ dvě křídla v rámci atria (alae - pl.) – dříve sloužila k osvětlení CUBICULUM→ ložnice TRICLINIUM → jídelna PERISTYL → malá uzavřená zahrádka se sloupovým ochozem, vodotrysk CULINA → kuchyň EXEDRA = OECUS (obdoba společenské místnosti, jakýsi salon, často velmi reprezentativní a extra vyzdobená místnost

7 PRACOVNÍ LIST - plánek s půdorysem atriového domu

8 PLÁNEK S PŮDORYSEM ATRIOVÉHO DOMU 1.FAUCES 2.ATRIUM 3.COMPLUVIUM 4.IMPLUVIUM 5.TABLINUM 6.ALAE 7.CUBICULUM 8.TRICLINIUM 9.PERISTYL 10.CULINA 11.EXEDRA = OECUS

9 PLÁNEK S PŮDORYSEM ATRIOVÉHO DOMU 1.FAUCES = VESTIBULUM 2.ATRIUM 3.COMPLUVIUM 4.IMPLUVIUM 5.LARARIUM 6.TABLINUM 7.OSTIUM 8.ALA 9.CUBICULUM 10.TRICLINIUM 11.PERISTYL 12.CULINA 13.EXEDRA = OECUS 2 1 4 6 8 8 99 99 10 12 13 11 7

10 Citace: Snímek č. 7, 8 a 9 – plánek atriového domu: archív autora

11 Tento materiál je určen k interaktivní výuce.


Stáhnout ppt "ŠKOLA: Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, příspěvková organizace AUTOR:Mgr. Marcela Jelínková NÁZEV:VY_32_INOVACE_5A_14_Římský atriový dům TEMA:Historie."

Podobné prezentace


Reklamy Google