Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ekonomie Mikroekonomie Úvod do studia ekonomie. Proč studovat ekonomii ? ? ? ? ? ?

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ekonomie Mikroekonomie Úvod do studia ekonomie. Proč studovat ekonomii ? ? ? ? ? ?"— Transkript prezentace:

1 Ekonomie Mikroekonomie Úvod do studia ekonomie

2 Proč studovat ekonomii ? ? ? ? ? ?

3 Oikonomikos Oikos dům Nomos zákon Xenofon 430-354 B.C. Polis obec Aristoteles 384-322 B.C.

4 Ekonomie je věda o ekonomice Definice č. 1 Obecná ekonomická teorie se zabývá nejobecnějšími zákonitostmi ekonomického života společnosti a popisuje abstraktní mechanismy fungování těchto zákonitostí.

5 Členění ekonomie Podle vztahu k realitě  Společenská věda  Formálně abstraktní věda Podle cíle  Pozitivní – formálně logická  Normativní – společenská věda Podle předmětu zkoumání  Mikroekonomie  Makroekonomie

6 Metody Pozorování Analýza  Ekonomická analýza  Statistická analýza Dedukce Syntéza Experimenty  Kontrolovaný experiment  Laboratorní experiment

7 Chyby a omyly v ekonomickém zkoumání Ceteris paribus / other things equal / za jinak stejných podmínek Post hoc ergo propter hoc / post hoc fallacy / poté tedy proto / záměna příčiny a následku Usuzování z části na celek / fallacy of composition Subjektivita Nejistota v ekonomickém životě  Zákon průměrných čísel

8 Co to je?

9 Pták nebo antilopa?

10 Přehled základních pojmů Co jak a pro koho Výrobní faktory Ekonomické systémy Zákon vzácnosti Hranice produkčních možností Náklady příležitosti Zákon klesajících výnosů

11 Základní ekonomické otázky Co Jak Pro koho vyrábět (viz trhy) Volba mezi  Vstupy (inputs) – statky + služby použité ve výrobním procesu  Výstupy (outputs) C (spotřeba) I (VF)

12 Výrobní faktory (Factors of Production) Půda A (land)  Zemědělská - úrodnost  Stavební - poloha  Přírodní zdroje energetické  Přírodní zdroje neenergetické  Přírodní zdroje obnovitelné  Přírodní zdroje neobnovitelné Práce L (Labor) Kapitál K  Finanční  Hmotný Technologie

13 je závod mezi vědci, snažícími se vynalézt a vyvinout co nejlepší, nejvýraznější a nejblbuvzdornější stroje a vesmírem, snažícím se vyprodukovat co největší blbce. Vesmír vyhrává. František Koukolík

14 Technologie Zvláštní forma kapitálu Nehmotný statek

15 Důchody z VF (Income) Půda – renta Práce – mzda Kapitál finanční – úrok Kapitál hmotný – zisk Technologie – násobí účinek ostatních

16 Ekonomické systémy Zvykový systém (custom) Příkazová ekonomika (command) Tržní ekonomika (market) Smíšená ekonomika

17 Zákon vzácnosti (scarcity) Ekonomické statky (economic goods)  Omezené  Užitečné Volné statky (free goods) Omezené potřeby (needs) Neomezená přání (wants)

18 Definice č. 2 a č. 3 Ekonomická teorie zkoumá člověka s jeho neomezenými potřebami ve světě omezených zdrojů. Ekonomie zkoumá, jak různé společnosti využívají vzácné zdroje k výrobě užitečných komodit a jak je rozdělují mezi různé skupiny.

19 Hranice produkčních možností Production Possibility Frontier PPF Výběr voleb společnosti Efektivita Vzácnost

20 Náklady příležitosti Opportunity Cost Volba Obětovaná příležitost

21 Souhrnná definice Ekonomie je věda o tom, jak lidé rozhodují o využití vzácných zdrojů, tj. výrobních faktorů s alternativním použitím, a jak lidé rozdělují vyrobené statky ke spotřebě současné a budoucí mezi jednotlivé osoby a skupiny ve společnosti.

22 Zákon klesajících výnosů Law of Diminishing Returns David Ricardo 1772 –1823 Vztah mezi vstupy a výstupy Další jednotky jednoho vstupu Příklad

23 Zákon klesajících výnosů Jednotky práce, tzv. člověkoroky Celkový výstup v kg Dodatečný výstup, přírůstek 00 1200 2300100 335050 438030 539010

24 Trh Výměna se stává všeobecnou Dělba práce * Směna činností prostřednictvím zboží Kupující a prodávající Peníze, barter Směnná hodnota Cena

25 Dělba práce Přirozená M,Ž Společenská (pracovních činností)  Zemědělci a pastevci  Oddělení řemesel  Obchod  Služby V pracovních operacích Mezinárodní

26 Typy trhů Věcné členění  Podle výrobků Územní členění  Místní  Regionální  Národní  Nadnárodní  Globální Abstraktní členění  Dílčí  Agregátní Podle předmětu koupě a prodeje  Trh VF  Trh peněz  Trh produktů

27 Tržní mechanismus Co  Peněžní hlasy spotřebitelů  Zisky firem Jak  Konkurence  Maximalizace zisku  Minimalizace nákladů Pro koho  Nabídka a poptávka Kdo určuje  Spotřebitelé  Disponibilní zdroje  Technologie

28 Tržní subjekty Domácnosti Firmy Stát

29 Nabídka a poptávka Supply (S) Demand (D) Cena (P) za kus Poptávané množství Q Nabízené množství Q A5918 B41016 C312 D2157 E1200

30 Zákon klesající poptávky

31 Zákon rostoucí nabídky

32 Faktory ovlivňující poptávku Cena Důchody  Méněcenné zboží Velikost trhů Substituty Komplementy Subjektivní faktory Specifické faktory Očekávání Vkus Preference Společenské faktory Historické faktory Fyziologické potřeby Psychologické potřeby Uměle vyvolané touhy Tradice Náboženství

33 Faktory ovlivňující nabídku Cena Výrobní náklady Technologie Ceny vstupů Ceny výrobních substitutů Organizace trhu Specifické faktory Očekávání Počasí Inovace Schopnost napodobování Státní regulace Ekonomická uskupení

34 Rovnováha Equilibrium Nedostatek Přebytek Cenový strop Cenový práh

35 Apartmány a jablka

36 Posun poptávkové křivky 1. Pokles cen komplementu 2. Pokles cen substitutu 3. Vliv zvýšení důchodu na normální statek 4. Vliv zvýšení důchodu na podřadný statek 5. Nárůst počtu obyvatelstva 6. Očekávaný vzestup cen 7. Očekávaný pokles důchodu 8. Změna zálib ve prospěch statku

37 Posun nabídkových křivek 1. Dokonalejší technologie 2. Vyšší mzdy 3. Nižší úrokové sazby 4. Vyšší ceny surovin 5. Vzestup počtu firem 6. Očekávání vyšších cen 7. Dobré počasí 8. Neúroda

38 Elasticita poptávky Elastické Luxusní statky Statky, které mají substituty Spotřebovávají velkou část důchodu jednorázově Neelastické Nezbytné statky Nemají substituty Spotřebovávají zanedbatelnou část důchodu

39 Dokonalá neelasticita poptávky Nekonečná elasticita poptávky

40 Důchodová elasticita poptávky Křížová elasticita Cenová elasticita nabídky

41 Dokonalá neelasticita nabídky Nekonečná elasticita nabídky

42 Nabídka a poptávka v čase - Alfred Marshall Velmi krátké období Krátké období Dlouhé období Momentary Run Short Run (SR) Long Run (LR)

43 Prostor pro vaše otázky ?

44 Děkuji Vám za pozornost Celý text najdete na http://info.sks.cz/users/jo/ http://info.sks.cz/users/jo/ Nebo www.sks.cz odkazwww.sks.cz www zaměstnanců © Radka Johnová, 2014 rsj@seznam.cz


Stáhnout ppt "Ekonomie Mikroekonomie Úvod do studia ekonomie. Proč studovat ekonomii ? ? ? ? ? ?"

Podobné prezentace


Reklamy Google