Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Instruktor lyžování © 2008 jen pro vnitřní potřebu Metodická komise ÚZL SL ČR.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Instruktor lyžování © 2008 jen pro vnitřní potřebu Metodická komise ÚZL SL ČR."— Transkript prezentace:

1 Instruktor lyžování © 2008 jen pro vnitřní potřebu Metodická komise ÚZL SL ČR

2 Anatomie Pohybová soustava, kostra a klouby, svalstvo těla a končetin, stavba svalů, ostatní soustavy lidského těla Fyziologie Základní pojmy - zátěž, únava, zotavení, hodnocení zátěže, činnost transportních soustav - srdce a krevní oběh, plíce a dýchací cesty, metabolizmus a energetické zdroje, svalová činnost - stah, práce, účinek Hygiena Traumatologie Životní styl - pohyb, výživa, životospráva, energetická hodnota práce a sportu, nutriční stav, BMI, pitný režim strava a doplňky sportovce, desatero zdravé výživy, vliv prostředí - hluk, záření, teplota a vlhkost O B S A H První pomoc, resuscitace při zástavě oběhu, zlomeniny, šok a pravidlo 5 T, krvácení, omrzliny Pohyb v horách Bezpečný pohyb lyžařů, ochranné přilby, pravidla chování FIS pro sjezdové lyžování: Bílý kodex 3 hod.

3 Současný „moderní“ člověk ??? Homo sapiens sedentarius zkrácení nefunkčních svalových skupin Anatomie

4 Pohybová soustava lebka krk (šíje) hrudník horní končetina a ruka pánev páteř kosti lebeční obratle pažní hrudní, lopatka žebra loketní vřetenní kyčelní stehenní holenní lýtková kosti nohy (zánártní, nártní a prsty) atlas a čepovec ramenní loketní zápěstí a prsty kyčelní kolenní kotník kosti ruky (zápěstní, záprstní, a prsty) dolní končetina a noha Kostra - klouby

5 zdvihač hlavy deltový prsní břišní přímý a šikmý (vnitřní a zevní) stehenní čtyřhlavý krejčovský přitahovači stehna holenní natahovače prstů a palce trapézový deltový zádový široký břišní šikmý (zevní) ohybače kolena lýtkový trojhlavý hýžďový velký Achillova šlacha Svalstvo těla a dolních končetin svaly hlavové

6 Svalstvo horní končetiny pažní dvouhlavý ohybače zápěstí a prstů deltový pažní trojhlavý natahovače prstů natahovače a odtahovače palce

7 Stavba svalů Svalový úpon Povázka Svalová hlava Nerv Nervosvalové ploténky Snopce Vlákna Céva

8 Ostatní soustavy lidského těla Soustava nervová Dýchací Oběhová Trávící Vylučovací Vnitřní sekrece Pohlavní Základní údaje v rozsahu učebnice Biologie člověka pro střední školy (samostudium)

9 Klid = „rovnováha“ funkcí v organizmu (homeostáza) Fyziologie stres klid Zátěž (stres) = narušení rovnováhy funkcí Zotavení (regenerace) = návrat do rovnováhy funkcí Únava = okamžitý účinek zátěže a vyčerpání organizmu čas ústup únavy Základní pojmy

10 Tréninkový plán a deník Vyšetření aktivity ANS Měření tepu Hodnocení a měření zátěže Sporttestr

11 srdeční stah (vyprázdnění) = SYSTOLA DIASTOLA = naplnění (síní a komor) Hodnoty klidové: 60 – 80 tep/min (trénovaný 40-55) Objem 70ml (trénovaný 120ml) Maximální (odhad): 220 mínus věk osoby Tréninkové (výpočet): TF max. mínus TF klid a % Činnost transportních soustav Srdce a krevní oběh

12 Plíce a dýchací cesty Hodnoty klidové: 10 - 15 vdechů/min Ventilace 5 - 8 litru/min * Kapacita: 3 - 4 l Maximální: 50 - 60 vdechů/min Ventilace až 200 l * Kapacita až 7 l Tréninkové: sprint = kyslíkový deficit vytrvalost = setrvalý stav (příjem = výdej) Wasserman (1999) Model přenosu kyslíku do svalů

13 svalový ATP + ATP-CP systém svalový ATP + ATP-CP systém + Anaerobní glykolýza svalový ATP + ATP-CP systém + Anaerobní glykolýza + O 2 systém Upraveno podle BOUCHARD et al. (1990) Metabolizmus a energetické zdroje %

14 Svalová činnost Svaly se doplňují (např. při zdvihu činky se biceps napne a zkrátí - triceps uvolní a prodlouží - okolní svaly pomáhají): agonisté + antagonisté + sinergisté „hýbatelé + brzdy + pomocníci“ Upraveno podle JAVŮREK (1986), MÁČEK a VÁVRA (1988) Velké svalové skupiny mají dvě základní funkce (jedny převážně udržují postoj a různé pozice, druhé provádějí pohyby): posturální + fázické svaly „kotevní lana + hýbače“ Jedny svaly zajišťují především vytrvalostní úkony, druhé naopak umožňují rychlé pohyby): červená + bílá svalová vlákna „pomalá + rychlá“ vlákna

15 Svalová práce Sval v klidu „Statická síla“ „Dynamická síla“ Velikost svalové práce řídíme dvěma způsoby: frekvencí vzruchů nebo počtem zapojených nervosvalových plotének GÖPFERT (1983)

16 MÁČEK (1987) nárůst svalové hmoty (ATH) větší výkon ( > CP, ATP, O 2 ) lepší krevní přítok (zmnožení vlásečnic ve svalu) menší množství tuku vegetativní rovnováha (krevní tlak, sympatikus:vágus) Účinek zátěže na svaly - svalové dysbalance (zkrácení posturálních a ochabnutí fázických svalů) +

17 Pohyb + Výživa + Životospráva 3x3prozdravýživotnístyl Hygiena

18 Habituální METS sportovní činnosti METS = jednotka energetického výdeje ( násobek zvýšení klidového- bazálního metabolismu: spánek) Upraveno podle: NOVOTNÝ (1992)

19 Hodnoty na ose Y = násobky energetické potřeby pohybu od bazálního metabolismu

20 Váha (kg) Výška (m 2 ) Světová zdravotnická organizace (1998) Klasifikace BMI (kg/m 2 ) Riziko Podvýživa < 20 Normalní váha 18,5-24,9 Průměrné Nadváha > 25 Pre-obezita 25 – 29,9 Zvýšené Obezita I 30 – 34,9 Střední Obezita II 35 – 39,9 Vysoké Obezita III > 40.0 Velmi vysoké BMI = Nutriční stav organizmu Energetická bilance: VYROVNANÁ * NEDOSTATEČNÁ (příjem : výdej energie) (podvýživa - obezita)

21 Upraveno podle BLÁHA (1985) Somato-typy

22 příjem tekutin při zátěži: alespoň pitná voda, lépe hypotonické nápoje (málo cukrů a minerálů) v množství podle teploty a vlhkosti příjem tekutin v zotavení: izotonický nápoj (sacharidy, vitamíny, minerály) rehydratace je několika hodinový proces! Pitný režim, strava a doplňky sportovce strava po zátěži: „ antioxidanty“ (vitamíny C, E, ß - karoten,...) sacharidy (müsly, banán, …) * běžné potraviny, aminokyseliny, proteiny, (po 1,5 až 2hod.) výživa sportovce je pestrá a vyvážená !

23 DESATERO ZDRAVÉ VÝŽIVY Jezte pestře! Jezte potraviny bohaté na sacharidy! Jezte hodně ovoce a zeleniny! Udržujte zdravou tělesnou hmotnost! Jezte menší porce – omezte množství! Jezte pravidelně! Pijte mnoho tekutin! Pohybujte se! Změňte životní styl! Neexistují dobré ani špatné potraviny! Doporučení European Federation of the Associations of Dietians

24 Vlivy prostředí ZÁŘENÍ - elekromagnetické - ionizující - UV záření (ve vysokých horách nebezpečné hodnoty) - infračervené HLUK - 30 dB – normální hluk (pohyb, déšť, hovor) 30 -95 dB – relativní hluk (uzavřený prostor) 95-135 dB – absolutní hluk (poškození sluchu - bolest) TEPLOTA a VLHKOST - tropická ( >30 o C) - běžná pro sport (cca 20 o C) - silný mráz (> - 20 o C) Vlhkost: vysoká ztěžuje výkon (za mrazu je nízká)

25 Traumatologie

26 nebo IZS (tel. 112)

27 Horská služba

28 Cíl: obnova základních životních funkcí Kombinace masáže srdce – 30x rychle stlačit – s umělým dýcháním – 2 vdechy Důležité hlavně masírovat !!!

29

30

31

32 Upraveno podle přednášky traumatologie CHALOUPKA (2005) Kurzy odborné způsobilosti IDV - FIM - UHK

33 Krvácení - Tepenné – krev stříká – tlakový obvaz (případně zaškrtit mezi ránou a srdcem) - Žilní – krev vytéká – tlakový obvaz - bílá kůže, necitlivost - sterilně zakrýt, zabránit dalšímu působení chladu, postupně přecházet na pokojovou teplotu Omrzliny

34 Pohyb v horách Bezpečný pohyb lyžařů v zimní přírodě Ohleduplnost a zodpovědnost Ochranné přilby a další vybavení Dodržování pravidel – „Bílý kodex“ PSOTOVÁ, D., PŘÍBRAMSKÝ, M. aj. Sjíždění a zatáčení na lyžích. Česká škola lyžování. Praha: UK Karolinum, 2005.

35 1. Ohled na jiné lyžaře – Každý lyžař se musí chovat tak, aby nikoho neohrozil. 2. Ovládání rychlosti a způsobu jízdy – Každý lyžař musí jezdit bezpečně, musí přizpůsobit svoji rychlost a styl jízdy svým dovednostem, terénu, sněhovým podmín- kám, počasí a počtu dalších lyžařů na sjezdovce. 3. Volba stopy jízdy – Lyžař, přijíždějící zezadu, musí volit svoji stopu tak, aby neohrozil lyžaře jedoucí před ním. 4. Předjíždění – Předjíždět je možné seshora, zdola, zleva, zprava, ale vždy jen v bezpečné vzdálenosti, která před- jížděnému lyžaři ponechá dostatečný prostor pro jeho pohyb. Pravidla chování FIS pro sjezdové lyžování BÍLÝ KODEX BÍLÝ KODEX

36 5. Zahájení a pokračování v jízdě - Každý lyžař, který chce zahájit jízdu, nebo se po zastavení znovu rozjet, se musí pohledem do všech stran ujistit, že se tak stane bez ohrožení sebe či jiné osoby. 6. Zastavení– Žádný lyžař by se neměl zbytečně zdržovat na zúžených nebo nepřehledných místech sjezdovky. V případě pádu by měl takové místo co nejrychleji uvolnit. 7. Výstupy a sestupy– Osoby, pohybující se pěšky po sjezd- ovce, se smí pohybovat pouze na okrajích sjezdové dráhy. 8. Respektování značek- Každý lyžař musí respektovat značení a signalizaci. 9. Chování při nehodách- Každý lyžař je povinen poskytnout první pomoc a přivolat Horskou službu v případě nehody. 10. Povinnost prokázat se- Každý lyžař, který se stal svědkem nebo účastníkem nehody musí prokázat svoji totožnost a poskytnout základní údaje o své osobě.

37 K o n e c Autorský kolektiv: KOMEŠTÍK B., FINKOVÁ D., KRNÁČ P. a NOVÁK M.


Stáhnout ppt "Instruktor lyžování © 2008 jen pro vnitřní potřebu Metodická komise ÚZL SL ČR."

Podobné prezentace


Reklamy Google