Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Zpracováno v rámci projektu E-grow CZ.1.07/1.1.07/02.0058.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Zpracováno v rámci projektu E-grow CZ.1.07/1.1.07/02.0058."— Transkript prezentace:

1 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Zpracováno v rámci projektu E-grow CZ.1.07/1.1.07/02.0058 Zpracovatel: Základní škola Jarošova, Havířov – Šumbark Mgr. Šárka Zapalačová 31. 1. 2012 Heraldika II. Znak Rakouska-Uherska.

2 Velký státní znak Rakouska-Uherska v letech 1915-18

3 Heraldika  z latinského heraldus – herold  pomocná věda historická  vznikla v první polovině 12. století, kdy se objevují první znaky ve většině evropských zemí např. v Německu, Francii, Itálii, Anglii a Španělskou  zabývá studiem se souhrnu pravidel a zvyklostí, podle nichž se znaky tvoří, popisují, určují a kreslí

4 Erb  je barevná grafická značka ve tvaru štítu  označuje nějakou osobu, skupinu osob, nebo územní jednotku, například rod, spolek, školu, město, kraj, stát  má všeobecnou platnost Původní erb hrabat z Habsburku

5 Znak  je trvalé znamení na štítě, vytvořené podle příslušných heraldických pravidel, charakterizující zpravidla nějakou územní jednotku (obec,město, kraj, zemi, stát či jiné územní společenství), případně právnickou osobu  je znamením nedědičným(na rozdíl od erbu), vycházejícím a identifikujícím majitele nejčastěji z jeho funkce, nebo určitého úřadu, společenství atd., jenž má všeobecnou platnost

6  plamenná orlice dochovaná na pečeti krále Přemysla Otakara I. z roku 1192 je u nás prvním historicky doloženým znakem, který obsahuje dravé zvíře  jedná se o štít s černou orlicí na stříbrném poli, který král drží ve svých rukou

7 Herold  profesionální autorita – vykladač a znalec užívání erbů, rozhodoval i v genealogických záležitostech šlechtických rodů  na panovnických a šlechtických dvorech působili jako ceremoniáři  na rytířských turnajích ohlašovali soupeře rozhodovali o tom, zda užívají správné znaky a klenoty na přilbicích, dbali na dodržování pravidel a vyhlašovali vítěze  heroldi vytvořili blason – popis znaku pomocí speciálního heraldického názvosloví

8 Blason  formální slovní popis znaku (erbu)  má být stručný a výstižný  dostatečně jednoznačný, aby podle něj bylo možné znak nakreslit  využívá se také pro popis vlajek, pečetí atd. Herold Svaté říše římské

9 Rakousko-Uhersko  používalo v letech 1867-1918 malý a velký státní znak  malý státní znak, používaný už od roku 1815 jako znak Rakouského císařství, tvořil černý 3krát korunovaný orel (2 koruny arcivévodské a 1 císařská) se zlatou zbrojí  orel nesl na hrudi znak dynastie Lotrinsko- habsburské obtočený Řádem zlatého rouna  pravém pařátu nesl orel meč a žezlo, v levém říšské jablko

10

11

12 Velký státní znak má další řády:  Císařský řád Leopoldův  Královský uherský řád sv. Štěpána  Vojenský řád Marie Terezie

13 Orel má znaky jednotlivých korunních zemí Rakousko-Uherska, na levém křídle odshora dolů:  Království uherské  Království haličsko-vladiměřské  Arcivévodství Dolní Rakousy

14 Na pravém křídle odshora dolů:  Království české  Království illyrské  Velkoknížectví sedmihradské

15 Na ocasních perech odleva:  Vévodství salcburské  Vévodství štýrské  Okněžné hrabství tyrolské

16 Půlené znaky na ocasních perech:  Vévodství korutanské  Vévodství kraňské

17 Půlené znaky na ocasních perech:  Markrabství moravské  Vévodství slezské

18

19 Státní znaky 1915-1918 Malý státní znak tvořily:  znak Rakouska (Předlitavska)  znak Uherska (Zalitavska) s přidaným znakem Chorvatska do paty štítu  malý znak vládnoucí dynastie Lotrinsko – habsburské obtočený Řádem zlatého rouna  stuha s heslem INDIVISIBILITER AC INSEPARABILITER (Nedělitelně a nerozlučně)

20

21 Velký státní znak tvořily: Znak Rakouska  žlutý štít s černým orlem se zlatou zbrojí nesoucí v heraldicky pravém pařátu meč a žezlo, v levém pařátu říšské jablko  orel na prsou štít nesoucí znaky všech korunních zemí Rakouska-Uherska  nad znakem rakouská císařská koruna

22 Znak Uherska měl dva štíty  zadní štít rozdělen na pět polí, v každém z nich byl znak zastupující jednu ze zemí Uherska - Dalmácie, Slavonie, Chorvatska, Sedmihradska, Bosny a Rijeky  předtím štítem položeným do středu znaku byl samotný Malý znak Uherska (dnešní znak Maďarska)  nad znakem stála Svatoštěpánská koruna  stuha s heslem INDIVISIBILITER AC INSEPARABILITER

23

24

25 Mezi oběma znaky  malý znak vládnoucí dynastie Lotrinsko – habsburské obtočený Řádem zlatého rouna, Vojenským řádem Marie Terezie, Královským uherským řádem sv. Štěpána a Císařským řád Leopolda  nad znakem stála arcivévodská koruna  zpoza hlavních štítů znaku vychází zlatá ratolest, kterou ve spodní část obtáčí stuha s heslem INDIVISIBILITER AC INSEPARABILITER  štítonoš, držící znak Rakouska, byl grifin a levý, držící znak Uherska, byl uherský anděl v bílém oděvu

26

27 Znaky Rakouska a Uherska Rakousko(Předlitavsko).

28 Velký státní znak Rakouska v rámci Rakouska-Uherska v letech 1915-18

29 Malý znak Uherska v letech 1867-1918

30 Velký(střední) znak Uherska v rámci Rakouska-Uherska do roku 1915

31 Velký(střední) znak Uherska v rámci Rakouska-Uherska 1915-1918

32 Tento výstup vznikl v rámci projektu E-grow CZ.1.07/1.1.07/02.0058 financovaného z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost


Stáhnout ppt "TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Zpracováno v rámci projektu E-grow CZ.1.07/1.1.07/02.0058."

Podobné prezentace


Reklamy Google