Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Genetických pojmů EU peníze středním školám Název vzdělávacího materiálu: Rostlinné orgány – V. část – plod Číslo vzdělávacího materiálu: ICT5/12 Šablona:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Genetických pojmů EU peníze středním školám Název vzdělávacího materiálu: Rostlinné orgány – V. část – plod Číslo vzdělávacího materiálu: ICT5/12 Šablona:"— Transkript prezentace:

1 genetických pojmů EU peníze středním školám Název vzdělávacího materiálu: Rostlinné orgány – V. část – plod Číslo vzdělávacího materiálu: ICT5/12 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název sady vzdělávacích materiálů: Botanika Autor: Jakub Siegl Datum vytvoření: 31. 1. 2014 Garant (kontrola): Mgr. Šárka Kirchnerová Ročník: vyšší gymnázium, zejména 1. ročník čtyřletého gymnázia (kvinta) Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Biologie Téma: Rostlinné orgány Metodika/anotace: Hlavní funkcí tohoto materiálu je srozumitelně a názorně popsat význam rostlinných orgánů – jejich tvary, stavbu a funkce. Tato část popisuje stavbu a funkce plodu pro rostlinu. Materiál může dobře sloužit také jako příprava a opakování k maturitě z biologie. Časový rozvrh: 45 min Gymnázium Františka Křižíka a základní škola, s.r.o.

2 Rostlinné orgány u rostlin cévnatých ucelené útvary tvořené souborem pletiv, které vykonávají konkrétní funkce pro rostlinu obdoba živočišných orgánů nižší pestrost oproti živočišným orgánům je dána množstvím pletiv (nízký počet typů je dán přítomností buněčné stěny) Organologie – věda zabývající se studiem orgánů

3 Dělení dle vzniku 1.homologické – orgány mají stejný základ ale vypadají (anatomicky i morfologicky) a fungují ve finále odlišně – př. metamorfózy stonku: ostny x šlahouny 2.analogické – mají odlišný původ ale funkcí a tvarem jsou si podobné – kořenová x oddenková hlíza

4 Dělení dle funkce 1.vegetativní – jejich úkolem je zprostředkovat látkovou výměnu s prostředím (příjem živin, fotosyntéza, dýchání, výdej zplodin metabolismu), nést generativní orgány a umožňovat nepohlavní (vegetativní) rozmnožování –Kořen –Stonek –List 2.generativní – podílejí se na pohlavním rozmnožování – tvoří pohlavní buňky (gamety), a umožňují rozšiřovat zárodky do prostředí –Květ –Semeno –Plod

5 Plod  Rostlinný útvar krytosemenných rostlin, který hraje významnou roli při rozmnožování krytosemenných rostlin  Hlavní funkcí je ochrana, výživa a rozšiřování semen  Mnoho strategií odpovídající vztahu prostředí - efektivita  Útvar tvořený metamorfovanými částmi květů a v některých případech i stonku Obr. 1: http://thepaleodiet.com/are-fruit-smoothies-as-unhealthy-as-soda-beverages/

6 Stavba plodu plod pravý 1.Tvořen pouze z pestíku – plod pravý –nejčastěji pouze přeměnou semeníku, čnělka s bliznou obvykle usychá –stěny semeníku se přeměňují v oplodí (perikarp) – jeho kvalita odpovídá způsobu šíření – podle jeho dužnatosti rozdělujeme plody na a.dužnatéplody a.dužnaté plody – obsahující více vázané vody b.suché plody b.suché plody – oplodí je velmi suché – tyto plody ještě rozlišujeme podle způsobu otvírání po dozrání semene na I.pukavé II.nepukavé III.poltivé (rozpadavé)

7 Pravé dužnaté plody oplodí je rozdělené na tři vrstvy 1.exokarp – vnější blanitá vrstva 2.mezokarp – střední dužnatá a šťavnatá vrstva – láká roznašeče 3.endokarp – vnitřní vrstva – je tenká a často chybí a.bobule a.bobule – obsahuje mnoho semen uvnitř jednoho plodu (réva vinná, angrešt, dýně, meloun, rybíz, lilek rajče) – obr. 2 b.peckovice b.peckovice – uvnitř plodu nacházíme pouze jedno velké semeno (třešeň, slivoně, avokádo, mango, liči) – obr. 3 Obr. 2: http://en.wikipedia.org/wiki/Kiwifruit Obr. 3: http://www.irecepta r.cz/zahrada/pokojov e-rostliny/jak- pestovat-lici/

8 Pravé suché plody – pukavé častěji více semen dojde-li k dozrání semene, dochází k pukání plodu a uvolnění semen a.měchýřek a.měchýřek – tvořen jedním plodolistem (primitivní plod), puká jednou štěrbinou (pivoňkovité, čemeřicové, šáchalanovité – magnolie) b.lusk b.lusk – jednoplodolistový plod otevírající se dvěma švy (bobovité) c.tobolka c.tobolka – víceplodolistový plod, který se může otevírat mnoha způsoby: víčkem (jitrocelovité), otvory (mákovité), zuby (prvosenkovité) nebo švem (šeřík) d.šešule a šešulka d.šešule a šešulka – velmi podobné stavbou – dva plodolisty spojené blanitou přepážkou, celý plod vyztužuje rámeček, na nějž je vše přichyceno, včetně semen (poutkem) – šešulka je zhruba stejně dlouhá jako široká, šešule je potom cca dvakrát delší než její šíře

9 Obr. 4: http://www.zelen.cz/clanek/Magnolia_magnolie Obr. 5: http://www.naturfoto.cz/trnovnik-akat-fotografie-19754.html Obr. 6: http://giobio.ic.cz/studijni-materialy/biologie-obrazky/botanika/anatomie-a-morfologie-rostlin.html Obr. 7: http://botanika.wendys.cz/slovnik/hesl o.php?873 Obr. 8: http://botanika.wendys.cz/kytky/foto.ph p?163:2 Měchýřek šácholanu Lusk akátu Šešule řepkyŠešulka penízku

10 Pravé suché plody – nepukavé častěji jednosemenné dojde-li k dozrání semene, nedochází k pukání plodu, oddělují se od rostliny celé a.nažka a.nažka – tvořen jedním plodolistem s blanitým nebo kožovitým oplodím pevně dosedajícím na semeno – časté mechanizmy umožňující efektivní rozšiřování: chmýr (hvězdnicovité, čekankovité, bukovité, břízovité), háčky (kuklík) či jiné výběžky b.oříšek b.oříšek – víceplodolistový plod se zdřevnatělým oplodím volně objímající jedno semeno (lískovité, lipovité) c.obilka c.obilka – srůst osemení s oplodím, jeden plodolist (lipnicovité)

11 Obr. 9: http://cs.wikipedia.org/wiki/Na%C5%BEka Obr. 10: http://botanika.wendys.cz/kytky/K607.php Obr. 11: http://www.botanickafotogalerie.cz/fotogalerie.php?lng=cz&latName=C orylus%20avellana&title=Corylus%20avellana%20%7C%20l%C3%ADska%20ob ecn%C3%A1&showPhoto_variant=photo_description&show_sp_descr=tr ue&spec_syntax=species Obr. 12: http://www.profizahrada.cz/ei/cz/01016-F3-lipa-velkolista/Obr. 13: http://web2.mendelu.cz/af_222_multitext/cvicebnice/krmivo.php?krmivo=12 NažkyOříšek lísky Oříšek lípy Obilka pšenice

12 Pravé suché plody – poltivé vícesemenné dojde-li k dozrání semene, oplodí se rozpadá na jednosemenné útvary a.dvounažka a.dvounažka – tvořena dvěma plodolisty, které se následně rozpadnou – buď jednoduché (miříkovité) nebo s křídly (javorovité) b.struk b.struk – víceméně zaškrcovaná šešule nebo lusk, které se po vyschnutí rozpadají (ředkev ohnice, čičorka) c.tvrdka c.tvrdka – dva plodolisty v plodu, ten se potom rozpadá na čtyři jednosemenné útvary (hluchavkovité, brutnákovité) d.diskovitý plod d.diskovitý plod – víceplodolistový (slézovité) e.zobanitý plod e.zobanitý plod – pětiplodolistový plod zakončený zobanem – reakce na déšť → rozpad na pět plůdků (kakostovité)

13 Obr. 14: http://botany.cz/cs/sykomora/Obr. 15: http://www.botanickafotogalerie.cz/fotogalerie.php?lng=cz&latName=Anthriscus%20sylvestris&title= Anthriscus%20sylvestris%20%7C%20kerbl%C3%ADk%20lesn%C3%AD&showPhoto_variant=photo_descript ion&show_sp_descr=true&spec_syntax=species&sortby=cz Obr. 16: http://botanika.wendys.cz/slovnik/heslo.php?893Obr. 17: http://botanika.bf.jcu.cz/morfologie/MorfologiePlod.htm Obr. 18: http://www.botanickafotogalerie.cz/fotogalerie.php?lng=cz&latName=M alva%20neglecta&title=Malva%20neglecta%20%7C%20sl%C3%A9z%20p%C5%9 9ehl%C3%AD%C5%BEen%C3%BD&showPhoto_variant=photo_description&s how_sp_descr=true&spec_syntax=species Dvounažky Struk TvrdkaDiskovitý plod Obr. 19: http://botanika.wen dys.cz/slovnik/heslo. php?908 Zobanitý plod

14 Stavba plodu plod nepravý 2.Tvořen pestíkem a dalšími částmi květu (nejčastěji květním lůžkem) – plod nepravý a.malvice a.malvice – dužnatá část vzniká z češule obrůstající stěny semeníku (jádřinec) – semena jsou tedy od dužniny oddělená (jabloňovité) b.souplodí plodenství b.souplodí – zdužnatělé květní lůžko nese větší počet malých plodů – na rozdíl od plodenství, které vzniká přeměnou květenství (réva vinná, hesperidium citrusů), souplodí je produktem přeměny jednoho květu: souplodí nažek souplodí nažek – jahodník souplodí peckoviček souplodí peckoviček – ostružiník češule češule – vzniká srůstem květního lůžka se spodním semeníkem a se spodními částmi květních obalů – souplodí nažek (šípek růží)

15 Obr. 20: http://giobio.ic.cz/studijni-materialy/biologie-obrazky/botanika/anatomie-a-morfologie-rostlin.html Obr. 21: http://www.nabla.cz/obsah/biologie/rostliny/plody/ Obr. 22: http://flora.fotobarvinek.cz/index.php?gallery=ruzotvar e-rosales Obr. 23: http://cs.wikipedia.org/wiki/Ostru%C5%BEin%C3%ADk_malin%C3%ADk Obr. 24: http://web2.mendelu.cz/af_211_multitext/obecna_botanika/texty- organologie-morfologie_klasifikace_plodu.html Malvice Souplodí nažekSouplodí peckovičekČešule

16 Obr. 25: http://blog.nus.edu.sg/lsm2251student/2010/04/16/fig-tree-and-fig-wasp-babysitter-and-matchmaker/ Obr. 26: http://nirmukta.com/2012/08/17/the-wonder-of-the-fig/ Obr. 27: http://web2.mendelu.cz/af_211_multitext/obecna_botanika/index1.html Obr. 28: http://www.biomach.cz/biologie-rostlin/rostlinne-organy Plodenství fíkovníku - syconium Hesperidium Plodenství peckoviček

17 Hospodářský význam plodu většinou jako potrava – obilí, ovoce, zelenina také pochutiny – čokoláda, káva, olivy koření – pepř, chilli výroba léčiv a kosmetiky – silice, alkaloidy

18 Zdroje: (k 31.1.2014) Obr. 1: http://thepaleodiet.com/are-fruit-smoothies-as-unhealthy-as-soda-beverages/ Obr. 2: http://en.wikipedia.org/wiki/Kiwifruit Obr. 3: http://www.ireceptar.cz/zahrada/pokojove-rostliny/jak-pestovat-lici/ Obr. 4: http://www.zelen.cz/clanek/Magnolia_magnolie Obr. 5: http://www.naturfoto.cz/trnovnik-akat-fotografie-19754.html Obr. 6: http://giobio.ic.cz/studijni-materialy/biologie-obrazky/botanika/anatomie-a-morfologie-rostlin.html Obr. 7: http://botanika.wendys.cz/slovnik/heslo.php?873 Obr. 8: http://botanika.wendys.cz/kytky/foto.php?163:2 Obr. 9: http://cs.wikipedia.org/wiki/Na%C5%BEka Obr. 10: http://botanika.wendys.cz/kytky/K607.php

19 Zdroje: (k 31.1.2014) Obr. 11: http://www.botanickafotogalerie.cz/fotogalerie.php?lng=cz&latName=Corylus%20avellana&title=Corylus%20avell ana%20%7C%20l%C3%ADska%20obecn%C3%A1&showPhoto_variant=photo_description&show_sp_descr=true&spe c_syntax=species http://www.botanickafotogalerie.cz/fotogalerie.php?lng=cz&latName=Corylus%20avellana&title=Corylus%20avell ana%20%7C%20l%C3%ADska%20obecn%C3%A1&showPhoto_variant=photo_description&show_sp_descr=true&spe c_syntax=species Obr. 12: http://www.profizahrada.cz/ei/cz/01016-F3-lipa-velkolista/ Obr. 13: http://web2.mendelu.cz/af_222_multitext/cvicebnice/krmivo.php?krmivo=12 Obr. 14: http://botany.cz/cs/sykomora/ Obr. 15: http://www.botanickafotogalerie.cz/fotogalerie.php?lng=cz&latName=Anthriscus%20sylvestris&title=Anthriscus% 20sylvestris%20%7C%20kerbl%C3%ADk%20lesn%C3%AD&showPhoto_variant=photo_description&show_sp_descr=t rue&spec_syntax=species&sortby=cz http://www.botanickafotogalerie.cz/fotogalerie.php?lng=cz&latName=Anthriscus%20sylvestris&title=Anthriscus% 20sylvestris%20%7C%20kerbl%C3%ADk%20lesn%C3%AD&showPhoto_variant=photo_description&show_sp_descr=t rue&spec_syntax=species&sortby=cz Obr. 16: http://botanika.wendys.cz/slovnik/heslo.php?893 Obr. 17: http://botanika.bf.jcu.cz/morfologie/MorfologiePlod.htm Obr. 18: http://www.botanickafotogalerie.cz/fotogalerie.php?lng=cz&latName=Malva%20neglecta&title=Malva%20neglec ta%20%7C%20sl%C3%A9z%20p%C5%99ehl%C3%AD%C5%BEen%C3%BD&showPhoto_variant=photo_description&show _sp_descr=true&spec_syntax=species http://www.botanickafotogalerie.cz/fotogalerie.php?lng=cz&latName=Malva%20neglecta&title=Malva%20neglec ta%20%7C%20sl%C3%A9z%20p%C5%99ehl%C3%AD%C5%BEen%C3%BD&showPhoto_variant=photo_description&show _sp_descr=true&spec_syntax=species

20 Zdroje: (k 31.1.2014) Obr. 19: http://botanika.wendys.cz/slovnik/heslo.php?908 Obr. 20: http://giobio.ic.cz/studijni-materialy/biologie-obrazky/botanika/anatomie-a-morfologie-rostlin.html Obr. 21: http://www.nabla.cz/obsah/biologie/rostliny/plody/ Obr. 22: http://flora.fotobarvinek.cz/index.php?gallery=ruzotvare-rosales Obr. 23: http://cs.wikipedia.org/wiki/Ostru%C5%BEin%C3%ADk_malin%C3%ADk Obr. 24: http://web2.mendelu.cz/af_211_multitext/obecna_botanika/texty-organologie-morfologie_klasifikace_plodu.html Obr. 25: http://blog.nus.edu.sg/lsm2251student/2010/04/16/fig-tree-and-fig-wasp-babysitter-and-matchmaker/ Obr. 26: http://nirmukta.com/2012/08/17/the-wonder-of-the-fig/ Obr. 27: http://web2.mendelu.cz/af_211_multitext/obecna_botanika/index1.html Obr. 28: http://www.biomach.cz/biologie-rostlin/rostlinne-organy


Stáhnout ppt "Genetických pojmů EU peníze středním školám Název vzdělávacího materiálu: Rostlinné orgány – V. část – plod Číslo vzdělávacího materiálu: ICT5/12 Šablona:"

Podobné prezentace


Reklamy Google