Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VY_32_INOVACE_10_1_1.  ojedinělé humanistické projevy – již za vlády Karla IV. x nemají charakter programu  humanistický program s vazbou na evropskou.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VY_32_INOVACE_10_1_1.  ojedinělé humanistické projevy – již za vlády Karla IV. x nemají charakter programu  humanistický program s vazbou na evropskou."— Transkript prezentace:

1 VY_32_INOVACE_10_1_1

2  ojedinělé humanistické projevy – již za vlády Karla IV. x nemají charakter programu  humanistický program s vazbou na evropskou renesanci-až doba vlády Jiřího z Poděbrad (1420-1471, čes. králem – 1458) (O1- jakým způsobem umožněn rozvoj poznání a renesanční kultury v této době?)  období renesančního humanismu v Čechách: 15. století – 20. léta 17.století (bitva na Bílé hoře, baroko)  charakteristika společenské situace- zápas šlechty a měst o hospodářská a politická privilegia (vláda Jagellonců-od 1471, Habsburků-od 1526), značný vliv názorových střetů různých náboženských skupin Počátky renesančního humanismu

3  kulturní život – výrazný vliv měšťanstva→úsilí o rozvoj naučné literatury v národ. jazycích →důraz též na estetickou funkci literatury (O2 – z jakých aktivit- činností- měšťanstvo bohatlo? Který panovník měšťanstvo výrazně podporoval? )  velký význam – rozšíření knihtisku – údajně 1. vytištěnou knihou – Trojánská kronika -1468 – Plzeň x až 2. pol. 70. let (Plzeň -8. město v Čechách s tiskárnou)→rychlý rozvoj knihtisku-tisky do konce 15. stol.-inkunabule (= prvotisky, z lat.in cunabulis= v plenkách) (O3 – odhadněte, proč 1. tiskárna fungovala právě v Plzni)

4  humanismus nejprve v dílech latinsky píšících autorů (od 80.let 15.stol.)  existence 2 proudů: 1. latinsky psaná literatura + 2.česky psaná literatura (O4 – která společenská vrstva používala v této době latinu a jaké pro tuto činnost měla předpoklady?)  periodizace: 1. období – raný humanismus (70. léta 15. stol. – 20. léta 16. stol.) 2. období – zobecněný h. (20. léta 16. stol.- 70. léta 16. stol.) 3. období –popularizovaný h. (70. léta 16.stol. – 20. léta 17.stol.) nejvýznamnější osobnosti: Bohuslav Hasištejnský, Viktorin Kornel ze Všehrd, Hynek z Poděbrad, Jan Blahoslav, Daniel Adam z Veleslavína

5 č.1 výroba knihy-knihtiskč. 2 – stránka z Trojanské kroniky

6 Renesanční architektura v Čechách a na Moravě  patrné vlivy italské architektury, řada staveb- dílem italských architektů → snahy šlechty - reprezentace → výstavba zámků a paláců, zahrad (Praha – letohrádek královny Anny, Míčovna, Matyášova brána, letohrádek Hvězda; Český Krumlov, Bučovice,Jindřichův Hradec, Lobkovický palác aj.) Měšťanstvo – výstavní domy, radnice, náměstí (Telč, Slavonice, Brno, Prachatice). Církevní stavby – méně početné – českobratrský kostel – Mladá Boleslav  znaky: materiál - cihla s omítkou, trámové či kazetové stropy, arkády, bohatě zdobená průčelí - sgrafito, římsy, v interiérech výzdoba a antickými náměty  stavitelé: Benedikt Ried, Jacobo Strada, Baltazar Madgi (pro Rožmberky)

7 č.3 – letohrádek královny Anny č.4 – Matyášova brána-Hrad

8 č.5 – zámek v Litomyšli

9 č.6 – zámek v Třebíči

10 č.7 –náměstí v Telči č.8 – portál Edlmannova palace

11 Renesanční malířství v Čechách  z počátku- prvky italské renesanční tvorby, brzy vlastní pojetí  poč.16. stol.- na Pražský hrad pozváni italští malíři→výzdoba reprezentačních prostor  největší rozkvět za Rudolfa II.- Praha centrem vzdělanosti a umění, tzv. manýrismus  představitelé : Lucas Cranach st., Giuseppe Arcimboldo, Bartoloměj Spranger, Jan Bruegel, Hans de Vries aj.

12 č.9 –Archimboldo -Rudolf II.č.10 L. Cranach st. - sv. Antonín

13 Č.11 – Lucas Cranach st.-podpis Had

14 Renesanční hudba, životní styl  pronikání polyfonní hudby (vícehlasné)  šlechtická sídla, panovnický dvůr, církevní hudba→význam – Jednota bratrská - rozvoj duchovní písně – kancionály (Litoměřický, Ivančický aj.)  Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic – propagace polyfonie, komponuje - 5 prací Životní styl – celkové uvolnění, rozvoj vzdělanosti a poznání: matematika, geografie, zemědělství, lékařství atd. → preference praktického využití poznatků  důraz na pohodlí, plné užití života→ odraz v kultuře bydlení, stolování atd.

15 Slovníček pojmů arkády – řady oblouků, oddělení kostelních lodí, tzv. rajské zahrady, Saly terreny u šlechtických sídel inkunabule - prvotisky do konce 15. století, (z lat.in cunabulis= v plenkách) kancionál – soubor duchovních písní (pro bohoslužbu i soukromou modlitbu) kazetový strop – ozdobný prvek, vpadlý panel tvaru čtyřúhelníku sloužící k dekoraci stropu polyfonie – skladebná technika, skladbu vytváří 2 a více hlasů Trojanská kronika – 1. tištěná kniha v Čechách (uváděna též Statuta Arnošta z Pardubic) sgrafito - nástěnní výzdoba renesančních staveb, obrazce vyškrabávány do vlhké omítky sklípková klenba - tzv. diamantová, mizí žebra klenby, dekorativní prvkem kontrastní sestavení jednotlivých plošek stropu

16 Odpovědi na otázky : O1 –Jiří z Poděbrad byl znám svou náboženskou shovívavostí, úsilím o udržení míru v Evropě - vysílání tzv. mírových poselstev, vize společného řešení evropských problémů za přítomnosti významných evropských panovníků, poselstva tvořena vzdělanými příslušníky šlechty → zprávy o cestách O2 - měšťanstvo bohatlo z obchodu, zakládání rybníků, řemeslnická výroba, várečné právo a prodej piva →spory se šlechtou O3 – uváděn je zejména bližší vztah – kontakt s německými městy O4 –latinu ovládala šlechta - vzdělání součástí jejich výchovy, časté cesty po Evropě i dalších zemích, hlubší vzdělání- pouze minimální množství měšťanů→rychlý rozvoj měšťanských škol

17 Prameny: HORÁKOVÁ, Michaela. Literatura I.: Výklad.Interpretace. Literární teorie. 1997. Praha: Scientia, 1997. ISBN 80-7183-194-8 obr.č.1: AMMAN, Jost. Commons. Wikipedia.org.[online]. 1.7.2005 [cit. 2012- 02-08]. Soubor: Buchdrucker-1568.png. Dostupné z WWW:: ˂ http://it.wikipedia.org/wiki/File:Buchdrucker-1568.png ˃. Dostupný pod licencí public domain http://it.wikipedia.org/wiki/File:Buchdrucker-1568.png obr.č.2: autor neznámý. Commons. Wikipedia.org.[online]. 8.4.2009 [cit. 2012-02-08]. Soubor: Stránka z Kroniky trojanské 1468.gif. Dostupné z WWW: ˂ http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Str%C3%A1nka_z_Kroniky_trojansk%C3 %A9_1468.gif ˃. Dostupný pod licencí public domainttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Str%C3%A1nka_z_Kroniky_trojansk%C3 %A9_1468.gif obr.č.3: BLAHA, Karen. Commons. Wikipedia.org.[online]. 28.12.2008 [cit. 2012-02-08]. Soubor: Pražský hrad, Letohrádek královny Anny 02.jpg. Dostupné z WWW: ˂ http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Pra%C5%BEsk%C3%BD_hrad,_Letohr%C3 %A1dek_kr%C3%A1lovny_Anny_02.jpg ˃. Dostupný pod licencí Creative Commons Uveďte autora 2.0 Generic http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Pra%C5%BEsk%C3%BD_hrad,_Letohr%C3 %A1dek_kr%C3%A1lovny_Anny_02.jpgCreative CommonsUveďte autora 2.0 Generic

18 obr.č.4: SILESIUS, Petrus. Commons. Wikipedia.org.[online]. 2.4.2008 [cit. 2012-02-08]. Soubor: Prager Burg Tor.jpg. Dostupné z WWW: ˂ http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Prager_Burg_Tor.jpg ˃. Dostupný pod licencí Creative Commons Uveďte autora 2.5 Generic http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Prager_Burg_Tor.jpgCreative CommonsUveďte autora 2.5 Generic obr.č.5: VAVŘÍK, Martin. Commons. Wikipedia.org.[online]. 20.10.2008 [cit. 2012-02-08]. Soubor: Litomysl3.jpg. Dostupné z WWW: ˂ http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Litomysl3.jpg ˃. Dostupný pod licencí public domain http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Litomysl3.jpg obr.č.6 : FRETTIE. Wikipedia.org.[online]. 9.3.2009 [cit.2012-02-26]. Soubor: Overview of Basilica of Saint Procopius in Třebíč, Czech Republic.jpg. Dostupné z WWW: ˂ http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Overview_of_Basilica_of_Saint_Procopiu s_in_T%C5%99eb%C3%AD%C4%8D,_Czech_Republic.jpg ˃. Dostupný pod licencí Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Unported http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Overview_of_Basilica_of_Saint_Procopiu s_in_T%C5%99eb%C3%AD%C4%8D,_Czech_Republic.jpgCreative CommonsUveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Unported obr.č.7 : WEINGARTZ, Hans. Commons. Wikipedia.org.[online]. 16.7.2009 [cit. 2012-02-08]. Soubor: Telc 109.jpg. Dostupné z WWW: ˂ http://cs.wikipedia.org./wiki/Soubor:Telc109.jpg ˃. Dostupný pod licencí Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Německo http://cs.wikipedia.org./wiki/Soubor:Telc109.jpg Creative CommonsUveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Německo

19 obr.č.8: MAŇAS, Michal. Commons. Wikipedia.org [online]. 20. 3. 2006 [cit. 2012-02-08]. Soubor: Edlmannuv palac portal.jpg. Dostupné z WWW:. Dostupný pod licencí Creative Commons Uveďte autora 2.5 Generic http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Edlmannuv_palac_portal.jpgCreative CommonsUveďte autora 2.5 Generic obr.č.9: ARCIMBOLDO, Guiseppe. Commons. Wikipedia.org [online]. 12. 11. 2009 [cit. 2012-02-08]. Soubor: Arcimboldovertemnus.jpeg. Dostupné z WWW:. Dostupný pod licencí public domainhttp://en.wikipedia.org/wiki/File:Arcimboldovertemnus.jpeg obr.č.10: CRANACH, Lucas. Commons. Wikipedia.org [online]. 18. 1. 2006 [cit. 2012-02-08]. Soubor: Hl-Antonius-1520.jpg (18.1.2006_Praha).JPG. Dostupné z WWW:. Dostupný pod licencí public domainhttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Hl-Antonius-1520.jpg obr.č.11: CRANACH, Lucas. Commons. Wikipedia.org [online]. 29. 3. 2010 [cit. 2012-02-08]. Soubor: Podpis had cranach starsi.jpg. Dostupné z WWW:. Dostupný pod licencí public domain http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Podpis_had_cranach_starsi.jpg

20 VY_32_INOVACE_10_1_1 Mgr. Irena Klementová Téma sady: Humanismus a renesance Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor:Český jazyk a literatura Průřezové téma: Estetická výchova. Tematický okruh:Renesanční humanismus v Čechách Anotace: Jedná se o prezentaci sloužící k výkladu nového učiva a zároveň k aktivizaci žáků. Materiál ozřejmuje základní pojmy a vede žáky k uvědomění si podmíněnosti rozvoje renesančního umění v českých a moravských zemích s hospodářským, společenských a kulturním rozvojem společnosti. Hlavním zdrojem informací je učebnice: HORÁKOVÁ, Michaela. Literatura I.: Výklad.Interpretace.Literární teorie. 1997. Praha: Scientia, 1997. ISBN 80-7183- 194-8

21 Autorka:Irena Klementová Rok vytvoření materiálu: 2012 Název materiálu: Renesanční humanismus v Čechách Jazyk:čeština Očekávaný výstup: Žák si uvědomí předpoklady pro šíření nového světového názoru, dokáže uvést nastínit společensko- politickou situaci v českých zemích od 2. poloviny 15. století. Chápe nástup nového myšlenkového proudu jako důsledek sílící reformačního úsilí v českém a moravském prostředí, uvědomuje si spjatost humanistických názorů se sílícím postavením českého měšťanstva a šlechty, ale též s rychle pronikajícími vlivy evropskými, které jsou podmíněny nástupem Jagellonců a posléze Habsburků na český trůn. Uvědomuje si význam Jednoty bratrské na rozvoj vzdělanosti. Dovede uvést příklady rozšíření nového humanistického myšlení do české vědy, kultury i životní stylu obyvatelstva. Uvědomuje si základní proměnu lidského myšlení ve vztahu k člověku a společnosti.

22 Speciální vzděl. potřeby: žádné Klíčová slova: rozvoj výroby, zámořské plavby, nové představy o světě a jeho uspořádání, ad fontes, změna postavení církve, renesanční umění a renesance jako epocha, jednotlivé znaky renesančního umění, knihtisk Druh učebního materiálu: aktivizace žáka Cílová skupina:žák Stupeň a typ vzdělávání:gymnaziální vzdělávání Typická věková skupina:16 -19 let Pokyny pro práci s materiálem: Prezentace je využitelná jako výklad učiva na dané téma. V materiálu jsou začleněny otázky, které je možné využít formou frontálního opakování (připomenutí) známého učiva nebo jako podnět pro jeho ověřování. Prezentaci lze též využít jako podnět pro individuální práci žáků (prezentace), která prohloubí znalosti této problematiky.


Stáhnout ppt "VY_32_INOVACE_10_1_1.  ojedinělé humanistické projevy – již za vlády Karla IV. x nemají charakter programu  humanistický program s vazbou na evropskou."

Podobné prezentace


Reklamy Google