Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vocelova 1338 Hradec Králové Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0245 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_11_B_19.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vocelova 1338 Hradec Králové Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0245 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_11_B_19."— Transkript prezentace:

1 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vocelova 1338 Hradec Králové Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0245 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_11_B_19 Tematická oblast: PŘEVODOVKY Téma: Přídavné převodovky Autor: Ing. Miroslav Bodlák Datum vytvoření: prosinec 2012

2 Anotace Materiál je určen pro 3. ročník studijního oboru Silniční doprava, předmětu SILNIČNÍ VOZIDLA. Inovuje výuku použitím multimediálních pomůcek – prezentace s názornými obrázky a schématy doplněných textem podporujícím výklad učitele. Metodický pokyn Materiál používá učitel při výkladu – pro větší názornost a atraktivnost výuky a zároveň jej mohou využívat žáci pro domácí přípravu na výuku.

3 Přídavné převodovky Přídavná převodovka je zvláštní převodovka, která je uložena v samostatné skříni. Je zařazena: buď hned za základní převodovku (přišroubována), nebo je umístěna odděleně a je spojena s převodovkou kloubovým, nebo spojovacím hřídelem. Přídavné převodovky by měly splňovat tyto základní požadavky:  umožnit změnu převodového poměru (u redukční, redukční a rozdělovací převodovky),  umožnit rozdělování hnacího momentu na jednotlivé nápravy (u rozdělovací, redukční a rozdělovací přídavné převodovky),  zajištění řadícího ústrojí proti samovolnému zařazení a vyřazení rychlostního stupně, včetně zasunutí přesuvných ozubených kol či objímek na celou šířku ozubení,  umožnit snadné ovládání.

4 Rozdělení přídavných převodovek: 1.Podle účelu a funkce jsou: a) redukční, b) rozdělovací, c) redukční a rozdělovací, d) rychloběh, e) pomocné. 2.Podle umístění jsou: a) samostatné, b) společné s převodovkou. Přídavné převodovky Redukční převodovky zvětšují pouze rozsah hlavní převodovky, ale nerozdělují moment na nápravy. Rozdělovací převodovky nezvět- šují moment, pouze jej rozdělují na jednotlivé hnací nápravy. Redukční a rozdělovací převodovky zvětšují rozsah hlavní převodovky a rozdělují moment na hnací nápravy vozidla. Rychloběh je zvláštním případem redukční přídavné převodovky. Pomocné jsou zvláštním případem přídavné převodovky a slouží především pro pohon účelových zařízení. Mohou být součástí předcházejících přídavných převodovek.

5 Redukční přídavné převodovky: Přídavné převodovky  Jsou většinou dvoustupňové, výjimečně třístupňové.  Jeden stupeň bývá proveden jako přímý záběr, druhý jako převod do pomala nebo do rychla.  Mohou obsahovat i pohon účelových zařízení, např. navijáku – pak jsou i pomocné.  K řazení rychlostních stupňů slouží zubová spojka.  Řazení převodových stupňů (terén – silnice) je nepřímé elektropneumatické.

6 Rozdělovací přídavné převodovky: Přídavné převodovky Nezvětšují moment, pouze jej rozdělují na jednotlivé hnací nápravy. Pohon obvykle přední nápravy je odpojitelný. Pohon všech kol se pak zapíná pouze při jízdě v těžkém terénu. Jsou-li v rozdělovací převodovce i převody pro pohon účelových zařízení, musí mít pohon náprav také neutrální polohu, aby je bylo možno použít i v klidu. Řazení pohonu přední nápravy je většinou přímé odloučené, může být také pneumatické nebo elektropneumatické.

7 Přídavné převodovky Redukční a rozdělovací přídavné převodovky: Zvětšují rozsah převodovky a rozdělují moment až na tři hnací nápravy vozidla. Jsou nejčastěji používány u soudobých terénních vozidel. Většinou jsou dvoustupňové. Jeden stupeň bývá blízký jedné, druhý je buď rychlejší (rychloběh), nebo pomalejší (redukce). Obvykle mají pohon přední nápravy řaditelný zubovou spojkou.

8 Přídavné převodovky Rychloběh: Je zvláštním případem redukční převodovky. Má převod do rychla. Používá se pro zmenšení opotřebení a hluku motoru, pro úspory paliva. Ukázka planetového rychloběhu: Tvoří jej jednoduché planetové soukolí.

9 Přídavné převodovky Centrální kolo (3) je volně uloženo na hnaném hřídeli přídavné převodovky. Unašeč satelitů (6) je poháněn hnaným hřídelem přídavné převodovky. Korunové kolo (4) je přírubami (7) spojeno s klecí centrálního mezinápravového diferenciálu. Při přímém záběru se přesuvnou objímkou zubové spojky (2) propojí centrální kolo s unašečem a planetové soukolí se otáčí jako celek. Rychloběh se řadí stejnou objímkou, ale propojením centrálního kola s víkem skříně přídavné převodovky, čímž se centrální kolo znehybní.

10 Přídavné převodovky Pomocné převodovky: Stále více se objevují víceskupinové převodovky se stavebnicovou sadou vedlej- ších převodů, které předsta- vují variabilní řešení.

11 Přídavné převodovky Pomocné převodovky: A) Pomocný pohon závislý na chodu motoru je umístěn před převodovkou a je přímo spojen s klikovým hřídelem motoru. Přenos hnací síly je nezávislý na spojce. B) Pomocný pohon závislý na spojce je zpravidla umístěn na výstupu z převodovky a poháněn od předlohového hřídele. C) Pomocný pohon závislý na jízdě je poháněn výstupním hřídelem převodovky a je tedy v provozu také při vlečení vozidla.

12 OPAKOVÁNÍ: 1. Jaké požadavky jsou kladeny na přídavné převodovky? 2. Vyjmenujte druhy přídavných převodovek. 3. Charakterizujte redukční a rozdělovací přídavné převodovky. 4. Charakterizujte rychloběžné a pomocné přídavné převodovky. Přídavné převodovky

13 Použité zdroje:  VLK Klaus a kol. PŘÍRUČKA PRO ELEKTROTECHNIKA. Praha: Europa-Sobotáles cz, s.r.o., 2006, ISBN 80-86706-13-3.  JAN, ŽDÁNSKÝ, ČUPERA: Automobily – Převodná ústrojí motorových vozidel (2). Nakladatelství Avid s.r.o. Brno 2007, ISBN 978- 80-87143-04-9.  Příručka pro automech.  Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora.


Stáhnout ppt "Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vocelova 1338 Hradec Králové Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0245 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_11_B_19."

Podobné prezentace


Reklamy Google