Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název DUMu: VY_52_INOVACE_28_3_PLASTY A SYNTETICKÁ VLÁKNA Číslo skupiny: 1 Autor: Ing. Stanislava Kolářová Vzdělávací oblast/Předmět/Téma: ČLOVĚK A PŘÍRODA.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název DUMu: VY_52_INOVACE_28_3_PLASTY A SYNTETICKÁ VLÁKNA Číslo skupiny: 1 Autor: Ing. Stanislava Kolářová Vzdělávací oblast/Předmět/Téma: ČLOVĚK A PŘÍRODA."— Transkript prezentace:

1 Název DUMu: VY_52_INOVACE_28_3_PLASTY A SYNTETICKÁ VLÁKNA Číslo skupiny: 1 Autor: Ing. Stanislava Kolářová Vzdělávací oblast/Předmět/Téma: ČLOVĚK A PŘÍRODA / CHEMIE / LÁTKY „STVOŘENÉ“ ČLOVĚKEM Druh učebního materiálu: PREZENTACE Metodický list: NE Anotace: Prezentace slouží jako opakování a prohloubení probraného tématu, součástí prezentace je dělení a využití plastů a syntetických vláken a výčet vlastností jednotlivých plastů a syntetických vláken. Ověřeno ve třídě: 9.A Datum ověření: Prohlášení: Prohlašuji, že při tvorbě výukového materiálu jsem respektoval(a) všeobecně užívané právní a morální zvyklosti, autorská a jiná práva třetích osob, zejména práva duševního vlastnictví (např. práva k obchodní firmě, autorská práva k software, k filmovým, hudebníma fotografickým dílům nebo práva k ochranným známkám)dle zákona 121/2000 Sb. (autorský zákon). Nesu veškerou právní odpovědnost za obsah a původ svého díla. Prohlašuji dále, že výše uvedený materiál jsem ověřil(a) ve výuce a provedl(a) o tom zápis do TK. Dávám souhlas, aby moje dílo bylo dáno k dispozici veřejnosti k účelům volného užití (§30 odst. 1 zákona 121/2000 Sb.), tj. že k uvedeným účelům může být kýmkoliv zveřejňováno, používáno, upravováno a uchováváno. Datum: Podpis:

2

3  makromolekulární organické látky synteticky (uměle) vyrobené člověkem  tvořeny makromolekulami (molekuly o velké molární hmotnosti a s několika sty až tisíci atomy)

4  polymerací -> z malých molekul výchozích látek vznikají velké molekuly produktu nCH 2 =CH 2 --> [ CH 2 -CH 2 ] n …hranaté závorky ve vzorci označují opakující se úsek

5 Příklad polykondenzace. Karboxylové skupiny a aminoskupiny monomerů reagují za tvorby polyamidu, uvolňuje se voda.

6  Polyethylen (PE)  Polypropylen (PP)  Polyvinylchlorid (PVC)  Polystyren (PS)

7  pevný, odolný proti vodě, chemikáliím a mrazu, výborný elektroizolátor  zahříváním měkne, dá se tvarovat

8  k výrobě vodoinstalatérských zařízení, hadice, sáčky, cedníky apod.

9 nCH 2 =CH --> [CH 2 - CH] n Cl Cl  tvoří asi 30% světové produkce plastů značně odolný proti účinkům chemikálií  po zahřátí se snadno zpracovává lisováním do forem, dá se svářet teplým vzduchem

10  měkčený se používá k výrobě fólií, podlahovin, ubrusů aj.  neměkčený k výrobě nádrží, částí nábytku apod.

11  vyrábí se polymerací propylenu  polypropylen (na rozdíl od PVC) při hoření neprodukuje tolik kouře a žádné toxické halogenuhlovodíky, které by mohly za vysokých teplot přispět ke vzniku různých kyselin.

12  k výrobě trubek, fólií a různých nádob  alternativa k PVC pro izolaci elektrických kabelů v málo větraných prostředích, především v tunelech.

13  pevný, tvrdý, rozpustný v organických rozpouštědlech  dobrý tepelný a zvukový izolátor, dobře se barví

14  výroba užitkových předmětů (dlaždice, kuchyňské potřeby aj.)  v lehčené (pěnové) formě se využívá jako izolační a obalový materiál ve stavebnictví

15  vyrábějí se průmyslově jako náhražka vláken přírodních (vlna, bavlna, hedvábí, len)  dělení syntetických vláken:  polyamidová vlákna  polyesterová vlákna  nanovlákna

16 polyamidová vlákna  vyrábí se z ropy  např. nylon, silon  použití k výrobě nemačkavých tkanin, punčoch, oděvů, dekoračních látek, koberců, lan, hadic, rybářských vlasců aj.

17  pevnější než vlákna vlněná či hedvábná  nevýhodou nedostatečné propouštění vzduchu a vodní páry (mohou podporovat vznik různých kožních chorob)

18  obsahují makromolekuly, které jsou tvořeny ze vzájemně vázaných molekul esterů  spřádají se společně s přírodními vlákny  uplatnění a vlastnosti obdobné jako vlákna polyamidová 400x zvětšeno

19  textilní výrobky s průměrem menším než 1µm = 1000 nanometrů (nm).  Jako surovina se dá (dosud) použít asi 50 syntetických a přírodních polymerů.  Nanovlákna bývají označována za materiály třetího tisíciletí, které mají přinést revoluci v medicíně, elektronice, automobilovém průmyslu, dále ve filtraci, v ochraně životního prostředí, nanokompozitech, energii a IT, ochranných pomůckách a bariérách.

20  Nanovlákno má tisícinásobně větší povrchovou plochu než např. mikrovlákno, vysokou porezitu a vynikající tuhost a houževnatost  první pokusy o výrobu nanovlákna začali v letech  pokusy dále pokračovaly několik let na všechny badatele a jejich následníky úspěšně navázal tým profesora Oldřicha Jiráska z Technické univerzity v Liberci.

21  jaké předměty bychom kolem sebe měli pokud by zmizeli vše vyrobené z ropy?

22 text (snímky č. 3, 4, 7, 9 – 18)  Beneš.P, Pumpr V., Banýr J. Základy chemie 2.díl pro 2. stupeň základní školy, nižší ročníky víceletých gymnázií a střední školy. Praha: Fortuna, s. ISBN polymerace (snímek č.5)  In wikipedia: the free encyklopeddia [online]. St.Petersburg (Florida): Wikipedia Foundation, , last modifakated on [cit ].Dostupné z WWW: polyethylen (snímky č. 7, 8).  In wikipedia: the free encyklopeddia [online]. St.Petersburg (Florida): Wikipedia Foundation, , last modifakated on [cit ]].Dostupné z WWW:

23 PVC (snímky č. 9, 10).  In wikipedia: the free encyklopeddia [online]. St.Petersburg (Florida): Wikipedia Foundation, , last modifakated on [cit ].Dostupné z WWW: Polypropylen (snímky č. 11, 12).  In wikipedia: the free encyklopeddia [online]. St.Petersburg (Florida): Wikipedia Foundation, , last modifakated on [cit ].Dostupné z WWW: Polystyren (snímky č. 13,14 ).  In wikipedia: the free encyklopeddia [online]. St.Petersburg (Florida): Wikipedia Foundation, , last modifakated on [cit ].Dostupné z WWW:

24 polyamidová vlákna (snímek –obr. Nylon 66, Nylon 6).  In wikipedia: the free encyklopeddia [online]. St.Petersburg (Florida): Wikipedia Foundation, , last modifakated on [cit ]].Dostupné z WWW: polyesterová vlákna (snímek –obrázek vlákna).  In wikipedia: the free encyklopeddia [online]. St.Petersburg (Florida): Wikipedia Foundation, , last modifakated on [cit ]].Dostupné z WWW: text – nanovlákna (snímky č. 19, 20).  In wikipedia: the free encyklopeddia [online]. St.Petersburg (Florida): Wikipedia Foundation, , last modifakated on [cit ]].Dostupné z WWW:  Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Stanislava Kolářová.


Stáhnout ppt "Název DUMu: VY_52_INOVACE_28_3_PLASTY A SYNTETICKÁ VLÁKNA Číslo skupiny: 1 Autor: Ing. Stanislava Kolářová Vzdělávací oblast/Předmět/Téma: ČLOVĚK A PŘÍRODA."

Podobné prezentace


Reklamy Google