Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Sněm Místní akční skupiny Království – Jestřebí hory, o.p.s. čtvrtek 19. 10. 2015 od 18:00 Kulturní dům Havlovice.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Sněm Místní akční skupiny Království – Jestřebí hory, o.p.s. čtvrtek 19. 10. 2015 od 18:00 Kulturní dům Havlovice."— Transkript prezentace:

1 Sněm Místní akční skupiny Království – Jestřebí hory, o.p.s. čtvrtek 19. 10. 2015 od 18:00 Kulturní dům Havlovice

2 Program: 1.Přivítání; 2.Volba mandátové a návrhové komise a schválení programu; 3.Příspěvek na činnost MAS na rok 2016 – schválení; 4.Partnerská základna – zájemce o partnerství SDH Pilníkov; 1.Standardizace MAS - aktuální informace; 2.Aktuální informace z tvorby strategie komunitně vedeného místního rozvoje;

3 Program: 7.Místní akční plány pro mateřské a základní školy – projekt MAS; 8.Bilance aktivit v roce 2015 – přehled; 9.Různé; 10.Diskuze; 11.Neformální posezení – všichni.

4 Volba mandátové a návrhové komise  Tříčlenná –  Mandátová a návrhová –  Zapisovatelka – Radka Jansová  Ověřovatelé –

5 Příspěvek na činnost MAS na rok 2016 - schválení; -Příspěvek na činnost MAS – na rok 2015 -Dodnes nezaplatily dva subjekty: Odůvodnění – z finančních důvodů – požádaly splatnost odložit do prosince 2015 -Aktuální počet partnerů – 62 Sdružení Franze WihanaLudmila Krejčová ZOOSERVISTomáš Krejčí

6 Příspěvek na činnost MAS na rok 2016 - schválení; -Příspěvek na činnost MAS – na rok 2016 -Viz - příloha -Hlasování Usnesení: Sněm místní akční skupiny schvaluje výši příspěvku na činnost na rok 2016 – viz příloha.

7 Partnerská základna – zájemce o partnerství SDH Pilníkov; -Programový výbor přijal žádost SDH Pilníkov; -Minulý týden v poště přišla žádost od Mysliveckého spolku Hubertova výšina Čermná; -Představení obou subjektů

8 Partnerská základna – zájemce o partnerství SDH Pilníkov; Usnesení: Sněm schvaluje přijetí SDH Pilníkov za partnera MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. Usnesení: Sněm schvaluje přijetí Mysliveckého spolku Hubertova výšina Čermná za partnera MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s.

9 Standardizace MAS - aktuální informace OSVĚDČENÍ O SPLNĚNÍ STANDARDU MAS Místní akční skupina Království - Jestřebí hory, o.p.s. IC: 27511227 splňuje požadavky stanovené Metodikou pro standardizaci místních akčních skupin v programovém období 2014–2020

10 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 1. září – vyhlášena výzva na podporu strategií komunitně vedeného místní rozvoje, prozatím nemá podáno žádná MAS podmínkou pro podání žádosti je schválená standardizace, naše MAS prošla standardizací v listopadu 2015 stále není 100 % vyjasněná konečná finanční alokace ani podpora MAS v jednotlivých OP (MAS KJH, o.p.s. aktuálně podpořena v IROP, PRV, OP Zaměstnanost a OP Výzkum, vývoj, vzdělávání)

11 Aktuální alokované částky OP ZaměstnanostIntegrovaný regionální operační program Program rozvoje venkova alokace12 mil Kč32,6 mil Kč18,9 mil Kč animace územíadministracecelkem alokace5,6 mil Kč4,3 mil Kč9,9 mil Kč Finance pro programové období 2014–2020 na přerozdělení do území MAS – předpokládané čerpání bude zahájeno ve 2. pol. roku 2016. Finance pro období 2014–2023 na přímou podporu koordinace SCLLD – předpokládané čerpání bude zahájeno ve 2. pol. roku 2016.

12 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje aktuálně se pracuje na strategické a implementační části v měsících lednu a únoru plánujme kulaté stoly s jednotlivými zájmovými skupinami a ostatními zájemci V měsíci únoru bychom chtěli schválit Strategii sněmem a podat žádost o podporu Strategie.

13 Místní akční plány pro mateřské a základní školy – projekt MAS -Aktuální fáze – příprava žádosti -Termín odevzdání – do 24. 11. 2015

14 Aktivity Místní akční skupiny Království – Jestřebí hory, o.p.s. v roce 2015

15 Podpořené akce: Vlajka pro Tibet (březen 2015) Den Země a Igelitiáda (duben 2015)

16 Zapojení do projektů: Svaz měst a obcí ČR – Obce sobě (2013–2015) Sdružení místních samospráv – MAS jako nástroj spolupráce pro efektivní chod úřadů (2014–2015) Krajské sdružení MAS – vydání metodiky „Uplatňování principu LEADER v KHK“ (2015) Projekty Úřadu práce na podporu zaměstnávání absolventů (2014–2015)

17 Spolupořádané akce: společně se Společenstvím obcí Podkrkonoší: O sošku podkrkonošské Sněženky

18

19

20 Spolupořádané akce: společně se Studentským parlamentem MAS: Trojboj Studentského parlamentu

21

22

23 Spolupořádané akce: společně s TJ SOKOL Havlovice a obcí Havlovice Olympiáda pro starší a dříve narozené

24

25

26

27 Mezinárodní spolupráce Polsko (spolupráce nad společnými projekty do Strategie komunitně vedeného místního rozvoje) Ukrajina (květnové návštěva partnerů v regionu MAS, říjnové setkání při exkurzi na Slovensko) Slovensko

28 Spolupráce s mikroregionem Poondavie

29

30

31 28. října 2015 došlo k podepsání Partnerské smlouvy mezi MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. a MAS Poondavie, o.s.

32 Propagace MAS KJH, o.p.s. a zastupování v jiných organizacích Královéhradecké krajské Dožínky zastupování ve výboru Krajského sdružení MAS, v pracovních skupinách NS MAS, ve Spolku pro obnovu venkova

33 Ostatní prezentace MAS pravidelné články v Krkonošském deníku profil na Facebooku reportáže o zrealizovaných projektech vše na www.kjh.cz

34 Nové logo MAS – hlasování veřejnosti v roce 2014 navázání spolupráce se Střední školou propagační tvorby a polygrafie ve Velkém Poříčí ze spolupráce vzniklo zadání praktické maturity na školní rok 2014/2015 studenti vypracovali dvacet dva návrhů, jak by změnili vizuální podobu loga MAS společně s ostatními propagačními materiály

35 Program Různé Diskuze Sledujte www.kjh.cz Neformální posezení – všichni.

36 Děkuji za pozornost a vzhůru k občerstvení.


Stáhnout ppt "Sněm Místní akční skupiny Království – Jestřebí hory, o.p.s. čtvrtek 19. 10. 2015 od 18:00 Kulturní dům Havlovice."

Podobné prezentace


Reklamy Google