Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název školy:ZŠ a MŠ T. G. Masaryka Fulnek Autor:Mgr. Hana Hilscherová Název:VY_52_INOVACE_Z.8.8-1 Téma:Evropská unie Číslo projektu:CZ.1.07/1.4.00/21.0903.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název školy:ZŠ a MŠ T. G. Masaryka Fulnek Autor:Mgr. Hana Hilscherová Název:VY_52_INOVACE_Z.8.8-1 Téma:Evropská unie Číslo projektu:CZ.1.07/1.4.00/21.0903."— Transkript prezentace:

1

2 Název školy:ZŠ a MŠ T. G. Masaryka Fulnek Autor:Mgr. Hana Hilscherová Název:VY_52_INOVACE_Z.8.8-1 Téma:Evropská unie Číslo projektu:CZ.1.07/1.4.00/21.0903

3 Anotace : žák získá nové informace o Evropské unii Autor: Mgr. Hana Hilscherová Jazyk: Čeština Očekávaný výstup : porovnává státy světa a zájmové integrace států světa na základě podobných a odlišných znaků Klíčová slova : Evropská unie, integrace Druh učebního materiálu: výkladová prezentace Druh interaktivity: výklad Cílová skupina: žák Stupeň a typ vzdělávání : základní vzdělávání – druhý stupeň Typická věková skupina: 12 - 15 let Celková velikost: 1,20MB

4 Evropská unie Obr.1

5 Evropská unie Zkratka: EU Je společenství demokratických států, spojených zásadami svobody, právního státu a úcty k lidským právům  jde o politické a ekonomické sdružení, které tvoří 27 evropských států Základní údaje: Motto.: Jednota v rozmanitosti Latinsky: In varietate concordia Hymna : Óda na radost Úřední jazyky: 23 Sídlo: Brusel ( Belgie ) Prezident: Herman Van Rompuy ( 2011) Měna : euro Internetová doména: eu

6 Dějiny Evropské unie  vytvořena v roce 1992 na základě Smlouvy o Evropské unii, známější pod názvem Maastrichtská smlouva  Datum vzniku: 7. února 1992 Maastrichtská smlouva  začala platit 1.11.1993  Nově se na evropské úrovni začalo spolupracovat v oblasti společné zahraniční politiky, bezpečnosti, justice ( právo )

7 Členství Pro vstup do EU musí stát splňovat tzv. Kodaňská kritéria:  politická kritéria: kandidátská země musí mít stabilní instituce zajišťující demokracii, právní stát, dodržování lidských práv a práv menšin  ekonomická kritéria: země musí mít fungující tržní ekonomiku schopnou se vypořádat s konkurenčními tlaky uvnitř Unie  kritérium přijetí: země musí být schopná přijmout závazky vyplývající z členství, včetně cílů politické, hospodářské a měnové unie Zakládajícími členy dnešní EU byly v roce 1952:  Belgie, Francie, Itálie, Lucembursko, Nizozemí, SRN - takzvaná „šestka“  Evropská unie má od roku 2007 27 členských států a přibližně 500 miliónů obyvatel

8 Obr.2 Eurozóna

9 Dnešní členové Evropské unie: Belgie 1950 Rakousko1995 Bulharsko 2007 Rumunsko2007 Česko 2004 Řecko 1981 Dánsko 1973 Slovensko2004 Estonsko 2004 Finsko 1995 Slovinsko2004 Francie 1958 Spojené království1973 Irsko 1973 Švédsko 1995 Itálie 1958 Kypr 2004 Litva 2004 Lotyšsko 2004 Lucembursko 1958 Malta 2004 Maďarsko 2004 Německo 1958 Nizozemsko 1958 Polsko 2004 Portugalsko 1986

10 Kandidátské země Chorvatsko  stalo se kandidátskou zemí v roce 2004  Evropská unie s ním zahájila přístupová jednání 3. října 2005  Neochota Chorvatska spolupracovat s Mezinárodním trestním tribunálem pro bývalou Jugoslávii  krátce předtím však Chorvatsko udělalo pokrok při hledání generála Ante Gotoviny, obviněného z válečných zločinů, a tím splnilo zbývající podmínku pro zahájení přístupových jednání  Pravděpodobný vstup Chorvatska do Evropské unie je podle předpokladů z května 2011 datum 1. července 2013

11 Turecko  přihlášku ke členství v EU podalo Turecko roku 1987  rozhovory o vstupu s ním byly zahájeny 3. října 2005  Turecko si stanovilo jako cílový rok přistoupení 2013  nemá ale podporu ze strany EU a je považován za nerealistický  Odpůrci Turecka v Evropské unii naopak poukazují na to, že většinou území leží v Asii, sousedí s nestabilními zeměmi a má špatné vztahy se sousedním Kyprem Makedonie  V roce 2004 - Makedonie podala oficiální přihlášku  Makedonii byl v roce 2005 udělen status kandidátské země, ale oficiální přístupová jednání zatím nezačala

12 Island  Island podal 16. července 2009 oficiální přihlášku do EU  Status kandidátského státu byl Islandu udělen 17. června 2010  Island je od roku 1994 členem Evropského hospodářského prostoru a od roku 2000 také Schengenského prostoru  Vstup Islandu provázejí obavy ze sporů o legislativu upravující rybolov Černá Hora  Černá Hora podala přihlášku do EU 15. prosince 2008  Status kandidátské země byl oficiálně udělen 17. prosince 2010 Potenciální kandidátské země  Jako potenciální kandidátské země jsou oficiálně stanoveny zbývající balkánské státy: Albánie, Bosna a Hercegovina, Srbsko a Kosovo  země, které mají v současné době podanou oficiální přihlášku ke členství v EU, ale neobdržely zatím status kandidátské země, jsou Albánie a Srbsko

13 Země, které žádaly o vstup, ale nestaly se členy Norsko  dvakrát se pokoušelo vstoupit do tehdejšího EHS  jeho přistoupení vetováno Francií  potom se norští občané vyjádřili proti vstupu v referendech  Norové se obávají ztráty suverenity Švýcarsko  Je proslulé tradiční neutralitou  zároveň je ale kontinentální zemí, která je v současnosti obklopená Evropskou unií.  roce 1992 podalo přihlášku ke členství v EU  následně ale v témže roce občané země zamítli vyjednávaní o vstupu do Unie v referendu

14 Evropské instituce  Evropský parlament  Evropská rada  Rada Evropské unie  Evropská komise  Soudní dvůr Evropské unie  Evropská centrální banka  Evropský účetní dvůr  Hospodářský a sociální výbor a Výbor regionů

15 Evropská měnová unie EMU  Sedmnáct zemí EU je členy eurozóny – to znamená, platí společná měna euro  Belgie, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Lucembursko, Malta, Německo, Nizozemsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Slovensko, Slovinsko a Španělsko Česká republika a EU  podala žádost o členství v EU 17.1.1996  datem vstupu byl 1. květen 2004

16 Měna - Euro  symbol €  druhý nejdůležitější reprezentant ve světovém měnovém systému  Euro je oficiálním platidlem v 17 z 27 států Evropské unie  a v šesti dalších zemích mimo EU  na základě dohod s Evropskou unií používají euro : Monako, San Marino, Vatikán  Zámořská území : Mayotte, Saint- Pierre, Miquelon  bez dohody s EU euro zavedly Andorra, Černá Hora, Kosovo  Mince mají nominální hodnoty : 1c, 2c, 5c 10 c 20 c, 50c, 1e, 2e  Bankovky mají nominální hodnoty : 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500e Psaná podoba eura  V rámci celé Evropské unie se používají tři různá písma – latinka, cyrilice a řecké písmo  Slovensko – přijetí eura 1.1.2009

17 Obr.3,4

18 Obr.5

19 Obr.6

20 Hymna  Óda na radost  původně báseň napsaná Friedrichem Schillerem  oslavující přátelství mezi lidmi  zhudebněna Ludwigem van Beethovenem  roku 1824 jako čtvrtá a závěrečná věta jeho Deváté symfonie  Jako hymna je používána beze slov Obr.7

21 Obr.8

22 Vlajka  Žluté hvězdy na modrém pozadí  Kruh představuje solidaritu a soulad mezi evropskými národy  Hvězd je 12 – počet nemá souvislost s počtem států  Je tradičním symbolem dokonalosti, úplnosti a jednoty  Vlajka bude stejná bez ohledu na další počet států Obr.9

23 Obr.10,11

24 Den evropské unie  9.Květen – zapsán do dějin jako den počátku sjednocené Evropy  Také nazýván jako Schumanův den  Je připomínkou dne, kdy francouzský ministr zahraničních věcí Robert Schuman představil myšlenku mírové spolupráce Evropy  Dnes veřejně znám jako Den Evropy

25 Použité zdroje: Obr.1:http://www.google.cz/imgres?q=mapa+evropsk%C3%A1+unie&um=1&hl=cs& biw=1252&bih=521&tbm=isch&tbnid=CaDKOzAACKn6MM:&imgrefurl=http://cz.123rf.com/photo_3070259_kontinent-evropa-mapu-s-eu-hv-zd-3d-hran--symbolick-- ilustrace-evropsk--unie.html&docid=VhNqQV- VeloYnM&imgurl=http://us.123rf.com/400wm/400/400/thorsten/thorsten0805/thorsten 080500081/3070259-kontinent-evropa-mapu-s-eu-hv-zd-3d-hran--symbolick-- ilustrace-evropsk-- unie.jpg&w=400&h=400&ei=Msa7TqDrE4zDswbjoNzmBg&zoom=1&iact=rc&dur=45 3&sig=113573043853034281921&page=5&tbnh=136&tbnw=136&start=46&ndsp=10 &ved=1t:429,r:7,s:46&tx=90&ty=55 Obr.2: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Eurozone.svg Obr.3: http://www.google.cz/imgres?q=euro&num=10&um=1&hl=cs&biw=1252&bih=521&tb m=isch&tbnid=oFnEzu1H1_5fLM:&imgrefurl=http://www.statnivlajky.cz/mena/euro&d ocid=645NrDI_MW2kcM&imgurl=http://www.statnivlajky.cz/data/currency/eur/euro- coins-and- banknotes.jpg&w=2272&h=1704&ei=dMm7TvyKGsWSswbbkMEw&zoom=1&iact=rc &dur=385&sig=113573043853034281921&sqi=2&page=1&tbnh=134&tbnw=176&sta rt=0&ndsp=12&ved=1t:429,r:5,s:0&tx=64&ty=27

26 Obr.4: http://www.google.cz/imgres?q=euro&start=12&num=10&um=1&hl=cs&biw=1252& bih=521&tbm=isch&tbnid=jVkGzXRLK7bVaM:&imgrefurl=http://my- 117.blog.cz/0812/bleskovka-c- 5&docid=oZzNXpVW2TwhqM&imgurl=http://nd01.jxs.cz/926/041/3dbe656a06_383 23047_o2.jpg&w=628&h=599&ei=dcm7TtqzKNDCtAbvif3YBg&zoom=1&iact=rc&d ur=454&sig=113573043853034281921&sqi=2&page=2&tbnh=138&tbnw=145&nds p=11&ved=1t:429,r:8,s:12&tx=81&ty=79 Obr.5:http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Euro_Construction.svg Obr.6: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Euro_symbol.svg Obr.7: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Friedrich_von_Schiller_Coloured_Drawing.png Obr.8: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Ninth_Symphony_original.png Obr.9: http://www.google.cz/imgres?q=vlajka+evropsk%C3%A9+unie&um=1&hl=cs&biw= 1252&bih=521&tbm=isch&tbnid=znm0DU- Wb05brM:&imgrefurl=http://cs.wikipedia.org/wiki/Vlajka_Evropsk%25C3%25A9_uni e&docid=tHgFG0bVUDWmgM&imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/comm ons/thumb/7/74/EU_Flag_specification.svg/300px- EU_Flag_specification.svg.png&w=300&h=204&ei=dcm7TtqzKNDCtAbvif3YBg&zo om=1&iact=rc&dur=476&sig=113573043853034281921&page=2&tbnh=121&tbnw= 178&start=10&ndsp=11&ved=1t:429,r:9,s:10&tx=89&ty=73

27 Obr.10: http://www.google.cz/imgres?q=vlajka+evropsk%C3%A9+unie&um=1&hl=cs&biw=125 2&bih=521&tbm=isch&tbnid=Y1UmVUk2K9sm7M:&imgrefurl=http://aktualne.centrum. cz/zahranici/evropa/clanek.phtml%3Fid%3D113265&docid=Hlk2LwGR2nXykM&imgurl =http://img.aktualne.centrum.cz/10/24/102413-eu- vlajka.jpg&w=201&h=150&ei=dcm7TtqzKNDCtAbvif3YBg&zoom=1&iact=hc&vpx=237 &vpy=158&dur=52&hovh=120&hovw=160&tx=115&ty=73&sig=113573043853034281 921&page=7&tbnh=120&tbnw=160&start=62&ndsp=12&ved=1t:429,r:6,s:62 Obr.11: http://www.google.cz/imgres?q=vlajka+evropsk%C3%A9+unie&um=1&hl=cs&biw=125 2&bih=521&tbm=isch&tbnid=DvBUZ2DyiTuyXM:&imgrefurl=http://www.ferienwohnung en- kroatien.net/flags/european_union_flag.shtml&docid=JtbRnE9_DVy0aM&imgurl=http:// www.ferienwohnungen-kroatien.net/images/flags/eu- flagge.gif&w=443&h=302&ei=cM67Tv63BMvBtAaR4sDPBg&zoom=1&iact=rc&dur=22 4&sig=113573043853034281921&page=9&tbnh=127&tbnw=187&start=84&ndsp=10& ved=1t:429,r:6,s:84&tx=158&ty=43


Stáhnout ppt "Název školy:ZŠ a MŠ T. G. Masaryka Fulnek Autor:Mgr. Hana Hilscherová Název:VY_52_INOVACE_Z.8.8-1 Téma:Evropská unie Číslo projektu:CZ.1.07/1.4.00/21.0903."

Podobné prezentace


Reklamy Google