Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mgr. Jan Charousek Liberec 2014. Charakteristika cestovního ruchu Cestovní ruch patří mezi významné ekonomické a sociální jevy současné společnosti. Začátek.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mgr. Jan Charousek Liberec 2014. Charakteristika cestovního ruchu Cestovní ruch patří mezi významné ekonomické a sociální jevy současné společnosti. Začátek."— Transkript prezentace:

1 Mgr. Jan Charousek Liberec 2014

2 Charakteristika cestovního ruchu Cestovní ruch patří mezi významné ekonomické a sociální jevy současné společnosti. Začátek rozvoje moderního cestovního ruchu se obvykle datuje do období přelomu 19. a 20. století. Co je to cestovní ruch? Definice: je činnost osoby, cestující ve volném čase na přechodnou dobu do místa mimo její trvalé bydliště, a to za jiným účelem, než je vykonávání výdělečné činnosti v navštíveném místě.

3 Cestovní ruch lze charakterizovat jako: a) oblast spotřeby, při které jsou uspokojovány lidské potřeby (např. potřeba odpočinku, poznávání, kulturního a sportovního vyžití, neobvyklých zážitků), b) významnou součást národní ekonomiky (např. služby dopravní, stravovací, ubytovací, průvodcovské.

4 Působení cestovního ruchu se projevuje v různých oblastech: a) v ekonomice – přínos pro oblastní, národní i světové hospodářství (např. podíl cestovního ruchu na tvorbě HDP, vytváření nových pracovních a podnikatelských příležitostí), b) v životní úrovni (např. rozvoj osobnosti, upevnění zdraví, způsob využití volného času), c) v ekologii – vzájemné vazby cestovního ruchu a životního prostředí (např. pohyb osob po značených turistických trasách), d) ve vztazích mezi lidmi – poznávání způsobu života jiných národů.

5 Jaké jsou základní atraktivity cestovního ruchu v České republice? Jaké jsou kladné a záporné faktory dalšího vývoje cestovního ruchu v České republice? Znáte místa, kde je naplněna nebo překročena únosná kapacita návštěvníků?

6 Předpoklady rozvoje cestovního ruchu

7

8 Lokalizační předpoklady CR Umožňují umístění (lokalizaci) aktivit cestovního ruchu do určité oblasti. Vyjadřují způsobilost krajiny poskytovat hodnoty pro účastníky CR (zvířata, rostliny, vodstvo, skály, památky).

9 Lokalizační předpoklady se dělí: Přírodní podmínky (výrazný reliéf zemského povrchu, struktura a přírodní atraktivity krajiny, podnebí, vodstvo, fauna, flóra, kvalita vzduchu, apod.)

10 Klimatické: teplota, množství srážek, vlhkost vzduchu, tlak, slunečné dny, mírné pásmo a subtropické pásmo; mikroklima – oblast je odlišná než v jiném regionu. Hydrologické: - Povrchové vody – moře, jezera, umělé vodní plochy, vodopády. - Podpovrchové vody – minerální prameny s léčivými účinky, gejzíry.

11 Reliéf: - Horizontální: písečné pláže, bažiny, pobřeží, skalní útvary. - Vertikální (nadmořská výška): pahorkatiny, vrchoviny, vysokohorské oblasti, nížiny. Fauna a flóra: rostlinstvo a živočišstvo (botanické zahrady, vzácné druhy rostlin, lesní porosty; rezervace, národní parky, zoo, lov a rybolov).

12 Kulturně historické podmínky (kulturní památky, památkové rezervace, historické stavby, výtvarné památky, parky, lidová kultura a technická díla…)

13 Architektonické památky (stavby) - díla různých slohů a epoch a jejich výzdoba, jednotlivé památky i komplexy, lidová architektura, památníky vojenských bitev. Muzea a galerie Hudební a jiné festivaly (divadelní, filmové, muzikálové, apod.) Náboženské slavnosti a poutě Další významná místa (rodiště a působiště významných osobností).

14 Sportovní a zábavní zařízení a akce Návštěva sportovních akcí Zábavní parky Karnevaly, býčí zápasy Ostatní Zajímavá civilizační díla (mosty, tunely, televizní věže, přístavy).

15 Selektivní předpoklady CR Vyjadřují způsobilost společnosti dané oblasti či země podílet se na CR aktivně i pasivně (tzn. přijímat účastníky CR a stávat se jimi). Člení se na: a) objektivní: soubor faktorů, které ovlivňují CR v daném území (politická a bezpečnostní stabilita oblasti, ekonomická a životní úroveň jejich obyvatel, stav životního prostředí, apod.). b) subjektivní: ovlivňují rozhodování lidí o účasti na CR (např. příslušnost k sociální a profesní skupině, rodinné poměry, psychologické faktory, módnost návštěvy oblasti, znalost jazyků, reklama, atd.)

16 Realizační předpoklady CR Umožňují realizovat nároky účastníků CR v oblastech s příznivými lokalizačními podmínkami. Umožňují dopravit se do těchto míst a využívat je k pobytu, rekreaci a dalším aktivitám. Dělí se na: a) dopravní – především hustota a kvalita dopravní sítě, dopravní spojení. b) materiálně-technické – vybavení území ubytovacími, stravovacími, zábavními, kulturními, sportovními a dalšími zařízeními, která uspokojují potřeby účastníků CR.

17 Jaké předpoklady souvisí s úspěšným rozvojem cestovního ruchu v České republice? Zhodnoťte možnost rozvoje cestovního ruchu ve vašem městě.

18 Cvičení – lokalizační předpoklady v ČR Charakterizujte přírodní podmínky klimatické v ČR. Podnebí mírné (rozmanité podle nadmořské výšky). Směrem vzhůru klesají průměrné teploty vzduchu a naopak přibývá srážek. Střídání 4 ročních období, chladná zima, teplé léto, průměrná teplota podle nadmořské výšky.

19 Charakterizujte přírodní podmínky hydrologické - řeky v ČR. Hlavní evropské rozvodí (úmoří Severního moře, Černého moře, Baltského moře). Hustá síť, proměnlivá vodnost. Labe, Vltava, Dyje, Morava, Odra, …

20 Charakterizujte přírodní podmínky hydrologické - jezera v ČR. Nejsou četná, ani velká. Ledovcová – Krkonoše, Šumava (Čertovo jezero). Rašelinová – Šumava - Chalupské jezírko. Krasová - Bozkovské podzemní jezero. Říční – Květné jezero – Dyje Sesuvová – Odlezelské jezero

21 Charakterizujte přírodní podmínky hydrologické - rybníky v ČR. Jihočeská soustava – Rožmberk. Máchovo jezero. Velké Dářko. Svět.

22 Charakterizujte přírodní podmínky hydrologické - rybníky v ČR. Přehradní nádrže: asi 150 – Lipno, Orlík, Slapy, …

23 Charakterizujte přírodní podmínky hydrologické - vodopády v ČR. Pančavský, Mumlavský, … http://www.vodopady.info

24 Charakterizujte přírodní podmínky hydrologické – podpovrchové vody v ČR. Oblast České tabule, Podkrušnohoří, Jihočeská a Ostravská pánev Minerální – Karlovy Vary, Jánské Lázně, Teplice, …

25 Děkuji za pozornost a přeji hezký den


Stáhnout ppt "Mgr. Jan Charousek Liberec 2014. Charakteristika cestovního ruchu Cestovní ruch patří mezi významné ekonomické a sociální jevy současné společnosti. Začátek."

Podobné prezentace


Reklamy Google