Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název školy: ZÁKLADNÍ ŠKOLA SADSKÁ Autor: Michaela Blažková Název DUM: VY_32_Inovace_10.1.16 Národní obrození Název sady: Český jazyk 8. ročník Číslo projektu:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název školy: ZÁKLADNÍ ŠKOLA SADSKÁ Autor: Michaela Blažková Název DUM: VY_32_Inovace_10.1.16 Národní obrození Název sady: Český jazyk 8. ročník Číslo projektu:"— Transkript prezentace:

1 Název školy: ZÁKLADNÍ ŠKOLA SADSKÁ Autor: Michaela Blažková Název DUM: VY_32_Inovace_10.1.16 Národní obrození Název sady: Český jazyk 8. ročník Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3577 Anotace: Prezentace je určena žákům 8. ročníku. Seznamuje je o s obdobím ČNO, jeho významem pro českou kulturu, s jednotlivými generacemi a osobnosti, které v tomto období působily.

2 Národní obrození v českých zemích

3 Kulturně historická situace Anglie, Francie – za osvícenské ideály se vedou ozbrojené boje x v našich zemích prosazuje osvícenské myšlenky panovník – Marie Terezie a Josef II. (toleranční patent, zrušení nevolnictví) osvícenské reformy zaváděly v rakouském státě jako jednotný jazyk němčinu koncem 18. století byla u nás neutěšená jazyková situace (úpadek češtiny po Bílé hoře, neustálenost spisovného jazyka) němčina měla převahu na úřadech, v oficiálním styku, ve školách snaha o zformování novodobého českého národa literatura sehrála v tomto formování velmi významnou roli – vytvářela myšlenkovou náplň národního hnutí Josef II.

4 První generace NO (fáze obranná) (70. léta 18. stol. – poč. 19. stol.) období učeneckého zájmu česká věda i kultura začínají z velice skromných začátků a musí nejprve svou existenci obhájit pozornost se věnuje především historii, literární historii, jazykovědě, ale i přírodním vědám v r. 1774 je založena Soukromá společnost nauk, od r. 1790 přejmenována na Královskou českou společnost nauk snaha o uzákonění českého spisovného jazyka úkolem literatury – plnit cíle výchovné a vzdělávací, obracet se k nejširším lidovým vrstvám

5 Historie Gelasius Dobner zakladatel moderního kritického českého dějepisu vydal Hájkovu kroniku v latinském překladu a odhalil její nespolehlivost pečlivým studiem pramenů František Martin Pelcl první profesor českého jazyka na pražské univerzitě Nová kronika česká (1791-96) – nahradila Hájkovu kroniku Gelasius Dobner pomník F. M. Pelcla

6 Josef Dobrovský (1753 – 1829) největší osobností 1. fáze NO osvícenský vědec usiloval vždy o hledání pravdy, ať byla příjemná či ne téměř nepsal česky a zpočátku pochyboval o zdaru národního hnutí zabýval se studiem nejstarších dějin, jazykovědou a literární historií bojoval proti Rukopisům Dějiny českého jazyka a literatury (1792) - německy Zevrubná mluvnice jazyka českého (1809) – stěžejní význam pro ustálení spisovné češtiny v době NO Dvojdílný Německo-český slovník zakladatel nové spisovné jazykové normy češtiny, české literární historie a slavistiky

7 Václav Matěj Kramerius (1753 – 1808) krásná literatura se ve svých počátcích orientuje na lidového čtenáře, snaží se ho vychovávat nakladatelství a knihkupectví Česká expedice (zal. 1791) -první literární a společenské středisko obrozenecké Prahy -scházeli se tu vlastenci a vzdělanci, ale i venkovští čtenáři a písmáci a debatovali tu vydával týdeník Krameriusovy c. k. vlastenecké noviny Krameriovy noviny

8 Divadlo novočeské divadlo zpočátku určeno lidovému divákovi od r. 1738 měla Praha stálé německé divadlo v Kotcích – r. 1771 se zde hrála první česká hra Kníže Honzík od r. 1783 – německé Stavovské divadlo – zde se později hrálo také česky první české divadlo – Bouda (na dnešním Václavském náměstí ) – hrálo se zde v letech 1786-89 Václav Thám -herec, autor, překladatel, dramaturg -hry z národních dějin: Vlasta a Šárka, Břetislav a Jitka Prokop Šedivý - autor frašek z pražského prostředí: Masné krámy, Pražští sládci zachovalo se pouze malé množství her, oblíbené hry vlastenecké a historické

9 Druhá generace NO (poč. 19. stol. – 20. léta 19. stol.) ofenzívní ráz cílem je vybroušení jazyka, vytvoření základů české vědy a umělecky náročné literatury posílení českého živlu ve městech, vzrůst počtu česky smýšlejících vzdělanců Josef Jungmann

10 Josef Jungmann (1773 – 1847) vůdčí osobnost 2. generace NO stať Rozmlouvání o jazyku českém – požaduje uvedení češtiny do škol a úřadů, dosažení co nejvyšší literární úrovně českých děl psal česky překlady (Atala, Ztracený ráj) – dokázal, že čeština je velmi bohatý jazyk Slovesnost (1820) – teorie literatury a slohová čítanka Historie literatury české (1825) pětidílný Slovník česko-německý (1834-39) – monumentální dílo, jaké v jiných národech tvořily celé generace, asi 120 000 hesel

11 Jungmannova vědecká družina položila základy odborného názvosloví mnohých vědních oborů:  přírodní vědy – Jan Svatopluk Presl  mineralogie a chemie – Karel Bořivoj Presl  fyziologie – Jan Evangelista Purkyně J. S. PreslK. B. Presl J. E. Purkyně

12 Doplň tajenku I 1. První česká hra Kníže ……… 2. Vůdčí osobnost 1. generace NO 3. Vůdčí osobnost 2. generace NO 4. Osobnost novočeského divadla Václav …. 5. Název Krameriova nakladatelství Česká ……… 6. Osobnost obrozeneckého dějepisectví Gelasius …………. 7. Hra V. Tháma Břetislav a ………. 8. První české divadlo 9. Příjmení bratrů, kteří se zasadili o vytvoření českého názvosloví v oboru přírodních věd a chemir

13 Řešení tajenky HONZÍK DOBROVSKÝ JUNGMANN THÁM EXPEDICE DOBNER JITKA BOUDA PRESL

14 Použité zdroje AUTOR NEUVEDEN. Wikipedia.cz [online]. 31.1.2009 [cit.2.2.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:%C5%BDivor_v_Praze_koncem_18._stolet%C3%AD.jpg HICKEL, Joseph. Wikipedia.cz [online]. 5.12.2004 [cit. 2.2.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Joseph_II.jpg AUTOR NEUVEDEN. Wikipedia.cz [online]. 8.2.2009 [cit. 2.2.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Kr%C3%A1lovsk%C3%A1_%C4%8Desk%C3%A1_spole%C4%8Dn ost_nauk.jpg MALOVEC, Miroslav. Wikipedia.cz [online]. 16.3.2008 [cit. 2.2.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:DOBNER.JPG MANKA. Wikipedia.cz [online]. 15.5.2008 [cit. 2.2.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Pelcl_Rychnov.jpg VILÍMEK, Jan. Wikipedia.cz [online]. 3.1.2009 [cit. 2.2.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Josef_Dobrovsky_Vilimek.jpg AUTOR NEUVEDEN. Wikipedia.cz [online]. 12.2.2009 [cit. 2.2.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Krameriovy_noviny.gif AUTOR NEUVEDEN. Wikipedia.cz [online]. 3.6.2007 [cit. 2.2.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Josef_Jungmann_CT.jpg AUTOR NEUVEDEN. Simonak.eu [online]. [cit. 2.2.2013]. Dostupný na WWW: http://simonak.eu/index.php?stranka=pages/h_k/7_16.htm AUTOR NEUVEDEN. Wikipedia.cz [online]. 3.1.2006 [cit. 2.2.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Jan_Svatopluk_Presl_1791-1849.jpg ZP. Wikipedia.cz [online]. 3.1.2006 [cit. 2.2.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Karel_Borivoj_Presl_1794-1852.jpg VILÍMEK, Jan. Wikipedia.cz [online]. 15.1.2009 [cit. 2.2.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Jan_Vil%C3%ADmek_-_Jan_Evangelista_Purkyn%C4%9B.jpg


Stáhnout ppt "Název školy: ZÁKLADNÍ ŠKOLA SADSKÁ Autor: Michaela Blažková Název DUM: VY_32_Inovace_10.1.16 Národní obrození Název sady: Český jazyk 8. ročník Číslo projektu:"

Podobné prezentace


Reklamy Google