Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

K AROLINSKÁ A O TONSKÁ RENESANCE Jan Strnad. P ROGRAM PREZENTACE Charakteristika předrománského umění Karolinská renesance Osoba Karla Velikého Charakteristické.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "K AROLINSKÁ A O TONSKÁ RENESANCE Jan Strnad. P ROGRAM PREZENTACE Charakteristika předrománského umění Karolinská renesance Osoba Karla Velikého Charakteristické."— Transkript prezentace:

1 K AROLINSKÁ A O TONSKÁ RENESANCE Jan Strnad

2 P ROGRAM PREZENTACE Charakteristika předrománského umění Karolinská renesance Osoba Karla Velikého Charakteristické prvky Karolinské renesance Architektura Malířství Sochařství a práce s kovem Otonská renesance Osoba Oty I. Velikého Charakteristické prvky Otonské renesance Architektura Malířství Sochařství a práce s kovem

3 P ŘEDROMÁNSKÉ UMĚNÍ Syntéza antické a křesťanské tradice s kulturou barbarů 5. – 10. století Vývojové úseky Umění křesťanské antiky Umění raného středověku Umění byzantské Nevzniká vyhraněná slohová jednota Vztahuje se k době existence Franské říše

4 P ŘEDROMÁNSKÉ UMĚNÍ – ZÁKLADNÍ PRVKY Architektura – velká hmotnost (baziliky) Výtvarné umění- křesťanské x pohanské motivy Reliéfy a řezbářství Iluminace Zlatnictví a řezba do slonoviny

5 K AREL V ELIKÝ (C HARLEMAGNE ) *742 - †814 Král Franské říše (císař Římské říše) Expanze Franského státu (stává se Evropskou mocností) Po jeho smrti postupný rozpad na Z a V říši (843) Reformy Státní správy Sjednocení jazyka (vznik Karolínské Miniskuly) Rozvoj církevní vzdělanosti

6

7 K AROLINSKÁ RENESANCE Proč renesance? Ve státní správě návaznost na Konstantina Obroda kultury Nové interpretace antických vzorů Centrum Cáchy (dvorská škola) Vznik Karolinského umění- cca 780 - 900

8 A RCHITEKTURA Římská antika- Karolinská- Románská Hlavní znaky: Kámen (případně cihla) Těžká klenba (valená, křížová) Kamenné zdivo Silné pilíře a sloupy (patka, dřík, hlavice) Malá okna (případně rozety) Typické stavby Centrální kostel (1 loď, čtvercový či kruhový půdorys) Podélný kostel ( více lodí, křížový půdorys, apsidy)- baziliky Císařské falce (Cáchy)

9 K ŘÍŽOVÁ KLENBA

10 V ALENÁ KLENBA

11 K OSTEL SV. PANNY M ARIE V C ÁCHÁCH

12 K APLE V C ÁCHÁCH

13 I NTERIÉR V C ÁCHÁCH

14 P ŮDORYS KOSTELU V C ÁCHÁCH

15 O PATSTVÍ V L ORSCHU

16 D ETAIL SLOUPU V L ORSCHU

17 B AZILIKA SV. M ICHALA VE F ULDĚ

18 E INHARDOVA BAZILIKA

19 M APA S LOKALIZACÍ KOSTELŮ

20 M ALBA Iluminace- nejvíce dochovaných památek Dochované v náboženských rukopisech Kněží (písařské školy) Malba neměla ustálený styl Cáchy- významné centrum (písařská škola), skupina kolem abatyše Ady Význam Tourské školy – bible Karla Holého

21 M ALBA - CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY Zdobnost Strnulost Schematičnost Pevná lineární kresba Objektem se stává lidská figura

22 G ODESCALKŮV EVANGELIÁŘ - DVORNÍ ŠKOLA C ÁCHY

23 E VANGELIÁŘ A UREUSE Z L ORSCHU Slonovinová vazba

24 E VANGELIÁŘ ABATYŠE A DY

25 B IBLE K ARLA H OLÉHO (T OURSKÁ ŠKOLA )

26 M OZAIKA V G REMINI D ES -P RÉS

27 S OCHAŘSTVÍ A VÝROBA Z KOVU Sochařství ve službách architektury Bronzová soška Karla velikého

28 O TA I. V ELIKÝ *912- †973 Východofranský král 962 korunovace na císaře K roku jeho korunovace se datuje vznik Svaté říše římské

29 O TONSKÁ RENESANCE Od poloviny 10. století do cca 1030 Přímo předchází románské epoše (slohu v architektuře) Po rozdělení Franské říše postupný vznik samostatného francouzského a německého umění Posun kulturní renesance směrem na východ a na sever Návaznost na karolinskou renesanci (více byzantského vlivu) Umění= dvory panovníka

30 A RCHITEKTURA Zachování baziliky Snaha o formulaci zákonů pro jednotný styl Rytmické dělení prostoru Částečné odhmotnění (arkády) Westwerk

31 W ESTWERK

32

33 K OSTEL S V. M ICHALA V H ILDESHEIMU (B ERNWARD )

34 P OUŽITÍ KOVU - H ILDESHEIM ( BERNWARD ) Reliéfy s motivy Starého a Nového zákona

35 B ERNWARDŮV SLOUP (H ILDESHEIM )

36 K OSTEL S V. G ERTRUDY V N IVELLES

37 M APA S LOKALIZACÍ KOSTELŮ

38 M ALBA Stále stěžejní iluminace (na zakázku panovníků, biskupů) Anonymní autoři Středisko malířství- ostrov Reichenau Eternach, Kolín nad Rýnem, Řezno Specializace na iluminaci evangeliářů a liturgických knih

39 E VANGELIÁŘ O TY III.

40 P ERIKOPA J INDŘICHA II.

41 K ODEX AUREA Z E TERNACHU

42 K ODEX AUREA - P ŘEDNÍ DESKA VAZBY

43 N ÁSTĚNNÁ M ALBA - KOSTEL S V. J IŘÍ V O BERZELLU (R EICHENAU )

44 N ÁSTĚNNÁ MALBA V KATEDRÁLE V E SSENU

45 V ÝROBA Z KOVU Dekorační prvky v kostelech Kříže Relikviáře Oltáře Desky vazeb rukopisů Zlato, bronz a drahé kameny

46 L OTHAIRŮV KŘÍŽ

47 O TTŮV A M ATYLDIN KŘÍŽ Z E SSENU

48 Z LATÁ M ADONNA Z E SSENU

49 S OCHAŘSTVÍ - G ERŮV KŘÍŽ

50 Z DROJE Carolingian Art. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2014-10-19]. Dostupné z: http://en.wikipedia.org/wiki/Carolingian_art ČERNÁ, Marie. Dějiny výtvarného umění. Praha : IDEA Servis, 1999. 216 s. ISBN 80-85970-26-0. Kapitola Oblast románsko-germánská, s. 48–50. (česky) DEBICKY, Jacek, a kol Dějiny umění. Praha : Argo, 1998. 319 s. ISBN 80-7203076-0. Kapitola Románské umění, s. 66–81. (česky) GREGAROVÁ, Magda, Svatava NAVRÁTILOVÁ a Marcela GÖTTLICHOVÁ. Studijní opory II: texty pro studující v kombinované formě : bakalářský studijní program : studijní program: Mediální a komunikační studia. Vyd. 1. Zlín: Univerzita Tomáše Bati, 2005, 188 s. ISBN 80-731-8318-8. HAAS, Felix. Vývoj architektury a umění ve středověku. Brno:Vysoké učení technické,1973. 05-037-73 17/59 Ottonian Art. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2014-10-19]. Dostupné z: http://en.wikipedia.org/wiki/Ottonian_art


Stáhnout ppt "K AROLINSKÁ A O TONSKÁ RENESANCE Jan Strnad. P ROGRAM PREZENTACE Charakteristika předrománského umění Karolinská renesance Osoba Karla Velikého Charakteristické."

Podobné prezentace


Reklamy Google