Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZAJÍMAVOSTI TACHOVSKA HRADY, ZÁMKY, KOSTELY. Zeměpisná nej… Tachovska  Nejvyšší vrch - Havran v pohoří Český les 894 m n.m.  Nejnižší místo - Obec Sulislav.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZAJÍMAVOSTI TACHOVSKA HRADY, ZÁMKY, KOSTELY. Zeměpisná nej… Tachovska  Nejvyšší vrch - Havran v pohoří Český les 894 m n.m.  Nejnižší místo - Obec Sulislav."— Transkript prezentace:

1 ZAJÍMAVOSTI TACHOVSKA HRADY, ZÁMKY, KOSTELY

2 Zeměpisná nej… Tachovska  Nejvyšší vrch - Havran v pohoří Český les 894 m n.m.  Nejnižší místo - Obec Sulislav - u řeky Mže 354 m n.m.  Největší délka okresu (západ-východ) 48 km  Největší šířka okresu (sever - jih) 36 km  Nejlesnatější obcí je obec Lesná v nejzápadnější části okresu - lesy tvoří 75 % plochy obce (6337 ha)

3 Zeměpisná nej… Tachovska  Konstantinovy Lázně - minerální voda v těchto lázních má nejvyšší obsah volného kysličníku uhličitého z minerálních vod v České republice  Stříbro - leží přesně na 13.poledníku

4 Historická nej… Tachovska  Hrad Přimda - zřícenina románského hradu - je zřejmě druhou nejstarší hradní stavbou na území Čech (po pražském hradu)  Klášter Kladruby - patřil k nejbohatším v Čechách. Architektonicky nejcennější budovou kláštera je Santiniho chrám Nanebevzetí Panny Marie. Je to 3. nejdelší chrámová loď v České republice po chrámu sv.Víta v Praze a klášterním kostele v Sedlci u Kutné Hory. Jsou v něm uloženy ostatky českého knížete Vladislava I  Jízdárna Světce - 2. největší ve střední Evropě (po vídeňské) - neorománský sloh, originální řešení stropní konstrukce haly s lucernou

5 Historická nej… Tachovska  Hradby v Tachově - vzácně zachovaný městský hradební systém z přelomu 13. a 14. století  Mostní věž ve Stříbře - věžovitá brána z r.1560 na kamenném mostě přes řeku Mži. Kromě Karlova mostu v Praze v Čechách již jiná není  Zámek v Bezdružicích - v kapli je originální naprosto ojedinělý skleněný betlém - dílo sklářského výtvarníka akademického malíře Jaromíra Rybáka. Dílo je vytvořeno z taveného brazilského křišťálu a zasazeno do kovové konstrukce, která je zároveň nosným i výtvarným prvkem

6 Osobnosti z historie  Kníže Alfred I. Windichgrätz - proslul v českých dějinách spíše negativně potlačením pražského povstání r.1848. Na Tachovsku se ale rod Windischgrätzů snažil své panství rozvíjet. Kromě Tachova a okolí vlastnil také Kladruby. Kníže dal ve Světcích u Tachova postavit velkolepou jízdárnu a zároveň i zámek (ten ale nebyl úplně dokončen a dnes je v ruinách)  Jakoubek ze Stříbra - husitský ideolog. Podle některých pramenů se tento kněz narodil v malé vesničce Víchov (dnes patří k městu Černošín)  Bohuslav ze Švamberka - husitský hejtman. Zpočátku byl úhlavním nepřítelem husitů. Když jeho hrad Švamberk na vrchu Krasíkov v r.1421 dobyla husitská vojska a zajala jej, po roce se stal jejich hejtmanem. Padl r. 1425 v Rakousku

7 Tachov

8 Kostel sv. Marie Magdaleny a sv. Rostislava barokní kostel kláštera františkánského řádu stojí na místě původního gotického kostela sv. Máří Magdaleny, který byl součástí špitálu zničeného husity r. 1421. Františkáni špitál získali v r. 1466. Nechali jej zbořit a na jeho místě byl v letech 1686 - 1694 vybudován nový klášter a kostel podle projektu architekta italského původu Martina Allia. Roku 1748 při požáru špitálního předměstí klášter i kostel vyhořely. Kostel byl potom opraven v původní podobě

9 Arciděkanský chrám Nanebevzetí Panny Marie původně raně gotický. Od r. 1329 v držení křížovníků s červenou hvězdou. Ve 3. čtvrtině 14. stol. nově zbudován ve vrcholně gotickém slohu.

10 Husmannův mlýn barokní mlýn byl založený majitelem Tachova Janem Filipem Husmannem z Namédy. V průčelí stavby, opatřeném vysokými renesančními štíty, je zasazen Husmannův znak, doplněný letopočtem 1645. V letech 2006 - 2007 bylo obnoveno mlýnské kolo

11 Starý tachovský židovský hřbitov založen byl v roce 1615. V průběhu jeho existence byl několikrát rozšiřován, naposledy v roce 1869. Za války byl zdevastován nacisty a ani po válce to s ním nebylo lepší. Po roce 1977 byla část náhrobků zlikvidována a mezi nimi také náhrobek Nachuma Sofera jehož hrob byl poutním místem. Do dnešní doby se dochovalo přibližně 190 náhrobků, nejstarší z počátku 18. století

12 Tachovský zámek vznikl přestavbou gotického hradu v 17. století. V roce 1770 byl zničen požárem a v roce 1784 byl obnoven v klasicistním stylu. Prošel velkou rekonstrukcí na sklonku 70. let 20. století. Je chráněn jako kulturní památka České republiky. Zámek byl panstvím (původně slovinského) rakouského knížecího rodu Windischgrätzů

13 náměstí v Tachově s barokní kašnou

14 Osada Světce kostelík, který dal Světcům jejich jméno, byl postaven již ve středověku. Stál nad balvanem, k němuž se vztahovala pradávná pověst. Podle ní se nad kamenem objevovalo 14 světýlek, ve kterých zbožní lidé spatřovali 14 svatých pomocníků v nouzi a chodili se k balvanu modlit. Na počátku 17. století kostel zmiňován jako neudržovaný a po čase ustoupil novostavbě paulánského klášterního kostela

15 Windischgrätzova jízdárna novorománská jízdárna z r. 1860 - jedná se o největší českou jízdárnu, a hned po Španělské dvorní jízdárně ve Vídni se jedná o druhou největší jízdárnu ve střední Evropě – sál 20x40m

16 Městské hradby kamenné opevnění Tachova bylo vybudováno ve 14. století. Tvořili ho mohutné městské hradby s 24 štíhlými obrannými věžemi a 3 vstupními branami a vnější parkánová hradba. Větší část hradeb i obranných věží se dochovala dodnes a tvoří tak jedinečnou ukázku středověké obranné architektury

17 BERNARTICE /Městys Stráž/ Kostel sv. Petra a Pavla připomínaný roku 1384, zbořený roku 1737 a nově vystavěný v letech 1741 - 50

18 BEZDRUŽICE Zámek - muzeum sklářské umělecké tvorby. V kapli je umístěn originální skleněný betlém - dílo výtvarníka Jaromíra Rybáka. kostel Nanebevzetí Panny Marie Původně gotický kostel byl přestavěn kolem roku 1710 v barokním slohu. Věž přistavěna až v roce 1858

19 BOR zámek – původně gotický vodní hrad založený předky pánůze Švamberka byl v 16. stol. Přestavěn na zámek. Nynější pseudogotickou úpravu získal v 19. stol. K nejviditelnějším pozůstatkům původní stavby patří stará válcová věž s třímetrovým zdivem. Ochoz věže se nachází ve výšce 30m.

20 kostel sv. Mikuláše byl založen současně s městem, prvně je zmiňován roku 1282. V r. 1526 byla dostavěna mohutná hranolová věž. Starý kostel zbořen r. 1738 a na jeho místě byl vystavěn mezi lety 1739 a 1750 chrám nový. Hlavní oltář je vzácnou barokní památkou

21 LORETA byla založena r. 1668 majitelkou panství Isabelou von Götzen. Kolem pol. 18.stol. Stavba se skládá ze čtyř křídel ambitů s valenou klenbou obklopujících samotnou loretánskou kapli. zde je uchována milostná soška Černé madony

22 HALŽE Kostel sv. Jana a Pavla kostel vystavěn v letech 1799-1801, věž z tesaných kvádrů o pět let později. Část zařízení přenesena ze Světců

23 CEBIV Z roku 1543 pochází první písemná zmínka o gotické tvrzi, v období renesance byla tvrz přestavěna na zámek. V roce 1657 zámek vyhořel a byl přestavěn do své nynější podoby. Je postaven na půdorysu písmene H. Zámek je chráněn jako kulturní památka České republiky

24 CHODOVÁ PLANÁ kostel sv. Jana Křtitele prostorovým řešením velmi zajímavá pozdně barokní stavba z let 1752-4.

25 DUBEC kostel Archanděla Michaela Pozdně barokní kostel, upravený roku 1813. Jedná se o jednolodní obdélnou stavbu s pravoúhlým presbytářem, jehož rohy jsou vykrojeny obloukem. Na jižním boku je připojena věž s cibulovou bání, se sakristií v přízemí

26 ERPUŽICE kostel sv. Markéty původně gotický kostel, uváděn roku 1378 jako farní, byl v roce 1701 barokně zcela přestavěn. Do nového kostela byla roku 1708 pohřbena třináctiletá hraběnka Anna ze Sinzendorfu. Její náhrobník je zde dosud zachován. Kamenná křtitelnice s tesanými nápisy je z roku 1558

27 GUTŠTEJN Hrad vznikl někdy kolem počátku 14. století. Roku 1422 dobylo hrad husitské vojsko vedené Janem Žižkou. Zřícenina hradu stojí na zalesněné výšině nad údolím potoka Hadovky poblíž Konstantinových Lázní

28 KLADRUBY Benediktinský klášter (Národní kulturní památka) Klášter vznikl kolem r.1108. Z r. 1115 pochází zakládací listina knížete Vladislava I. (je zde také pohřben). V klášteře jsou specializované muzejní expozice. Zajímavá je knihovna Windischgrätzů nebo lapidárium originálních soch M.B.Brauna

29 Chrám Nanebevzetí Panny Marie původně rozlehlá románská bazilika (svěcená v r. 1233 za účasti krále Václava I.). V letech 1716-1726 radikální přestavba (Jan Blažej Santini) ve slohu vrcholné barokní gotiky. Chrámová 82 m dlouhá loď (údajně třetí nejdelší v ČR po Sv. Vítu v Praze a Sv.Barboře v Kutné Hoře)

30 Kostel sv. Jakuba Většího /na náměstí/ původně gotický kostel, zmiňován roku 1396. Byl poškozen v době husitských válek a pak požárem v roce 1711. V roce 1772 se propadl strop a poté byl v letech 1772-79 přestavěn s nízkou jehlanovitou věží. Nynější věž byla dokončena v roce 1911 – výška 36m. Ve výklenku do náměstí je soch sv. Jakuba – patrona horníků.

31 LESNÁ Trojkřídlý pozdně barokní zámek z konce 17. stol. dvoupatrový s mansardovou střechou

32 KONSTANTINOVY LÁZNĚ Kostel Panny Marie Lurdské Farní kostel postaven roku 1899 manželkou majitele lázní Sofií Pankratzovou jako kaple pro lázeňské hosty. 1. srpna 2000 byla kaple dekretem plzeňského biskupa Mins. Františka Radkovského povýšena na farní kostel.

33 KRASÍKOV Kostel sv. Máří Magdaleny První zpráva o kapli na Krasíkově je z roku 1342. Při požáru hradu roku 1644 ale vyhořela. Současný kostel byl vystavěn Janem Bedřichem ze Švamberka a zasvěcen r. 1652 svaté Máří Magdaleně

34 Krasíkov /Švamberk/ Hrad byl založen ve 2. polovině 13. století. V roce 1421 hrad dobyl Jan Žižka. Zřícenina stojí na výrazném kopci západně od Konstantinových Lázní. Z kdysi mohutného hradu se zachovala kulatá věž a část zdiva hradního paláce.

35 OSTRŮVEK (Inselthal) /obec Lesná lovecký zámeček dali postavit Windischgrätzové r. 1876

36 MILÍŘE kostel sv. Petra a Pavla základní kámen byl položen r.1811 a vysvěcen byl r.1813. V současné době je využíván pravoslavnou církví

37 PERNOLEC /obec Částkov/ dochovaná renesanční tvrz upravená na sýpku počátkem 18.století. Původní gotická tvrz zřejmě vyhořela a na jejích základech byl vystavěn stávající objekt

38 PÍSTOV /Městys Chodová Planá/ Kostel sv. Bartoloměje původně gotický kostel vyhořel 1495, nově přestavěn byl v letech 1750-65 v pozdním barokním slohu. Je zajímavý mnoha technickými pozoruhodnostmi práce dienzenhoferské huti

39 PLANÁ kostel Nanebevzetí Panny Marie Původně pozdně románský až raně gotický kostel z druhé čtvrti 13. století. Ve Šlikovské hrobce pod kněžištěm byl pochován Jáchym Ondřej Šlik, popravený roku 1621 na Staroměstském náměstí v Praze. Kostelní věž byla po požáru novobarokně přestavěna v letech 1902 – 1904

40 poutní kostel sv. Anny původně gotický poutní kostel několikrát přestavován a po požárech znovu budován. Naposledy 1726 vystavěn v barokním slohu

41 PŘIMDA zřícenina románského strážního hradu (Národní kulturní památka).Jedná se zřejmě po Pražském hradu o druhou nejstarší hradní stavbu zachovalou na území Čech

42 kostel sv. Jiří původem snad románská svatyně byla přestavěna ve 14. století v gotickém slohu a kolem r. 1500 rozšířena v prostoru lodi. V té době byla také zbudována mohutná věž

43 STŘÍBRO kostel Všech Svatých děkanský kostel postaven r. 1565 na místě původního kostela ze 14. století. V letech 1754-7 rozšířen a barokizován

44 TRPÍSTY barokní zámek nechal postavit hrabě Sinzendorf podle návrhu plzeňského architekta italského původu Josefa Augustona z r. 1729. Zámek má pozoruhodnou půdorysnou dispozici. Patří mezi nejvýznamnější památky západočeského baroka

45 VELKÉ DVORCE /Město Přimda/ roku 1675 zakoupili Kolowratové přimdské panství a jeho střediskem učinili Velké Dvorce. Vybudovali zde r. 1690 rozsáhlý barokní zámek

46 VOLFŠTEJN /Město Černošín/ zřícenina nevelkého raně gotického hradu, jednoho z nejstarších českých hradů, (kol. 1240) na výběžku Vlčí hory u Černošína. Nejvýznačnějším pozůstatkem je podivuhodná kónická věž - výška je 22 m. Její vnitřní průměr je nahoře i dole stejný (3,2 m) a kónický tvar je docílen ubýváním tloušťky zdi.


Stáhnout ppt "ZAJÍMAVOSTI TACHOVSKA HRADY, ZÁMKY, KOSTELY. Zeměpisná nej… Tachovska  Nejvyšší vrch - Havran v pohoří Český les 894 m n.m.  Nejnižší místo - Obec Sulislav."

Podobné prezentace


Reklamy Google