Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0807 Název projektu: EU peníze středním školám Gymnázium a Střední.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0807 Název projektu: EU peníze středním školám Gymnázium a Střední."— Transkript prezentace:

1 DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0807 Název projektu: EU peníze středním školám Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany, příspěvková organizace Šablona: DUM č. 3/2 – 5/1 Sada: Československé dějiny po roce 1945 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marcela Svejkovská. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz; ISSN 1802-4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV).www.rvp.cz

2 TÉMA: První poválečná léta v Československu PŘEDMĚT: dějepis – moderní poválečné dějiny KLÍČOVÁ SLOVA: Košický vládní program, levice, územní a demografické změny, Benešovy dekrety, UNRRA, spekulanti, odsun Maďarů a Němců, národní správa, volby 1946, sovětský vliv, Mnichovský komplex, Marshallův plán, Krčmaňská aféra, Mostecká aféra JMÉNO AUTORA: Mgr. Marcela Svejkovská

3 Košický vládní program vyhlášen 5. 4. 1945 v již osvobozených Košicích ve 4 skupinkách prostudovat program – otázky: Které z těchto bodů jsou komunistické? Které mohly souviset s poválečnou atmosférou a většinovým míněním? Kdo tento program vytvořil? Jaké bylo směřování poválečné zahraniční politiky? Jak ovlivnil program ekonomiku země?

4 Politická situace o dalším směřování rozhodnuto už za války Otázka: Na které konferenci jsme byli zařazeni do sféry vlivu SSSR? proto většinu našeho území osvobodila Rudá armáda – vítána s nadšením společnost spíše levicová (válka, hlad, krize) mnichovský komplex – vysvětli

5 Odsun Němců princip kolektivní viny dekrety prezidenta rep. divoký odsun, excesy Postupimská konference celkem v Evropě 11 mil. odsunutých Jak tehdy přijímali české Němce v Německu? Obr. 1

6 Poválečná vláda (do voleb 1946) prezident Edvard Beneš předseda vlády Zdeněk Fierlinger náměstek předsedy vlády Klement Gottwald náměstek předsedy vlády Msgre. Dr. Jan Šrámek náměstek předsedy vlády Viliam Široký ministr zahraničních věcí Jan Masaryk ministr národní obrany gen. Ludvík Svoboda ministr vnitra Václav Nosek ministr informací Václav Kopecký ministr školství a osvěty Prof. Dr. Zdeněk Nejedlý ministr zahraničního obchodu: Dr. Hubert Ripka ministr spravedlnosti Dr. Jaroslav Stránský ministr financí Dr. Vavro Šrobár ministr průmyslu Bohumil Laušman ministr zemědělství Július Ďuriš státní tajemník na ministerstvu zahraničí Vladimír Clementis Obr. 2

7 Omezení politické plurality některé strany byly zakázány (např. nejsilnější prvorepublikoví agrárníci) ostatní musely vstoupit do Národní fronty Čechů a Slováků v poválečné vládě má mít každá strana stejný počet zástupců (komunisté dvojnásobný, KSČ + KSS) Obr. 3

8 Územní a demografické změny rozloha se zmenšila – SSSR si přisvojil Podkarpatskou Rus (rusínská, ukrajinská, ruská menšina) marně usilují o připojení k našemu státu lužičtí Srbové, bojí se germanizace (V Německo) změna skladby obyvatelstva – vyvraždění Židů, Romů, odsud Němců, Maďarů

9 Obr. 4

10 Zákonodárství 1940 – podzim 1945 vydávány dekrety prezidenta republiky – platnost zákona (skoro 150 – zdravotnictví, školství, potrestání nacist. zločinců, kolaborantů, konfiskace majetku Němců a Maďarů, zavedení čsl. koruny…) říjen 1945 – vzniklo Prozatímní národní shromáždění – odsouhlasilo dekrety + příprava prvních poválečných voleb (jaro 1946)

11 Sbor národní bezpečnosti komunisté prosadili zánik četnictva a všech složek policie místo nich tato jednotná organizace skládala se z veřejné bezpečnosti (VB) a státní bezpečnosti (StB) Veřejná bezpečnost: uniformovaná, zajištění veřejného pořádku, stíhání kriminální činnosti od svého vzniku pod vlivem komunistů (ministrem vnitra Václav Nosek)

12 Vznik státní bezpečnosti StB politická policie tajná složka SNB od počátku pod kontrolou komunistů, usiluje o ovládnutí mocenských pozic a likvidaci odpůrců režimu velmi složitý systém spolupracovníků

13 Poválečné hospodářství život na lístky nedostatek základních potravin listopad 1945 – měnová reforma – nepostihla jen spekulanty mzdová reforma, souběžně zvyšovány i ceny roste sociální napětí objem výroby na ½ předválečného stavu akce UNRRA – 3 poválečné roky, 800 t potravin+ zdravot. zařízení, léky (penicilin), oblečení, obuv

14 Obr. 5

15 Trh práce (nedostatek pracovních sil) mnoho žen zpět do domácnosti mládež na střední a vysoké školy repatriace osob zavlečených do Německa reemigrace krajanů (Volyně, Rumunsko, Maďarsko, Jugoslávie…) dekret říjen 1945 – pracovní povinnost čsl. st. občanů (lze povolat i ženy na 12 měsíců) dekrety o prac. povinnosti Němců a Maďarů

16 Volyňští Češi 2. pol. 19. stol. – car nalákal až 16 tisíc Čechů do Volyně (nevyužitá zem. půda) 30. léta: stalinismus, kolchozy, represe, Gulagy 2. sv. válka – mnozí ve Svobodově armádě – návrat celých rodin domů – nový začátek, nové hospodářství... Obr. 6

17 Průmysl válečná výroba se mění na mírovou technická zaostalost nedostatek surovin v pohraničí fabriky nepracují dekrety – znárodnění, konfiskace, hádky mezi vládními stranami národní správa – ne všichni správci odborníci

18 Obr. 7

19 Pozemková reforma v pořadí druhá (Ve kterém období proběhla první a koho se týkala?) 1945–1948 dle Benešova dekretu č.5/ 1945 Sb z 19. 5. 1945 týká se zejména Němců, Maďarů, kolaborantů a zrádců (polemiky o určení národnosti, o určení "míry zrádcovství„) 1947 – revize první reformy 1948 – velikost zabírané půdy se snížila na 50 ha

20 Volby 1946 květen – zápas o budoucnost republiky demokratické strany komunisty podcenily komunisté – výborná propaganda, líbivý program, který neměli v úmyslu plnit nápad s bílými lístky komunisté volby vyhráli – téměř 40 % hlasů K. Gottwald – premiérem + komunisté mají vnitro, informace, zemědělství

21 Obr. 8 Obr. 10 Obr. 9

22 Největší konkurenti komunistů Národně socialist. strana, v čele Dr. Petr Zenkl: a)520 tis. členů b)odkaz TGM a Beneše c)voliči ze středních vrstev Lidová strana, v čele Msgre. Jan Šrámek: a)přes 400 tis. členů b)voliči – křesťansky orientovaní

23 Petr Zenkl, obr. 11Msgre. Jan Šrámek, obr. 12

24 Méně voličů Sociálně demokratická strana, v čele Zdeněk Fierlinger a)350 tis. členů b)vnitřní problémy – tradiční soc. dem., proti nim radikálně levicoví Vyhledejte životopis Zdeňka Fierlingera. Jaké měl vztahy s E. Benešem? Jakou úlohu sehrál v pohnuté poválečné době? Demokratická strana na Slovensku – vliv katolicismu, problémy, rozdělení na Stranu slobod

25 Zdeněk Fierlinger, obr. 13

26 Jan Masaryk „Já si vzpomínám, když táta ještě žil, jak k němu chodili naši agrárníci a servírovali mu třikrát denně místo jídla nápad postavit komunistickou stranu mimo zákon. Táta byl vždycky rozhodně proti tomu. Jednou se mě zeptal, co si myslím o těchhle pokusech našich státníků zbavit se opozice touto snadnou cestou. Tak jsem mu řekl, že když jsme jako kluci čutali merunu, nikdy nám nenapadlo jít k soudci a chtít po něm, aby vyhodil ze hřiště těch jedenáct kluků, kteří hráli proti nám. Mohl vyloučit jenom ty, kteří nehráli fair. Jenže dneska si nejsem tak docela jistý, že komunisté vůbec kdy hráli fair. Oni totiž ve skutečnosti nikdy neuznávali, že by stejná pravidla platila pro obě strany. Jenže teď nám nastříleli už trochu moc gólů a taky nikde nevidím soudce, který by si troufal odpískat faul.“ Viktor Fischl: Hovory s Janem Masarykem, str. 23 (FISCHL, Viktor a Jan MASARYK. Hovory s Janem Masarykem. 6. vyd., v ČR 1. Praha: Česká expedice, 1996, 119 s., [16] s. obr. příloh. Hlas - Masarykova knižnice, sv. 4. ISBN 80-856-1169-4, str. 23)

27 Marshallův plán oživení evropského hospodářství, pomoc měla trvat 4 roky, USA tak zažehnaly krizi z nadvýroby SSSR donutil Československo, aby svoji účast odvolalo čsl. delegace do Moskvy: noční návštěva v Kremlu končila ultimátem: pokud Československo svůj souhlas neodvolá do 10.července 1947 do 16:00, bude to mít vážné důsledky pro vztahy mezi oběma zeměmi Jan Masaryk: „Odjížděl jsem do Moskvy jako československý ministr zahraničí, vracím se jako Stalinův pohůnek.“

28 Marshallův plán pro Evropu během let 1947–51 rozděleny půjčky a dary v celkové výši 13 miliard USD 20 % tvořily půjčky (na nákup hl. am. zboží) zbytek dary (potraviny, hnojiva, zem. stroje) Obr. 14

29 Roste napětí ve společnosti ekonomické problémy: málo pracovníků, jiný způsob řízení prům. podniků, rolníci a bezzemci na zkonfiskované půdě v pohraničí neumějí hospodařit 1947 – velké sucho (obilí ze SSSR – zde hladomor; neúroda, stále lístkový systém, černý trh…)

30 Kompenzace ze strany SSSR obilní dary obilí nepříliš kvalitní, 1947 obrovská sucha, proto neúroda, v SSSR lidé umírají hlady hrubý zásah do vnitřní politiky suverénního státu přitom se SSSR ve smlouvě s Československem z 12. 12. 1943 vysloveně zavazoval nezasahovat do vnitřních věcí Československa

31 Obr. 15

32 Krčmaňská aféra balíčky pro Zenkla, Masaryka a Drtinu 10. září 1947 min. spravedlnosti Drtina podal trestní oznámení za vším stálo ministerstvo vnitra to se i postaralo, aby obviněný muž, který balíčky vyrobil, byl propuštěn z vazby Obr. 16

33 Mostecká aféra akce „Sever“ provokatéři StB navazují styky s vybranými lidmi, měli vytvořit ilegální skupinu Sever, cílem měl být protikomunistický puč za tím: snaha diskreditovat stranu národně socialistickou akci odhalil min. spravedlnosti Drtina, navrhl utvořit komisi kontrolující činnost min. vnitra – neprošlo, přesto: květen 1948 – proces Reichel a spol. (22 lidí) Vyhledej bližší informace o P. Drtinovi. Jaký byl jeho osud po únoru 1948?

34 Napjatá atmosféra v r. 1948 vládní strany nejsou schopny se na ničem dohodnout komunisté mobilizují masy, mají více než milión členů otevřená politická krize: pol. února 1948, min. vnitra Nosek odvolává 8 velitelů SNB a nahrazuje je komunisty – stav nezměnil ani po rozhodnutí vlády

35 Vznik Lidových milicí 21. února 1948 „ozbrojená pěst dělnické třídy“ tzv. ochrana závodů a továren (zejména před jejich majiteli…) jejich vznik ani existence nebyly nikdy upraveny žádným zákonem! členy většinou dělníci – vojenská cvičení, výcvik zacházení se zbraněmi (výzbroj skladována v prům. podnicích) v obdobích nepokojů nasazovány spolu s SNB proti demonstrantům (rozpuštěny až v prosinci 1989)

36 Použitá literatura FISCHL, Viktor a Jan MASARYK. Hovory s Janem Masarykem. 6. vyd., v ČR 1. Praha: Česká expedice, 1996, 119 s., [16] s. obr. příloh. Hlas – Masarykova knižnice, sv. 4. ISBN 80-856-1169-4. KAPLAN, Karel. Pravda o Československu 1945-1948. 1. vyd. (v Československu). Praha: Panorama, 1990, 245 p. ISBN 80-703- 8193-0. KUKLÍK, Jan a Jan KUKLÍK. Dějepis pro gymnázia a střední školy. 1. vyd. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, c2002, 215 s. ISBN 80-723- 5175-3. VÁLKOVÁ, Veronika. Dějepis 9 pro základní školy: nejnovější dějiny. 1. vyd. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 2009, 159 s. ISBN 978-807-2354-283. www.moderni-dejiny.cz www.totalita.cz www.wikipedie.cz

37 Obrázky Obr. 1: Poeticbent. [cit. 2013-07-28]. Dostupné pod licencí Creative Commons na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Vertreibung.jpg Obr. 2: Wiki-vr. [cit. 2013-07-28]. Dostupné pod licencí Public domain na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Edvard_Bene%C5%A1.jpg Obr. 3: Juan de Vojníkov. [cit. 2013-07-28]. Dostupné pod licencí Creative Commons na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Znak_agr%C3%A1rn%C3%AD_strany_ve_%C5%A1t%C3%ADt %C4%9B_domu,_Bore%C4%8Dnice.JPG Obr. 4: STS Chvojkovice-Brod. [cit. 2013-07-28]. Dostupné pod licencí Public domain na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Podkarpatsk%C3%A1_Rus.png Obr. 5: Hewitt. [cit. 2013-07-28]. Dostupné pod licencí Public domain na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:The_Liberation_of_Bergen- belsen_Concentration_Camp,_May_1945_BU6365.jpg Obr. 6 : ChrisO. [cit. 2013-07-28]. Dostupné pod licencí Public domain na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Volyn_oblast_detail_map.png Obr. 7: ŠJů. [cit. 2013-07-28]. Dostupné pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ne%C5%A1t%C4%9Bdice,_tov%C3%A1rna.jpg

38 Obr. 8: USSR. [cit. 2013-07-28]. Dostupné pod licencí Public domain na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Gottwald_(EKI).jpg Obr. 9: Kozuch. [cit. 2013-07-28]. Dostupné pod licencí Creative Commons na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:The_Republic_exhibition_-_NM_Prague_05.JPG Obr. 10: RomanM82. [cit. 2013-07-28]. Dostupné pod licencí Creative Commons na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Bundesarchiv_Bild_183- R90009,_Budapest,_II._Weltfestspiele,_Festumzug,_tschechische_Delegation_(cropped_KG).jpg Obr. 11: Cassius Chaerea. [cit. 2013-07-28]. Dostupné pod licencí Creative Commons na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Petr_Zenkl_-_barva.jpg Obr. 12: Wirtus. [cit. 2013-07-28]. Dostupné pod licencí Creative Commons na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Jan_%C5%A0r%C3%A1mek.jpg Obr. 13: Mu. [cit. 2013-07-28]. Dostupné pod licencí Public domain na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Zden%C4%9Bk_Fierlinger_1932.jpg Obr. 14: U. S. Army. [cit. 2013-07-28]. Dostupné pod licencí Public domain na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:General_George_C._Marshall,_official_military_photo,_ 1946.JPEG

39 Obr. 15: Pavel Filonov. [cit. 2013-07-28]. Dostupné pod licencí Public domain na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Joseph_Stalin_(Dzhugashvili).jpg Obr. 16: Cassius Chaerea. [cit. 2013-07-28]. Dostupné pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Prokop_Drtina_-_barva.jpg


Stáhnout ppt "DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0807 Název projektu: EU peníze středním školám Gymnázium a Střední."

Podobné prezentace


Reklamy Google