Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

HOSPODÁŘSTVÍ V ČR. Vývoj hospodářství Období Rakouska-Uherska: České země průmyslově nejrozvinutější oblastí 30. léta 20. století: hospodářská krize ve.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "HOSPODÁŘSTVÍ V ČR. Vývoj hospodářství Období Rakouska-Uherska: České země průmyslově nejrozvinutější oblastí 30. léta 20. století: hospodářská krize ve."— Transkript prezentace:

1 HOSPODÁŘSTVÍ V ČR

2 Vývoj hospodářství Období Rakouska-Uherska: České země průmyslově nejrozvinutější oblastí 30. léta 20. století: hospodářská krize ve světě Po 2. světové válce: těžba energetických surovin, těžký průmysl (hutnictví) Po roce 1989: návrat k tržnímu hospodářství, privatizace, globalizace, začíná převažovat obchod a služby, zvyšuje se nezaměstnanost 21. století: ČR hospodářsky vyspělý stát (automobilový a potravinářský průmysl)

3 Zemědělství – atlas str. 21 Vyspělé, potřeba dovozu subtropických a tropických plodin, potravinová soběstačnost klesá Půda: Orná půda 38 %, lesy 33 %, louky a pastviny 12 % Orné půdy ubývá, přibývá luk, ale i zastavěných ploch (průmyslové zóny) Rostlinná výroba: obilí (pšenice, ječmen, kukuřice, žito), řepka olejka, brambory, cukrová řepa, chmel (Žatecko) a víno (jižní Morava), ovoce a zelenina (Polabí a jižní Morava) Živočišná výroba: chov skotu (pastviny, podhorské oblasti), chov prasat, chov drůbeže Do I. sektoru patří také lesní a vodní hospodářství

4 Zemědělské výrobní oblasti

5 Průmysl Od roku 1990 pokles výrobní činnosti ve prospěch služeb Velký význam pro hospodářství má také automobilový průmysl, dále gumárenský, zbrojařský, energetický, chemický, sklářský a spotřební průmyslautomobilovýgumárenskýzbrojařský energetickýchemickýsklářskýspotřební průmysl Těžba nerostných surovin a)Energetické suroviny: černé a hnědé uhlí, dovážet se musí ropa a zemní plyn b)Nerudné suroviny: kaolin, sklářské písky, štěrkopísky, vápenec Výroba elektrické energie: tepelné (66 %), jaderné (31 %) Temelín, Dukovany, ostatní (3 %) – vodní, větrné, solární elektrárny, biomasa Zpracovatelský průmysl: hutnictví železa a neželezných kovů: Ostrava, Třinec, Vítkovice Strojírenství: a) těžké: stroje, vagony, lokomotivy (Plzeň, ČKD Praha) b) lehké: auta (Mladá Boleslav), autobusy (Vysoké Mýto), traktory (Brno), letadla (Kunovice) c) elektrotechnický průmysl O jaké výrobky se jedná:

6 Průmysl Chemický průmysl: Petrochemie – zpracování ropy, výroba olejů, hnojiv, barviv (Kralupy nad Vltavou) Farmaceutický průmysl – výroba léčiv (Zentiva Praha) Výroba pneumatik (Otrokovice) Textilní a oděvní průmysl: Výroba textilií a oděvů (Dvůr Králové, Prostějov) – dnes v útlumu – konkurence z Číny Potravinářský průmysl: Masný (Kostelec), mlékárenský (Olma, Madeta), pekárenský, vinařský (jižní Morava), pivovarnictví (Plzeň) Ostatní průmysl : Dřevařský, papírenský, výroba skla, porcelánu

7 Opakování Nejdůležitějším odvětvím českého průmyslu je ………, zejména výroba ……Z nerostných surovin má největší význam těžba ….., využívaného pro výrobu elektrické ….Farmaceutický průmysl a zpracování gumy jsou odvětví ….. Průmyslu. Výživu obyvatel zajišťuje…..Tradičním odvětvím, které je dnes v útlumu, je …… průmysl

8 Vyber správnou odpověď 1) V ČR je významná těžba a) Železné rudy b) Ropy a zemního plynu c) Nerudných surovin 2) Biomasa je: a) Krmivo b) Rostlinný materiál pro výrobu energie c) Makrobiotická pochoutka 3) Vltavská kaskáda je: a)Přístav na řece Vltavě b)Koupaliště v Mělníku na řece Vltavě c)Soustava přehradních nádrží na Vltavě 4) Mezi obnovitelné zdroje energie nepatří: a)Voda b)Uran c)Biomasa 5) Nejvíc energie se v ČR vyrábí v elektrárnách: a)Tepelných b)Jaderných c)Větrných a vodních 6. K nejdůležitějším potravinářským odvětvím v ČR patří: a)Zpracování čaje b)Výroba cukrovinek c)Masný průmysl 7. Nejvýznamnější odvětví zpracovatelského průmyslu v ČR je: a)Strojírenství b)Chemický průmysl c)Textilní průmysl 8. Výroba aut patří do: a)Polygrafického průmyslu b)Hutnictví c)Strojírenství 9. Z ropy se nevyrábí: a)Chemická vlákna b)Syntetický kaučuk c)Noviny 10. V Jablonci nad Nisou se vyrábí: a)Porcelán b)Bižuterie c)Hudební nástroje

9 Vyber správné dvojice SZ Čechy Mladá Boleslav, Kolín, Nošovice Kralupy, Litvínov Ostravsko Jablonec Nad Nisou, Karlovy Vary, Nový Bor Těžba černého uhlí, hutnictví Těžba hnědého uhlí, tepelné elektrárny Automobilový průmysl Sklářský průmysl Chemický průmysl

10 Služby Veřejné: zajišťuje stát (zdravotnictví, školství, policie, státní správa) Komerční: provozovány komerčním sektorem (obchody, realitky, hospody, supermarkety, kina, bankovnictví, cestovní ruch,…)

11 Doprava – křižovatka evropských cest Lodní doprava – 300 splavných km, 2 - 5 % objemu vývozů a dovozů.Lodní doprava Silniční – celková délka silnic a dálnicSilniční je asi 60 000 km (dálnice asi 1000 km). Železniční - provozováno na 9 513 km železničních tratí, z toho 2997 elekrizovaných. 99% provozují ČD.Železniční Letecká – 4 mezinárodní letiště: v Brně, Ostravě, Karlových Varech a největší v Praze, odbaví celkem přes 12 mil. cestujících.Letecká SPOJE – pošta, internet, mobily, telefon, kabelová televize, apod.

12

13


Stáhnout ppt "HOSPODÁŘSTVÍ V ČR. Vývoj hospodářství Období Rakouska-Uherska: České země průmyslově nejrozvinutější oblastí 30. léta 20. století: hospodářská krize ve."

Podobné prezentace


Reklamy Google