Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Němčina pro jazykové školy nově 1 Lektion 14: Meine monatlichen Ausgaben Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Petra Reindlová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Němčina pro jazykové školy nově 1 Lektion 14: Meine monatlichen Ausgaben Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Petra Reindlová."— Transkript prezentace:

1 Němčina pro jazykové školy nově 1 Lektion 14: Meine monatlichen Ausgaben Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Petra Reindlová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV).

2 Thema: Meine monatlichen Ausgaben PŘIŘAĎ KE SLOVÍČKŮM JEJICH SPRÁVNÝ PŘEKLAD: 1.prouda) die Lebensmittel 2.žítb) das Handy 3.splácetc) das Fahrgeld 4.mobild) der Strom 5.jízdnée) leben 6.potravinyf) abbezahlen

3 Thema: Meine monatlichen Ausgaben SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ: 1.d) 2.e) 3.f) 4.b) 5.c) 6.a)

4 Thema: Meine monatlichen Ausgaben PŘELOŽ: hoch, chlapec pračka peněženka der Erwachsene die Fahrkarte die Hausfrau

5 Thema: Meine monatlichen Ausgaben SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ: hoch, chlapec– der Junge pračka– die Waschmaschine peněženka– das Portmonee der Erwachsene– dospělý die Fahrkarte– jízdenka die Hausfrau– hospodyně

6 Thema: Meine monatlichen Ausgaben VAZBY SLOVES Sloveso se zde pojí s určitou předložkou, mnohdy odlišnou než v češtině. Předložka je důležitá i pro následná zájmenná příslovce. Např. zajímat se o něco sich interessieren für etwas

7 Thema: Meine monatlichen Ausgaben PŘIŘAĎ SPRÁVNĚ: 1. sich unterhalten über j-na/ podívat se na co 2. kennen lernenb/ vdát se za koho 3. denken an j-nc/ seznámit se s kým 4. sich ansehen etwasd/ bavit se o kom 5. heiraten j-ne/ myslet na koho

8 Thema: Meine monatlichen Ausgaben SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ: 1.d) 2.c) 3.e) 4.a) 5.b)

9 Thema: Meine monatlichen Ausgaben DOPLŇ VAZBU SLOVESA, ABY BYLA KOMPLETNÍ, A PŘELOŽ: bitten ……… etwas sich entschuldigen …….. etwas sich kümmern ……… etwas ……….sehen kennen………….j-n

10 Thema: Meine monatlichen Ausgaben SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ: bitten um etwas – prosit o co sich entschuldigen für etwas – omluvit se za co sich kümmern um etwas – starat se o co fernsehen – dívat se na televizi kennen lernen j-n – poznat koho (seznámit se)

11 Thema: Meine monatlichen Ausgaben PŘELOŽ: Děkuji za dopis. Prosí o peníze. Prohlížíte si květiny? Myslíme na tebe. Omluví se u nás za psa. (on)

12 Thema: Meine monatlichen Ausgaben SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ: Ich danke für einen Brief. Er/Sie bittet um Geld. Sehen Sie sich die Blumen an? Wir denken an dich. Er enschuldigt sich bei uns für den Hund.

13 Thema: Meine monatlichen Ausgaben PŘIŘAĎ, CO SE HODÍ: 1.Wir interessieren uns nicht ……… die Mode. a) anb) fürc) um 2.Es geht ……… ihn. a) umb) mitc) aus 3.Ich denke immer…......... das Auto. a) aufb) fürc) an

14 Thema: Meine monatlichen Ausgaben SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ: 1.b) 2.a) 3.c)

15 Thema: Meine monatlichen Ausgaben ZÁJMENNÁ PŘÍSLOVCE UKAZOVACÍ DA + PŘÍSLUŠNÁ PŘEDLOŽKA Odpovídá českému o tom, na to… Př. Wir sprechen nie davon. Nikdy o tom nemluvíme.

16 Thema: Meine monatlichen Ausgaben ZÁJMENNÁ PŘÍSLOVCE TÁZACÍ WO + PŘÍSLUŠNÁ PŘEDLOŽKA Odpovídá českému o čem, na co… Př.Wovon lesen Sie? O čem čtete?

17 Thema: Meine monatlichen Ausgaben PŘELOŽ: Na co myslíš? O co se zajímá? Prosím o to. Děkujeme za to.

18 Thema: Meine monatlichen Ausgaben SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ: Woran denkst du? Wofür interessiert er/sie sich? Ich bitte darum. Wir danken dafür.

19 Thema: Meine monatlichen Ausgaben PŘIŘAĎ, CO SE HODÍ: 1.Oft lesen wir ……….. a) davonb) wovonc) dafür 2.Bist du schon ………. fertig? a) darumb) davonc) damit 3.……….. denkst du? a) woranb) daranc) wofür

20 Thema: Meine monatlichen Ausgaben SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ: 1.a) 2.c) 3.a)

21 Thema: Meine monatlichen Ausgaben SLABÉ SKLOŇOVÁNÍ PODSTATNÝCH JMEN Jen u podstatných jmen rodu mužského, převážně životného. Ve 2., 3. a 4. pádě připojují koncovku -(e)n. der Junge – des Jungen, dem Jungen, den Jungen 1. pád 2. p. 3. p. 4. p.

22 Thema: Meine monatlichen Ausgaben Děkuji za pozornost… Zdroj: HÖPPNEROVÁ, V. Němčina pro jazykové školy nově 1. Plzeň: Fraus, 2010. ISBN 978-80-7238-912-4. 232 s.


Stáhnout ppt "Němčina pro jazykové školy nově 1 Lektion 14: Meine monatlichen Ausgaben Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Petra Reindlová."

Podobné prezentace


Reklamy Google