Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor:Ilona Šolcová Název materiálu: VY_32_INOVACE_11_NEMCINA_RECOVE_DOVEDNOSTI_17.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor:Ilona Šolcová Název materiálu: VY_32_INOVACE_11_NEMCINA_RECOVE_DOVEDNOSTI_17."— Transkript prezentace:

1 Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor:Ilona Šolcová Název materiálu: VY_32_INOVACE_11_NEMCINA_RECOVE_DOVEDNOSTI_17 Základní předložky Téma sady:Německý jazyk, řečové dovednosti Obor, ročník:Obchodní akademie, Ekonomické lyceum 1. ročník Datum vytvoření:duben 2013 Anotace:Předložky s dativem, akuzativem, dativem i akuzativem Metodický obsah: Výklad nového učiva, opakování, shrnutí na všech úrovních řečových dovedností

2 Präpositionen (předložky) 1. se 3. pádem (dativem) aus, bei, mit, nach, von, zu, seit, gegenüber, außer 2. se 4. pádem (akuzativem) durch, für, gegen, ohne, um, entlang se 3. i 4. pádem3. se 3. i 4. pádem (dat. i akuz.) an, auf, in, über x unter, vor x hinter, neben x zwischen

3 1. Mit Dativ ( 3.p.) aus = z  aus Prag (původ) aus Papier (materiál) aus dem Schrank (zevnitř ven ) bei = při, u  bei der Arbeit, ein Dorf bei Prag  bei Oma und Opa (u lidí) mit = s, odpověď na „čím“  mit dir, mit dem Auto nach = po, podle, do  nach dem Essen  nach meiner Meinung  nach Prag, nach Italien, nach Afrika (zeměpisné názvy bez členu), nach Hause von = od  Musik von Mozart od – do  von 10 bis 15 Uhr

4 von = od, z  Musik von Mozart von 10 bis 15 Uhr (od – do)  wer von euch (část z celku) zu = k  zu den Eltern (lidi) zur Arbeit, zum Bahnhof (cíl) seit = od  seit gestern (začátek v minulosti) seit 2 Jahren (už nějakou dobu) gegenüber = naproti  ein Hotel gegenüber der Post (umístění) außer = kromě, mimo  alle außer mir

5 2. Mit Akkusativ ( 4.p.) durch = přes, skrz, odpověď na „kudy“  durch den Park, durch das Tor durch ganz Deutschland für = pro, za  Geschenk für Vati  Bananen für 29,- € gegen = proti  Klasse A spielt gegen Klasse B ohne = bez  ohne dich gehe ich nicht

6 um = v, okolo, ustálené vazby  um 8 Uhr (hodinový údaj)  um den Tisch  um die Ecke, Bitte um Hilfe entlang = podél, tudy  den Fluss entlang, die Straße entlang

7 3. Mit Dativ und Akkusativ (s 3. i 4. p.) Benutzung = Antwort auf Frage: wann?  3. pád ( im Mai, am Mittwoch, in einer Woche) wo?  3. pád ( am Tisch, in der Schule, vor dem Haus) wohin?  4. pád ( in die Stadt, auf den Tisch, ans Fenster)

8 3. Mit Dativ und Akkusativ (s 3. i 4. p.) an = na, u, k, odpověď na „kdy“ an der Wand (svislá plocha) am Tisch (neživotná podst. jména) an den Tisch am Freitag, am Abend auf = na auf dem Bett, auf das Bett ( vodorovná plocha)

9 in = v, do, za (časově) in der Stadt, im Bett, in Prag in die Stadt, ins Bett in einem Jahr vor = před vor einem Jahr (časově) vor dem Haus (protiklad k „hinter“)

10 hinter = za ( pouze protiklad k „vor“) hinter dem Haus über = přes (pouze s 4.p.), nad über die Brücke, über den Fluss (přes překážku v cestě) über dem Tisch, über den Tisch über das Wochenende

11 unter = pod, mezi (více) unter dem Bett, unter das Bett unter vier Augen, unter allen Ländern, unter alle Gäste zwischen = mezi (dvěma) zwischen mir und dir zwischen zwei Häuser(n) neben = vedle neben dem Haus, neben ihm neben das Haus, neben ihn

12 2. Splývání některých předložek s určitým členem a) ve 3. pádě: am, im, zum, beim, vom zur b) ve 4. pádě: ans, aufs, ins (hovorově) fürs, durchs, ums, unters, übers, vors, hinters

13 Autorská práva Dílo smí být dále šířeno pod licencí CC BY-SA. Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu. Všechna neocitovaná autorská díla jsou dílem autora.


Stáhnout ppt "Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor:Ilona Šolcová Název materiálu: VY_32_INOVACE_11_NEMCINA_RECOVE_DOVEDNOSTI_17."

Podobné prezentace


Reklamy Google