Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0565 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_174_ZPODSTATNĚLÁ PŘÍDAVNÁ JMÉNA Název školy Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0565 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_174_ZPODSTATNĚLÁ PŘÍDAVNÁ JMÉNA Název školy Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší."— Transkript prezentace:

1 Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0565 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_174_ZPODSTATNĚLÁ PŘÍDAVNÁ JMÉNA Název školy Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace AutorMgr. Jana Hlistová Průřezové téma Gramatika Člověk v demokratické společnosti Informační a komunikační technologie Tematický celekNěmecký jazyk Ročník4. Datum tvorby24. 11. 2013 Datum a místo ověření 26. 11. 2013 – německý jazyk 4. L Druh učebního materiálu Prezentace Pracovní list

2 Anotace Přehledný výklad, jak se gramaticky chovají a co označují zpodstatnělá příd. jména, výčet nejčastějších označení osob a abstrakt zpodstatnělými adjektivy. Předpokládá se dobrá znalost skloňování přídavných jmen. Cvičení jsou zaměřena na procvičování nejběžnějších výrazů při komunikaci formou doplňování tvarů a překladu spojení a vět. Inovativní je spojení výpočetní techniky se slovem učitele, žáci mají více prostoru na procvičení a upevnění. Klíčová slova Zpodstatnělá přídavná jména., názvy osob, skloňování adjektiv. Metodický pokyn Určeno k výkladu a práci v hodině i k samostudiu a práci doma. Nutná znalost skloňování přídavných jmen. Možnost využit i pro opakování Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora

3 Prezentace, cvičení

4 Pravidla  Některá přídavná jména a příčestí lze užít i ve funkci podstatného jména. píší se s velkým písmenem, mají člen určitý nebo neurčitý → der Bekannte = (ten) známý ein Bekannter = (jeden, nějaký) známý skloňují se jako přídavná jména  Většinou označují osoby → jsou mužského a ženského rodu der Fremde = cizinec die Fremde = cizinka ein Fremder eine Fremde

5  Méně jsou středního rodu - abstrakta → das Böse = zlo - názvy jazyků označující jazyk jako systém → das Deutsche = němčina - označení barev ve spojeních → ins Schwarze treffen = trefit do černého  Zpodstatnělá příd. jména přijímají - po etwas, nichts, viel, wenig koncovku –es → etwas Neues = něco nového - po alles koncovku –e → alles Gute = všechno dobré

6 Názvy osob - příklady der Bekannte – známý der Verwandte – příbuzný der Fremde – cizinec der Reisende cestující der Angestellte – zaměstnanec der Deutsche – Němec der Verletzte – zraněný der Tote - mrtvý der Weiße – běloch der Schwarze – černoch

7 der Anwesende – přítomný der Abwesende – nepřítomný der Heilige – svatý der Kranke – nemocný der Kleine – malý der Betrunkene – opilý der Behinderte – postižený der Verlobte – snoubenec der Arbeitslose – nezaměstnaný der Erwachsene - dospělý

8 Abstrakta, barvy ve spojeních das Böse – zlo das Gute – dobro das Schöne – to pěkné das Interessante – to zajímavé das Neue – to nové ins Blaue reden – mluvit do větru ins Grüne fahren – jet do přírody

9 Rozlišuj (das) Deutsch das Deutsche  Podstatné jméno užívané bez členu  Užití se slovesy sprechen, lernen, verstehen → er spricht gut Deutsch či ve spojeních mein Deutsch, eine Eins in Deutsch auf Deutsch sagen  Zpodstatnělé příd. jméno  Užití – jazyk jako systém die Verben im Deutschen Sie übersetzt die Gedichte aus dem Deutschen ins Tschechische.

10 Cvičení 1. Doplň koncovku a přelož. ein Bekannt……, der Reisend.……, die Blond…, mein Verwandt….., diese Krank…., 4 Tot….., ihr Verlobt…., einige Angestellt…., beide Weiß.., Verletzt.….(Pl.), alle Fremd…., kein Deutsch…., unsere Bekannt…. und Verwandt…. (Pl.), die Abwesend….. (Pl.), eine Arbeitslos….. 2. Přelož. jeden Němec a 2 cizinci můj příbuzný a tvůj známý

11 naši známí a jejich příbuzní jeden mrtvý a 3 zranění 3. mnoho pozitivního, něco teplého, nic nového, všechno důležité, málo zajímavého, nic lepšího, něco levného, všechno staré 4. Znáš toho Němce? Na párty pozvala své známé a příbuzné. Z mých příbuzných mám nejraději strýce Karla. Dala bych si něco sladkého. Daří se té nemocné už lépe? Karel není cizinec.

12 Řešení 1. ein Bekannter – známý, der Reisende – ten cestující, die Blonde – ta blondýna, mein Verwandter – můj příbuzný, diese Kranke – tato nemocná, 4 Tote – 4 mrtví, ihr Verlobter – její snoubenec, einige Angestellte – někteří zaměstnanci, beide Weißen – oba běloši, Verletzte – zranění, alle Fremden – všichni cizinci, kein Deutscher – žádný Němec, unsere Bekannten und Verwandten – naši známí a příbuzní, die Abwesenden – ti nepřítomni, eine Arbeitslose – nějaká nezaměstnaná

13 2. ein Deutscher und 2 Fremde mein Verwandter und dein Bekannter unsere Bekannten und ihre Verwandten ein Toter und 3 Verletzte 3. viel Positives, etwas Warmes, nichts Neues, alles Wichtige, wenig Interessantes, nichts Besseres, etwas Billiges, alles Alte 4. Kennst du diesen Deutschen? Sie hat zur Party ihre Bekannten und Verwandten eingeladen. Von meinen Verwandten habe ich mmeinen Onkel am liebsten.

14 Ich würde etwas Süßes geben. Geht es der Kranken schon besser? Karl ist kein Fremder.


Stáhnout ppt "Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0565 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_174_ZPODSTATNĚLÁ PŘÍDAVNÁ JMÉNA Název školy Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší."

Podobné prezentace


Reklamy Google