Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vlivy počasí a změn klimatu na životní prostředí a zemní stavby

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vlivy počasí a změn klimatu na životní prostředí a zemní stavby"— Transkript prezentace:

1 Vlivy počasí a změn klimatu na životní prostředí a zemní stavby
Auswirkungen des Klimawandels und des Wetters auf Umwelt und Erdbauwerke Vlivy počasí a změn klimatu na životní prostředí a zemní stavby Prof. Dr.-Ing. Jürgen I. Schoenherr doc. Ing. Jan Šembera, Ph.D.

2 Partneři projektu Projektpartner Technická univerzita v Liberci
Fakulta mechatroniky doc. Ing. Jan Šembera, Ph.D. Hochschule Zittau/Görlitz Institut für Technologieentwicklung, Torf- und Naturstoff-Forschung Prof. Dr.-Ing. Jürgen I. Schoenherr Universita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Fakulta životního prostředí Doc. RNDr. Miroslava Blažková, Ph.D. Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden Fakultät Bauwesen Prof. Dr.-Ing. habil. Jens Engel

3 Grundparameter des Projekts Základní parametry projektu
Realisierungsdauer/Realizační období: – Finanzierungsquelle/Zdroj financování: EU – Program Ziel 3 | Cíl 3 Fördergeldgeber/Poskytovatel: Sächsische AufbauBank, Gemeinsames Technisches Sekretariat Gesamtbudget/celkový rozpočet: ,94 € Ergebnisse des Projekts: Fortbildungskurse/Kvalifikační kurzy Výstupy projektu: Seminare/Semináře Exkursionen/Exkurze Konferenzen, Workshops/Konference,workshopy Buch zur Methodik/Metodika Offizielle Webseite/webová prezentace:

4 Diagnose Diagnóza Prognose Prognóza Therapie Terapie HTW Dresden
Uni Liberec UJEP Usti HS Zittau/Görlitz Uni Liberec HTW Dresden UJEP Usti HS Zittau/Görlitz HTW Dresden Ertüchtigen Posílení (Re)vitalisierung (Re)vitalizace Modifizierung Modifikace HTW Dresden UJEP Usti HS Zittau/Görlitz UJEP Usti HS Zittau/Görlitz Uni Liberec UJEP Usti HTW Dresden HS Zittau/Görlitz

5 Das Programm beinhaltet drei Schwerpunkte:
Program se skládá ze tří klíčových částí Zweitägige Lehrveranstaltungen pro Quartal Tagungen, Workshops und Seminare Praktikas sowie Exkursionen Dvoudenní výuková akce každé čtvrtletí Odborná setkání, workshopy a semináře Praktika a exkurze

6 Fortbildungskurse Vzdělávací kurzy
TUL – únor 2013 a únor 2014, Modelování vlivů počasí na horninové prostředí a zemní stavby HS Zi/Gr – prosinec 2012 a prosinec 2013, Vlivy klimatických změn na životní prostředí a zemní stavby UJEP – květen 2013 a květen 2014, Reakce obnovené rekultivované a revitalizované krajiny na vybrané klimatické ukazatele HTW – leden 2013 a leden 2014, Svrchní půdní vrstva, Geotechnika - Klima - Hydrologie TUL – Februar 2013 und Februar 2014, Modelierung von Auswirkungen auf Untergrund und Erdbauwerke infolge Witterungseinflüssen HS Zi/Gr – Dezember 2012 und Dezember 2013, Einfluss des Klimawandels auf Umwelt und Erdbauwerke UJEP – Mai 2013 und Mai 2014, Reaktion der wiederhergestellten, rekultivierten Landschaft auf ausgewählte Klimamerkmale HTW – Januar 2013 und Januar 2014, Obere Bodenzone, Geotechnik – Klima - Wasserhaushalt

7

8 Semináře Seminare TUL –20x Klipro-Seminar (Mi 14:15 einmal pro zwei Wochen, alljährlich von Oktober bis Dezember + von März bis Mai) (bisher 12x) HS Zi/Gr –16x iTN Seminar: (Mi 16:30) alljährlich von Oktober bis Februar 5 Seminare und von März bis Juni 3-5 Seminare (bisher 8x) UJEP – 8x (2 Veranstaltungen pro Semestr) (bisher 8x) HTW –10x Dresdener Geotechnik Seminar an der HTW Dresden (Do 16:50) alljährlich von Oktober bis Februar, 5 Veranstaltungen (bisher 6x) TUL – (proběhlo 12x) 20x seminář NTI (St 14:15 ob týden každoročně říjen-prosinec + březen-květen) HS Zi/Gr – 16x iTN Seminar: (většinou St 16:30) každoročně říjen-únor 5 seminářů a březen- červen 3 semináře (dosud 8x) UJEP – 8x (2 akce/ semestr)(dosud 8x) HTW – 10x geotechnický seminář (Čt 16:50) každoročně říjen-únor 5 akcí (dosud 6x)

9

10 Exkursionen Exkurze UJEP + HTW – , Hochwasser- und Umweltschutz. Tagebau und Rekultivierung, komplexe Aufgaben und Lösungen TUL + HS Zi/Gr – , Braunkohlenbergbau und nachbergbauliche Nutzung. Wasserbauwerke und Hochwasserschutz. UJEP + HTW – , Ochrana proti povodním a ochrana životního prostředí. Povrchofá těžba a rekultivace, Komplexní úkoly a řešení TUL + HS Zi/Gr – , Těžba hnědého uhlí, rekultivace a následná péče. Vodní stavby a protipovodňová opatření.

11

12 Konferenzen / Workshops Konference / Workshopy
HS Zi/Gr – Deponieworkshop Zittau – Liberec 2013, TUL – Abschlußworkshop des Projekts, Juni 2014 UJEP – Workshop im Februar 2014 HTW Dresden – , Fachtagung Geotechnik & Umwelt: Angewandte Forschung in der Praxis HS Zi/Gr – Skládkový workshop Žitava-Liberec 2013, TUL – Závěrečný workshop projektu, červen 2014 UJEP – Workshop v únoru 2014 HTW Dresden – , Geotechnika a životní prostředí: Aplikovaný výzkum v praxi

13 Methodik Metodika Die Buch-Publikation wird im Jahr als „Methodik“ herausgegeben: Vorwort. (Beschreibung des Projekts KLIPRO) 1-2 Seiten, J. Šembera Einführung, 1-5 Seite, J. Šembera 1. Kapitel: Zustand des Klimas und sein Wandel (hinsichtlich der Tschechischen Republik und Sachsen), L. Hájková, S.-A. Lippert, et al. 2. Kapitel: Deponien und Abbau von Deponien in Bezug auf das Klima, 40 Seiten, J.I. Schoenherr et al. Společná knižní publikace bude vydána v roce 2014: Předmluva. (Popis projektu KLIPRO) 1- 2 strany, J. Šembera Úvod, 1-5 strany, J. Šembera 1. kapitola: Vybrané klimatické charakteristiky České republiky (Karlovarský, Ústecký a Liberecký kraj) a Svobodného státu Sasko, L. Hájková, S.- A. Lippert, et al. 2. kapitola: Skládky a odtěžování skládek ve vztahu ke klimatu, 40 stran, J.I. Schoenherr

14 Methodik Metodika 3. Kapitel: Methoden für geotechnische Beurteilung von Erdbauwerken, 35 Seiten, J. Engel, C. Lauer, S. Al-Akel 4. Kapitel: Hydrologische Modellierung bei der Beurteilung der Auswirkungen des Klimawandels, 45 Seiten, M. Hokr, V. Dunger, J.Zeman, J. Chudoba 5. Kapitel: Einfluss des Wetters und des Klimas auf Lithosphere, Pedosphere und Erdbauwerke, 40 Seiten, M. Blažková, J. Vráblíková, P. Vráblík, V. Kreníková Abschluss, 1-5 Seiten, J. Šembera 3. kapitola: Geotechnické metody posuzování zemních staveb, 35 stran, J. Engel, C. Lauer, S. Al- Akel 4. kapitola: Hydrologické modelování v posuzování vlivů změn klimatu, 45 stran, M. Hokr, V. Dunger, J.Zeman, J. Chudoba 5. kapitola: Vliv počasí a klimatu na litosféru, pedosféru a zemní stavby, 40 stran, M. Blažková, J. Vráblíková, P. Vráblík, V. Kreníková Závěr, 1-5 stran, J. Šembera

15 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit Děkuji vám za pozornost
Auswirkungen des Klimawandels und des Wetters auf Umwelt und Erdbauwerke Vlivy počasí a změn klimatu na životní prostředí a zemní stavby


Stáhnout ppt "Vlivy počasí a změn klimatu na životní prostředí a zemní stavby"

Podobné prezentace


Reklamy Google